НИВО 1 – Кабинета на Фоброс

Нужни предмети : Статуетка, Магически очила, Украса, Страница със заклинание.

·               След като намериш всички скрити предмети встаята, ще направиш..

·               Вземи украсата и я постави в дясната страна на бюрото.

·               Ще се отвори, кликни на парчето от магическите очила.

·               Използвай магическите очила върху книгата с магии за да я прочетеш и кликни на парчето от заклинание, когато се появи.

·               Използвай статуетката за да счупиш драконовото яйце. Кликни на парчето от заклинание.

·               Използвай листа със заклинание върху скъпоценния камък със силово поле.

·               Постави камъка вляво от вратата и ще се отвори портал.

·               Кликни на портала за да влезеш.


Предмети за откриване – Намери парчетата от 5 триъгълни камъка.

·               Тайни места, в които да погледнеш.

 
МИНИ-ИГРА – Пренареди камъните за да завършиш картината.  Решение на пъзела.

Появява се свитък – кликни на него.

НИВО 2 – Манастир в Тибет

·               От това ниво ще събираш скъпоценни камъчета за амулета, който се намира долу вдясно на екрана. Има от 1 до 2 камъчета във всяка сцена. Трябва да откриеш всички камъчета за да спечелиш играта. Ако не намериш всички, това ще се види на картата с нивата. Можеш да кликнеш на амулета по всяко време за да посетиш мазето на професора.


Предмети за откриване - Статуя, Рог, Езиче, Тибетски знак, Гирлянда от цветя

·               Постави рога на лицето, от което е откъртен.

·               Постави езичето на камбаната и ще се покаже последното парче от гирляндата.

·               Постави гирляндата върху Буда, който ще задейства пъзел и ще се покаже син камък под него. Кликни го и ще отиде в инвентара.

·               Кликни на синия камък под Буда

 
Този пъзел се решава като поставиш всяка картинка на реда, така че всеки ред хоризонтално и вертикално да не съдържа картинка, която да се повтаря.

РЕШЕНИЕ (ВИЖ КАРТИНКИТЕ)

З - Змия
К - Къща
Ж - Жена
Д - Дракон
С - Символ

Ред 1 -  З, К, Ж, Д, С
Ред 2 - Ж, С, К, З, Д
Ред 3 - Д, Ж, З, С, К
Ред 4 - С, З, Д, К, Ж
Ред 5 - К, Д, С, Ж, З

Вземи статуята и я постави между кучетата вляво на тревната площ.
Кликни на 2 места със символ на око и събери парчетата.
Вземи тибетския знак и го постави на покрива на сградата. Това ще отвори вратата и ще можеш да влезеш в сградата.


Предмети за откриване – Свещи с успокояващ аромат, Халки за отваряне на врата, Драконова опашка, Голяма палка за барабан и дебела кожа.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.

Кликни тук за да намериш парче в пода.

·               Постави синия камък на лявата колона. Когато се отвори кликни на парчето от барабана.

·               Сложи драконовата опашка на дракона в средата. Те ставата много ядосани и трябва да ги успокоиш.

·               Тамяна е готов за запалване. Сложи свещите върху дюзите. След като се запалят едно парче ще падне, кликни на него.

·               Сложи халките върху вратата в дясната част на пода. Кликни там, където се появява иконата с око и на предмета, който е вътре.

·               Постави дебелата кожа върху барабана.

·               Удари барабана с палката.

·               Това ще причини появата на свитък.

·               Кликни на свитъка.

НИВО 3 – Къща на гадетлката

Сцена 1

Предмети за намиране -  Листо от папрат, Вълча ягода, Пирони, Чук, Ръжен за огън.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка


Кликни на тези места за да намериш допълнително скрити парчета.

·               Постави пироните върху дървеното животно.

·               Чука върху дървеното животно.

·               Дървеното животно ще се махне от пътя. Кликни на парчето, което ще се покаже.

·               Вратата се отваря, влез в къщата.


Сцена 2 – В къщата
Предмети за откриване – Карта Таро, Ключ, Корен от мандрагора, Ключ (2), Гребен на гадателката.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Места, на които да погледнеш.

Постави картата Таро на масата за да активираш мини-игра.

 
МИНИ-ИГРА - Подреди картите според стихиите, от които са направени и тяхното естество.

Решение (Виж картинките)

·               Хоризонтално от ляво на дясно:

·               Ковач, Вещица, Вулкан, Котел

·               Рибар, Русалка, Море, Мост

·               Ловец, Фея, Облаци, Мелница

·               Фермер, Лечителка, Стръмнина, Път

 

·               Върни се към сцена 1

·               Постави ключа в клетката, птичката отлита, кликни на гнездото й и вземи предмета.

·               Върни се в къщата.

·               Използвай ръжена за да засилиш огъня под котела.

·               Сложи листа над свещите за да се покаже мастилото.

·               Постави листа със заклинанието върху котела за да го активираш и заклинанието ще се покаже отгоре.

·               Постави тези 4 предмета в котела, листо от папрат, мандрагора, вълчи ягоди и гребен на гадателката, от който ще падне косъм.

·               Сложи ключа на заключения шкаф

·               Появява се свитък, кликни на него.

НИВО 4 – Замък в Германия


Предмети за откриване- Шлем, Боздуган, Бокал, Брадва и Ножица.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места за да намериш още скрити части.

·               Използвай боздугана в дясната част на замъка и вземи предмета.

·               Използвай ножицата върху прането, ще се получи въже.

·               Използвай брадвата върху каруцата, ще се получат дъски.

·               Постави въжето върху дъските.

·               Ще се получат стълби.

·               Мини през прозореца.

Сцена 2

Предмети за намиране - Алебарда, Ключ, Копие, Щит, Колело за топ.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


кликни за да погледнеш вътре.

·               Върни се пред замъка и използвай копието на висящата торба.

·               Сцена 2

·               Използвай шлема върху бронята.

·               Използвай алебардата върху сандъка – погледни в него.

·               Използвай ключа върху часовника.

·               Използвай щита над вратата.

·               Вратата отключва мини-игра.


МИНИ-ИГРА - Прелей вода от една кана в друга, като кликаш на тях. Първата и втората кана трябва да съдържат по четири литра вода всяка.

Решение
Каните са 8,5 и 3 литра. или A, B и C..

1. 8 в 5 после 8 в 3 - стават  (0,5,3) 
2. 3 в 8 после 5 в 3 - стават (3,2,3)
3. 3 в 8 после 5 в 3 - стават (6,0,2)
4. 8 в 5 после 5 в 3 - стават (1,4,3)
5. 3 в 8 (4,4,0)

ИЛИ

A в B после A в C
C в A после B в C
C в A
B в C
A в B
B в C
C в A

·               След пъзела сложи чашата във водата и ще се напълни.

·               Използвай бокала върху огъня и вземи последното парче.

·               Използвай колелото върху топа.

·               Показва се свитък от топа.

·               Кликни на свитъка.


НИВО 5 – Палата на Златния дракон, Азия

Предмети за откриване - Капак, Ботуш, Сребърна монета, Лампа и Масло.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.

Вземи монетата и я сложи в колекционера
Задейства се мини-игра

 
МИНИ-ИГРА- Подмени местата на златните и сребърните монети в 7 движения или по-малко.
Решение
Номерираме местата от 1 до 4 за горния ред и от 5 до 8 за долния.

Премести  5 към 1, 3 към 5, 7 към 3, 4 към 7, 6 към 4, 2 към 6 и 1 към 2,  (7 хода)

След като решиш пъзела кликни на парчето от ботуш.
Сложи ботушите пред вратата и тя ще се отвори.
Влез в къщата.

Сцена 2


Предмети за откриване - Черпак, Кама, Възглавница, Лък и Лопатка.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.

Сложи капака върху чая и вземи парчето от възглавница.
Излез отвън и сложи лопатката в каната за масло.
Върни се вътре и сложи възглавницата върху платовете до стената.

Сцена 3


Предмети за откриване - Чадър, Табела, Китайски пръчки, Фиба, и Диадема.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места за да намериш скритите парчета.

·               Сложи чадъра във вазата вляво.

·               Диадемата в златното гърне пред дракона.

·               Китайските пръчки във вазата долу вдясно.

·               Табелата на мястото над вратата.

·               Вратата се отваря и става вход към следващата сцена.


Предмети за откриване - Четка, Бои, Ластик, Капак за прозорец и Въже.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места за скрити парчета.

·               Ластика на завесата и тя ще се прибере.

·               Ще видиш ново място, надникни в него и вземи парчето.

·               Сложи боите вляво на пейката.

·               Сложи и четката там.

·               Отваря се мини-игра.


МИНИ-ИГРА – Оцвети рисунката вляво по същия начин като тази вдясно.
Кликни на цвета който искаш и после на мястото за рисуване.
ПОДСКАЗКА – Внимавай с розовия и цвета за кожата.

·               Излез отвън и сложи лампата пред дракона, той ще я зашали.

·               Върни се вътре и сложи лампата на пирона в дясната колона.

·               Показва се място на пода, надникни там.

·               Излез отвън и сложи капака за прозорец на мястото му.

·               Отваря се мини-игра.


МИНИ-ИГРА 2 
Съчетай двойките.
БЕЛЕЖКА – Решението е на горната снимка, но може да е различно при теб.

·               Кликни на парчето, което се появява след като завършиш пъзела.

·               Върни се вътре и използвай фибата върху златната кутия.

·               Върни се в къщата.

·               Използвай въжето върху чантата вдясно.

·               Влез вътре и сложи маслото върху палачинките.

·               Използвай лъка върху предмета на стената, който изглежда като дървено лице.

·               Използвай черпака на гърнето.

·               Отваря се пъзел.


МИНИ-ИГРА - Прелей млякото, така че и трите кани да съдържат по осем литра.
Имаш 3 кани, първата е от 24, а останалите са от 13, 11, и 5.

Решение

·               От 24 прелей в 11 и после в 5.

·               В 24 остават 8 литра.

·               После изпразни 5 в 13 литровата кана.

·               Излей 11 в 13 литровата кана и ще ти останат 3 литра в нея.

·               Сега излей 13 литровата в 5 и ще ти останат 8 литра в нея. Последно излей 5 литровата в 11 и ще станат 8 литра.

 

·               Използвай камата на кутията

·               Вземи свитъка.

НИВО 6 – Храм на богомолците


Предмети за откриване – Триъгълен камък, Гъба, Златен символ, Въже и тежък камък.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.

Кликни на тези места за скрити парчета.

Триъгълния камък сложи на сградата.
Отваря се мини-игра


МИНИ-ИГРА - Премести всеки камък на правилното му място.

 

·               След пъзела теква вода от дупката.

·               Напълни каната с вода.

·               Сложи гъбата с каната с вода.

·               След като е намокрена тя се връща в инвентара.

·               Сложи мократа гъба на паметника.

·               Златния символ на дупката.

·               Плочата сега става изход към подземие.

·               Тежкия камък върху желязната кука на земята.

·               Въжето към куката.

·               Влез в подземието.


Предмети за откриване - Факла, Клещи, Воденичен камък, Верига и Ветрило.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места за скрити парчета.

·               Воденичния камък към дупката.

·               Кремък към резервоара.

·               Веригата към каменната статуя.

·               Факлата на мястото на стената.

·               Дръпни факлата.

·               Вземи парчето.

·               Ветрилото на огъня за да го усилиш.

·               Използвай клещите в огъня за вземеш въглен.

·               Върни се вън и използвай въглена върху огъня под статуята.

·               Появява се свитък, вземи го.

НИВО 7 – Масони, колиба на водолаза


Предмети за откриване - Фенер, Пергел с остри краища, Мрежа, Метла и Триъгилник.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчетата са на местата оградени с червено и стрелка.


Кликни на тези места за да намериш скрити парчета.

 

·               Сложи фенера на сградата.

·               Вратата се отваря.

·               Метлата към листата.

·               Влез вътре.


Предмети за откриване- Бижу с перли, Пръстен с диамант, Бокал, Ключ и Табела.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на това място за да намериш скрити парчета.

·               Използвай пръстена върху лампата отвън.

·               Триъгълника върху масонския герб.

·               Отваря се мини-игра.


МИНИ-ИГРА - Обърни знаците докато всеки един покаже същата страна.
Възможно е различно решение.

 

След пъзела статуята пуска това, което е в ръката й и пада в листата.

 

 

 

 

 


Колибата на водолаза

Предмети за откриване – Сухо дърво и пръчка, Купа, Пръчка, Сухо водорасло и Гребло.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места за да намериш скритите предмети.

·               Използвай мрежата за пеперуди вляво от лодката на мрежите.

·               Добавяш муха в инвентара си.

·               Сложи сухото водорасло в лагерния огън.

·               Сухото дърво с пръчка към огъня. Ще се запали и рака ще избяга.

·               Използвай греблото върху палмата.

·               Сложи пръчката в огъня за да я изостриш.

·               Острата пръчка към кокосовия орех.

·               Купата към кокоса за да вземеш мляко.

·               Дай купата с мляко на маймуната.

·               Тя ще си тръгне и можеш да влезеш в колибата.


Предмети за откриване – Снимка, Бръснач, Лъжица, Нож и Магнит.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в бяло със стрелка.


Кликни на тези места  за да намериш скрити предмети.

·               Сложи мухата в мрежата на паяка.

·               Ножа към рибата.

·               Снимката към рамката.

·               Отваря се пъзел.

 
МИНИ-ИГРА - Събери изображението като кликаш на стрелките встрани от пъзела.

·               След като разрешиш пъзела кликни на останалото парче.

·               Лъжицата към врящата вода на масата.

·               Кликни на последното парче и се върни към сцената с масоните.

·               Магнита към цветната леха.

·               Влез в сградата.

·               Пергела към кулата с черепи вляво.

·               Бръснача към облегалката на стола в средата.

·               Плочата над стола.

·               Използвай бокала върху свещта.

·               Върни се в колибата на плажа.

·               Постави бижуто в кутията.

·               Ще се покаже свитък, вземи го.

НИВО 8 – Къщата на магьосника и Лабиринт

Предмети за откриване - Лейка, Градинска ножица, Кука за плетене, Факла и Венец.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчетата са оградени в бяло и червено със стрелка.

Кликни на тези места за да намериш скритите парчета.


Лабиринт
Предмети за откриване -
 Кирка, Магическа прежда, Бокал, Дръжка за врата и Огледало.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.


Кликни на тези места за да намериш скритите парчета.

·               Венеца върху статуята.

·               Запалва се огън.

·               Факлата към огъня.

·               Факлата се връща в инвентара запалена.

·               Разбий стената вляво с кирката.

·               Огледалото към птичката.

·               Обратно към къщата на магьосника.

·               Дръжката за врата към вратата.

·               Върни се при лабиринта и хвърли преждата в него.

·               Сложи запалена факла в дясната част на стената.


Предмети за откриване - Купа, Лопата, Бастун, Меч, Парче камък.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Сложи купата вляво на стойката за да събереш вода.

·               Сложи бокала в купата, ще се напълни с вода.

·               Лопатата към дупката и ще изкопае последното парче на меча.

·               Използвай меча за да извадиш каменния блок.

·               Постави парчето камък на липсващото място.

·               Излей бокала с вода върху горещите руни.

·               Отваря си мини-игра.

 
МИНИ-ИГРА - Премести камъните докато се получат по два еднакви на всяка страна.
Решението е на горната картинка.

·               Върни се в къщата на магьосника.

·               Сложи бастуна в запушената тръба.

·               Лейката към тръбата.

·               Полей изсъхналото растение с пълната лейка.

·               Пониква магическа ябълка.

·               Използвай ножцата за да вземеш ябълката.

·               Дай ябълката на таралежа.

·               Използвай куката за плетене върху прозореца.

·               Сега можеш да влезеш в къщата.


Предмети за откриване – Шапка, Цетя, Книга, Обръч и Абажур.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

 
МИНИ-ИГРА - Подреди предметите, така че всички да са във формата, но да не докосват нищо друго.
Решение – Виж картинката.

·               Кликни на закачалката.

·               Сложи цветята във вазата.

·               Сложи абажура на лампата вляво.

·               Сложи книгата на рафта.

·               Сложи шапката върху свещта.

·               Сложи шапката върху цветята.

·               Сложи шапката и заека в кутията за трансформация и я затвори.

·               Сложи обръча върху кутията.

·               Кликни на кутията после и на свитъка.

НИВО 9 – Египет, Музей на изкуствата


Предмети за откриване - Ключ, Глава на ястреб, Тръни, Статуя на котка и Меч.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Дай тръните на камилата.

·               Сложи ключа на празното място.

·               Задейства се мини-игра.


МИНИ-ИГРА - Кликни на изображенията и ги разпредели, така че всяка колона и ред да съдържат само по едно от тях.


Сцена 2
Предмети за откриване – Карти, Ключ, Монети, Четка, Магическа пръчка.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.


Следваща стая
Предмети за откриване 
– Картина, Масльонка, Монокъл, Медал, Част от паркет.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Върни се на сцена 1 с животните.

·               Сложи картите в отвореното шкафче.

·               Отваря се пъзел.

МИНИ-ИГРА - Намери еднаквите двойки

·               Върни се в Египет и сложи котката на върха на сградата.

·               Пода се вдига и сградата е отворена.

·               Влез вътре.


Предмети за откриване – Египетски символ, Таен символ, Ключ, Част от копие и Нашийник.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Дай копието на пазача.

·               Използвай меча върху черната сянка на тавана.

·               Постави нашийника на котката.


Предмети за откриване – Диск със символ 1., Диск със символ 2., Орех, Гумичка и Длето.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Върни се в музея и дай ореха на истинската катеричка (тази вдясно)

·               Кликни на мечката с магическата пръчка.

·               Кликни с магическата пръчка на гарвана.

·               Използвай магическата пръчка на плюшената катеричка.

·               Сложи монетите в кутията.

·               Отиди в съседната стая.

·               Използвай ключа върху чекмеджето.

·               Кликни с картината на жена върху картината на мъж – ще се разменят.

·               Сложи медала на военния костюм.

·               Използвай монокъла върху подписа на голямата картина. 

·               Използвай паркета за да поправиш дъските под картината.

·               Отиди в далечната зала и използвай длето на стената.

·               В същата стая сложи тайния символ над вратата. Това ще отвори мини игра.

 
МИНИ-ИГРА - Обърни жетоните докато всеки един покаже същата страна.
Решенията са различни, виж завършения пъзел.

·               Върни се до първата сцена където беше камилата и използвай четката върху купчината пясък.

·               Отиди в стаята с картините и използвай гумичката върху надписа на голямата картина.

·               Кликни на посочената ваза.

·               Върни се до първата сцена където беше камилата и постави масльонката върху мяха с масло.

·               Сложи масльонката върху огъня влявата част на стаята (стаята с разрязания таван)

·               Върни се в първата стая и постави диска с символ над вратата. Отваря се ново място под него.

·               Вземи другия символ с око и го постави на долния отвор.

·               Кликни с ключа на вратата и тя ще се отвори.

·               Вземи свитъка.

НИВО 10 - Венеция, Обсерватория


Предмети за откриване – Крило на лъв, Маска, Ножица, Лупа и Гребло.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Сложи маската на манекена вляво.

·               Сложи крилото на каменния лъв.

·               Постави греблото в лодката и ще стигнеш до ново място.
Предмети за откриване – Нож, Ключ, Висулка, Дръжка за прозорец и Стрелка на часовник.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Сложи дръжката на прозореца.

·               Сложи висулката в кутията за бижута и ще се отвори пъзел.

 
МИНИ-ИГРА - Подреди бижутата, така че всички да са във формата, но да не докосват нищо друго.
ЗАБЕЛЕЖКА – Парчетата се въртят като кликаш на тях.

·               Отиди в Обсерваторията.


Намери предметите – Динамит, Тор, Празна торба, Чук и Бижу за глава.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка.

·               Сложи празния чувал на купчината пясък.

·               Сложи украшението на каменната глава.

·               Удари металния лист с чука.

·               Върни се във Венеция и сложи торта върху цветето.

·               Използвай ножицата за да отрежеш цвете.

·               Отиди в стаята и дай цветето на жената от портрета.

·               Върни се в Обсерваторията.

·               Сложи чантата с пясък върху металния лист.

·               Сложи динамита до вратата вдясно.

·               Използвай лупата върху динамита за да го запалиш. Вратата се отваря.

·               Това е входа към последната стая.


Намери предметите – Плочка със символ, Улей, Камък, Тежест, Каменно стъпало.
ЗАБЕЛЕЖКА – Камъчето е оградено в червено със стрелка. Едното е зад стената след като я активираш.

·               Сложи плочката със символ на кръглата картина на стената.

·               Върни се в стаята във Венеция.

·               Отвори вратата на часовника и сложи тежестта вътре.

·               Сложи стрелката на часовника на циферблата.

·               Използвай ключа върху сейфа. Върни се в обсерваторията.

·               Използвай ножа върху лианите. Задейства се мини-игра.


МИНИ-ИГРА - Премести кристалите, така че да съвпаднат с камъните и съответния им цвят.

·               Сложи камъка на счупеното стъпало.

·               Сложи парчето от улей върху основния вдясно от статуята.

·               Сложи големия зелен кристал в ръцете на статуята.

·               Ще се отвори място в стената, от което да вземеш розово камъче, което ти е нужно за да завършиш играта.

·               След като събереш всички камъчета ще се озовеш в мазето на професора.

·               Тръгни към драконовата планина за да завършиш приключението.


Предмети за откриване - 5 каменни плочи с различни форми.
ЗАБЕЛЕЖКА – Няма повече камъчета за намиране.

След като събереш всички парчета постави каменните плочи по местата им в стената.

След като ги поставиш на място, червена светлина ще светне през стената и един от динозаврите ще има камъка на покоя в устата си. Кликни на него за да завършиш играта.