Общи съвети

Това е официалното преминаване на Куклено шоу: Цената на безсмъртието – колекционно издание.

В преминаването не се споменават конкретно местата, които трябва да се погледнат отблизо, но са отбелязани на картинките.

Екраните тип скрити предмети са написани за кратко ЕСП. В помагалото няма снимки на ЕСП, но се споменава всеки път, когато има такъв и е написан предмета, който влиза в инвентара.

Решението за всеки пъзел, който не е на случаен принцип е дадено стъпка по стъпка. Не пропускай да четеш инструкциите за пъзела в самата игра.

         

Част 1: Театърът на емоциите

 

Говори с шерифа (A).

Отвори закопчалката, вдигни капака на джобчето, вземи снимка на Енрике и портмоне (B).

Вземи навиваща се мишка и прочети бележката (C).

Вземи част от карта (D).

 

Разгледай в инвентара навиващата се мишка, завърти ключа и вземи фиба (E).

Разгледай в инвентара портмонето, разтвори го, отвори ципа с фибата, вземи монети 2/4 и журналистически пропуск (F).

Покажи пропуска на шерифа (G).

 

Покажи снимката на Енрике на шерифа.

Отиди надясно.

Опитай се да продължиш напред.

Говори с Хелън (H).

Кликни върху средната чашка, вземи счупен пръстен (I).

Кликни върху стрелата и после вземи счупена стрела (J).

         

 

Използвай счупената стрела (K) и вземи скъпоценен камък (L).

Разгледай в инвентара счупения пръстен, постави скъпоценния камък и ще получиш пръстен (M).

 

Говори с човекът, постави пръстена и отвори вратата (N), постави частта от картата, използвай лепилото, вземи карта (O) и око (P).

 

Върни се назад.

Говори с шерифа (Q).

Постави окото и вземи куклата (R).

Говори с човекът в кабинката и вземи монета 3/4 (S), използвай куклата (T) и вземи колело (U).

 

Отиди надясно.

Използвай куклата и вземи пешеходец (V).

Върни се назад.

Постави колелото и пешеходеца, и вземи портмоне (W).

 

Отиди надясно.

Разгледай в инвентара портмонето, отвори го, вземи маска и монета 4/4 (X).

Използвай монетите и реши пъзела (Y).

Говори с Хелън (Z).

 

Отиди напред.

Вземи стълбата (A).

Дръпни завесата  и ще отвориш ЕСП (B).

Получаваш празна лейка.

Отвори вратата (C).

 

Отиди надясно.

Говори с хотелиера, покажи журналистическия си пропуск и вземи ключ (D).

Навий килима (E).

Вземи маска (F).

Отвори вратата с ключа и влез (G).

         

 

Закачи си багажа на закачалката, вземи кон (H) и пинсета (I).

 

Вземи ръка (J).

Вземи прашка (K).

 

Върни се два пъти назад.

Говори с кмета (L).

Върни се назад.

Напълни празната лейка с вода (M).

 

Отиди напред.

Използвай пълната с вода лейка и вземи рог (Q).

С ръката вземи ножица (N) и част от плакат 1/7 (O).

Отиди надясно.

 

 

Подпри стълбата (R).

Добави рогът и кликни върху куклената глава (S), вземи зъби (T).

Опитай се да вземеш куклената глава (U), вземи част от плакат 2/7 (V).

 

Отиди наляво.

Използвай ножицата два пъти (W).

Говори с хотелиера и вземи чай (X).

 

Вземи магнит (Y).

Постави магнита и ще активираш пъзел (Z).

Трудно решение : F-B-D-E-B-G-A-G-B2-A-D-H-E-A-H2-F-G-D-C-H-E-H-A-G-C-H-E-A-F-E-B3-D-E-B-G-A-G-B-D-H-E-A-F-B-D.

Лесно решение: F-B-D-E-B-G-A-G-B-D-H-E-A-F-B-D.

Получаваш ключ.

Върни се назад, отвори вратата с ключа и излез от стаята (I).

 

 

Говори с куклата (J), погледни и вземи маска (K).

Вземи част от плакат 3/7 (L), разлиствай папката и събери 4 части от плакат 7/7 (M).

 

Излез от близък план и се върни назад.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (N).

Получаваш триъгълни сиренца.

Постави частите от плакат и ще активираш пъзел (O).

Решението: O-P-Q-R-S2-T2-U3-V3-W3-X-Y-Z2-A2.

Кликни и вземи схема (B).

Вземи зъбно колело с пинсетата и надникни през ключалката (C).

 

Отиди надясно.

Разгледай в инвентара триъгълните сиренца, сглоби частите и вземи златно сирене (D).

Сложи златното сирене, отвори вратата (E), използвай своята кукла и вземи глава на кукла (F).

 

Отиди наляво.

Постави трите маски и схемата, и натисни маските по указания ред (G), вземи гаечен ключ, свали лампиона, махни крушката, постави куклената глава и вземи ластик (H).

 

Върни се назад.

Разгледай в инвентара прашката, добави ластика и вземи готовата прашка (I).

Разгледай в инвентара гаечния ключ, добави зъбното колело и вземи готовия гаечен ключ (J).

 

Развий трите болта с гаечния ключ и свали стъклото (K), постави прашката, зареди зъбите и угаси четирите свещи с тях (L).

 

Отиди надясно.

Вземи лампата (M).

Запали свещите (N).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (O).

Получаваш златна змия 1/2.

 

Дръпни паравана (P).

Вземи златна змия 2/2 (Q).

Спукай балона и вземи панделка (R).

Постави златните змии и ще активираш пъзел (S).

 

Отвори вратата.

Отиди надясно.

 

Част 2: Докторът на безсмъртните

 

Опитай се да продължиш напред.

Вземи птица (T).

 

Отиди напред.

Кликни върху паравана.

Вземи метално перо (U).

 

Върни се назад.

Сложи птицата и металното перо (V), отвори клетката и вземи балерина (W).

Отиди напред.

Говори с доктора (X).

 

Говори с Енрике (Y).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (Z).

Получаваш още един кон.

 

Реши пъзела (A).

Сложи двата коня и вземи дялано конче (B).

 

Разгледай в инвентара дяланото конче, развий го три пъти и вземи бастун (C).

Вземи сгъваемото столче с бастуна (D).

Разгледай в инвентара сгъваемото столче и го разгъни (E).

 

Постави столчето (F).

Вземи спатия и хляб (G).

Разгледай в инвентара хляба, разчупи го и вземи бръснач (H).

 

Срежи възглавницата с бръснача и вземи затворник 1/2 (I).

Говори с Хелън и вземи маската (J).

 

Пробвай да отидеш напред.

Премести камъните и вземи още един затворник 2/2 (K).

Сложи двата затворника, отвори вратата и отиди напред (L).

 

Говори с шерифа (M).

Върни се назад.

Вземи молив (N).

Отвори вратата (O).

 

Влез през отворената врата.

Кликни върху екрана (P).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (Q).

Получаваш ножовка.

Вземи метла (R), използвай ножовката три пъти и отиди напред (S).

 

Отиди в болницата (три пъти надясно и един път напред).

Дръпни завесата (T).

Използвай метлата и вземи механичен прилеп (U), дръпни частите и вземи снимка (V).

Разтвори плаща, сложи балерината, отвори клетката (W), вземи детелина и раздърпана кукла (X).

 

Върни се назад.

Постави механичния прилеп (Y) и вземи скица (Z).

 

Върни се назад.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (A).

Получаваш куклена обувка.

Сложи детелината и вземи кораб (B).

 

Разгледай в инвентара раздърпаната кукла, сложи панделката и обувката, и вземи ключа (C).

Отвори белезниците с ключа и вземи боксови ръкавици (D).

 

Отиди надясно и напред.

Използвай боксовите ръкавици и вземи снимка в рамка (E).

Върни се два пъти назад.

Отстрани частите от балона, постави снимката и другата в рамката и ще се активира пъзел (F), след като го решиш вземи дървена ръка (G).

 

Отиди надясно и напред.

Сложи дървената ръка и скицата, намести пръстите според нея и вземи връзката с ключове (H).

 

Върни се назад.

Използвай връзката с ключове и отвори вратата (I).

Вземи димка (J).

Използвай димката на гарвана (K).

 

Поправи куклата, някои части са скрити (L).

Използвай куклата, сложи кораба, вземи шлем и остро кокалче (M).

 

Върни се три пъти назад.

Разгледай в инвентара шлема и използвай острото кокалче, вземи пика и шлем (N).

Постави пиката и спатията (O), свали катинара и отвори вратата (P).

 

Отиди напред и наляво.

Вземи дървен пръст (Q).

Отвори вратата (R).

Отиди наляво.

         

   

Част 3: Намирането на Хелън

 

Опитай да отидеш напред.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (S).

Получаваш номер за гардеробна.

Отвори пъзела и го реши (T).

Говори с Хелън и вземи клин (U).

 

Отиди надясно.

Вземи кукла (V).

Вземи стрелка (W).

Говори с шерифа (X).

 

Върни се три пъти назад.

Постави стрелката и реши пъзела (Y).

Вземи зъбно колело 1/2 (Z).

 

Върни се назад.

Дай номера на гардеробиерката и вземи шлем (A).

 

Отиди напред.

Използвай куклата (B).

Отвори джоба и вземи навиващ ключ (C).

Вземи завеса (D).

 

Върни се назад и отиди наляво.

Пъхни навиващия ключ, завърти го и вземи зъбно колело 2/2 (E).

 

Върни се назад и отиди напред.

Добави зъбните колела и използвай своята кукла, за да активираш пъзела(F).

 

Използвай завесата, сложи и натисни клина, вземи златна лира и кама (G).

Сложи златната лира (H), отвори кутията и вземи модел за око (I).

 

Върни се назад.

Вземи восък с камата (J), сложи модела за око, намери две еднакви очи и вземи номер за гардеробна (K).

Дай номера на гардеробиерката и вземи цилиндър, използвай камата (L).

 

Сложи дървения пръст и после натисни пръстите в указания ред (M), вземи рисувана кукла (N).

 

Отиди наляво.

Добави цилиндъра и двата шлема, и ще активираш пъзел (O).

Получаваш чук.

 

Върни се назад.

Използвай чука (P) и вземи жетон (Q).

 

Отиди на два пъти наляво.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (R).

Получаваш сито.

Сложи рисуваната кукла, използвай молива и ще получиш схема (S).

Пъхни жетона и ще активираш пъзел (T), вземи куклата.

 

Върни се назад.

Използвай камата (U) и ситото, после вземи куклата (V).

 

Върни се назад и отиди напред.

Постави трите кукли и схемата (W), и намести позите им по нея, вземи жетон-ключ и пламък (X).

 

Отиди до офиса на кмета (назад, два пъти наляво, надясно и наляво).

Използвай куклата и восъка, вземи отпечатък на ключ (Y).

Върни се назад.

Използвай отпечатъка и жетона за ключ, вземи готовия ключ  (Z).

 

Върни се назад.

Отвори вратата с ключа и влез вътре (A).

         

Част 4: Скрита съпротива

 

Говори с Хелън (B).

Вземи емблема 1/3 (C).

 

Слез в подземието.

Говори с Хелън (D).

Вземи плочка с орнаменти 1/2 (E).

 

Отиди напред.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (F).

Получаваш въдица.

Вземи емблема 2/3 (G).

Вземи плочка (H).

 

Отиди напред.

Вземи лопата (I).

Вземи бумеранг (J).

Погледни дървото и ще се активира пъзел (K).

 

Постави плочката.

Решение (L).

 

Продължение на решението (M).

 

Продължение на решението (N).

Получаваш червеи.

 

Върни се назад.

Включи точилото и използвай бумеранга, получаваш наточен бумеранг (O).

Отиди напред.

Хвърли наточения бумеранг (P).

Вземи кофа и плочка с орнаменти 2/2 (Q).

 

Върни се два пъти назад и се качи горе.

Отвори вратата(R).

Качи се горе.

Вземи жълъдова фигурка (S).

Постави плочките с орнаменти, реши пъзела и отвори вратата(T).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (U).

Получаваш ръжен.

 

Върни се назад.

Постави пламъка, отвори решетката (V), вземи емблема 3/3 с ръжена (W).

 

Постави емблемите и ще активираш пъзел (X).

Получаваш щурвал.

 

Слез в подземието и отиди напред.

Сложи кофата и щурвала, завърти колелото, вземи статуетка 1/2 и месина с кука (Y).

Разгледай в инвентара въдицата, добави месината с куката и вземи  готовата въдица (Z).

Използвай въдицата, добави червеите, завърти макарата два пъти, за да получиш статуетка 2/2 (A).

 

Върни се назад.

Дръпни завесата (B).

Сложи статуетките, махни стъклото, опитай се да вземеш вълшебната кукла, след анимацията вземи киселина и модел на гъби (C).

Вземи част от тръба и въже (D).

 

Отиди два пъти напред.

Сложи модела с гъби, махни гъбата и използвай лопатата два пъти, вземи Пегас (E) и крило (F).

Използвай въжето (G).

 

Вземи тъпа коса, използвай своята куклата да освети и реши пъзела (H).

Вземи тиква (I).

 

Вземи мухобойка (J), използвай киселината да вземеш точилото, вземи куклата (K).

Разгледай в инвентара тиквата, използвай камата и вземи запалка (L).

 

Използвай запалката (M), завесата (N) и камата (O), за да вземеш подредба на коне.

 

Върни се назад.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (P).

Получаваш гребло.

Махни парчетата и сложи точилото (Q), пусни точилото, използвай тъпата коса, за да получиш наточена коса (R).

 

Върни се назад.

Използвай мухобойката (S) и после наточената коса, за да активираш пъзела (T).

 

Разгледай в инвентара греблото, добави частта от тръба и вземи готовото гребло (U).

Използвай греблото и вземи механична муха (V).

 

Разгледай в инвентара механичната муха, добави крилото и вземи поправената механична муха (W).

Използвай механичната муха (X) и реши пъзела.

Вземи конче (Y).

 

Сложи Пегас, кончето и подредбата на коне, натисни бутоните според схемата, завърти колелото и отиди напред (Z).

Излез навън (стрелката в долния край на екрана).

         

Част 5: Двойникът

 

Сложи куклата и влез (A).

 

Вземи ключалка на гардероб и говори с куклата (B).

Вземи халба (C).

Вземи сребърно слънце (D).

 

Вземи елен (E).

Вземи част от маска (F).

 

Върни се назад, надясно по пътя и после наляво.

Вземи ключалка за гардероб 2/3 (G), сложи елена, намести му рогата, отвори вратата и отиди напред (H).

 

Вземи бутон и грозде (I).

Вземи карти за игра 1/3 (J).

 

Върни се два пъти назад и отиди напред.

Сложи гроздето (K), отвори витрината, вземи клапан и коняк (L).

Върни се назад и отиди надясно.

Използвай камата, постави халбата и бутона, натисни бутона и вземи масло (M).

 

Върни се назад и отиди надясно по пътя.

Използвай маслото (O) и после освети с куклата, за да активираш ЕСП (P).

Получаваш стик за голф.

 

Отиди в кръчмата.

Постави клапана и го завърти, освети с куклата и използвай стика за голф, за да вземеш ключалка на гардероб 3/3 (Q).

 

Отиди в офиса на кмета.

Сложи 3-те събрани ключалки на гардероба и реши пъзела (R).

Говори с кмета, вземи част от заклинание и част от маска (S).

 

Вземи игла, отвори джоба и вземи мръсна четка (T).

Разгледай в инвентара първата част от маска, добави втората част от маска и ги съедини с иглата, вземи маска (U).

Сложи си маската.

 

Върни се назад.

Говори с шерифа и отиди напред (V).

 

Говори с Хелън (W).

Вземи тирбушон и жетон с маска (X).

Вземи жълъдова фигурка (Y).

 

Върни се назад.

Отвори ЕСП, освети с куклата и събери всичко от списъка (Z).

Получаваш жълъд.

Сложи жетонът с маска и го натисни (A), вземи бинт и манекен (B).

 

Отиди надясно.

Разгледай в инвентара коняка и използвай тирбушона (C).

Използвай отворения коняк (D) и бинта (E).

Говори с Хелън (F).

Използвай камата (G), вземи клещи (H).

 

Говори с Хелън (I).

Върни се два пъти назад и отиди напред.

Вземи въглен с клещите (J).

 

Качи се горе.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (K).

Получаваш облекло.

Вземи с клещите отвертка (L).

 

Разгледай в инвентара жълъдовата фигурка, добави жълъда и вземи завършената жълъдова фигурка  (M).

Сложи двете жълъдови фигурки (N), вземи маската на Хелън, бои и перка на вентилатор (O).

 

Отиди в офиса на кмета.

Развий  с отвертката трите винта, които влизат в инвентара (P), вземи решетка на вентилатор и отварачка (Q).

 

Отиди в стаята на Хелън (два пъти назад, напред и нагоре).

Използвай отварачката, потопи мръсната четка в разтворителя и ще получиш четка (R).

Сложи боите и четката, потопи четката в оранжевата боя (S) и боядисай перуката, получаваш отново мръсна четка и можеш да си прибереш боите (T).

Потопи отново мръсната четка в разтворителя, за да получиш четка (R).

 

Отиди в офиса на кмета.

Сложи боите и четката, вземи карти за игра 2/3 и 3/3 (U).

 

Отиди в кръчмата.

Добави трите карти за игра и ще се активира пъзел (V).

 

Говори с куклата (W), вземи хартия (X) и кукла четка (Y).

 

Отиди в стаята на Хелън.

Махни портрета, използвай хартията и въглена и вземи схема на мишена (Z).

 

Отиди в кръчмата.

Сложи схемата върху мишената и премести стреличките (A).

Вземи очила (B).

 

Отиди в офиса на кмета.

Използвай куклата четка, постави перката на вентилатора, върни решетката и винтовете, завий ги с отвертката (C) и вземи вентилатор (D).

Отиди в стаята на Хелън.

Сложи вентилатора, използвай своята кукла и вземи перука (E).

 

Върни се два пъти назад, надясно по улицата и после в дясно.

Сложи манекена, маската на Хелън, перуката и облеклото (F).

 

Върни се назад.

Отиди напред.

 

Част 6: Вълшебната кукла

 

Вземи дръжка (G).

Вземи подвижна ръка (H).

 

Отиди надясно.

Говори с Хелън (I).

 

Говори със затворника (J).

Обърни се назад и вземи сребърно слънце 2/2 (K).

Сложи сребърните слънца,  вземи гаечен ключ и гилотина (L).

Използвай гилотината на въжето и ще го получиш, отвори вратата и излез (M).

 

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (N).

Получаваш скъсана мрежа.

Използвай дръжката, вземи рисунка на кукла и брадва (O).

Говори с Хелън (P).

 

Върни се назад.

Използвай брадвата (Q).

Вземи наточения бумеранг (R), сложи скъсаната мрежа и използвай въжето (S).

Хвърли наточения бумеранг (T).

Вземи сърце (U).

 

Отиди надясно.

Сложи подвижната ръка, сърцето и рисунката на кукла, намести крайниците по схемата и отиди напред (V).

 

Реши пъзела (W).

Вземи игла (X).

Вземи ръкавица (Y).

 

Върни се два пъти назад.

Разгледай в инвентара очилата и измъкни с иглата леща (Z).

Постави лещата и погледни през бинокъла, реши пъзела (A).

 

Получаваш скица на животни.

Използвай ръкавицата четири пъти (B), вземи кукла,  използвай гаечния ключ два пъти, вземи болтове 1/3 и 2/3 (C) и превключвател (D).

 

Отиди надясно и после наляво.

Сложи куклата (E).

Дръпни покривалото (F).

Сложи превключвателя и реши пъзела (G).

 

Върни се назад.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (H).

Получаваш порцеланова глава.

Премести дъските и вземи трите камъка със символ, използвай гаечния ключ и вземи болт 3/3 (I).

 

Отиди напред.

Сложи порцелановата глава, вземи древни символи и метален лост (J).

 

Върни се назад и отиди наляво.

Постави трите камъка със символ и схемата с древни символи, натисни символите поред (K) и вземи част от заклинание (L).

 

Сложи металния лост, добави болтовете, завий ги с гаечния ключ и дръпни лоста (M).

 

Използвай скицираните животни и реши пъзела (N).

Натисни превключвателите в показания ред (O).

 

Върни се назад.

Говори с Хелън, вземи вълшебната кукла (P).

Отвори в инвентара частта от заклинание, добави другата част и завърти листа, вземи заклинание (Q).

 

Върни се назад.

Използвай вълшебната кукла и заклинанието (R).

 

Бонус част

 

Говори с Хелън (S).

Получаваш лък.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (T).

Получаваш стрели.

Вземи парцал (U).

 

Вземи 11/12 части от тяло и се опитай да вземеш сърцето (V).

Разгледай в инвентара лъка и го зареди със стрели (W).

Използвай лъка и реши пъзела (X).

 

Отиди наляво.

Вземи златна подкова, потопи парцала и ще получиш мокър парцал (Y).

Вземи череп 1/3 (Z).

 

Отиди напред.

Вземи тухла 1/2 (A).

 

Върни се два пъти назад.

Сложи златната подкова (B), вземи метална фигурка и парфюм (C).

Махни храста, сложи металната фигурка и отвори клетката (D), вземи част от тяло 12/12 и тухла 2/2 (E).

 

Сложи частите от тяло и затвори капака (F), подпри каруцата с двете тухли, вземи счупено колело и градинска ножица (G).

 

Отиди наляво.

Използвай градинската ножица, вземи порцеланов букет и гаечен ключ (H).

 

Отиди напред.

Използвай порцелановия букет и парфюма, и вземи дъската 1/5 (I), свали капака, използвай мокрия парцал и гаечния ключ (J), вземи метална лайсна (K).

 

Върни се два пъти назад.

Разгледай в инвентара счупеното колело, сложи металната лайсна и вземи колело (L).

Сложи колелото (M).

Реши пъзела на каруцата (N).

Получаваш 10 гайки.

 

Вземи стоманена плоча (O).

Отвори капака, вземи дъска 2/5 и части от тялото на доктора (P).

 

Отиди напред.

Вземи метла и голяма коркова тапа (Q).

Вземи череп 2/3 (R).

Вземи лопата и остави частите от тялото на доктора (S).

 

Върни се назад.

Използвай лопатата и вземи механична ръка (T), използвай лопатата и вземи дъска 3/5 (U).

Използвай голямата коркова тапа и ще получиш насмолена коркова тапа (V).

 

Отиди напред.

Сложи механичната ръка и 10 гайки, после реши пъзела (W).

Говори с Хелън (X).

 

Отиди до входа на мелницата (два пъти назад, наляво и напред).

Говори с кмета (Y).

Сложи стоманената плоча (Z) и вземи ключ (A).

 

Върни се в болницата.

Постави ключа и завърти ключовете по указания ред (B), отвори сандъка, вземи  чук кози крак и масльонка (C).

 

Върни се назад.

Използвай чука кози крак, махни гвоздея и вземи стълба (D).

Отиди напред.

Постави стълбата (E).

Използвай куклата и вземи череп 3/3 (F).

 

Върни се назад.

Използвай метлата, постави черепите и отвори ковчега (G).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (H).

Получаваш каменен нос.

 

Отиди напред.

Сложи каменния нос (I) и вземи ръждиво зъбно колело (J).

 

Отиди до входа на мелницата.

Сложи ръждивото зъбно колело и използвай масльонката (K).

Говори с кмета (L).

Получаваш механична фигура.

 

Отиди наляво.

Дръпни завесата (M).

Вземи сребърен октопод (N), сложи механичната фигура (O), вземи лупа и декодер (P).

 

Отиди в болницата.

Разгледай в инвентара вълшебната кукла, използвай лупата и декодера и реши пъзела (Q).

Вземи възкресяващо кукли заклинание и вълшебна кукла (R).

 

Използвай вълшебната кукла и възкресяващото кукли заклинание (S).

Вземи ключ 1/2 (T).

 

Върни се два пъти назад.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (U).

Получаваш ключ 2/2.

Отвори капака с двата ключа (V), слънчоглед и маската на доктора (W).

 

Отиди надясно и напред.

Използвай маската на доктора и вземи ключ за къщата на доктора (X).

 

Върни се два пъти назад и отиди наляво.

Сложи ключа за къщата на доктора завърти вярно плочките и отвори вратата (Y).

 

Влез вътре.

Вземи кофа (Z).

Вземи рецептурник (A).

 

Отиди в болницата.

Дай рецептурника и вземи метално ухо (B).

Отиди в къщата на доктора.

Сложи металното ухо и вземи гребло (C).

 

Върни се назад.

Сложи насмолената коркова тапа и изпразни водата от лодката с кофата, използвай после греблото (D).

 

Отиди надясно.

Вземи помпа (E).

Вземи дъска 4/5 (F).

Вземи кремък (G), свали капака и вземи дъска 5/5 (H).

 

Върни се назад, напред и наляво.

Сложи дъските (I).

Вземи нож (J).

 

Отиди напред.

Вземи макарата, пробвай с иглата и тя ще падне в сеното (K).

Сложи помпата (L).

 

Отиди напред.

Вземи маркуч (M).

Вземи златен октопод (N).

 

Върни се назад.

Сложи маркуча, натисни лоста и вземи отчупилата се ръчка (O).

Отиди в гробището (четири пъти назад и надясно).

Използвай ръчката, за да получиш насмолена ръчка (P).

 

Отиди в подземието с аквариума.

Сложи насмолената ръчка и я натисни (Q).

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (R).

Получаваш диамантен пръстен.

 

Върни се три пъти назад и отиди надясно.

Вземи стъкло с диамантеният пръстен, вземи гмуркач и се опитай да вземеш котвата (S).

Върни се назад и отиди наляво.

Сложи гмуркача и го натисни (T), вдигни решетката и махни счупените стъкла, сложи стъклото и получаваш водолазен костюм (U).

 

Върни се назад и отиди надясно.

Използвай водолазния костюм (V).

Използвай куклата, премести мидата и вземи реторта, отдръпни водораслото и вземи котва (W).

Сложи котвата и отвори вратата (X).

 

Отиди напред.

Вземи ренде и колба (Y).

Вземи ключ-петел, постави сребърния и златния октопод (Z). Отвори клетката, вземи кукла октопод (A) и кош (B).

 

Отиди в подземието (два пъти назад, напред и наляво).

Сложи коша (C) и реши пъзела (D).

Получаваш лук.

Разгледай в инвентара лука, обели го и го срежи с ножа (E).

 

Отиди два пъти напред.

Разгледай в инвентара куклата октопод, използвай лука и вземи кесия (F), напълни колбата със сълзи от октопод (G).

Закачи кесията и с рендето настържи рога, вземи кесия с пудра от рог (H).

 

Върни се четири пъти назад, отиди надясно и напред.

Сложи ретортата (1), отвори капака, пъхни слънчогледа, пудрата от рог и сълзите от октопод (2).

Затвори капака, запали горелката (3) и вземи реагент за гъби (4)(I).

 

Отиди при гъбарника под земята.

Използвай реагента за гъби (J) и вземи гъба присмехулник (K).

 

Отиди в болницата.

Говори с доктора и вземи рецептурник (L).

 

Отиди до входа на мелницата.

Разгледай в инвентара рецептурника и вземи мелница (M).

Сложи мелницата, завърти перката и отвори вратата (N).

 

Влез вътре.

Вземи мях (O).

Вземи стъклено око (P).

 

Качи се горе.

Вземи мачете (Q).

Вземи вършачка (R).

 

Върни се назад.

Използвай мачетето, вземи чувал (S) и магнит (T).

Отиди в къщата на доктора.

Сложи стъкленото око и вземи рентгенов апарат (U).

 

Слез в подземието.

Използвай рентгеновия апарат и ще активираш пъзел (D).

Решението: V2-W2-X3-Y2-Z-A-Z-B3.

Вземи яйце на костенурка.

 

Отиди напред.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (C).

Получаваш клапан.

Използвай магнита и вземи игла (D).

 

Върни се назад.

Сложи клапана и мяха и ще получиш червено вино (E).

 

Отиди в мелницата.

Разгледай в инвентара иглата, добави макарата и ще получиш игла с конец (F).

Разгледай в инвентара чувала и го заший с иглата с конец (G).

Използвай вършачката и ще активираш пъзел (H).

 

Решението: O2-W-R2-V-R-T-S-M-X4-I2-L2-Q2-K-Z5-W2-Z4-W-Z3-P3-W-T-P2-Y2-J2-U-P-Y-N3-Y.

Вземи с чувала жито (A).

 

Качи се горе.

Използвай червеното вино, остава ти мяха, вземи морско цвете (B), използвай мачетето и ще получиш съчки, постави ключа-петел (C), вземи от сандъка кука и метла (D).

 

Върни се назад.

Използвай куката, ще получиш златна глава (E), вземи отвертката (F).

 

Качи се горе.

Сложи златната глава (G).

Използвай отвертката върху четирите винта и вземи мозъчен капак (H), вземи лисица (I).

 

Отиди на гробището.

Отвори ЕСП и събери всичко от списъка (J).

Получаваш златен крак.

Сложи лисицата (K), отвори капака и вземи механичен мозък (L).

 

Отиди под земята до гъбарника.

Използвай отвертката и вземи педал (M).

 

Отиди в мелницата на горния етаж.

Сложи механичния мозък, постави капака и завий четирите винта с отвертката (N).

Сложи педала и златният крак (O).

 

Слез долу.

Изсипи житото и ще ти остане чувала (P).

Вземи с чувала брашно (Q).

 

Върни се два пъти назад и отиди на дясно.

Използвай метлата (R).

 

Отиди напред.

Отвори печката (S).

Сложи съчки, използвай кремъка и отвори рецептурника, пусни морското цвете, яйцето от костенурка, брашното и гъбата присмехулник, вземи с мяха отвара против чума (T).

 

Отиди в болницата.

Говори с доктора и му дай отварата против чума (U).

 

Поздравления, завърши Куклено шоу: Цената на безсмъртието – колекционно издание.

 

Колекции

 

Местата на всички кукли от колекцията.

Кукли (A).

 

Кукли (B).

 

Кукли (C).

 

Местата на всички жетони.

Жетони (D).

 

Жетони (E).

 

Жетони (F).

 

Жетони (G).

 

Жетони (H).

 

Жетони (I).

 

Жетони (J).

 

Жетони (K).

 

Жетони (L).

 

Жетони (M).