ИГРАТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ КОМАНДИ. ПЪРВО В ТОВА ПОМАГАЛО ЩЕ СА ОПИСАНИ СТЪПКИТЕ В ИГРАТА , А ПО-ДОЛУ ЩЕ СА ОПИСАНИ И КОМАНДИТЕ , КОИТО ТРЯБВА ДА ВЪВЕДЕТЕ ЗА ДА ПРОДЪЛЖИТЕ НАПРЕД!
СТЪПКИ:


Преминете по този мост
Отидете на запад
Отворете вратата, Влезте в замъка
Следвайте червеният килим, Поклонете се на краля, Говорете с краля
Напуснете замъка, Минете по моста наляво, Отидете на север, Вземете моркова
Отидете на запад, Покатерете се на дървото, Погледнете гнездото, Вземете яйцето, Слезте долу
Отидете на юг, Преместете камъка, Погледнете в дупката, Вземете камата
Отидете на север
Отидете на изток 3 пъти. На това място ще ви бъде направена магия от фея, ако тя не изчезне отидете до друго място и се върнете.
Ако сте взели магията , Отидете на изток
Отидете на изток, Отидете на юг, Погледнете на пънът, Вземете кесията
Отидете на юг 3 пъти, Отидете на изток 4 пъти, Вземете съдът, Погледнете съдът, Напълнете съдът
Отидете на север. Погледнете плажа, Вземете камъчета
Отидете на запад, Отидете на юг, Вземете ореха, Отворете ореха
Отидете на запад (внимавайте),
Отидете на юг, Преплувайте през водата и отидете от това място на север (внимавайте).
Отидете на запад, Изявте къщата, Отворете вратата
Влезте в къщата, Отворете печката, Отворете шкафа, Вземете сиренето, Вземете бележката от масата, Прочетете бележката, Напуснете къщата
Отидете на север 4 пъти, Отидете на запад, Отворете портата, Покажете моркова
Отидете на юг с козела, Отидете на юг
Отидете на запад, Преминете през моста
Отидете на запад, Преминете през моста (козата ви помага)
Отидете на юг. Погледни човека, Говори с човека, Питайте го за името му 3 пъти, Вземете ключа
Отидете на юг, Отидете на юг, Вземете детелината
Отидете на юг, Отидете на запад, Отидете на запад, Отидете на юг, Отидете на запад, Отидете на запад, Отидете на юг,Отидете на запад
Влезте в къщата, Дайте съдът, Вземете струнния инструмент, Напуснете къщата
Отидете на изток, Отидете на юг, Отидете на изток, Отидете на юг, Отидете на юг, (сега влезте в странната къща, вътре използвайте ключове 7и 9 за да идете горе, надолу 3 и 1.)
Отключете вратата, Отворете вратата, Влезте в стаята, Нагоре, Нагоре, Нагоре
Напуснете пещерата, Отидете на юг, Отидете до дървото и погледнете дупката, Вземете прашката
Отидете на север, Отидете на запад, Използвайте музикалния инструмент. Отидете в тази посока след като гиганта заспи
Вземете сандъка, Отидете на изток, Влезте в пещарата и слезте долу
Извън странната къща отидете на изток. Вървете в тази посока докато не се появи малък елф, говорете с елфа, (взимате пръстен)
Плувате на изток, Плувайте и след това повървете на изток, Отидете на изток, Отидете на изток, Отвън пещерата
Повървете тук докато не се появи птиче
Скочете на птицата в дясната страна на екрана , Използвайте ключа 0
След приземяването отидете на запад, Вземете гъбата
Отидете на изток, Скочете в дупката
Отидете на юг, Отидете на запад, Дайте сиренето на мишката
Отворете вратата, Влезте в стаята
Отидете на юг, Вземете щитът, Върнете се до първата стая със странните същества
Използвайте цигулката
Върнете се до стаята с краля, Вземете скиптъра
Качете се по стълбите
Отидете до дупката
Изяжте гъбата
Щом сте отвън отидете на север, Покатерете се на кофата (jump bucket)
Отидете във водата, Плувайте, Гмурнете се, Минете през дупката
Хвърлете камата
Вземете огледалото
Изплувайте от дупката, Изплувайте , Покатерете се по въжето
Отидете на юг, Плувайте на изток, Плувайте на изток, Плувайте на изток
Преминете през моста , влезте в замъка и отидете при краля ...

КОМАНДИ:

Walk over bridge
Go west
Open door, Enter castle
Follow red carpet, Bow king, Talk king
Leave castle, Walk bridge left, Go north, Get carrot
Go west, Climb tree,Look nest, Get egg, Go down
Go south, Move rock, Look hole, Get dagger
Go north
Go east 3 пъти.
Ако имате заклинанието go east,
Go east, Go south, Look in stump, Get pouch
Go south 3 пъти, Go east 4 пъти, Get bowl, Look bowl, Fill bowl
Go north.Look beach, Get pebbles
Go west, Go south, Get walnut, Open walnut
Go west (внимавайте),
Go south, Swim trough water и Go from this location to the north (внимавайте).
Go west, Eat house, Open door
Enter house, Open stove, Open cupboard, Getcheese, Get note on the table, Read note, Leave house
Go north 4 пъти, Go west, Open gate, Show carrot
Go south with goat, Go south
Go west, Walk over bridge
Go west, Walk over bridge (козата ви помага)
Go south.Look man, Talk man, Ask name 3 пъти, Get key
Go south, Go south, Get clover
Go south, Go west, Go west, Go south, Go west, Go west, Go south,Go west
Enter house, Give bowl, Get fiddle, Leave house
Go east, Go south, Go east, Go south, Go south, (сега влезте в странната къща, вътре използвайте ключове 7 и 9 за да идете горе, надолу 3 и 1.Пробвайте да влезете с командата enter,вътре use keys 7и 9 , след това надолу 3 и 1.)
Unlock door, Open door, Enter door, Up, Up, Up
Leave cave, Go south, Go to tree и look hole, Get sling
Go north, Go west, Play fiddle.
Get chest, Go east, Enter cave и go down
Oтвън на къщата go east.Като се появи елфа, talk elf, (ще получите пръстен)
Swim east, Swim и then walk east, Go east, Go east, Outside the cave
Изчакайте да се появи птица
Скочете на птицата от дясната страна, Use key 0
След като кацнете go west, Get mushroom
Go east, Jump in the hole
Go south, Go west, Give cheese to rat
Open door, Enter door
Go south, Get shield, Върнете се до първата стая със странните същества
Play fiddle
Go back to room king, Get sceptre
Walk up the stairs
Go to the hole
Eat mushroom
Щом сте навън go north, Climb pail (jump bucket)
Go water, Swim, Dive water, Swim trough the hole
Throw dagger
Get miror
Enter hole, Swim up, Climb rope
Go south, Swim east, Go east, Go east
Walk over bridge и Go to king ...