Глава 1 - "Странното писмо"

Писмото пристига

Писмо от Чад Робъртсън
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_07.jpg


Скривалището под верандата

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_09.jpg

Вътре в скривалището
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_10.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_12.jpg

Скривалището в стената
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_14.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_16.jpg

Открий скритите предмети в гардероба
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_17.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_18.jpg

Затопляне на ютията
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_19.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_20.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_21.jpg

Прочети писмото

Виж къде се намира адреса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_24.jpg

Епизод 2 - " Арт Галерията"

Намери парчетата на катинара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_26.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_27.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_28.jpg

Модел на сърце
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_29.jpg

Мостра на ключ
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_31.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_32.jpg

Камера
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_34.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_35.jpg

Стълбата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_37.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_38.jpg

Мостра на четирите сезона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_39.jpg


Намери скрития ключ

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_41.jpg

·         След като закачиш 4те картини 1 от другите картини ще падне.

Отвори катинара на пазача
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_43.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_44.jpg

Мазето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_45.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_46.jpg

В кутията

·         Вземи куката за плетене и накрайника за дрелката.

Отвори сейфа

·         Направи 3 дупки на сейфа.

Портретът на Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_51.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_53.jpg

Вземи ключа
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_54.jpg

Хитър трик
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_56.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_58.jpg

Скрити предмети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_60.jpg

Загаси огъня
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_61.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_62.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_63.jpg


Загаси осветлението

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_66.jpg

Поправи ключа за електричеството
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_68.jpg

Телефонният номер
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_70.jpg

Обади се на Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_71.jpg

Глава 3 - "Приключението започва"

Лодката на Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_73.jpg

Разгледай наоколо
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_75.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_76.jpg

Стълбите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_77.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_78.jpg

Горната палуба
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_79.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_80.jpg

Пусни двигателя
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_81.jpg

Поправи лебедката

Поправи огънатата зъбчатка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_84.jpg

Поправка на лебедката – последна стъпка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_85.jpg

Освободи Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_86.jpg

Поправи мокрия телефон
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_88.jpg

Съобщението
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_92.jpg

Горна палуба
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_94.jpg

Роботът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_96.jpg

Вътре в кабината
Аквариумът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_99.jpg


Шкафът

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_101.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_102.jpg

Гмуркане
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_103.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_104.jpg

Деактивирай бомбата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_105.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_106.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_107.jpg

Разгледай мечето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_108.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_109.jpg

Товарното
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_111.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_112.jpg

Стомахът на робота
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_114.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_115.jpg

Писмото от Чад до Кити

·         Писмото е от Чад до Кити. Натали и Кити обсъждат писмото и се съгласяват, че следващото място, където трябва да отидат е ателието на Чад във фара. За съжаление, чайката е взела ключовете на Кити и Натали трябва да се опита да ги вземе отново.

Вътре в кабината
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_118.jpg

Риболов мини игра
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_121.jpg
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_122.jpg

Нахрани чайката и вземи ключовете за лодката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_124.jpg

Стартирай лодката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_125.jpg

·         Отново си в кабината. Постави ключа и стартирай лодката. Ще последва експлозия в товарното. Отиди в товарното.

Пожар и експлозия в товарното
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_127.jpg

Намери предметите, за да спреш огъня
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_128.jpg

Спри пожара и източи водата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_129.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_130.jpg

Стартирай лодката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_131.jpg

Мини игра- пътуване до фара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_132.jpg

Епизод 4 - "Мистериите на фара"

Включи осветлението
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_133.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_134.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_135.jpg

Изключи захранването
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_136.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_137.jpg

Намиране на нещата за оказване на медицинска помощ
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_138.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_139.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_142.jpg

Шинирай кракът на Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_143.jpg

Планът на фара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_144.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_146.jpg

Намери скривалището
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_147.jpg

Мини игра - символи
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_149.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_150.jpg

В скривалището
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_151.jpg

Поправи и постави прожектора
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_153.jpg

Таванът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_156.jpg

Стар прозорец
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_157.jpg

Мини игра – махни прилепите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_159.jpg

Люкът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_160.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_161.jpg

Намери ключовете
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_162.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_163.jpg

Отвори люка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_164.jpg

Фарът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_166.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_167.jpg

Вратата на фара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_168.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_169.jpg

Отворът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_170.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_171.jpg

Влез вътре
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_172.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_173.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_174.jpg

Части на огледало
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_175.jpg

Поправи огледалото
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_176.jpg

Отключи шкафа
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_177.jpg

Смени крушките
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_180.jpg

Отвън
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_181.jpg

Огледалото до люка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_183.jpg

Следвай светлината/Скривалище 1
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_185.jpg

Скривалище 1
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_186.jpg

Скривалище 2
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_188.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_189.jpg

Скривалище 3
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_191.jpg

Сложи газ
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_192.jpg

Постави бутилката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_193.jpg

Скривалище 4
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_194.jpg

Мини игра – сенки на животни
Куче
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_195.jpg

Елен
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_196.jpg

Заек
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_197.jpg

Лебед
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_198.jpg

Слон
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_199.jpg

Коза
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_200.jpg

Скривалище 5
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_201.jpg

Отвори щайгата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_203.jpg

Мини игра- постави тежестите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_205.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_206.jpg

Отвори скривалището
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_207.jpg

Постави дисплея за морзовия код
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_208.jpg

Скривалище на пода
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_209.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_210.jpg

Писмото
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_212.jpg

Решение на загадката с флага
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_213.jpg

В скривалището

Съобщенията от Мадлен
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_218.jpg

Епизод 5 - "Отново на училище"

Хилкрест Хай/Главна зала
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_219.jpg

Картата

Училищният талисман

Витрината с бухалката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_222.jpg

Шкафчета

Намери предметите за печата

Училищният печат

Шкафът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_228.jpg

Вземи буквата Н
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_230.jpg

Талисмана

Кухненската врата


Кутия с маратонки

Мини игра – двойки обувки
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_236.jpg

Постави обувките на Грифона

Кодирана ключалка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_240.jpg

Вземи бухалката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_241.jpg

Вземи ключа от талисмана

Отвори кухненската врата

Кухнята
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_245.jpg

Филтърът

Махни менюто
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_249.jpg

Училищната карта
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_250.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_251.jpg

Училищният двор
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_252.jpg

Кухнята/Кошчето за боклук
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_254.jpg

Печката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_255.jpg

Училищно меню
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_257.jpg

Сготви пуйката

Колелото от кошчето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_260.jpg

Поправи стълбата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_262.jpg

Училищната сцена

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_263.jpg

Автобуса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_265.jpg

Намери батериите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_266.jpg

Под сцената
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_267.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_268.jpg

Сглоби китарата и свири
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_269.jpg

Ключовете
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_270.jpg

Отвори шкафа/Сцена за търсене на предмети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_271.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_272.jpg

Кухнята/Поправи регулатора
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_273.jpg

Размрази хладилника
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_274.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_275.jpg

Автобусът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_276.jpg

Вътре в автобуса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_277.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_278.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_279.jpg

Мини игра – поправи жиците
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_280.jpg

Поправи спуканата гума
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_281.jpg

Премести автобуса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_282.jpg

Отвори подземното убежище
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_283.jpg

Погледни под автобуса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_284.jpg

 

Отвори чантата за книги
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_286.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_287.jpg

Стреляй по балона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_288.jpg

Кухнята
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_289.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_290.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_291.jpg

Намери вратата на мазето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_292.jpg

Мини игра – придвижи се през мазето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_294.jpg

Вземи пръстена на Мадлен
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_295.jpg

 

Освободи Чад
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_297.jpg

Епизод 6 -"Внезапно откритие"

Освободи се от белезниците
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_298.jpg

Закачалката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_301.jpg

Махни кактуса
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_304.jpg


Мини игра – намери полицаите

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_305.jpg

Первазът на прозореца
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_306.jpg

Портретите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_307.jpg

Слънчевата система
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_311.jpg

Бюрото
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_312.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_313.jpg

Отвори кутията
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_315.jpg

Разхлабена дъска
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_317.jpg

Намери бокалите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_320.jpg

·         Намери бокалите. Местата им са показани на снимката.

Витрината за бокали
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_321.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_322.jpg

Куфарчето
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_323.jpg

 

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_325.jpg

Решение на кода на куфара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_326.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_327.jpg

Мини игра със скрити предмети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_329.jpg

Прозорецът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_330.jpg

Разтапяне на близалката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_332.jpg

 

Използвай печата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_334.jpg

Тайната врата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_335.jpg

Махни болтовете на закачалката

Прозорецът

Горното ниво
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_338.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_339.jpg

Наръчник за хороскоп
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_340.jpg

Търси за скрити предмети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_342.jpg

Щайгата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_343.jpg

Постави въжената стълба

Слънчевата система
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_347.jpg

Намери планетите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_350.jpg

Постави планетите

Нагласи зодиакалния часовник
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_353.jpg

Отвори вратата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_355.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_356.jpg

Постави динамита в часовника

Епизод 7 -"Бандата на черната котка"

Отвън
Постер на издирвани

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_358.jpg

Телефонната кабина
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_360.jpg

Снимката/Вратата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_362.jpg

Вратата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_364.jpg

Капакът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_365.jpg

 

Отвори капака

Брезентът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_368.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_369.jpg

Постави вентила

Лампата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_371.jpg

Отвори вратата

Вътре в бърлогата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_373.jpg

Главната стая
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_376.jpg

Великденският заек
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_378.jpg

Мястото за винт
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_381.jpg

Керамичният заек
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_382.jpg

Плюшеният заек
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_385.jpg

Подплатата на дивана/Масата за рулетка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_387.jpg

Рулетката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_388.jpg


Отвори гардероба


Стар тапет
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_392.jpg

Заключеното чекмедже
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_395.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_396.jpg

Постави червената билярдна топка на мястото й


Пъзел на телефонната кабина

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_399.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_400.jpg

Вътре в телефонната кабина

Счупеното огледало
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_403.jpg

Счупеният телевизор

Мини игра
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_405.jpg

Вземи билярдната топка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_407.jpg

Включи лампата, която е в гардероба
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_408.jpg

Вътре в гардероба
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_409.jpg

Вземи антената

Отвори катинара
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_412.jpg

Сейфът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_415.jpg


Скривалището в масата

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_417.jpg

Намери монети за телефона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_419.jpg

Обади се на номера
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_420.jpg

 

Епизод 8 - "Нападение на банката"

На покрива
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_422.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_423.jpg

Разпределителят
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Album%202/NB_424.jpg

Числата върху сградата

Лаптопът

Куфарът

Лифтът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_429.jpg

Офисът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_430.jpg

Освободи куклата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_431.jpg

Шкафът на бюрото
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_433.jpg

Качи се на покрива

Бюрото
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_435.jpg

Прасето касичка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_437.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_438.jpg

Нагласи часа
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_440.jpg

Мини игра - монети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_442.jpg

Насекомоядното растение

Шкафът за оръжия
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_446.jpg

Спукай куклата

Камината
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_449.jpg

Кошче за боклук

Направи рецептата за коктейла
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_453.jpg

Намери дървата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_455.jpg

Вентилаторът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_460.jpg

Поправи хеликоптера
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_462.jpg

Запали огън
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_458.jpg

Сейфът

Поправи телескопа
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_456.jpg

Вземи тиксото

Коминът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_464.jpg


Намери ключовете и разликите

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_466.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_467.jpg

Сейфът
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_468.jpg

Епизод 9 - "Последният сблъсък"

Срещата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_470.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_471.jpg

Намери подземното убежище
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_472.jpg

Мишата дупка
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_475.jpg

МИШКАТА

В чантата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_479.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_480.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_482.jpg

Намери игла
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_485.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_486.jpg

Комплект за шиене

Намери разликите
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_488.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_489.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_490.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_491.jpg

Спри борбата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_492.jpg

Събери пушката
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_495.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_497.jpg

Качи се на балона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_498.jpg

Епизод 10 - "Голямата гонитба"

Вътре в балона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_499.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_500.jpg

Още предмети
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_501.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_502.jpg

Отвори чантата
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_504.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_505.jpg

http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_506.jpg

Поправи ключалката

Хвани балона
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_510.jpg

Спаси Кити
http://i281.photobucket.com/albums/kk224/gamezebo/000Gamezebo1/Natalie%20Brooks%20Mystery%20at%20Hillcrest%20High/NB_512.jpg

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!