ЗА ИГРАТА: Приключенски клик и пойнт куест с примеси на ужаси, трето лице.

         УПРАВЛЕНИЕ: С мишката, като курсора се променя за посока и взимане на предмети, както и в лупичка, за оглеждане на места и предмети.

         Горе, като преместите курсора вляво на екрана, виждате три икони: Първата е за достъп до главното меню, втората е картата, която в началото е бял лист, но като вземете скиците на етажите от плота на регистрацията във фоайето, ще имате бърз достъп до определени области, ако първоначално сте отишли в тях и третата е камера, която се употребява на едно място в играта.

         В главното меню имате - new game /нова игра/, load game /зареди игра/, save game /запази игра/, options /настройки/, credits /създатели/, exit /изход/ и cancel /отмени/. По време на играта бързо меню се извиква с ESC или като кликнеш с десен бутон в екрана и придвижиш курсора в горния ляв ъгъл на екрана, до първата икона.

         Имате само 8 слота за запазване на играта, но можете да презаписвате върху преден запис.

         Играта не е праволинейна и можете да обикаляте и правите пъзелите, без да се притеснявате, че от единия зависи по-нататъшното продължаване на играта. Не са свързани.

         В инвентара, който се намира в долната част на екрана събирате само  артефакти – древни келтски руни - камъни с пиктограми - букви. Те са десет на брой и участват в загадките. За всеки пъзел има подсказки, които се намират в различни части на сградата. Имате също и амулета на Baron Wittard, който ще ви напътства по време на играта.

        

         Изгледай встъпителния клип.

         Ти си фотограф към едно списание и шофираш към Утопия, проектирана от архитект Барон Уитард.  Обажда ти се Кейт – редактор на списанието. Слизаш от колата и преминаваш през пътечка през гората.

 

         В ДВОРА

         Входния портал зад гърба ти е заключен, завързан с жълти ленти. В дясно има зелена каменна стойка, с изписана римска цифра ІV и червен бутон. В двора има още няколко такива. Запомни местоположението им.

         Тръгни напред, в дясно на фургона има предупредителен плакат, върви напред и  подмини следващия фургона, погледни вляво бетонобъркачката. Подмини я и се обърни вляво, за да видиш още една зелена каменна стойка с изписана римска цифра – VІІ. Излез от близко виждане. Обърни се на дясно и отиди до оранжевия кран с гребло-багер. Виждаш още една зелена каменна стойка без число, но с червен бутон. Отиди до него. Обърни се в дясно и отиди до шахтата. Огледай я. Затворена е. Върни се обратно и продължи напред до зданието. Обърни се вдясно и огледай статуята на коня. Върви напред до сградата. Вляво има една зелена каменна стойка с цифрата VІ.

         Продължи напред до входа с решетка. Огледай го. Погледни в ляво кошчето за боклук. Разгледай списанието. Запомни заградените цифри долу на първата страница – 5735.

 

 

         Обърни се вдясно и продължи напред до следващата зелена каменна стойка с номер – ІІІ. Обърни се в дясно и върви напред до края. Виждаш вляво още една зелена каменна стойка с цифрата V.

         Комбинацията за отваряне на входа е 5735 и трябва последователно да ги намериш в двора и да натиснеш червения бутон. Накрая отиваш до зелената каменна стойка без цифра и отваряш вратичката. Следва пъзел. Трябва да наредиш плъзгачите един под друг в средата. Това става като кликаш в дясно на релетата в следната последователност – 2-то, 4-тото, 2-то, 1-то, 4-тото.  Ако направиш пет грешки, пъзела се нулира и започваш отначало.

 

 

Чуваш звук и вратата на шахтата към подземието се отваря.

         Отиди в дясно и слез по стълбите.

ПОДЗЕМИЕТО

На втория клик чуваш разговор. Някой говори, че има артефакта и ще се опита да влезе. Като свърши продължи напред до края на коридора. Обърни се в дясно и се огледай. Виждаш фенерче, обувки и чанта. Това е останало от човека, който говореше по телефона. Огледай съдържанието на чантата. Личната карта, вестника и записките. Вземи амулета на Baron Wittard. Излез от близко виждане. Изслушай какво ти казва Уитард. Не се доближавай до вратата вляво с веригите и катинарите. Това е капан.

След напътствията се обърни вляво и отвори шахтата. Тръгни по тръбата напред. Слизаш долу в голяма вентилационна зала.

ВЕТНИЛАЦИОННА ЗАЛА

Гласа на амулета те посреща. Тръгни вляво. Стигаш до затворена синя врата с номер 4. Амулета те предупреждава, че не можеш да преминеш през нея. Върни се обратно и върви до края. Амулета ти обяснява, че трябва да събереш 10 древни камъка – руни.  Стигаш до бялата врата. Амулета те връща обратно. Обърни се и отиди до синята врата. По пътя виж на стената един червен знак като око - 1. Влез и се изкачи по стълбите.

КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

         Влизаш в котелно помещение, с 2 големи сини котли с 3 червени крана отгоре на единия. Отиди до осветената масичка. В кашона е първия камък с буквата „F”. Вземи го. Огледай рекламата за храна,  визитката за такси, отчета за поправки преди коледа. Обърни се и отиди до големия кран на котела. Отвори го. Нищо не се случва. Върни се до масата и тръгни напред. Огледай в ляво 3-те малки кранчета върху котела. Обърни се вдясно и огледай с лупата кутията на стената. Появява се духа на Уитард от амулета. Изслушай го. Можеш да отвориш после кутията и ще видиш судоку. За сега не знаеш какво трябва да се прави, затова затвори кутията и продължи нагоре по стълбите.

         КОРИДОРА

         В ляво на стената имаш табела накъде води този коридор. Това са  Голямото фоайе, Детски кът, Кафе и Басейн.

         В дясно е мед.стая. Заключена е. Погледни ниско долу. Дръпни решетката. Зад нея има цветен пъзел, подобен на китайско сметало. Още не знаеш какво трябва да се направи, затова излез от близко виждане и продължи напред по коридора.

         По време на разходката ти на различни места има поставени следните знаци:

 

 

         Трябва да запомниш колко са на брой по вид, така че се оглеждай.

         Погледни вляво долу, има вентил с ключ на тръбата. Има две позиции – 1 и 2.  Излез от близко виждане и продължи напред по коридора.  Вляво има дет.площадка. Огледай рисунката и жълтия знак като квадрат с точка -1 на стената. Продължи напред. Вдясно има развален банкомат. Напред вляво има червена врата с плакат отпред и надпис кафе. Прочети менюто. Има червен знак-2.  Влез вътре.

В коридора има две врати. Влез в тази вляво.

ЗАКУСВАЛНЯ

Това е закусвалня във формата на буква „Г”. Отиди до края. На последната маса в ляво има знаци - зелен кръст-1 и жълт квадрат-2 на масата. Огледай ги и се върни до вратата. В ляво има заключена врата. Излез от тук и влез през другата врата, вдясно.

БИЛЯРДНА ЗАЛА

Това е билярдната зала. Огледай се. Върху малката масичка до билярдната маса има пъзел. После ще се върнем на него. Върни се и излез в коридорчето и после в главния коридор. Продължи напред. Преди да влезеш в малкото коридорче погледни долу вляво. Има още един вентил с ключ.

         Стигаш до две двойни врати. Вляво е за голямото фоайе, вдясно за басейна. Отиди до тази вдясно. На стената има кутия. Отвори я. Пъзела е вид „тетрис”. Подреди фигурките така, че да няма дупки между тях. Има поне две решения. Ето:

 

  

 

         Врата ще се отвори. Влез вътре.

         БАСЕЙН

Вляво до мивката, под флакона с лак за коса има зелен кръст-2. Продължи напред. Огледай банята вляво. В кофата има син знак като ромб -1. Влез в залата на басейна. Продължи напред. До детските кончета има червен контейнер. Огледай го. В резервоара има камък. Водата трябва да се източи.

Трябва да подкараш тези вентилатори, които ще задействат втората стрелка от манометрите, да се изравни с първата. Целта е да се изпомпи водата от басейна. Ако не го направите правилно системата се изключва и започвате отначало.

 

 

Пускаш помпата от „start”. Избираш позиции 2 и 3 и натискаш „pump”. Има и други решения на този пъзел. Вземи втория артефакт с буква, като ромб с опашка.

 

                             

 

Продължи напред до масичките. Отиди до тази вляво и прочети бележката. Има знак зелен кръст-3. Върни се и отиди в края в дясно и се изкачи по стълбата до пързалката. Обърни се да слезеш и погледни надолу. На стълбите има жълт квадрат-3.

Върни се обратно до бар плота, до входа. Огледай плаката със сладоледите. Тръгни към съблекалнята един клик и се обърни в ляво. На плочките в дясно има знак-жълт квадрат-4. Изкачи се по стълбите. Върви до края на терасата.

ТЕРАСА НАД БАСЕЙНА

Погледни масичката и чашите. Погледни долу на земята схемата и я запомни  или си направи скрииншот.

Слез долу и излез от басейна.

Отиди до другата двойна врата.

ФОАЙЕ

Влез в голямото фоайе. Провери асансьора. Не работи. Отиди до плота на рецепцията. Огледай картичките. Има жълт квадрат-5. Продължи към втория асансьор, който е развален и го подмини. Върви един клик напред и погледни към изкъртените плочи на земята. Кликни на тях и вземи третия артефакт с буква, като Е.

 

 

         РЕЦЕПЦИЯ

         Обърни се и се върни по пътя до плота на рецепцията, но влез от вътрешната страна. Отиди до компютъра, обърни се на дясно и вземи картите. Вече в менюто горе в ляво на екрана имаш карта, вместо празен лист. Прочети списъка и запомни къде може да се унищожат артефактите и значението им. Погледни вдясно. Има сейф. За него се отнасят броя на срещнатите по пътя из района знаци. С това ще се заемем по-късно. Излез от там и отиди до асансьора, премини покрай него в ляво към стълбите за втория етаж. Отстрани на асансьора има още един вентил с ключ. Продължи към стълбите. Изкачи се.

         ТЕРАСА НАД ФОАЙЕТО

         Срещу теб зад фотьойла, долу на земята също има вентил с ключ. Излез от близко виждане. Погледни вляво към тоалетните. Има жълт квадрат-6. Обърни се и продължи по коридора. На стената в ляво има превключвател.  Не работи.

         В ляво има врата за терасата, но е заключена. Продължи напред до вратата на музея. Опитай се да я отвориш. Изслушай какво ще ти каже амулета Уитард. Сега не можеш да влезеш там. Погледни стелажа. Разгледай каталога с работното време на музея на викингите.

         Слез долу във фоайето.  

         Отиди и отвори двойната врата под терасата. Отвори я.

         ВЪТРЕШЕН ДВОР

Излизаш във вътрешен малък двор. В ляво от вратата има кашони. Вземи от най-горния четвъртия артефакт. Отиди до масичките, на втората има списание. Отвори го и го разгледай. Обърни внимание на записаното с химикал. Това не ти ли прилича на пъзела в котелното отделение? Сбора на хоризонталните и вертикалните редове на судокуто трябва да е 34.

         Премини по моста, в близост има на едната колона червен знак око-3.

         Върни се във фоайето и от там по главния коридор до котелното помощение. Отвори кутията и изиграй пъзела-судоку. Ще чуеш накрая превключване, което значи че аварийното захранване е включено.

 

 

 

        

Ще трябва няколко пъти да сменяш ключовете за да се задейства асансьора или отвори вратата на терасата, макар че можеш да се придвижваш с картата впоследствие.

         Сега трябва да активираш асансьора. Трябва само да завъртиш в позиция 1 ключа зад асансьора и този зад фотьойла горе на терасата, също на 1 и ще заработи асансьора.

 

 

         Отиди до асансьора и натисни копчето. Трябва да светне червено. После ако го използваш само натискаш вратата и той се отваря.

         Натисни копчето за 1-ви етаж. Няма нищо интересно. Пътят е блокиран. Натисни копчето за 2-ри етаж.

ВТОРИ ЕТАЖ

Слез от асансьора и отвори вратата. Влизаш в нещо като склад. Огледай рафтовете. Отиди до средния и отвори желязната кутия. Това е пъзела с бушоните. Трябва да ги изгасиш всичките.

 

 

            Има няколко начина, а аз предлагам един от тях и той е: Натиснете 10, 12, 5, 6, 3, 11, 8, 4, 10, 9. Или - 1, 4, 9, 12, 6, 1, 5, 3, 11 и 8.

Когато изгаснат бушоните, вземете от кутията петия артефакт с буква като М.

         Погледни таблото на стената. Разгледай бележката за кражба извършена от Аарон и снимките на Один. Отвори вратата до таблото. Излизаш в коридор. Гласът от амулета те предупреждава да отрицателна енергия. Обажда ти се Кейт. Иска да се срещнете до Музея на викингите. Върви до края на коридора и се обърни вляво. Има код на вратата. Той беше записан на схемата за ел.верига за асансьора и терасата.

         Напиши от клавиатурата числата - 7536.

 

 

Влизаш в офиса за наблюдение на Утопия.

ОФИС ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

Отиди вдясно и в ъгъла между масата и стената има камък с форма на У - шестия. Вземи го. Огледай екраните един по един. Отвори книгата на масата за влака-беглец и виж бележката вътре. Отиди до железните гардеробчета. Погледни нагоре и виж зелен кръст-4 на лампата. Отвори третия гардероб и погледни горния рафт. Там има странен предмет, съставен от пръстени с букви. Сложи в него артефакта с буква като Е, който намери до разваления асансьор под плочките. Започва нова игра, доколкото знам има такава мини-игра с жабчета.

         Трябва да смениш местата на златните и сребърните монети. Могат да се движат само през една.

 

        

 

         Следете номерираните монети къде трябва да преместите.

Първо:

- 4 на празното място,

- 5 на мястото на 4,

- 6 един път наляво,

- 4 на мястото на 6,

- 3 на мястото на 5,

- 2 вдясно,

- 5 на мястото на 2,

- 6 на мястото на 3,

- 7 на мястото на 4,

- 8 вляво,

- 4 на мястото на 8,

- 3 на мястото на 7,

- 2 на мястото на 6,

- 1 на мястото на 5,

- 5 вляво,

- 6 на мястото на 1,

- 7 на мястото на 2,

- 8 на мястото на 3,

- 3 вдясно,

- 2 на мястото на 8,

- 1 на мястото на 7,

- 7 вляво,

- 8 на мястото на 1,

- 1 вдясно!

         След края на пъзела, отново ти говори амулета на Уитард. После се обърни и тръгни към изхода. Погледни в ляво от вратата кутията долу. Отвори капака и завърти копчето. Излез от близко виждане и от офиса. Тръгни напред по коридора. Премини покрай детската количка и влез през вратата.

         АПАРТАМЕНТ В РЕМОНТ

Намираш се в апартамент в ремонт. Огледай се.  На кутията с боя има зелен кръст-5.

Отиди напред и вдясно. Погледни на земята нарисуваната с хикс-чета игра. Прилича на морски шах. Запомни ги.

Продължи напред до прозореца и прочети вестника с изчезналите деца, видени за последен път пред вратата на Утопия.

         Отиди в лявата част на стаята. Погледни дупката в стената и премини през нея.

 

 

Влизаш в апартамента в новата част на Утопия.

РЕМОНТИРАН АПАРТАМЕНТ

Пред теб виждаш чиния с бонбони. Това е нов пъзел. Трябва да събереш конците така, че да не прекъсваш връзката. Ето две решения, първото е подробно описано!

 

 

 

Започваш от 13, 7, 12, 13, 11, 7, 4, 1, 2, 8, 10, 9, 8, 11, 6, 5, 3, 6, 2, 3, 4, 5, 11, 9.

Като го завършиш вземи артефакта  под чинията - седмия.

 

 

Огледай кухнята. Няма нищо. Отиди в хола. На масичката повдигни книгата „Building a Utopia-The Baron Wittard Story”. Под нея има лист със знаци, които се отнасят за загадката с отварянето на сейфа в голямото фоайе...

 

 

         Сега премини вляво от хола и слез долу до една двойна врата. На стената има зелен кръст-6. Огледай вратата с лупичката. Има ключ. Отключи я и излез в коридора до количката. Това е вратата, която беше заключена.

         После ще се върнем тук отново. Сега се върни до асансьора. Изкачи се на 14-я етаж.

         ПОКРИВ – 14-ТИ ЕТАЖ

         Това е покрива. Върви напред до трансформатора. Отгоре има зелен кръст-7. Отвори го. Има три ключа и два бутона долу - левия за изчистване на опитите за позициониране, десния за стартиране. Обърни се и отиди до моста към червения коридор в дясно. Той е на буквата „Г”. Излез от другата страна на покрива. Върви напред до друг трансформатор. Виждаш, че има квадрат с лампички и долу кран. На контейнера за боклук има знак- жълт квадрат-7. Преди да влезеш в коридора отстрани има знак червено око-4.

         За сега не знаеш какво трябва да се направи.

         Слез с асансьора във голямото фоайе.

Трябва да направим ел.мрежата така, че да се отвори вратата на терасата на втория етаж във фоайето.

         Направен е пъзела с помпата в залата с басейна.

         Вече видяхте къде се намират вентилите с ключове.      

За тази цел казах да запомните или снимате  схемата под масата на терасата.

 

 

В главния коридор вдясно, още в началото ключа на вентила е на позиция - 2, в края на коридора в дясно също е на 2. Отиди зад асансьора и завърти ключа на 2. Изкачи се по стълбите и зад фотьойла вентила го сложи в позиция – 2. Излез от близко виждане и тръгни към музея на викингите. Обърни се преди вратата на терасата вляво. Натисни копчето на превключвателя. Вратата на терасата е отворена.

ТЕРАСАТА НАД ВЪТРЕШНИЯ ДВОР

Излез отвън и отиди вляво. Погледни чашката на масата. Повдигни я и виж още един знак – жълт квадрат-8. Обърни се и отиди към перваза. Погледни с лупата в градината. Погледни нагоре. Виждаш 4 цвята. Запомни ги.

 

                    

 

         В ляво има пъзел, но за сега не можеш да се справиш с него. Върни се обратно в коридора. Слез долу във фоайето.

Вземи асансьора и се изкачи на покрива- 14-я етаж.

ОТНОВО НА ПОКРИВА

         За да направиш пъзела трябва от първия трансформатор показателите на ключовете да стартират цветовете от купола, показани по-горе…значи: зелено, лилаво, жълто и оранжево.

         Отиваш до началния трансформатор и завърташ ключовете от ляво на дясно в следния ред: 2 – 2 – 1. Натискаш долу десния бутон за потвърждение. Чуваш скърцащ звук.

 

 

         След като ги завъртиш и натиснеш бутона за потвърждение, излез от близко виждане и се върни по коридора до втория трансформатор. Отвори го и виж, че свети зелена светлина. Завърти крана.

         Върни се до първия трансформатор и отново завърти ключовете ето в този ред -  2 - 5 – 3 и натисни бутона долу вдясно. Върни се до другия трансформатор и виж, че свети лилава светлина. Завърти крана.

         Обратно към първия трансформатор. Завърти ключовете на позиции – 3 – 2 – 4. Потвърди. Върни се до другия трансформатор. Завърти крана. Светва жълта светлина.

         Отново се върни до първия трансформатор и набери – 4 – 4 – 2. Потвърди. Обратно до втория трансформатор. Вече са светнали четирите светлини, също като в купола над вътрешната градина на къщата.

 

         Ако объркаш нещо и не светнат светлините от първия трансформатор натисни черния бутон за възстановяване. Започваш пъзела отново и действаш по по-горе описания начин.

         Върни се по червения коридор. Той е направил мост до обсерваторията.

         ОБСЕРВАТОРИЯ

Тръгни напред към вратата. Погледни на земята на терасата в дясно шахматната дъска с три коня. Запомни я.  Влез вътре. Изслушай съветите на Уитард от амулета. На последната стълба има знак-зелен кръст-8.

         Върви наляво. Виж до счупената ваза още един знак-жълт квадрат-9. Огледай бюрото. Има знак на книгата- зелен кръст-9. Обърни внимание на бележката. Огледай около парапетите.

 

 

Отвори второто чекмедже и вземи осмия артефакт с буквата „Х”.

Отиди в дясно от бюрото до поставката около телескопа. Сложи камъка с буква като У, натисни „play!”  и пъзела започва.

 

 

Целта е да следваш кои звезди светват и да ги повториш след компютъра в същата последователност. Пъзел за памет. Така трябва да повториш действията с 12 звезди. Ако сгрешиш, чуваш звук и започва ново възпроизвеждане. Като свършиш пъзела, амулета на Уитард те поздравява с успешното унищожаване и на този камък. Предупреждава те за Портала и за амулета. Отиди до телескопа и в ляво от окуляра има знак-зелен кръст-10.

Излез от обсерваторията.

Кликни с десен бутон на екрана и отвори картата. Избери – асансьора и слез във фоайето. Ако не успееш, отиди по коридора до трансформатора и завърти крана, за да се обърне моста.

 

 

 

Отиди до котелното помещение.

Отиди до капака на шахтата от където дойде. Приближи се до стената и се обърни. Отвори крана на капака. Сложи вътре артефакта с буквата „Х”, който взе от обсерваторията. Отиди до трите кранчета. Тях трябва да ги завъртиш в последователност, показана на бележката, която намери в обсерваторията.

 

        

Кликаш на кранчетата така: 1 – 1 – 2 – 3 – 2 – 1.

Изслушай Уитард. Браво! Унищожи и този артефакт.

         Изкачи се по стълбите. Обърни се вдясно и отвори пъзела долу за мед.стая. Като следваш хикс-четата направи пъзела.

 

        

          

         Трябва да получиш ето това по-долу.

 

 

         Вратата се отваря.

         МЕДИЦИНСКА СТАЯ

Влез в мед.стая. Отиди в ляво. Виждаш някакво устройство и табла с цветни епруветки.

         Постави в устройството вляво камъка от пъзела с чинията с бонбони, показан на снимката и подреди епруветките! Подсказка за нареждането прочете в бележката на масичката в залата с басейна.

 

 

 

         Епруветките трябва да разместиш в следните позиции, показани по-долу,  като броиш от ляво на дясно от 1 до 8. Хващаш ги с курсора на мишката и ги местиш в поредни позиции от 1 до 8.  Или да са наредени по цветове така:

-         зелено, жълто, лилаво, светло синьо

-         тъмно синьо, черно, червено, червено.

 

 

Като завършиш, тока изгасва. Чуваш зловещи щумове. Нещо не е наред. Тръгни към вратата. Чуваш, че някой чука по нея. Когато си в състояние да се движиш, отиди до вратата. Опитай се да излезеш. Гласа на Уитард те предупреждава за опасност. Обърни се и кликни на камерата от горния ляв ъгъл на екрана заснеми бялата сянка/дух/. Това е Фенрир. Като свърши клипчето, вземи артефакта от леглото с буква подобна на Z – 9-я камък.

 

 

Излез от мед.стая. Върви по коридора и влез през червената врата в кафето. Отиди в билярдната през вратата вдясно.

ОТНОВО В БИЛЯРДНАТА ЗАЛА

Кликни на пъзела на малката масичка. На монитора в офиса за наблюдение имаше подсказка, как трябва да се наредят топчетата. Сложи камъка с буквата „П”. Премести топчетата, така че да са в тази позиция:

 

  

 

Излез от билярдната зала. От главния коридор влез в голямото фоайе. Изкачи се горе към терасата и отиди до вратата за Музея на викингите. Телефона ти звъни. Обажда се Кейт. Продължи напред.

МУЗЕЯ НА ВИКИНГИТЕ

         Погледни книгата на земята „Легенди за викингите”. Отвори я. Виждаш нов код за загадка с точки и линии. Той разкодира написаното на бележката на плота на рецепцията.  Разлисти книгата. Прочети за Руните на Рагнарок /Армагедон/. /Руни - това е древна келтска магическа система, представяща основните сили на природата чрез пиктограми. Символите се използвали за предсказания и магии от северните народи /в случая – викингите/. Според древно скандинавско предание, руните са дар за хората от Бог Один. Разбери повече за пиктограмите, техните наименования и какво покровителстват. Разтълкувай с кода и книгата,  списъка от плота на рецепцията.

 

 - Mannaz- същност – Музей на викингите.

 

 - Gebo – съучастие – Котелно помещение

 

 - Ansuz – импулси - Вътрешен двор

 

 - Othila – изолиране – Голямото фоайе

 

 - Uruz – мощност – Кафе

 

 - Perth – начало – Офис за наблюдение

 

 - Naudiz – насилие – Обсерватория

 

 - Inguz – плодородие – Медицинския пункт/стая/

 

 - Eihwaz – защитен – Кабинета на Уитард

 

 - Algiz – протекция – Апартамента на Уитард.

 

         Разгледай картата с маршрута на викингите до установяването им в Нюфаундленд. Огледай касовия апарат.

Влез в залата. Светлините угасват. Чува се зловещ звук от другата стая. Погледни към пода и виж знак – жълт квадрат-10. Тръгни напред.

Изгледай клипа. Кейт ти се обажда. Амулета на Уитард ти дава наставления за Фенрир и Рагнарок. Разгледай всички артефакти и прочети за тях. Има знак на поставката на която има изобразени дърва за огрев – зелен кръст-11. Върви до края на коридора. На дисплея в дясно има жълт квадрат-11. Амулета Уитард ти обяснява за музея, камъните и за Рагнарок. Стигаш до кръгла зала. Продължи в ляво. Виж картината на стената.

Продължи в ляво. В малка зала си. Обърни се вдясно и виж на поставката с надписите знака с червено око-5.  Вдясно огледай викингския кораб, обърни се вляво и кликни на дървения сандък на земята, под прозореца. Отвори го. Сложи камъка с формата на М между двете куки. След видеото, кликни на капака на сандъка, за да стартираш пъзела.

 

 

 

         Отваряш нов пъзел с каменни дискове.

         Трябва дисковете от първия кол да се прехвърлят в същия вид на третия, като се ползва този в средата. Но не трябва да ги нареждаш в обратен ред, а в последователен, по големина. Има доста такива мини-игри, които не вярвам да не сте играли. Мисля, че ще се справите, но ако не успеете, ето малко помощ!

 

          

 

         Разбивам ги на по пет действия, за да не се объркате!

Местиш ги в следния ред:

- 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1,

- 2 на 3, 1 на 3, 1 на 2, 3 на 1, 3 на 2,

- 1 на 2, 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3,

- 1 на 2, 3 на 1, 3 на 2, 1 на 2, 1 на 3,

- 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3, 2 на 1, 3 на 2,

- 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3, 1 на 2,

- 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3,

- 1 на 2, 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1, 3 на 2,

- 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1,

- 2 на 3, 1 на 3, 2 на 1, 3 на 2, 3 на 1,

- 2 на 1, 3 на 2, 1 на 2, 1 на 3, 2 на 3,

- 1 на 2, 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3,

- 1 на 2, 1 на 3, 2 на 3, 1 на 2, 3 на 2,

- 3 на 1, 2 на 1, 3 на 2, 1 на 3, 1 на 2,

- 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3,

- 2 на 1, 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3,

- 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1,

- 2 на 3, 1 на 3, 2 на 1, 3 на 2, 3 на 1,

- 2 на 1, 3 на 2, 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2,

- 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3, 2 на 1,

- 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3,

- 1 на 2, 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3,

- 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2, 3 на 1, 2 на 1,

- 3 на 2, 1 на 3, 1 на 2, 3 на 2, 1 на 3,

- 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3, 2 на 1, 3 на 2,

- 3 на 1, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3, 1 на 2,

- 3 на 2, 1 на 3, 2 на 1, 2 на 3, 1 на 3 !!!

            След края на пъзела изгледай клипа и изслушай Уитард. Справи се и с този камък! Той бе унищожен! Отново ти говори за портала – „Well of Hvergelmir”. Според скандинавската митология Hvergelmir,  е третия най-голям студен извор, от който тръгват 11 реки и се пази от дракона Nidhogg.

         Излез от музея. Отиди до асансьора и се изкачи на втория етаж.

         Отиди в офиса за наблюдение и отново отвори кутията до вратата в дясно, долу. Завърти ключа. Излез от офиса. Отиди до края на коридора и виждаш, че първата врата е затворена. Влез през вратата вляво, вече отключена. Премини през хола, кухнята и се върни по стария път, от който първия път влезе тук. Като стигнеш до вратата, която отвън видя, че е затворена пред теб, ще видиш врата на асансьор с два овални прозореца. Кликни на нея. Отиваш в тайното място на Утопия – мястото на барон Уитард.

         ТАЙНИЯ АПАРТАМЕНТ НА УИТАРД

         Амулета с гласа на Уитард те посреща.

         Отиди в дясно по коридорчето. Следва клипче. Чуваш, че асансьор се движи. Виждаш сянката на Фенрир идва към теб. Обажда ти се Кейт. Когато можеш да се движиш огледай картината на стената. Обърни се и влез в кабинета на Уитард.

         КАБИНЕТА НА УИТАРД

Огледай вляво. Отиди до глобуса. Погледни към камината и се приближи. Изглежда нещо липсва…Погледни надолу към камината. Има дърва. Погледни вдясно наградата на Уитър за архитектура. Има знак – жълт квадрат-12. Върни се до глобуса. Погледни вляво. Отвори вратичката. Вътре има схема на родословното дърво на Уитард. После ще се върнем тук.

         Отиди до бюрото. Разгледай дневника на Уитард. Разбери за това, защо Уитард е построил сградата, за връзката му с Один, за дядо му Роджър и Рагнарок. На последната страница имаш рисунка. Запомни я или си направи скрииншот.

Отвори трите чекмеджета. В първото има видеокасета и снимки, във второто също снимки и писалка, а долу в третото чекмедже е камъка – 10-я, заедно с пистолет и нож.  Вземи камъка със знак на тризъбец.

         Излез от стаята. Отиди вляво по коридора. Погледни картината с трите жени. Обърни се и влез в хола на Уитард.

         ХОЛА НА УИТАРД

Той те посреща и ти казва, че стаята е защитена с уникален пъзел, който трябва да изиграеш.

         Огледай се. Обиколи наоколо и виж на стената свод с мозайка и вляво от него има черен бутон. Натисни го. Не е активен. Погледни старинната ваза, на масичката наргилето /чуваш детски смях/, погледни вляво и отвори ковчежето. Вътре има картичка, бележка, рисунка и писмо.

 

 

Погледни и етажерката с двете статуи на фараони. Обърни се и огледай стената със синия знак „W” . На етажерката вдясно има снимки. Разгледай ги. Погледни към масата с шаха. Има писмо. Прочети го. Разгледай снимката. Виж бялата шахматната фигура – има знак- зелен кръст-12. Горе на тавана също има знак – червено око-6, над колоната.

         Огледай шахматната дъска. Трябва да играеш шах с коня. Знаеш, че се движи само във формата на буквата „Г”. Трябва да обиколиш всички квадратчета. Ако объркаш нещо имаш горе вдясно стрелка за започване отначало.

         Ето два начина как се прави:

 

 

        

 

         Като завършиш пъзела, чуваш шум. Вратата с мозайката е активна вече. Отиди до нея и натисни черния бутон вляво. Отваря се, но ти още нямаш необходимия камък. Върни се в кабинета на Уитард. Отиди до глобуса и отвори вратичката на шкафа. Трябва да подредиш родословното дърво. Както вече прочете в писмото преди малко, видя горе в офиса за наблюдение и на бележката в обсерваторията имаше подсказки за рода на Уитард.

 

 

 

         Трябва да ги подредиш правилно. Кликаш на име. То се оцветява в червено и после кликаш на това име, което мислиш, че трябва да бъде на правилното място. Така табелките с имена   се заменят.

Трябва да се получи това по-долу:

 

 

         Като завършиш подредбата, чуваш звук от отваряне на шкаф и нещо като звук от асансьор.

         Отиди до камината, където горе липсва една ваза и погледни долу. Сега вместо дърва има кутия. Дръпни преградата и отвори кутията. Тук също липсва нещо …

         Сложи артефакта като буквата Z, който намери в мед.стая. Унищожи още един артефакт. Кейт ти се обажда.

 

 

         Върни се в хола и отиди до вратата с мозайката. Отвори я отново и сложи камъка, който взе от бюрото в офиса на Уитард.

         Изгледай унищожаването му. Кейт се обажда. Тук нямаш работа повече. Унищожи и последния камък.

         Излез от хола и отиди до асансьора. Кликни на копчето вляво и  влез вътре. Асансьора спира и си в малкото преддверие. Обърни се надясно и влез през вратата. Влизаш в стаята в ремонт. Отиди до дупката в стената и премини през нея. Влизаш в апартамента и пъзела с бонбоните. Отиди до двойната врата долу по стълбите. Отключи я и си в коридора до количката. Върви напред и вдясно до асансьора. Слез най-долу, в голямото фоайе. Или направо с десен клик на екрана, отвори картата и слез долу с асансьора.

 

 

Изкачи се горе на терасата на втория етаж.

ОТНОВО НА ТЕРАСАТА НАД ВЪТРЕШНИЯ ДВОР

Върви напред и вляво опитай да отвориш вратата. Заключила се е като смени ел.захранването за асансьора или натиснеш превключвателя на стената.

         Трябва да промениш веригата за захранването. Смени този зад асансьора да е позиция – 2 и този зад фотьойла също на – 2. Натисни превключвателя. Излез на терасата. Отиди вдясно и кликни на пъзела на земята. Сложи артефакта с буквата F, който взе още при влизането си от кашона в котелното помещение. Трябва да направиш рисунката от кабинета на Уитард.

 

 

 

            Ето решение, ако се следват стъпките пъзела ще се завърши.

         - 24, 23, 22, 21, 16, 17, 12, 13, 18, 23, 22, 21, 16, 17, 22, 21, 16, 11, 6, 7.

- 2, 3, 4, 9, 14, 13, 12, 7, 2, 3, 4, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 7.

- 12, 17, 22, 23, 24, 19, 14, 13, 12, 17, 18, 13, 12, 7, 2.

- 3, 4, 5, 10, 9, 14, 13, 18, 17, 16, 11, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 4, 3, 2, 1, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 14, 9, 8, 13, 18, 19, 14, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1.

- 6, 11, 16, 21, 22, 23, 18, 13, 14, 15, 20, 25, 24, 19, 14, 15, 20, 25, 24, 19, 18, 23, 22, 21, 16, 11, 6, 1, 2, 3, 8, 13, 18, 23, 24, 19, 14, 13, 8, 3.

- 4, 5, 10, 15, 20, 25, 24, 19, 14, 15, 20, 25, 24, 19, 14, 15, 20, 19, 24, 25.

- 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 15, 10, 5, 4, 9, 14, 19, 24, 25, 20, 19, 24, 25, 20, 19, 14, 9, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 24, 23, 22, 21, 16, 11, 6, 1.

 

                 

 

         Само, че най-горната в ляво плочка липсва и остава празно место. Ето картинка на завършения вид.

                 

                           

        

Изслушай амулета на Уитард, че артефакта и енергията му са унищожени. Излез от терасата и слез по стълбите до фоайето.

         Отиди до сейфа зад плота на рецепцията. Отвори го. Сложи камъка и направи пъзела. Трябва да завъртиш кръговете със знаците, така че стрелката да сочи колко броя си видял по време на играта. Вече взе една подсказка от апартамента след стаята за ремонт.

         Те са 6 – червени със знак - око; 12 – зелени кръста; 1 – синьо ромбче и  12 – жълти квадрата. Значи на тези цифри трябва да сочат стрелките на колелата като ги завъртиш. Ето как трябва да ги поставите:

 

        

         Амулета на Уитард ти казва, че е време да върнеш амулета на Портала.

         Сега е време да отидем до вратата, която беше завързана със синджири и катинари, от където пристигнахме.

         Тръгни към котелното помещение. Отвори шахтата на земята и слез във вентилационното помещение. Върви напред, отвори вратата и продължи три клика напред до шахтата. Погледни я с лупата, отвори я и се промуши през тунела. Излизаш пред вратата. Вече няма вериги и катинари.

         ПОРТАЛА

Влез вътре. Изгледай клипа. Изслушай амулета на Уитард. Той ще ти помага при последния пъзел. Това е сянката на Фенрир. Той събира енергията и става все по-силен. Трябва да му оставиш амулета, за да го унищожиш и да се затвори портала..

         Целта на пъзела е да свалиш зеления квадрат долу в средата. Горе вдясно има стрелка за рестартиране на пъзела. Смятам, че всеки е играл такива флаш-игри, има ги с коли, с мумии…така, че ще се оправите.

         Аз го направих по два начина, ето:

 

 

         След завършване на пъзела ЗАПАЗИ ИГРАТА.

Кейт ти се обажда. Иска да вземеш амулета и да не се правиш на герой, няма да спасиш света!… Уитард те съветва да го оставиш и запечаташ портала „Well of Hvergelmir”… Ако ще го оставиш, вземи го от инвентара и го пусни върху сянката на Фенрир, ако ще го вземеш със себе си, излез от близко виждане и си отвън пред вратата.

И в двата случая трябва да излезеш от подземието. Тръгни в ляво по коридора и излез в двора на Утопия. Отиди до входната врата. Кликни на жълтата лента и …кажи сбогом Утопия!  Изгледай последното видео.

         Направи своя избор и виж двата различни края …

 

        

        

        


За въпроси и контакти:
Adventurers Community