Виждаш как Адам се спуска при археологичните разкопки, приближи се и говори с Евелин, тя ще ти даде радиоприемник и ще каже, че професора те чака. Качи се по стъпалата в дясно на екрана и говори с професора. Необходим му е последния елемент от пъзела отварящ вратата към Еден. Адам трябва да освободи прохода и да слезе в подземния лабиринт да го потърси. Прохода е затрупан, ще трябва да намериш динамит, за да го освободиш. Слез долу и отиди в долната лява част на екрана, където има опъната тента, вземи динамит, върни се горе и го използвай върху тунела с натрупаните камъни. Влез навътре в тунела и Аадам ще пропадне под земята.

 

Премини в удобния момент покрай двете остриета люлеещи се в тунела. Отиди на дясно и отвори сандъка, ще откриеш 1 тайна от общо 10. Тръгни на ляво, скочи напред, за да стъпиш върху камъка и продължи напред. Клекни и мини под ниския тунел, от другата страна се изправи и продължи на ляво. Скочи надолу, приближи се до стената и скочи нагоре, ще се хванеш за ръба на стената, издърпай се на дясно и когато се срутят няколко камъка, Евелин ще се обади да пита как си, докато говорят Адам ще чуе някакъв странен шум.

Слез в подвижните пясъци в ляво има тунел с решетка, в дясно тунел с нещо квадратно, препречващо пътя. Дръпни камъка, клекни и мини под тунела. Отиди на дясно, по средата на пода има дълбока, добре очертана кръгла дупка,  продължи на дясно и ще видиш кръгъл бутон на стената, натисни го и ще видиш да се вдига решетката на другия тунел.

Върни се там, клекни и мини от другата страна на този тунел. Тук ще видиш два пясъчни водопада, зад десния водопад има пещера, влез там и ще откриеш 2 тайна. Върни се в залата, приближи се до двата бели камъка на стената в ляво, скочи и ще се хванеш за тях, скочи пак и ще се издърпаш горе. Отиди до кръглия панел с бутон на стената, натисни го и ще видиш как активираш  някакъв механизъм, който запушва дупката в кръглия отвор на съседното помещение.

 

Зад този пясъчен водопад е 2 тайна

 

Слез обратно долу, върни се през ниските тунели в съседното помещение и отново ще се свържеш с Евелин, професорът е научил нещо ново. Стъпи върху кръглия капак, който вдигна и това ще се окаже асансьор.

Отиди към корените покрити с паяжини в тунела и ги обгори с факлата. Адам забелязва някаква сянка на чудовище.

Тук ще видиш три затворени с решетка тунели, пред тунела в ляво е написано faith, пред средния тунел пише hope и на стената до тунела в дясно пише love. По средата на помещението има някакъв стенд. Приближи се до него и ще видиш, че е съставен от 3 въртящи се части с по три надписа на всяка. Ще трябва да образуваш вярното изречение.  Отиди със стрелката (от клавиатурата) надолу върху горния пръстен и избери с бутон enter: So these there things remain; слез със стрелката на средния пръстен и c enter избери: faith, hope and love; слез със стрелката на долния пръстен и с enter избери: but the greatest of these is love. Отново със стрелката избери check най-отгоре на стенда и натисни enter. Ще се отворят трите тунела. Както ти подсказва текста, между вярата, надеждата и любовта, най-велика е любовта, така че избора е ясен – влез през десния тунел, в другите два ще намериш смъртта си.

Верния текст, за да се отворят решетките

 

Мини малко напред и скочи на ляво, отиди до проблясващия сандък и открий 3 тайна. Спусни се по пътя на ляво и ще стигнеш до нов тунел затворен с решетка. Кликни на поставката в ляво от тунела, Адам ще се обади на Евелин и тя ще му подскаже да пробва с шест. Влез напред и ще се озовеш пред заключена с катинар решетка и по един водопад в ляво и дясно с мостове и в трите посоки. Мини под водопада в ляво и ще се озовеш в малка пещера със стенд. По същия начин напиши изречението: Everything can distract you; look beyond the material world; take the leap of faith.  Провери какво ще се получи.

 

Вярно подреденото изречение

 

Виждаш как двата водопада спират да текат. Върни се в центъра на помещението, запали факлата от горящия огън. Отиди на дясно, запали поставката в края и пода на коридора ще се изравни с нивото на моста. Влез навътре по коридора и вземи ключа, върни се обратно и отключи катинара на решетката, като използваш ключа, който взе. Мини през отворената врата и се спусни долу от белите камъни в дясно от входа. Слез под козирката във водата и ще видиш, че под входа има проход, влез навътре, обърни внимание на стенописа и завий на ляво, ще видиш сандъка криещ 4 тайна.  

Излез отново от пещерата, качи се на пътеката и от нея се върни на козирката. Влез през тунела в дясно, обърни се обратно, засили се напред към водопада и от края на козирката скочи напред, Адам ще се хване за ръб от другата страна на водопада, скочи за да стъпиш на пода и отиди напред. Върви напред и в края на моста до стената ще видиш пиедестал, използвай го и ще свалиш една греда на стената в дясно. Скочи на тази греда, издърпай се на дясно и скочи на моста, когато стигнеш до него.  Продължи да вървиш напред по пътя и ще стигнеш до стълба, изкачи стълбата, запали факлата от огъня горе и отиди напред до стенда, ще трябва отново да пишеш изречение: I am the light who follows me; will never walk in darkness; but will have the light of life.

Вярно написаното изречение

 

Виждаш как се дига решетка в ляво на екрана. Отиди до отвореното място и запали огън. Към всяка от трите лампи се спуска цветен лъч. Погледни камъка стърчащ от стената в ляво на вратата, той е оранжев. Кликни върху лампите светещи в червено и жълто и те ще насочат лъчите си към устройството в средата, погледни устройството – нещо липсва. Приближи се до стенда с надписа и скочи във водата, огледай долу докато намериш зелен кристал. Отново се разходи и когато се появи надпис да клекнеш го направи, върви напред към отвора в пода и ще скочиш на мост, тръгни към долната част на екрана, отиди на ляво и се качи по стълбата, запали отново факлата и сложи кристала, който намери в устройството по средата на помещението, червения и жълтия лъч ще се съединят и ще изпратят оранжев лъч към камъка на стената, това ще отвори решетката. Мини напред през отворения тунел. В дясно има друг тунел затворен с решетка, отиди на ляво, използвай пиедестала и ще се появи камък на повредения път, продължи на ляво и се спусни надолу по стълбата. От стълбата тръгни на ляво и някъде горе по пясъчната пътека до скалата ще ти бъде предложено да клекнеш. Пропълзи от другата страна и ще се озовеш в пещера, отвори сандъка и прочети 5 тайна.

Излез отново навън, върни се надолу и слез по следващата стълба, погледни вратата в дясно, ще трябва да стигнеш бързо до тук. Отиди на ляво запали огън в огнището и на бегом, се върни на дясно и мини през отворената решетка, защото тук става течение и огъня угасва много бързо. Тръгни напред и се спусни надолу по открояващите се бели камъни. Продължи покрай стената, слез от белите камъни на долната площадка, мини малко на дясно и се изкачи по стълбата нагоре. От стълбата отскочи към белите камъни на стената отсреща, тръгни към долната част на екрана и когато стигнеш до парапета скочи нагоре и ще се хванеш за едно въже.

Трябва да се хванеш за това въже

 

Премини по въжето по цялата му дължина, пусни се да стъпиш на пода, отиди на ляво и скочи към друго такова въже, отиди до другия край на това въже. Пусни да стъпиш на земята, качи се на ниската платформа на колоната в дясно и скочи към въжето нагоре. В края на това въже скочи към белите камъни на отсрещната колона, издърпай се и отиди на дясно. Засега подмини стенда с надписа и продължи надясно към сандъка, който се вижда да блести. Засили се и скочи напред от края на скалата към отсрещната, прочети тайната в сандъка и отново се засили и скочи на отсрещната скала. Върни се при стенда, за да сглобиш изречението: Faith comes by hearing; and hearing by; the ‘word of God’.

Вярно изписаното изречение

 

Виждаш как се изгражда път и решетката се вдига, слез до отворения тунел и мини през него. Използвай пиедестала в дясно от вратата и влез през вдигнатата решетка, чува се някакъв взрив и преминава твоя дух водач, после вратата се затваря след него. Спусни се по стълбата, и пролази под ниския отвор в дясно, ще се озовеш в пещера. Прочети 7 тайна скрита в сандъка и излез навън. Отиди напред и ще видиш в дясно стенд в ниша под вратата.  Отиди до него и подреди поредното изречение: See the lion of Judah; has triumphed he is able to open; the scroll and it`s seven  seals.

Вярно изписаното изречение

 

Това ще запали огъня в стойката по средата на езерото. Качи се по стълбата и погледни нишата на стената срещу нея, ще видиш изображение на лъв. Върни се долу запали факлата и с горящата вече факла запали стойката в дясно от стенда с надписа. Това отваря временно нишата с изображението на лъв, Бързо изтичай на дясно, качи се по стълбата, скочи на нишата, клекни и се пъхни под отвора. Нещо ще се срути и факлата ти ще угасне, отиди към осветения изход, виж стрелката в дъното на стената, приближи се до нея и мини на дясно. Тук се спусни по стълбата и се пусни на земята. Слез долу до реката дръпни квадратната решетка и я избутай възможно най-напред (към екрана) до скалата в дясно. Скочи на решетката, клекни и мини през ниския проход от другата страна.

От тук трябва да пълзиш на дясно

 

Отиди на дясно до стойката с огъня и запали факлата. Качи се по стълбата, отиди на ляво и обгори паяжините, скочи в тунелчето, обърни се на дясно и скочи нагоре – ще се хванеш за ръб, скочи още веднъж нагоре и тръгни на дясно до края. Тук до стената ще видиш няколко бели камъка, спусни се по тях надолу и тръгни по пътя в горната част на екрана, свий на ляво, използвай пиедестала до вратата и премини през отворената решетка. Мини малко напред и завий на ляво под водопада, продължи на ляво и в една пещера ще откриеш сандъка с 8 тайна. Върни се обратно на пътя и слез надолу, завий на ляво, спусни се по мостчето и отиди на площадка с три стола и някакви отвори в земята. Приближи се до стенда, за да напишеш изречението и да видиш какво ще се случи.  The wind blows where it will; and you hear it`s  sound; so it is with all born of the spirit.

Вярно подреденото изречение

 

Оказва се, че това не са столове, а някакви музикални инструменти, трябва да намериш подходящите им места над отворите в земята, за да може, когато минава през тях вятъра да свири. Застани пред инструментите с лице към стената, където се вижда някакъв подпрян огромен кръгъл камък. Сложи музикалния инструмент с крила на левия отвор, инструмента приличащ на козел сложи на десния отвор и инструмента с много тръби сложи на средния отвор. Адам автоматично отива и застава пред кръглия камък, когато инструментите започнат да свирят. Камъка се търкулва и разкрива проход. Скочи на подиума и влез през новооткрития проход.

Вярната подредба на инструментите

 

Запали факлата от стойката с огън, приближи се до стената в дясно от пропастта и изгори с факлата паяжините. Използвай пиедестала и  премини по появилия се мост. Спусни се по стълбата и последвай пътя водещ на ляво. Прекоси мостчето и ще стигнеш до стенд, погледни го и ще видиш, че единия пръстен липсва. Продължи напред в пещерата с поточето (от едната страна на моста може да се мине, но водата е дълбока и ще се удавиш). Скочи към белите камъни на стената и ще се озовеш в друг проход. За сега не се качвай на тези бели камъни, а продължи навътре в прохода. В края на тунела ще се озовеш с малка пещера, погледни какво има зад решетката, там е колелото, което ти трябва. За да отвориш решетката ще трябва да запалиш четирите стойки едновременно, но те угасват много бързо. Бягай в кръг и пали стойките една след друга, скоро ще успееш да ги запалиш едновременно и вратата ще се отвори, бързо изтичай там и вземи камъка. Върни се обратно по тунела, качи се по белите камъни, погледни 9 тайна скрита в сандъка и продължи напред през долната част на екрана. Върни при стенда на дървената платформа. Сложи намерения камък е реши изречението: Ask and it will bi given; seek; and you will find.

Вярно подреденото изречение

 

Виждаш как моста се завърта, отиди на дясно по него и Адам сам ще се спусне в тунела по стълбата. Опитва се да се свърже с Евелин по радиостанцията, но му отговаря някакъв чужд глас. Тръгни към долната част на екрана, последвай коридора на дясно, изчакай удобния момент и премини покрай люлеещото се острие. Използвай пиедестала до вратата и премини през нея. Прочети своята 10 и последна тайна, скрита в сандъка до вратата в дясно.  Тръгни по пътя на ляво и ще се озовеш пред пъзела отварящ вратите на Еден.

Професора е обсебен от идеята да влезе вътре и въпреки протестите на Адам настоява. Държи Евелин на прицел и Адам няма избор ще трябва да реши пъзела. Прочети надписите на пиедесталите около кръга нарисуван на земята. Там са изброени седемте дни от сътворението на света. Започни от пиедестала пред вратата и продължавай по часовниковата стрелка: 1 ден – и бог създаде светлината, 2 ден – после водата, 3 ден – раздели на суша и вода, 4 ден – слънце, луна, планети и звезди, 5 ден – птици и риби, 6 ден – жена и мъж, 7 ден – и се поздрави за добре свършената работа.

Използвай стойката за огън в ляво от вратата и ще видиш, че с нея можеш да завъртиш вътрешния кръг. Завърти кръга така, че лъчите – символ на слънцето, да застанат на равно с  пиедестала пред вратата. Кликни върху стойката за огън от дясно и завърти външния кръг така, че да сглобиш цялото слънце, другите дни ще се подредят автоматично. Виждаш как се издига пиедестал в центъра на кръга. Сега ще трябва да наредиш картинки съответстващи на извършеното през всеки от 7 дни върху него. Обърни внимание че картинките от вътрешния кръг на земята се разминават с един ден от външния. Трябва да подредиш картинките така, че да отговарят на вътрешния кръг по съдържание.

 

Играта автоматично е маркирала първия сегмент, натисни enter от клавиатурата и избери със стрелките на ляво и на дясно символа, който би отговарял на седмия ден – носени от вятъра листа и натисни отново enter, кликни веднъж върху стрелката сочеща на дясно от клавиатурата и ще маркираш следващия сегмент. За 1 ден избери ярка светлина в мрака, за  2 ден – морски вълни, за 3 ден – планина с разбиваща се в нея вълна, 4 ден – нощно и дневно небе, 5 ден – птица и риба, 6 ден -  хора.

 

Вратата се отваря и професора въпреки предупрежденията влиза вътре, очевидно с него повече няма да се срещнем, но Адам и Евелин успяват да избягат и да се качат на отлитащия самолет, така че ще очакваме нова среща с тях в следващия епизод.