19 Октомври: Апартаментът на Никол в Ню Джърси

Апартаментът на Никол:  След началното клипче ти си в апартамента си и получаваш пакет от куриер. Рут от ФБР ти се обажда.

От бюрото вземи зелени листчета и пакета. Виж пакета в инвентара и разбери, че няма подател.  Отвори малкото чекмедже отстрани на стола и вземи карта. Отиди до масата отдясно на вратата и вземи маркер.

Втори етаж:  Качи се на втория етаж, където е спалнята и вземи лупа отгоре на шкафа отдясно. Говори с Хувър, котката и забележи, че купичката му долу е празна. Виж отблизо чантата си на леглото и вземи пила и пакетче хапчета. Кликни с левия бутон на пакетчето да получиш две хапчета. Използвай пилата на пакета и вземи три предмета: метална кутия, скъсана хартия и изрезка от вестник. Виж вестника отблизо и забележи, че името ти и „сериен убиец” са заградени. Виж скъсаната хартия от пакета да видиш странен символ.

Виж металната кутия и използвай пилата на ключалката. Вътре има стара крушка. Виж я отблизо. Използвай лупата да видиш по-добре надписа върху нея долу.  Завърти кутията и вземи болт. Виж го отблизо. Използвай лупата на надписа горе, но болта е много ръждясал и не може да се прочете. Трябва първо да го почистиш.

Първи етаж: Слез долу и отиди до кухнята. Вземи чаша вода от щанда вляво. Постави двете хапчета вътре и постави болта в чашата. Кликни с левия бутон на чашата да си получиш обратно болта. Виж го сега отблизо с лупата и прочети надписа.

Бюро: Върни се до бюрото и звънни на Уанг, техник от ФБР. Той ще проучи надписите върху болта и крушката. Сега трябва да убиеш малко време.

Коридор: Излез на коридора през зелената врата. Виж малката масичка с розите и вземи нож за хартия. Вземи храната за котки  отдясно.

Втори етаж: Качи се на втория етаж и нахрани котката като използваш храната й върху купичката на земята. Обиколи малко наоколо и Уанг ще се обади (Ако не се обади, може би ти трябва да му позвъниш.)

Уанг ти дава няколко адреса, които са записани на 6 зелени листчета в инвентара ти.  Отиди до масата отдясно на зелената врата и постави картата. Сега трябва да поставиш зелените листчета на картата. Виж всяко отблизо в инвентара и го постави на правилното място.

Виж, че две места са доста близо едно до друго. Сигурно не е съвпадение. Мини през зелената врата и излез от апартамента.  

19 Октомври: Блейк Авеню, Куинс

Пред театъра: Отиди пред входа на театъра и виж, че е заключен. Виж прозорчето над вратата - свети. Трябва да откриеш друг начин да влезеш. Отиди наляво пред бара на Вежливия Боб и забележи всички мотори. Забележи, че има някакъв инструмент под предното колело на средния мотор.

Бар Вежливият Боб: Влез в бара и говори с бармана, което довежда до дълъг диалог с противен мъж на бара. След разговора виж ъгъла на бара точно зад теб и вземи вилица.

Женска тоалетна: Отиди в женската тоалетна и говори с Пати. Тя ще си пътува с влака за вкъщи. Вземи препарат от пода до метлата и хартия от мивката. Виж прозореца и кликни на дръжката да го отвориш. Виждаш двора на театъра. Може би от тук ще успееш да влезеш, но прозореца е с решетка. Отдясно има също така катинар.

Пред бара: Отиди в бара и виж, че мотористите ги няма. Излез отвън и вземи отвертката, която видя по-рано.

Бар Вежливият Боб: Върни се в бара и говори отново с бармана. Той споменава, че женската тоалетна се ползва за промъкване в театъра. Виж под бара близо до Пати и виж залепена дъвка. Използвай вилицата и получаваш вилица с дъвка. Говори с Пати, която си е изгубила батериите. Нейната кола се е развалила, затова трябва да хване влака в 7:00 да се прибере. Отиди до масата, където седяха мотористите и вземи бутилка.

Женска тоалетна: Върни се в тоалетната и виж отново прозореца. Това трябва да е прозореца, който децата са ползвали да се промъкват в театъра. Трябва да минеш от тук.

Батериите на Пати: Върни се пред входа на театъра и вземи батерии от земята. Върни се в бара и ги дай на Пати. Говори с нея за всичко. Тя ти казва къде може би децата са криели ключа от прозореца в тоалетната. Погледни долу под рафта на бара и виж края на лоста за крака. Премахни капачката. Използвай вилицата с дъвка в дупката да достигнеш ключ. В инвентара си го измъкни от дъвката на вилицата.

Женска тоалетна: Върни се в женската тоалетна и пробвай ключа на катинара. Ръждясал е. Върни се при бармана и поискай масло. В инвентара използвай маслото върху ключа. Върни се в тоалетната и използвай ключа на катинара. Кликни на решетката да я отвориш. Влез в двора зад театъра.

Двор зад театъра: Отиди наляво. Вземи кофа, тухли и прът. В инвентара постави тухлите в кофата.

Върни се назад и се качи по стълбите. Вратата е заключена и дръжката й липсва. Постави отвертката в дупката за дръжка. После използвай пръта на прозореца горе да го отвориш. Мини през прозореца да влезеш в театъра. 

Коридор: Вземи филмова лента и малка отвертка от масата долу вляво. Вземи ключ от кутията вдясно от контролната стая.

Контролна стая: Влез в контролната стая. Отиди до работната маса отляво и я виж отблизо. Вземи празната филмова лента.  Забележи филма с твоето име. Вземи го и кликни на него да получиш филмова лента. Очевидно искаш да гледаш този филм.

Машина за навиване:  Отвори машината за навиване над работната маса и постави празната филмова лента отдясно. Постави филмовата лента отляво. Виж манивелата отблизо и забележи, че няма дръжка. Постави малката отвертка на дупката и използвай манивелата да навиеш филма в по-голяма лента.  Вземи голямата филмова лента отдясно.

Прожектор: Виж прожектора отдясно и после капака. Кликни на дръжката да видиш, че няма крушка. Ти обаче имаш, затова я сложи на мястото си. Затвори капака.

Виж, че има места за две ленти, едно горе и едно долу. Виж това отгоре и отвори капака. Постави филма и затвори капака. Виж това долу. Отвори капака и постави празния филм, затвори капака и се отдръпни. Можеш да се пробваш да го пуснеш, но няма мощ в прожектора. Отдръпни се и виж усилвателя на стената. Кликни на копчето да го включиш.

Върни се до прожектора и се пробвай да го включиш. Ъх, не всичко е толкова лесно. Върни се и виж отблизо другия прожектор. Отвори капака и вземи крушка. Върни се до първия прожектор, отвори капака, махни старата и постави новата крушка, затвори капака и назад два пъти.

Прозорец: Забележи малкия прозорец пред прожектора. Отвори капака му и виж, че е мръсен. В инвентара използвай препарата върху хартията и после използвай това да почистиш прозореца.

Ако пробваш да натиснеш бутона на прожектора за начало на филма ще осъзнаеш, че екрана е закрит. Трябва да вдигнеш завесата. Напусни контролната стая и се спусни долу по стълбите до салона.

Салон: Тук е много тъмно, ако искаш можеш да си нагласиш видео настройките да виждаш добре. Забележи, че завесата е спусната.

Задна стая: Отиди в задната стая. Вземи фенерче и метално колело. Виж механизма за завесата отляво. Постави металното колело. Кликни с левия бутон и почни да въртиш колелото по часовниковата стрелка докато не чуеш звук. За съжаление колелото ще се завърти обратно след няколко секунди. Затова завърти колелото отново и когато чуеш звук веднага закачи кофата с тухли за дръжката на металното колело. Завесата е вдигната.

Контролна стая: Напусни задната стая и се върни в контролната стая. Приближи се до първия прожектор и натисни копчето. Ако си играл първите две игри на Art of Murder ще познаеш повечето сцени. Както и да е, две следи във филма са важни. Първата е голяма правоъгълна решетка. Другата е символа, който видя върху пакета - триъгълник в триъгълник и удивителна. Този пъти символтие “V d” се появяват.

Седалки: Напусни контролната стая и слез долу. Върви до изхода на театъра и отдясно виж схемата на седалките. Прилича на решетката, която видя във филма.  Символите V d” са свързани със седалките. Редиците са отбелязани с римските числа, значи V трябва да означава 5та редица. А пък от своя страна d трябва  да е мястото на всеки ред - d е четвъртата буква от азбуката, значи седалка 4.

Върни се и отиди пред седалките. Преброй 5та редица отдолу нагоре и кликни на 4та седалка отляво надясно. Ще получиш парче метал.  Обърни го когато го гледаш отблизо и виж закачен билет за влак. Вземи билета и виж, че е за днес от 7:00 часа. 

Изход от театъра: Слез долу и наляво до изхода на театъра. Използвай парчето метал на вратата и излез от театъра. Кола се заклещва на влаковите релси и влак я блъска.

Място на инцидента: Отвори металната кутия пред теб и виж камера и пластични торбички. Не можеш да ги вземеш, докато не ти притрябват. Говори с Уанг. Не вярваш, че това е инцидент. Вземи парче бетон под жълтата полицейска лента. Говори с Уилямс, после и с Пати.

Перон: Излез надясно до перона. Отиди до коша за боклук отдясно и вземи медна тръба. Отиди до релсите и забележи часовника. Върни се на перона и излез долу по стълбите и после надясно до влака.

До влака: Погледни в края на лявата бариера и виж карта. Не можеш да я вземеш. Виж металната кутия отляво и виж, че има квадратна ключалка. Виж дупката на шахтата, която е квадратна. Може би ще можеш да си направиш някакъв вид инструмент. Постави медната тръба в дупката на шахтата и я удари с парчето бетон. Вземи тръбата и я виж отблизо. Перфектно. Сега използвай новия инструмент върху ключалката на металната кутия. Кликни на тръбата няколко пъти да отвориш кутията. Вътре има изрезка от вестник. Трябва ти камера.

Място на инцидента: Върни се и говори с Уанг. Отвори кутията до тях и вземи камера и пластични торбички.

До влака: Върн исе до влака и снимай картата на бариерата. После използвай торбичка да я вземеш. Отиди до металната кутия и снимай изрезката, после използвай торбичка да я вземеш. Снимай символа отгоре на кутията.

Театър: Нуждаеш се от снимка на плана на седалките, затова се върни в театъра през вратата зад полицейската кола. Виж плана отдясно на вратата и го снимай. Върни се в контролната стая и си вземи филмовата лента от долното място. Напусни контролната стая, слез долу и излез от театъра.

Място на инцидента: Върни се до полицайте. Постави камерата и доказателствата, които събра в металната кутия на земята. Говори с Уанг. Накрая говори с Пати и й предложи превоз. 

20 Октомври: Офисът на ФБР, Бронкс

Сега долу вдясно имаш телефон. В него имаш указател, диалози, документи и дневник.

Лаборатория: Говори с Уанг. Той потвърждава, че инцидента с колата е бил саботиран. Той ти дава кървава хартия с надпис Holland St. 7 PM.

Експерт: Излез от лабораторията и говори с експерта Джейсън Емерик. Той ти дава визитна картичка.

Бюро: Автоматично ще се озовеш в офиса си. Виж отблизо бюрото на Никол. Провери компютъра и разбери, че е разглобен. Вземи картата за достъп на Никол и кутия с визитни картички. Виж отблизо картичките и разбери, че са на Ник. Говори с Ник и разбери, че той напуска. Ще започва собствен бизнес. Слез долу и говори с експерта до рецепцията.

Офисът на секретарката: Качи се горе и се качи в офиса на Рут. Говори с нея.

Лаборатория: Върни се в лабораторията. Виж отблизо масата, вляво от Уанг. Вземи вале купа в пластична торбичка, ръкавици и пакет пластични торбички.

Отиди до скенера вляво от голямата машина. Виж отблизо валето купа в торбичката. Използвай ръкавиците да го извадиш.

Скенер:  Отвори скенера. Постави картата вътре. Затвори капака и натисни синия бутон долу. Отвори капака и кликни с десен бутон на картата да я обърнеш. Затвори капака и натисни синия бутон отново. Сега си сканирал и двете части на картата. Вземи си я. Виж отблизо празна торбичка. Постави картата в една от тях. Сложи картата в торбичка на масата отляво на Уанг.

Опитай се да ползваш екрана за базата данни и после питай Уанг за разрешение. Той иска услуга. Той ти дава неговата карта за достъп да преминеш теста му по стрелба.

Стрелбище: Излез от лабораторията и слез долу. Отиди до стаите в ъгъла. Влез в стрелбището като използваш картата на Уанг на четеца за карти. Отиди на мястото за стреляне. Вземи пистолета и стреляй по целта. Имаш 10 опита. Можеш да презареждаш и да сменяш мишената. Натисни копчето отляво да видиш какво си уцелил. Излез от стаята и се върни в лабораторията. Говори с Уанг да му върнеш картата.

База данни: Виж екрана на базата с данни. Кликни на екрана да провери отпечатъците ти. Натисни ENTER от клавиатурата. Хвани двете страни на картата отляво и ги завлечи горе. Кликни на една от картите да излезе по-голяма картинка.

Кликни на зелената въпросителна отдясно. Това автоматично анализира и двете страни на картата.

Виж зелени кръгчета по картата. Трябва да избереш общо 3 кръгчета от двете страни на картата и да натиснеш зелената лупичка за търсене из базата данни.

Избери левия ъгъл и лицето на картата, която е с лице към теб и на задната част на картата избери средното кръгче.

Кликни на зелената лупичка.

Откриваш 5 съвпадения. Кликни на всички съвпадения да получиш информация. Прочети докладите. Можеш по-късно да ги видиш и в телефона си. Говори с Уанг за анализите на картата.

Шеф: Отиди при Рут и говори с нея. Влез в офиса на шефа. Говори с Джеф Къртц за всичко. Слез долу и отиди до стаите в ъгъла. IT отдела го няма и е оставил бележка на вратата.   

Друг пакет: Излез от сградата отляво. Виж пакет с твоето име. В стаята на сапьорите говори със сапьора. Опаковката на пакета е изпратен в лабораторията.

Опаковка:  Отиди в лабораторията. Питай Уанг за опаковката. Отиди в офиса при Рут. Говори с нея да получиш разрешение да използваш копирната машина. Виж отблизо опаковката в торбичка. Използвай ръкавиците на нея. Използвай опаковката на копирната машина да получиш копие. Виж отблизо празна торбичка. Използвай опаковката да я върнеш вътре.

Разгледай опаковката: Виж отблизо копието на опаковката. Никол казва, че трябва да сгънеш хартията да откриеш смисъла в червените знаци. Х долу вдясно излиза от това. Има и бутон за връщане в начална позиция.

Обърни хартията да видиш другата страна като кликнеш с мишката на горния ъгъл. Сега трябва да се вижда 53G.

Сгъни десния и ляв ъгъл. Никол вижда Q и червено сърце. Това е символа за следващата жертва.

Отвори лявата страна като кликнеш на лявата стрелка от левия ъгъл.

Сгъни долната част като клинеш на долната стрелка нагоре.

Сгъни отново лявата част. Никол сега вижда 6 8 Q купа.

 

Отвори пакета: Върни се в стаята на сапьорите. Говори с мъжа. Комбинацията за пакета е 6 8 12.

Той ти дава разрешение да отключиш металната кутия. Виж отблизо монитора. Ти управляваш ръката на робота. Джойстикът пред теб я мърда. Левият бутон отваря и затваря ръката, а десния я връща в началото.

Въведи 6 8 1 2. Премести ръката върху колелцето пред всяко число и мърдай нагоре или надолу докато не се получи желаното чсило. Когато въведеш правилния код пакета ще се отвори.

Кутията сега е отворена. Виж хартия и монета. Говори със сапьора и влез в стаята. Използвай ръкавиците да вземеш монета. Постави я в пластична торбичка после. Използвай ръкавиците и вземи част от билет. Излез от стаята. Върни се в лабораторията и си вземи още пластични торбички от масата. Постави билета в една от тях.

Анализирай новите доказателства:

Скенер:   

Отиди до скенера. Виж отблизо монетата в торбичка. Използвай ръкавиците да я извадиш и снимай и двете и страни по познатия начин. Вземи си монетата и я върни в пластична торбичка. Направи същото и с двете части на билета.

База данни: Виж отблизо екрана на базата данни. Кликни на екрана да провери отпечатъците ти. Натисни ENTER от клавиатурата.

Кликни и завлечи двете части на билета и двете части на монетата горе.

Кликни на зелената въпросителна горе вдясно. Това автоматично анализира двете страни на билета и монетата. Виж зелени кръгчета на страната на билета. От всичките избери второто отдолу нагоре #15 с 0.70.  Виж картата и откриваш Увеселителен парк. Потърси съвпадения за единствените кръгчета върху другата част на билета и двете страни на монетата - няма съвпадения. Говори с Уанг за анализите.

Дик Пери: Срещаш се с новия си партньор. Говори с Дик Пери. Той иска да изчакате докато провери и той доказателствата, а Никол иска екшън.

 

20 октомври: Увеселителен парк, Ню Джърси

Виж Дик Пери да говори с командира на отряда. Говори с командира. Мини към алеята - през устата на голямото лице. Говори с полицая. Провери затворения щанд отляво. Вземи манивела.

Бинокли:   Погледни през бинокъла отдясно на алеята (те са два, виж през този от ляво). Погледни през мястото за очи и виж, че е фокусиран на щанда за стрелба. 

Погледни през другия бинокъл. Не можеш да го ползваш. Трябват ти монети. Отиди надолу към алеята и виж Дик до варелите. Вземи тубичка за гориво зад Дик. Говори с него. Провери варелите.

Къщичката на пазача: Отиди до къщичката на пазача до биноклите. Вземи тухлата пред вратата. Влез в къщата. Огледай се. Виж шкаф за ключове с катинар на стената. Провери хладилника и виж, че трябва да въведеш четирицифрена комбинация.

Погледни отблизо бюрото и отвори горния шкаф. Вземи монети, кутия със сачми, ключ и крушка. Излез от къщата.

Щанд за стрелба: Отиди до щанда за стрелба отсреща на главната улица. Вземи метален парапет вляво от кошчето. Погледни отблизо подвижната врата. Твърде е тежка.

Вдигни подвижната врата:  Виж отблизо кутията отдясно долу на вратата. Използвай ключа от бюрото на ключалката. Постави манивелата тук. Завърти ключа и после и манивелата. Нещо е заклещено. Виж механизма горе. Твърде е високо. Постави металния парапет отдясно на кутията. Кликни на него да го обърнеш вертикално.  Виж отблизо механизма горе.

Върни се на главната пътека и отиди нагоре към Влакчето на Ужасите.

Влакчето на ужасите:  Говори с полицая. Вземи лопата вдясно на екрана.  

Контролна стая на влакчето: Мини през вратата отдясно. Вземи ключовете, които висят на рамката на прозореца вляво и метален прът долу на рамката. Виж контролния панел. Излез от стаята.

Склад: Влез в склада вляво от Влакчето на Ужасите. Използвай ключовете от контролната стая. Тъмно е. Погледни отблизо лампата, която виси горе. Използвай крушката от къщата на пазача. Дръпни въженцето за светлина.

Вземи чук от пода. Виж отблизо работната маса. Вземи тубичка с масло и колело от масата и въже от стената.

Върни се до щанда за стрелба. Виж отблизо тубичката с масло в инвентара. Използвай тубичката за гориво с тази за масло. Виж отблизо механизма отгоре. Използвай пълната тубичка на него. Погледни надолу. Ключът трябва да е завъртян, затова завърти манивелата. Вратата се вдига.

Стреляй: Виж отблизо щанда за стрелба. Използвай монета в слота. Натисни бутона и вземи пистолета. Застреляй всички патици. После застреляй всички зайци. Кукла на вещица пада.

Вземи куклата вещица и жълта пластмаса от щанда.

Погледни отблизо куклата. Завърти я и вземи табелка на ключ с 9 омега и стрелка. Никол заявява, че това е част от шкафа с ключове.

Шкаф за ключове: Отиди в къщата на пазача. Погледни отблизо шкафа за ключове на дясната стена. Заключен е с катинар. Виж отблизо пантата отдясно на шкафа. Извади пирона. Кликни на дървената рамка да отвориш шкафа.

Нагласи ключовете: Вземи ключ и го разгледай. Завърти го да видиш номера. Вземи всички ключове и ги постави в шкафа по номерация - 1,2,3,4 .... и т.н.

Постави после и табелката на ключ на 9то място и виж 2 и 9 на къде сочат - #14. Аха - 2 9 1 4.

Отвори хладилника: Сега като имаш кода, погледни отблизо катинара на хладилника. Въведи 2 9 1 4. Отвори хладилника. Виж бири. Вземи ключове от горния рафт. Затвори хладилника и Никол поставя обратно катинара.

Влакчето на Ужасите: Върни се при влакчето на ужасите. Дик Пери чака Никол. Говори с негоо. Той иска да си тръгва. Накрая той, полицията и SWAT екипа си тръгват.

Колички: Мини през главната порта към Влакчето на Ужасите и виж колички. Вземи прът от портата.

Колело: Виж количките. Виж отблизо първото вагонче. Погледни долу - липсва му колело. Постави колелото, което взе от склада. Използвай пирона да го закрепиш и разбери, че е твърде къс. Отиди в контролната стая. Използвай пръта да вземеш пирон от лявата рамка на прозореца, където висяха ключовете. Пиронът е изкривен.

Отиди до работната маса в склада. Постави металния прът в дупката на менгемето. Натисни пръта веднъж. Постави изкривения пирон в менгемето. Завърти два пъти мегнемето и вземи пирон.

Върни се до колелото на количката. Виж го отблизо и постави пирона. Използвай чука да го закривиш.

Запали количката: Отиди до контролната стая и изучи контролния панел на влакчето. Постави ключовете от хладилника в слота on/off. Завърти ги. Разгледай плана, който показва пътя на влакчето. Трябва да натиснеш всички бутони да светят червено. Натисни S2 и S3. Ох! Влакчето се движи, но без Никол.

Блокирай влака: Върни се при първата количка на влакчето. Виж отблизо под нея. Виж колелото над релсата. Кликни с десен бутон да научиш, че това колело пренася енергия от релсата към двигателя.

Отиди до работната маса в склада. Постави парчето пластмаса от щанда за стрелба в отворено менгеме. Завърти го. Използвай пирон на пластмасата да направиш дупка. Развърти менгемето и вземи пластмаса с дупка. Използвай въжето на пластмасата да получиш пластмаса с въже.

Върни се до влака и виж отблизо първото колело на първата количка. Използвай пластмасата с въже на колелцата.

Повози се:   Върни се контролната стая. Завърти ключовете да запалиш влакчето. Върни се при първата количка и кликни на въжето.

Гледай как Никол минава през Къщата на Злото. Тя взима дама купа. Никол се обажда на Дик веднага. Той не вярва и не иска да се върне.

Пазач: Върни се и виж мъж с мотоциклет. Това е пазача. Говори с него. Той ти дава монети в замяна на кода за хладилника.

Блокиран бинокъл: Виж отблизо десния бинокъл. Постави монети в слота. Натисни дръжката и погледни през мястото за гледане. Виж символа на дама купа на един от варелите отсреща.

Отиди до тях. Постави тухлата на земята пред варелите. Използвай лопатата на варела пред тухлата. Варелите падат. Върни се и погледни отново през бинокъла. Виждаш стара фабрика. Влез в къщата на пазача и говори с него. Разбери, че сградата преди е била за енергия.

Никол напуска парка и се насочва към електроцентралата.

20 Октомври: Елетроцентрала

Провери цветния минубус. Вземи тръбата, която стърчи от счупеното стъкло. Отиди пред електроцентралата и влез в сградата.

Виж голямо колело, което се мести надолу. Оградено от лазерни лъчи.

Етаж 0: Вземи пожарогасителя отстрани на първия генератор. Отиди отзад на стаята на този етаж и виж втория генератор.

Работна маса:  Виж отблизо работната маса отдясно до стената. Отвори лявото шкафче и вземи отвертка, гаечен ключ и  плоска пила. Отвори дясното шкафче. От там вземи кръгла пила, триъгълна пила и ключ.

Затвори шкафчетата и се върни до първия генератор на този етаж.

Етаж 1: Качи се по стълбите долу в ляво да се качиш на първия етаж. Провери вратата към втория етаж. Блокирана е от другата страна. Продължи надясно на този етаж. Качи се по стълбите до турбината на втория генератор.

Дама купа: Виж голямото колело да се спуска отново надолу към жена в безсъзнание, отгоре на първия генератор. Никол се обажда на Дик. Той изпраща SWAT екипите, сапьорите и доктори.

Виж турбината отблизо. Вземи клещи от пода. Виж, че контролната кутия на лазерите е на платформата на втория етаж. 

Отиди до етаж 2: Слез по стълбите и върви напред до края на първия етаж. Мини през прозореца след като вратата е блокирана. Никол се озовава на перваза отвън. Кликни на перваза да накараш Никол да върви наляво по него. После кликни на тръбата горе да премине. Кликни на перваза да се пусне от тръбата. Кликни на стълбата да се качи на горния перваз. Накрая кликни върху прозореца отдясно да вкараш Никол на втория етаж.

Изключи лазерите:  Отиди надясно до платформата с кутията за контрол на лазерите.

Диаграма на лазерите:  Виж лист хартия на пода. Разгледай и двете му страни. Едната страна има диаграма на подредбата на лазерите, а от другата - диаграма на бомбата.

Лазерната диаграма 1 - горната рисунка показва къде е нагласен лазера сега. Лазерът от контролната кутия до горния етаж (от #7 до #3) пречи да се стигне до горния етаж чрез стълбите отдясно и закрива жената (от #5 до #6).

Лазерната диаграма долу показва #7 лазер да сочи към #8 от другата страна на сградата.

Виж отблизо контролната кутия на лазерите (автоматично играта ти се запазва) и виж рисунките. Копчето сочи лазера горе, докато горното копче отива към другата страна. Но помни, че турбината блокира лазерната пътека. Хмм...

Лазерна пътека:  Върни се до вратата в края на коридора. Слез до първия етаж. Отиди надясно и се качи по стълбата до платформата с турбина. Използвай гаечния ключ на болтовете, които държат капака на турбината. Постави тръбата в дупката на турбината. Завърти тръбата на 90 градуса.

Контрол на лазерите:  Върни се до лазерния контрол на втория етаж. Слез долу по стълбите, мини през вратата за втория етаж и напред до лазерния контрол. Завърти копчето да сочи нагоре. Това променя пътеката на лазерите. .

Бомба и силова кутия:  Качи се по стълбата отдясно на лазерния контрол да отидеш на третия етаж. Тичай няляво до подемния кран. Никол върви над крана. Виж отблизо бомбата и силовата кутия (автоматично играта ти се запазва).

Премахни капака: Виж капака и забележи, че има четири винта във всеки ъгъл. Използвай пожарогасителя горе на капака да спреш за малко тиктакането. Използвай пожарогасителя винаги когато лампичката горе се пусне.

Използвай отвертката на един от винтовете. Нужна е друг вид отвертка. В инвентара виж отблизо отвертката. Използвай всички три пили (само две действително се ползват) на отвертката да промениш края й. Използвай кръглата отвертка на четирите винта. Всеки път когато Никол казва, че няма да пипа - използвай пожарогасител.

Когато и четирите винта ги няма, използвай отвертката на десния край на капака да го махнеш. 

Премахни лазера:  Виж много жици в кутията. Виж си отново диаграмата на бомбата. Използвай клещите на долната синя жичка (виж къде се намира на картинката долу). Това изключва лазерите.

 

Неутрализирай таймера: Има още един капак. Използвай ключа на четирите винта. Кликни да премахнеш капака. Използвай отвертката на часовника да прекъснеш тиктакането.

Виж Никол да проверява жертвата. Тя вижда мъж и го подгонва.

20 Октомври: Офисът на ФБР, Бронкс

Стая за разпит:   Дик разпитва Арчи Бенсън. Шефът дава разрешение на Никол да разпита Арчи. Отвън на стаята говори с Дик.

Качи се горе и влез в офиса си. Виж отблизо бюрото си и вземи от папките вляво снимки на 5те жертви.

Върни се в стаята за разпити и говори с Арчи. Той познава Джейн, жертвата от електроцентралата. Научи, че всички жертви са жури в неговия съдебен процес. Никол излиза от стаята. Говори с Дик.

Качи се горе. Срещни се с Рут, която ти дава файла на Арчи Бенсън. Рут ти казва, че шефа иска да говори с теб. Можеш да направиш теста си по стрелба когато си поискаш.

Офисът на шефа:  Отиди в офиса на шефа си и говори с него за файла на Арчи. Баща му е известен политик.

Убиец:  Отиди в лабораторията и говори с Уанг. Той е открил частичен отпечатък от колата на убийството с влака. Дик влиза в лабораторията и казва, че убиецът иска да говори с Никол. Никол се обажда от стаята за наблюдаване заедно с Уанг и Дик. Убиецът иска да го наричат Пол. Уанг ти казва, че обаждането е направено извън щата. Шефът ти казва, че има нов пакет за теб и сапьорите са го оправили. Сапьорът ти дава хартия от пакет.

Хартията от пакета: Отиди в лабораторията и говори с Уанг за хартията. Уанг проверява хартията и ти казва, че има семена по нея. Отиди до масата и вземи пинцети и ръкавици.

Сканирай хартията: Отвори скенера отляво. Виж отблизо хартията в торбичка и забележи знаците по нея. Извади я с ръкавиците. Постави я в скенера. Затвори го и натисни синьото копче. Обърни после хартията с десния бутон и сканирай отново тази част. Вземи хартията. Погледни отблизо пластична торбичка в инвентара и постави вътре хартията. Затвори скенера.

Събери семената: Виж микроскопа на масата. Виж отблизо семената в торбичка. Използвай пинцетите да ги извадиш. Извади стъкълце за микроскоп от кутийката вдясно. Виж отблизо стъкълцето и постави с пинцетите семената. Отвори малкото шкафче на микроскопа и постави там стъкълцето със семената. Затвори шкафчето. Натисни копчето на микроскопа.

Нареди семената:  Погледни през микроскопа. Нагласи фокуса като завъртиш копчето надясно. Виж части от семена. Семената могат да се местят. С десния бутон се обръща семето на страни, а с двойния клик - на другата страна.

Събери частите да получиш пълно семе. Правилно захванатите части не могат да се отделят повече. Никол трябва да използва базата данни. Вземи снимка на семето като натиснеш червеното копче горе на микроскопа. Загаси светлината на микроскопа.

Индентифицирай семето и търсене:

Семе:   Използвай екрана за базата данни. Натисни ENTER от клавиатурата. Постави снимката на семето и сканираната хартия горе. Натисни бутона за анализиране. Кликни и завлачи семето вляво върху някоя от пробите. Постави го върху горната дясна проба. Имаме съвпадение.  

Хартия:  Избери двете части на хартията. Натисни търсене и виж какво ще ти излезе. Виж карта на Луизиана. Натисни зеления бутон за принтиране. Натисни зелената стрелка долу на картата да видиш друго място. Принтирай и това. Излез от базата данни и отиди най-вляво до принтера. Вземи копия на офис компания и места за засяване.

Запис от обаждането на убиеца: Слез долу до залата за наблюдение.

Виж отблизо голямото стъкло и кликни на левия компютър. Виж графика на записа. Копчето Filter премахва смущенията. Изслушай целия запис. Чуваш радио. После натисни бутона Analyze.

Маррирай 1та част и натисни бутона Filter. Това място е премахнато. Анализирай отново.

Маркирай 2та част и натисни бутона Filter. Това място е премахнато. Анализирай отново.

Маркирай 3та част и натисни бутона Filter. Това място е премахнато.

Изслушай записа и чуй радио Луизиана. Това е станция от Лафайет.

Открий мястото на обаждането:  Върни се в офиса на Никол. Говори с Дик. Обхвата на радиото е 60 мили. Вземи маркер от бюрото на Никол.  Отиди до дъската отдясно. Кликни на копчето да светне. Виж отблизо картата. Постави двете копия върху картата - първо това на компанията, после това за семената.

Сега двете карти като са на картата, използвай маркера на нея. Тя прави зелен кръг с радиус 60 мили. Деталион е мястото. Говори с Дик. Той се съгласява да те придружи.

22 Октомври: Деталион, Луизиана

Град:

Шериф и непознат:  Говори с шерифа. Отвън говори с Дик. Огледай се. Виж колата, къщата и магазина. Слез надолу до кея. Погледни къщата отдясно.

Провери бара. Виж, че е затворен. Говори със скитника Арън. Той говори за ловуване, къщичката и парахода. Шерифът е взел чантата му, в която е неговата торбичка.

Отиди на кея и говори с Мама Мортън. Научи за странника, който е закарала до къщичката близо до прахода. Виж лодката. Върни се и говори отново с Арън.

Върни се в офиса на шерифа и говори с него за парахода. Той не иска да те закара до там.

Когато шерифа излезе виж бюрото му. Вземи картичка, ножици и тиксо. Вземи картата на Луизиана от стената вляво от прозореца. Виж картичката и картата в инвентара. На картата е маркиран с червено пътя от града до къщичката.

Намери превоз до къщичката:  Върни се на кея и говори с Мама Мортън за лодката й. Кормилото й се движи бавно. Върни се до Арън до бара. Получаваш обаждане от Дик. Той отива да търси изгубен документ. Говори с Арън за лодката. Мама е неговата сестра. Той ще убеди Мама ако Никол му донесе торбичката.

Вземи торбичката:  Върни се в офиса на шерифа. Погледни отблизо шкафа и виж кожена чанта. Кликни на изкривения пирон на рамката. Използвай ножиците на стъклото да го свалиш. Кликни на чантата да вземеш медна пружина и торбичка.

Отдръпни се и кликни на стъклото отляво на шкафа. Никол го поставя обратно. Върни се и говори с Арън. Той ти дава опаковано пиле, което трябва да дадеш на духовете. Арън се разтройва и Мама Мортън идва да го успокоява.

Кликни на опакованото пиле в инвентара да го изкараш от опаковката му.

Лодка:  Говори с Мама. Тя иска от Никол да върнеш обратно странника. Тя ти дава точните координати на къщичката. Отиди до лодката.

Кормило: Влез в лодката. Никол иска да провери кормилото. Използвай лоста. Не иска да тръгва. Кликни долу в основата на лодката да видиш кутия с инструменти. Вземи фуния и спирачна течност.

Отвори основата на стола. Провери червения маркуч. Виж, че има дупка. Кликни на червения маркуч да го откачиш. В инвентара комбинирай ножиците с тиксото да получиш парче тиксо. Използвай го на маркуча.

Използвай фунията на отвора - твърде е голяма. Кликни на картичката в инвентара да я оформиш като фуния. Постави хартиената фуния в края на маркуча.  Излей спирачната течност през фунията. Вземи фунията и кликни на маркуча да го закачиш отново. Сега натисни лоста.

 

Ловна къщичка:   

Виж Никол да пристига пред къщичката. Лодката почти няма газ. Огледай се. Виж лодката. Виж вляво от кея. Виж жица на десния стълб. Виж петрол. Отиди надясно от кея. Има вдигнат мост и не можеш да минеш.

Артур Блейк:  Влез в къщичката. Никол закопчава с белезници странника за верандата. Говори с него и научи, че той е писател, който иска да купи къщичката, блатото и парахода от някакъв Търнър от група в Ню Орлиънс.

Слез долу до кея и лодката. Получаваш обаждане от Дик. Никол звъни на Рут да провери информацията. Върни до лодката и получаваш текството съобщение от Рут, че не съществува такъв офис в Ню Орлиънс. Дик също се обажда.

Говори с Артур отново и Никол му сваля белезниците. Говори още за Търнър и блатото.

Запали осветлението: Влез в къщичката и виж, че е тъмно. Отиди наляво от верандата. Вземи стол и прът. Виж отблизо батерията. Кликни и разбери, че няма връзка с левия електрод. Провери шишето с вода до батерията. Сега се върни до лодката на кея. Погледни наляво от нея и вземи вдясно жицата от стълба.

Върни се до батерията. Кликни с жицата да я изправиш и после я използвай върху елетрода. В инвентара комбинирай ножиците с тиксото да получиш парче тиксо. Използвай го на оголените кабели на жицата над батерията. В къщата вече има осветление. Говори с Артур. Студено му е и иска чай.

Влез в къщичката и се огледай.

Направи чай:  Вземи чайника от печката. Отвори печката и виж, че няма нито дърва, нито хартия.  Вземи стария календар отстрани на хладилника.

Отиди до шкафа в кухнята. Вземи 2 чаши. Отвори горния ляв шкаф и вземи кутия за чай.

Излез от къщата. Дик и шерифа са закъсали. Научи, че всичко това е притежание на Арън. Отиди до водата вляво на верандата. Използвай чайника на водата. Отиди надясно от верандата. Вземи брадвата и с нея насечи дървени съчки.

Върни се обратно вътре и отиди до печката. Постави дървата, после и стария календар. Попитай Артур за запалка. Използвай я на хартията вътре да запалиш огън. Постави чайника с вода отгоре на печката.

Постави двете чаши върху печката. Използвай кутията за чай и на двете чаши. Говори с Артур докато не ти звънне телефона. Излез от къщата да се обадиш. Върни се обратно. Чаят е готов. Отиди до печката и вземи чаша.

Ох! Никол припада и като се събужда разбира, че Блейк го няма. Отиди отвън и Никол се обажда на Артур. Отиди долу до кея и виж, че моста е на половина спуснат и парахода наблизо свети.

Никол взима телефона на Блейк и прочита съобщението. Той ще се срещне с Търнър до парахода.

 

Оправи лампата:   Влез в къщата и вземи лампата от бюрото. Провери газовата лампа в инвентара и виж, че няма газ.

Излез и отиди надясно от верандата. Вземи тас, кофа и варел.

Слез долу до лодката и после наляво. Използвай кофата върху блатото с керосин да получиш кофа с керосин.

Отиди до печката в къщата. Вземи чашата и после я постави обратно. Никол я поставя близо до чайника. Използвай медната пружина на чайника.

В инвентара кликни на стола да получиш плат от стол. Използвай плата от столове на фунията. Използвай фунията с плат на чайника. Плата е твърде дълъг. Погледни я отблизо и използвай ножиците да срежеш плата. Сега използвай фунията с къс плат на чайника. Използвай кофата с керосин на чайника.  Затвори капака.

Излиза пара от пружината. В инвентара комбинирай ножиците с тиксото да получиш парче тиксо. Използвай го на пружината и виж как керосина се пълни в чашата. Вземи чаша с керосин и я използвай на лампата. Използвай запалката на лампата да я запалиш.

Мост:  Излез от къщата и отиди до моста. Използвай пръта на моста да го свалиш. Върви напред и виж алигатор. Дай му пилето, което Арън ти даде за духовете.

Блато:

Прекоси счупения мост: Никол иска светлина.

Светлина:  Постави таса във водата. Постави варела отгоре му. Накрая сложи запалената лампа на варела. Виж го да отплува до другия край.

Счупен мост 1: Ако играта не ти се запамети автоматично ЗАПАЗИ я! Скочи на първите три стълба. Веднага кликни на показващия се стълб отдясно. Отиди напред до издигащия се стълб надясно. Продължи по десните стълбове, после по левите до платформата. Вземи пръчка. Използвай пръчката на лампата да вземеш цялата конструкция.

Счупен мост 2:    Продължи напред и виж друга редица стълбове. Постави лампата с варел във водата. ЗАПАЗИ ИГРАТА си отново!

Скочи на първия стълб. Вторият е прояден, не се качвай на него. Вземи пръчката и кликни с нея на дъската отпред. Това мести дъската назад. Мини по нея до третия стълб.

Скочи после на този отляво, един напред, един надясно и напред до дългата дъска. После скачай надолу по четирите, след това един на дясно и нагоре по другите четири. Скочи напред и ще се появи нов екран с нови стълбове.

Не иска да стана храна за алигаторите. Когато достигнеш лампата кликни на нея да я вземеш и я постави на стълба отляво на Никол. Вземи варела и таса. Постави ги на мястото на потъналия стълб пред теб и мини по него. После скочи напред и още веднъж към платформата.

Параход:   

Върви напред и виж парахода. Свети. Колелото отдясно се върти. Отиди напред. Качи се на средната палуба, после на горната и после на най-горната. Отиди надясно и виж Блейк, завързан за колелото.

Спри колелото:  Вземи езика на камбана от пода. Върни се назад веднъж и влез наляво. Използвай езика на камбаната да счупиш стъклото на вратата. Кликни на дръжката да я отвориш.

Вземи шапката на капитана и получаваш Поп Купа. Натисни лоста, на който бе закачена шапката. Провери Блейк на колелото. Джак, репортера от бара е заловен.

23 Октомври: Офисът на ФБР, Бронкс

Стая за разпит:  Говори с репортера. Дик носи вестник със снимка на Никол. Говрои за всичко с репортера.

Вземи пръстови отпечатъци: Джак не иска да си даде отпечатъците. Той иска кола. Никол получава обаждане от Уанг. Той имал частичен отпечатък от убийството с влака. Говори с Дик.

Ще вземите отпечатъците на Джак от кока колата му. Вземи кола от машината. Говори с репортера и му я дай. Никол взема празна кутийка от кола. Излез от стаята.

Провери отпечатъците: Отиди в лабораторията и говори с Уанг. Получаваш обаждане от Рут. Бащата на Никол я е търсил. Излез от лабораторията и говори с баща си. Майката на Никол е с кома в болницата.

Върни се и говори с Уанг. Пръстовите отпечатъци вече са в базата данни.

Сравни отпечатъците на репортера:  Използвай базата данни. Постави и двата отпечатъка горе. Виж ги и двата на главния екран. Кликни на главния екран да започнеш сравнение. Няма!

Търси за отпечатъците от колата:  Премахни отпечатъците на репортера отгоре. Кликни на частичния отпечатък да се появи на главния екран. Кликни на зеления бутон за търсене. UAFD07 база данни е забранена.

Говори с Уанг за резултатите от отпечатъците. Той ти казва да говориш с шефа си за достъп до военната база данни.

Отиди до Рут и я питай за шефа. Влез в офиса му и говори с него. Вече имаш достъп.

Върни се в лабораторията и влез в базата данни. Постави отпечатъците от смачканата кола отгоре. Натисни бутона за търсене. Открити са 10 съвпадения. Виж ги отдясно. Избери едно от тях и придърпай частичния отпечатък да видиш дали ще съвпадне.

Избери първото съвпадение на втория ред. Вземи частичния отпечатък и го довлачи долу в ляво на големия отпечатък както е долу на картинката. Имаме съвпадение!

Името му е Пол Рийд, който е работил по проект „Дама Купа”.

Говори с Уанг. Излез от стаята и говори с шефа си. Научи за пускането на репортера и смъртта на автора. Той е бил също жури, но под друго име. Говори с Рут.

Отиди в офиса си и говори с Дик. Заминавате за Майн.

24 Октомври, 2009 Норич , Meйн

Фермата на Пол Рийд:    

Дик е колеблив относно нахлуването в хамбара. Той получава обаждане за някакви лупи. Дик отива в града.

Огледай се. Виж и вземи надуваемия матрак от оградата до пощенската кутия.

Хамбар: Виж отблизо вратата на хамбара и после печката. Вземи помпа от горе на печката. Отвори вратата и вземи сапун и пакет сол.

Отиди зад хамбара. Горе има отворен прозорец, през който можеш да минеш.

Извади колелото от дупката: Виж транспортьора. Виж, че едното колело е замръзнало в дупката. Използвай пакета сол върху леда да го размразиш. Постави матрака на земята. Отблизо вземи дъската вляво и я постави на земята вляво от матрака. Използвай сапуна на дъската. Използвай помпата върху клапана на надуваемия матрак. Бутни транспортьора. Той сега е под прозореца.

В хамбара: Качи се и мини през прозореца. Провери всичко на бюрото.

Асансьор: Виж отблизо ключалката вдясно от вратите на асансьора. Това е пъзел, който е произволен. С колелцето отдясно променяш 4та иконка. Виж първите три иконки. Те имат някаква определена последователност. Логично натискай колелцето докато не откриеш точната иконка, която трябва да стои на 4то място. Трябва да направиш това три пъти.

Мини през вратите на асансьора.

Тайна работилница: Огледай се и виж диаграмите на устройствата, използвани за убиване на жертвите. Слез долу.

Пол Рийд и сестра му:  Говори с Пол Рийд за убийството. Научи, че той е получавал диаграми от неизвестен човек, който искал да му прави такива устройства.  Питър е колега на на Пол, който го е помолил да участват в експеримент, и заради това Пол е в инвалидна количка. Питър е отишъл в затвора заради проекта Дама Купа. Цялото му име е Питър Дъглас.

Църква:   

Отиди до колата. Никол говори с Дик. Тя отива в църквата.

Влез в земите на църквата и говори с отеца за убийството на Дерек Фини. Фини е избран за член на журито от делото на Бенсън.

Гробище - Отиди наляво и виж гроба на Фини. Виж, че върху плочата има издълбана 2ка купа. Провери другите гробове. Говори с отеца за гроба. Картата се е появила една година след убийството му.

Вътре в църквата:  Влез в църквата. Получаваш обаждане от Пол, Картоиграча. Вземи четка отдясно. Провери вратата и виж, че е заключена. Излез и говори с отеца. Той ти дава ключ. Използвай ключа на вратата и влез.

Кула: Тук е тъмно. Излез и говори с отеца отново. Той ти дава фенерче.

Върни се горе в кулата. Виж тъмния ъгъл вляво. Виж щепсел. Включи го да запалиш осветлението в стаята. Вземи лоста, който виси от десния стълб.

Отвори и провери механизма в шкафа. Виж отблизо пода. Виж дъска с два пирона. Използвай лоста на пироните и после на дъската. Използвай четката да махнеш праха. Виж инициалите D P на пода. Хммм...

Излез от кулата. Дик Пери... Странно. (Dick Parry).

Говори с отеца и научи как е бил убит Фини. Носи се слух, че полицейски служител го е открил, но го е оставил да умре. Името му било Дик Пери.

Напусни земите на църквата. Получаваш обаждане от Рут. Научи за новия парцел. Уанг научил, че в парцела имало лупи от фар. Дик е информиран и факс е изпратен в съда.

Съд:   

Провери предната врата и виж, че е заключена. Виж, че има светлина от задната стая. Провери вана отдясно. На Дик е. Вземи счупена лопата от коша. Отиди отстрани на съда.

Влез в съда: Виж, че има светлина в една от стаите. Провери прозореца отляво на светнатия. Леко е отворен. Вземи рекламата на земята до лампата. Завързана е за верига. Виж отблизо веригата. Използвай лопатата на веригата. Вземи отново рекламната дъска. Подпри дъската на стената под средния прозорец. Качи се и мини през прозореца.

Дик Пери: Мини през отворената врата. Отиди отстрани на архивите. Говори с Дик. Виж какво става. След катастрофата Дик ти казва, че е бил изнудван от Дъглас.

Фар:

Огледай се. Провери фара отгоре на крепост от 19ти век. Виж лифт от колибата до крепоста.

Колиба:   Отиди до колибата. Влез и се огледай. Вземи колелото зад двигателя, макара от горния десен ъгъл и дъска от счупената скамейка. Виж отблизо пукнатината на пода и виж гаечен ключ, който не можеш да стигнеш. Вземи металното корито от левия ъгъл. Вземи работното яке на стената. Виж го отблизо в инвентара. Вземи кутия цигари от левия джоб и кибрит от десния. Вземи колана зад работното яке. Вземи куката, на която бе закачен колана.

Двигател: Провери двигателя.

Поправи стартера: Виж отблизо двигателя. Вземи гайката отляво. Постави колелото на оста. Обезопаси го с гайката. Накрая постави колана на оста.

Отвори капачката на резервоара:  Провери резервоара. Опитай се да го отвориш. Не става. Виж отблизо дъската в инвентара. Използвай куката на дъската да я закачиш в основата на дъската. Използвай дъската с кука на пукнатината в пода да вземеш гаечния ключ.

Виж отблизо отново резервоара и го отвори с ключа, вземаш капачката, но няма гориво вътре.

Намери гориво: Отиди зад колибата и провери лифта. Виж отблизо контейнера вляво от колибата. В инвентара виж отблизо металното корито. Обърни го и виж дупка. Постави капачката от резервоара в дупката. Постави коритото на земята под чучура. Завърти чучура, но нищо не тече. Вземи лоста до десния крак. Махни камъка, който подпира предния десен крак на контейнера. Завърти чучура да получиш достатъчно гориво. Вземи корито с гориво.

Изсипи горивото:  Върни се в колибата и виж отблизо резервоара. Използвай коритото с гориво в резервоара да го напълниш. Виж отблизо металното корито и си вземи обратно капачката. Затвори резервоара с капачката.

Стопли главата на цилиндъра:  Виж отблизо главата на цилиндъра. Вземи дръжката и я разгледай. Никол споменава, че дръжката се ползва да подгрява главата на цилиндъра.

В инвентара виж отблизо кутията с цигари. Кликни върху една от тях да вземеш цигара.  Виж цигарата отблизо и използвай кибрита на нея. Виж отблизо дръжката. Използвай запалената цигара върху долния й край. Постави дръжката с цигара обратно на мястото си.

Съединител: Виж отблизо съединителя отдясно и виж дупка. Постави лоста, който взе отвън на дупката. В инвентара кликни на макарата да я завържеш. Използвай я на лоста да го стегнеш. Сега двигателя е готов.

Кликни на колана върху оста на колелото да го запалиш. Излез отвън и отиди до лифта. Качи се и виж как Никол пада във водата.

Крепост:

Качи се на платформата и се огледай.

Стигни до покрива:  Фарът се намира на покрива на крепоста, а металната стълба е на земята. Виж мината отдясно, скрипеца горе и металното въже вляво. Виж отблизо стълбата на земята. Кликни на куката да я закачиш за стълбата.

Отиди наляво като скачаш по платформите. Качи се горе до лодката. Вземи гребло. Използвай го на металния кабел да бутнеш другия край към мината. Слез долу до мината и я виж отблизо. Завържи другия край на металното въже за мината. Пада греда. Вземи я и постави под мината. Кликни на нея да бутнеш мината. Стъблата се намира вече горе. Качи се до там и се качи по стълбата. Отиди наляво до вратата на фара. Заключена е, а стълбата отдясно - ръждива.

Отвори люка: Върни се в дясната част на покрива. Качи се по металната стълба и провери люка. Върни се долу до крана. Виж отблизо контролната кутия. Вземи карта жокер от контролната кутия.

Хоризонталните лостове местят крана наляво-надясно, а вертикалните - нагоре-надолу. Когато има зелена светлина над даден лост, значи може да се използва.

Натисни зеления бутон да включиш машината.

Премести левия вертикален лсот нагоре да вдигнеш крана.

Премести горния хоризонтален лост два пъти да го преместиш над люка.

Премести долния хоризонтален лост наляво веднъж да го нагласиш над дръжката на люка.

Премести десния вертикален лост надолу два пъти да спуснеш куката.

Отиди до люка и ръчно закачи куката за дръжката на люка.

Върни се до контролния панел. Натисни зеления бутон да пуснеш крана отново.

Премести десния вертикален лост нагоре веднъж. Люкът е отворен.

В крепостта:

Отиди до люка. Никол скача доу. Говори с Арчи Бенсън. Виж какво се случва.

Открий изход навън:  Огледай се.

Вземи големия гаечен ключ и метлата зад Арчи.

Вземи кофата от структурата вдясно и малък гаечен ключ, който е под кофата.

Провери шахтата вляво. Използвай гаечен ключ да махнеш решетките. Пълна е с вода. Никол мисли, че може да изпразни водата. Питър говори на Никол. Провери вратата. Заключена е. Питър отново говори на Никол. Провери кутията с инструменти вдясно от вратата. Вземи среден гаечен ключ и счупено острие.

Поправи жиците: Натисни копчето вдясно от вратата. Жиците не са свързани правилно. Виж кутията над копчето. Използвай счупеното острие на двата болта да махнеш капака.  Виж го отблизо и го обърни. Отзад има рисунка на правилното свързване на жиците.

Кликни на жица и после на спойката да свържеш жиците.

Нагласи горените отляво надясно: синя, червена и черна.

Долни жици са си наред: червена, синя и черна. Натисни копчето долу. Водата се оттича. Слез в канала.

Направи си път през перките:   

Този пъзел е случаен. Целта е да си направиш път (без перки) в долната част на шахтата. Виж, че има 3 перки. Използвай вид гаечен ключ на болта и виж как завъртането му действа на определени перки.

Завъртането по часовниковата стрелка на малкия гаечен ключ влияе на предната и средна перка.

Завъртането обратно по  часовниковата стрелка на малкия гаечен ключ влияе на предната и задна перка.

Завъртането по часовниковата стрелка на средния гаечен ключ влияе на средната и задна перка.

Завъртането обратно по часовниковата стрелка на средния гаечен ключ влияе на предната и задна перка.

Завъртането по часовниковата стрелка на големия гаечен ключ влияе на задната перка.

Завъртането обратно по часовниковата стрелка на големия гаечен ключ влияе на средната и задна перка.

Отвори вратата отгоре:  Мини отдолу под перките. Никол казва, че се намира под стаята, чиято врата горе е заключена. Виж решетката горе. Твърде е висока.

В инвентара кликни на метлата да получиш пръчка. Кликни на кофата да получиш кофа и дръжка. Виж отблизо пръчката и виж, че на върха има дупка. Кликни на дръжката да получиш възел. Използвай го на дупката в пръчката. Използвай кофата без дръжка на платформата. Сега виж отблизо вратата горе през решетките. Използвай пръчката с възел на дръжката на вратата горе. Натисни дръжката надолу и после още веднъж да я отвориш окончателно. Мини обратно през канала и се качи горе до мъртвия Арчи. Отвори вратата. Качи се горе до фара. Говори с Питър.

 

Гледай и слушай!

Сбогом, Жокер!

Ник, още ли имаш тази работа за мен?