ЗА ИГРАТА: Това е клик и пойт научно-образователна игра.

        Играе се с мишката. На екрана горе вдясно като диск е менюто. В главното меню имаш зареди игра, нова игра, енциклопедия и изход. Когато искаш да запазиш играта кликаш на диска и се отваря менюто в което има запази игра. Имаш 7 слота за запазване на играта. Кликаш на празен слот и пишеш нещо, после „запази” и „изход”, а можеш да се върнеш в играта от същото меню. Никъде в компютъра не се запазват сейвове. Можеш да презаписваш върху вече записана игра.

Долу вдясно като варел е инвентара. В него слагаш предметите, не се налага да комбинираш. От там ги вземаш и слагаш по предназначение. За да сложиш предмет в инвентара кликаш на него, задържаш го, отваряш инвентара и го поставяш в празен слот.

Играя руската версия на играта.

НАЧАЛНО ВИДЕО: Момиче с балон е на път към професора от изследователска станция. Озовава се в непозната територия, трябва да напише парола за достъп и приземяване. Намира я и слиза на периферията на станцията. Влиза през вратата, но е поразена от непозната болест, за която само антибиотик от сорта на пеницилина може да я спаси. Тя губи сили, а ти влизаш в ролята на спасител и трябва да намериш лекарството, за да спасиш момичето…

ЗАПОЧВАМЕ!!!

                КУЛАТА

След интрото влез през вратата. Тя се затваря зад теб. Направи една стъпка напред и се обърни вдясно, погледни вляво и се изкачи по стълбата на кулата. Дръпни лоста вдясно и вратата се отваря. Влез и върви напред до аптечката на стената. Вземи фосфорните пръчки /Phosphor Rods/. Обърни се надясно и отиди до робота. Кликни на откачената жичка, за да я свържеш.

От ръката на робота пада ключ. Вземи го и го сложи в инвентара. Погледни вдясно шкафчето. Вземи от чекмеджето ключа /X-Key/. Излез от кулата като дръпнеш лоста вляво от вратата. Слез по стълбите долу и завий надясно, за да виждаш в края на пътя кръглата врата.

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Върви напред три пъти, обърни се наляво и напред до вратата. Вземи от инвентара ключа, който взе от робота и кликни с него на вратата. Влез вътре като натиснеш дръжката. Влез през първата врата вдясно. Прочети книгата пред екрана на монитора за наблюдение. Той не работи, няма електричество. Отиди вдясно и отвори плъзгащия се капак. Пред теб е пъзел. Трябва да отвориш листото и плода съответстващ на него – листото от дъб-жълъд, листото от клен с крилатите семена, от липа с къдравите семена, листото от бук с шушулките.

Когато се отворят и подредат всички квадратчета натисни бутона в средата. Друга врата се отваря. Приближи се за да виждаш отблизо. Кликни на лоста вдясно и отвори люка. Вземи от вътре плазмата /Plasma/. Излез обратно и в стаята се обърни вдясно и напред. Вземи кофата /Bucket/ до кашона.

Излез от стаята. Обърни се вдясно и върви напред до кръглия салон. Обърни се наляво и върви напред два пъти и се обърни вляво. Отвори вратата.

        СТАЯТА С ПНЕВМАТИЧНАТА ПОЩА

Като влезеш отсреща има пневматична поща с лост вдясно. Обърни се вляво. Върви напред до бюрото. Погледни го отблизо и вдясно от чекмеджето вземи червената карта /Red Key Card/.

Обърни се обратно и се приближи до апарата. Сложи в слота червената ключ - карта. Показва, че картата не е заредена. Тя се зарежда като отговориш правилно на 5 въпроса. Горе на екрана е въпроса, а долу са три отговора. Избираш един, като кликнеш на бутона срещу него и после по-големия червен бутон вдясно за потвърждение. Ако си отговорил правилно светва зелената лампичка и добавя 1 точка. Ако е грешен отговора светва червена лампичка и не добавяш точки. Някои въпроси се повтарят. Поиграй си малко на въпроси и отговори, за да провериш знанията си и за да добавиш 5 точки към червената карта-ключ. Като ги направиш я изкарай от слота и сложи в инвентара.

С тази карта се отварят някои врати понататък в играта. Ако не е заредена винаги можеш да се върнеш тук и да я заредиш. Но в повечето стаи има такива апарати. НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА Я ЗАРЕЖДАШ НА ТЯХ. Излез от близко виждане и продължи към изхода. Има етажерка с книги и папки. Кликни на втория рафт за да видиш брошура за бърза поръчка на пици. Излез от стаята и от сградата по обратния път. Отвън пред сградата се обърни вдясно към входа, от където дойде. Върви един път напред и погледни към земята. Има отвор за канализацията. Слез долу.

В КАНАЛИЗАЦИЯТА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

За да продължиш напред в тъмното трябва да светнеш с фосфорните пръчки. Вземи ги от интентара и кликни в тъмната част на канала. Като светне върви 3 пъти напред, вляво, 3 пъти напред, вдясно и 2 пъти напред. Отвори вратата. В средата на стаята има кристална топка. Продължи вляво от топката, като кликнеш на люка, продължиш напред и после вляво по стълбите до вратата. Отвори я. Пред теб има робот. Отиди вляво и напред до масата, на която има място за слагане на плазмата в една тръба.

Сложи я. Обърни се и дръпни големия лост в средата на стаята. Сега вече има електричество навсякъде.

Излез от тук. Върни се горе на пътя.

        АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА

Отиди в административната сграда и влез в първата стая вдясно и погледни монитора. Включи го от релето вляво и натискай бутоните в дясно. Ще видиш някои от областите, които ти предстои да посетиш. Излез от административната сграда.

        КУЛАТА

Върни се до кулата. Изкачи се по стълбите. Влез в стаята и се обърни вдясно. Дръпни лостаь за да светне зелената лампа вляво до него.

Излез от тук и слез по стълбите. Обърни се надясно. Върви напред до кръглата врата с надпис B-01. Тя сега е отворена. Премини през процепа. Върви напред за да видиш площадката, където се приземи. Обърни се надясно и върви 4 пъти напред, после де обърни вдясно и си пред дървена врата. Вземи червената карта и я сложи в слота, за да влезеш.

        КРЪГЛАТА СТАЯ И ПОМПАТА

Вляво има странна машина приличаща на голям железен стомах, подобен на помпа.

В дясно има отвор и като влезеш вътре вдясно има машина за зареждане на червената карта и друга, наречена Големия мозък /Big Brain/. На нея ти се изписват съобщения, когато има такава машина в дадена стая се чува сигнализиращ звук. Трябва да прочетеш съобщението. А след това можеш да ползваш вградената енциклопения.

Понеже изразходва една точка, можеш да заредиш червената карта в слота и отговориш на един въпрос правилно, за да имаш отново 5 точки. След това се обърни наляво, отиди до стълбите и се обърни вдясно. Отиди до робота. Погледни надолу и вземи червената пластина, наречена ДНК 4 /DNA-4/. Излез от близко виждане и отиди към стълбата.

        ВТОРИЯ ЕТАЖ И ОТВАРЯНЕ НА СТАЯТА С ВЕРИГИТЕ

Изкачи се горе и отиди вляво от вратата. Погледни варела с фуния отгоре и кранче вляво.

Сложи кофата там. Пусни от кранчето течността, за да се напълни кофата. Вземи я и я сложи в инвентара. Слез долу по стълбите и отиди до желязния стомах – помпа. Приближи се и виж, че също има фуния отгоре. Вземи кофата и я изсипи във фунията. Изчакай малко. Вземи кофата. Погледни долу вдясно и сложи там на кранчето празната кофа. Пусни от кранчето течността, за да се напълни кофата. Вземи я и се върни на горния етаж по стълбите. Изсипи във фунията съдържимото от кофата. Кликни на една от веригите на вратата, за да я отвориш. Влез вътре.

        ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ

Върви напред до масата и прочети книгата. Има отбелязано 37° /градуса/ - нормалната температура на човешкото тяло. Отиди в противоположния ъгъл между двете маси с епруветки и колби. На първата маса вляво има книга на която е написано 2009 – кода за кухненската врата. Отиди до шкафа и кликни на дръжките, за да се отвори.

Отвътре изпада червено блокче – ензим 2 /Enzyme 2/. Излез от стаята, слез по стълбата и излез от това място отвън пред дървената врата. Обърни се надясно и върви напред 5 пъти. Обърни се надясно и отиди до желязната врата.

        СТАЯТА НА ИНЖЕНЕРА

Сложи червената карта и отвори вратата. Влез вътре. Точно насреща има диапроектор /DIA/. От него отиди вляво, направо два пъти и в ляво два пъти. Тук също има от двата апарата – за зареждане на червената карта и Големия мозък – имаш съобщение. Отиди и го прочети. Зареди и картата. После се обърни вляво и премини през параваните в средата.

Вляво има бюро. Отвори лявото чекмедже и прочети книгата за биореактора и необходимите компоненти за производство на антибиотици. Излез от близко виждане. И се обърни вляво към другите две бюра. От това вдясно, с листа с таблица, вземи от чекмеджето вляво зелено парче /DNA-3/. Отиди вляво до другото бюро. От чекмеджето вляво вземи диапозитив /35 mm slide/. Излез от тук. Отиди до проектора, приближи се за да го виждаш отблизо и сложи диапозитива. Погледни на стената вдясно схемата.

Излез от близко виждане, не можеш да вземеш обратно диапозитива. Отиди до вратата на авасньора. Той се движи нагоре и надолу, но не можеш да се качиш. Кликни на стрелката надолу за да слезе надолу и премини над него.

        СТАЯТА НАД АСАНСЬОРА

Влез през вратата отсреща пред теб. Обърни се вляво и се приближи до скелета.

Вземи от ръката му синьо парче ензим 1  /Enzyme 1/. Излез от близко виждане и отиди вдясно. Погледни жълтите бележки под книгите. Отиди пак вдясно и се приближи до книгите на етажерката. Трябва да кликнеш на 6 заглавия, за да се отвори вратата към кухнята. Те са свързани с растителните клетки. Можеш да се върнеш в стаята на инженера и да провериш това в раздела биология на апарата Големия мозък. Аз ще ги напиша за всеки слбучай, а те са Nucleus, Endoplasmic Reticulum, Mitochondrion, Chloroplast, Dichtosome и Cell Wall /а в руската версия - ядро клетки, диктиосомы, митохондрии, эндоплазмитический ретикулюм, хлоропласт и оболочка клетки/.

        КУХНЯТА   

        Вратата се отваря и по тунела се спускаш в кухнята. Обиколи кухненската печка и отиди до шкафовете на стената. Приближи се. Там има бележка. Огледай я и запомни обозначенията на цветовете: ЗЕЛЕН - Paddle, ЖЪЛТ - Study, СИН - Outer Gate И ЧЕРВЕН - Elevator.

        Под закования прозорец има нещо като джезве за кафе, но не може да се вземе. Отиди до вратата с катинара. Като кликаш на стрелките над цифрите напиши 2009 и кликни на желязната планка, за да отвориш. Влизаш в трапезарията.

                ТРАПЕЗАРИЯТА

        Огледай суматохата. Отиди до дартса. Виждаш, че цифрата 3 е по-светла. Отиди до хладилника. Отвори го. Вземи филията се плесен /Mould/. От кошчето до хладилника, като натиснеш крачето за отваряне, вземи диск 1 /Circle 1/.

        Отиди вляво от хладилника до апарата с лостовете. Сложи в долната правоъгълна празна част двата ензима – червения и синия, така че да се допълнят. Като движиш числата със стрелките напиши 37 и натисни зеления бутон ОК в средата. Долу  в отвора, пада нова карта – зелена № 2 /key card 2/.  От инвентара ти изчезва червената карта.

Тя е напълно заредена. С нея ще отваряш по-големите врати. Излез от трапезарията през дървената врата, като кликнеш на бутона вляво. Отново си навън. Обърни се на дясно, един път напред и пак вдясно. През теб е желязна врата оградена с жълто и черно. Сложи зелената карта за да отвориш. Влез през вратата.

                ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

        Върви напред по пътечката докато стигнеш желязната врата. Тя има син знак и  съответства на цветната схема на Outer Gate. Не можеш да я отвориш. Обърни се надясно и върви два пъти напред. Обърни се наляво към прозореца. Кликни на него, за да се отвори и влез вътре.

        На бюрото има клавиатура с джойстик. Не можеш нищо да направиш с него. Погледни в дясния тъмен ъгъл и вземи жълтото парче /DNA-2/. Излез от близко виждане и отиди напред до апарата с шестте лоста. Не знаеш какво да направиш. Обърни се и отиди до BIG BRIAN. Прочети раздела микробиология за да разбереш повече за Protocytes, които са първични, прости организми от рода на бактериите, а Eucytes са сложните многоклетъчни, към които се отнасят растенията, гъбите и животните.

        Върни се до апарата със символите и дръпни първите три пластинки надолу - които са прокариоти /Protocytes/ и вторите три, които еукариоти /Eucytes/   -  нагоре.  

Отваря се схемата, която видя в шкафа. Натисни бутоните червен и син.

Излез през прозореца и отиди до външната врата. Влез през нея. Върви напред, по средата се обърни вдясно, за да видиш жълтия символ до вратата вляво. Това е Study – кабинета, но е заключен.

        Влез в асансьора и натисни най-горното копче – 5-тото. Излез от асансьора и отиди до апарата със символите. Натисни пластинките от ляво на дясно 1 – 4 – 6 - НАГОРЕ и 2 – 3 – 6 – НАДОЛУ.

Отново се отваря панела с бутоните и цветовете. Изключи синия цвят и включи жълтия.

        Слез с асансьора долу и отиди до вратата на кабинета. Сега е отворена. Влез вътре. Отиди до панела, отвори го по познатия начин и изключи захранването на синия цвят – външната врата и включи зеления цвят.

Излез от кабинета през вратата вляво. Пред теб е робот. Кликни на него за да замине. Отиди и се изкачи с асансьора на 5-я етаж. Върви напред до вратата за лабораторията. Влез вътре.

        ЛАБОРАТОРИЯТА НА 5-Я ЕТАЖ

Погледни и прочети на масата жълтата бележка, за изключване на газта /Gas Setting 2/. Вземи от лявата страна на масата колбата /Flask/ и от дясната страна – микроорганизми във ваничка /Culture Medium/. Излез от лабораторията и слез долу на първия етаж с асансьора.

Ако ще се връщаш тук и искаш външната врата да е отворена трябва да направиш следното:

F   На долния етаж да включиш синьо и червено

F   В асансьора да натиснеш червения бутон за да светне зелено

F   На 5-я етаж да изключиш синьото и включиш жълтото

F   На долния етаж да светнеш зеленото

Влез в кабинета - вратата вляво и излез през прозореца. Върни се по пътечката и излез от тази област. Отвън тръгни в дясно.

                ЛАБОРАТОРИЯ ПО БОТАНИКА

        Отиди до вратата покрита с клонки с хоризонтална буква Y.

Приближи се и сложи картата. Влез вътре. Върви напред. Сложи картата на другата врата и влез. Върви напред. Пред вратата се обърни вляво и по пътечката от дъски отиди до обраслата с храсти метална топка като бомба. Огледай я. Трябва да премахнеш плевелите.

Върни се до вратата и влез вътре. За да се отвори вратата на асансьора трябва вляво на апарата да отговориш правилно поне на един въпрос. Отговорите избираш с червените стрелки долу вляво.

        Като отговориш вратата на асансьора се отваря. Влез в него. Натисни най-горния бутон. Излез от асансьора и отиди до малката масичка. Прочети дневника за опитите. Обърни внимание на записаното на 30.05. Излез от близък план и отиди вдясно. На стената има шкаф. Вдигни капака и виждаш три крана. Вляво е солна киселина /Hydrochloric Acid/, в дясно е амоняк /Ammonia/ и в средата – H 2 O – вода. Кликни на средния кран, за да пуснеш водата.

        Влез в асансьора и кликни на бутона със стрелка наляво. Отиваш с зала за отглеждане на растенията. Приближи се до сферата и се обърни вдясно. Пусни крана на CO 2 . Погледни сферата отблизо и надолу. Кликни на минерални вещества /Mineral Solutions/ и натисни червения бутон. Гледай как расте растението. На листата му се появяват надписи-формули. Излез от близък план. Отиди вляво и си зареди картата, за да можеш да отваряш другите врати. Върни се с асансьора като кликнеш на стрелката вдясно  и си в стаята. Отиди вдясно два пъти и се обърни вляво към другия апарат. Тук трябва да вкараш формулите, които видя на листата на растението в другата зала.

        Като кликваш на стрелките намери точните формули.

Вляво намери - C 6 H 12 O 6 ; в средата - 6 O 2 и вдясно - 6 H 2 O.

Дръпни горе лоста и ще светне зелената лампичка горе. Излез от близък план и отиди вляво до висящата от стената кутия. Отвори я и вземи шишето с течна тор /fertilizer/. Върни се до асансьора и слез долу. Излез от тази област отново вън.

        ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНЕТИКА

      Отиди до вратата с надпис 8 и обърнато обратно Y. Сложи картата на слота и слез. Върви напред до сградата с надпис - СB-4. Отвори вратата с картата. Вътре отиди вляво до звуковия анализатор. Кликни на бутона и слушай звуците издавани от лъв, запомни диаграмата. Вляво от анализатора има апарат за зареждане на картата. Зареди я. Погледни съобщението на Големия мозък. Момичето има нужда от антибиотици, но ние още не сме ги открили. Отиди вдясната страна на асансьора и влез в залата за лекции.

                ЗАЛАТА ЗА ЛЕКЦИИ

Отиди до катедрата. Приближи се и натисни бутона на масата. Разгледай картината от проектора.

 После се обърни и отиди между редовете, пак се обърни вляво, следи внимателно активното поле за да можеш да преминеш между горните редове. Върви напред и като видиш оригама като птичка погледни надолу. Вземи по-голям диск /Circle 2/. Върни се до асансьора и се изкачи на втория етаж.

                СТАЯТА С ЕНЕРГИЙНАТА ВРАТА

        Пред теб е лекарски стол. Легни на него и кликни горе на монитора. Показват ти се клетки, на които ти трябва правилно да поставиш имената. Ако се затрудниш, слез долу до Големия мозък и прочети раздела Генетика. Запомни делението на клетките - Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase и Interphase и техните рисунки. Когато го направиш правилно и натиснеш червения бутон, не ти се показват повече клекти. Червения бутон по време на избора можеш да натискаш, ако искаш други фигури и започваш отначало.

        Като се справиш стани от стола и отиди вляво до следващия апарат. Тук трябва да завъртиш бутоните, за да се изпишат буквите  G, T, A, C. После кликни горе на лоста вдясно два пъти и сферата изгасва. Премини по тунела вдясно. Върви напред и вдясно до фризера. Отвори го и вземи синьо парче /DNA-1/.

                НАПРАВА НА ПЕСТИЦИДИ

        От фризера отиди вляво, напред и влез през желязната врата. Пред теб има колба. Вземи от инвентара празната колба и я постави вляво. В дясната колба изсипи течния тор /fertilizer/. Изчакай докато се извърши загряването и се напълни колбата вляво. Вземи колбата с течност против плевели /Wilting Agent/.

Излез от тук и от сградата. Не забравяй да си заредиш картата.

        ОТНОВО В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО БОТАНИКА

        Намери отново вратата с хоризонтално Y. Сложи картата и влез, на следващата врата също сложи картата. Влез вътре и преди третата врата се обърни вляво. Отиди до топката обхваната с плевели. Сложи на тях колбата с течност против плевели. Отстрани ги. Сега отвори капака.

Сложи от инвентара всичките цветни парченца, да отговарят на тези на екрана. Отварят се вратички и виждаш друго топче. Вземи го. Запомни цветовете, които го обграждат.

        Излез от тази област отново вън. Трябва да отидеш до вратата, на която има цветен кръг.

                ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ЗООЛОГИЯ

        Сложи топчето в средата на врата Z-01. Натисни цветовете като направиш асоциация с часовника -  6, 2, 10, 4, 8, 2, 4 или виолетов, син, червен, жълт, зелен, син, жълт. Влез вътре. Върви напред до вратата на сградата. Сложи картата и отвори. Влизаш в стая с един робот. Трябва да го дезактивираш.

                ЛАБИРИНТА В ТУНЕЛА

        Обърни се вляво към машината за зареждане и напред до прозореца, който се оказа, че е от вентилационната система. Върви напред три пъти, вляво от скелета, напред 1 път, вземи отвертката, вдясно, напред 3 пъти до монитора. Кликни на него за да чуеш кряк от жаба /запомни диаграмата/, завий вдясно, напред 2 пъти, вдясно и напред 3 пъти, докато се окажеш зад гърба на робота. Приближи се и кликни до червеното копче с отвертката. Изключваш го и той пада на пода. Кликни на робота на земята за да вземеш ключ /Y-Key/

Премини напред 2 пъти към изхода, завий вляво. Кликни на монитора за да видиш орел и индикатор за звук, но не чуваш нищо. Направи една стъпка към робота и ще влезеш през тройна метална врата. Пред теб има динозавър.

        СТАЯТА С ДИНОЗАВЪРА

Вдясно има звук от машината Мозък. Прочети съобщението. Момичето казва да побързаш. Отиди до динозавъра и погледни в ляво на стената има железен бръмбър. Кликни долу на веригата и се отваря ново обучително ниво за животните. Ако се затрудниш, отиди до Главния мозък, отвори базата данни за насекомите и прочети необходимата информация.

Трябва поне на един въпрос да отговориш правилно. Със стрелките нагласяш числата. Ето три от отговорите - Lepidoptera - 110 000, Isoptera – 2 000, Diptera – 85 000. Като си сигурен, че отговора е правилен натисни червения бутон вдясно. След като се справиш, вратата към другата лаборатория се отваря. Влез вътре. Погледни звуковия анализатор, за да чуеш писък на орел. Отиди до лабораторната маса и вземи още един малък диапозитив.

Погледни над масата на стената схемата. Запомни цифрата 225°. Тръгни към изхода и преди да излезеш погледни контролния панел вляво. Той е за вентилационната система. Сложи копчето на 0.

        Излез от тази област, като преди да излезеш провери картата си дали е заредена. Трябва да намериш вратата с букви X и Y. А тя е като излезеш и завиеш вдясно и два клика напред и пак вдясно.

                ЛАБОРАТОРИЯТА ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

        Сложи двете букви X и Y на вратата и влез. Върви направо до сградата. Сложи картата за да отвориш. Отиди до машината за зареждане на картата и я зареди. Съседната машина вдясно е странна. Кликни на нея за да я виждаш в близък план. Това са нервни клетки. Отиди до машината Голям мозък и прочети какво има написано за нервните клетки в базата данни за човека, нервната система и структурата му.

Като ги сложиш правилно кликни на бутона вдясно. Вратата на шкафа се отваря. Вземи спринцовката /Syringe/. Отиди в другата стая. Върви до центъра на стаята и погледни в близък план апаратурата. Кликни за да отвориш капака. Виждаш свита ръка на робот. Вземи спринцовката от инвентара и я сложи на ръката.

Тя се отваря. Вземи гаечния ключ /wrench/. Вдясно има столове, завърти се така, че да намериш книгата на един от тях. Прочети я. В нея се говори за тайна лаборатория и има написан код – 1804. Отиди до проектора вляво и сложи диапозитива. Запомни цифрата - 135°.  Излез от тази област и се върни вън до вратата за зоолабораторията с цветните кръгове. Можеш да отидеш до желязната врата и да кликнеш да голямата топка за да се отвори, но още не знаеш какво да правиш тук.

        ОТНОВО В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО ЗООЛОГИЯ

Отвори вратата като кликнеш на виолетов, син, червен, жълт, зелен,
син, жълт. Пиша го пак, ако си забравил. Върви напред и сложи картата на следващата врата и влез. Отиди до отвора за вентилационната система. Влез през него, напред до скелета, вляво, напред, вдясно, напред до стълбата, кликни на стълбата нагоре, после вдясно преди анализатора на глас /горе има жълта табелка със стрелка/.

Заставаш пред желязна решетка. Вземи гаечния ключ и развий болта вдясно.

        СКЛАДА

Слизаш в стая с люк на земята. Приближи се в близък план. Трябва да завъртиш двата кръга като стрелката на вътрешния кръг сочи 135°, а на външния -  225°. Слез по стълбата през люка като го отвориш.

        БАСЕЙНА

Влизаш в зала с басейн. Като слезеш по стълбата веднага вдясно погледни закачалката на стената вдясно и вземи макарата с корда /Nylon Cord/. Продължи напред до анализатора за звуци и кликни на него. Виждаш зелен лъв и чуваш как ръмжи.

Отиди вляво и напред до трите бутилки. Те са с кислород /Oxygen/, водород /Hydrogen/ и въздух /Air/. Кликни на крана на дясната бутилка, за да пуснеш въздух /Air/. Обърни се вдясно и кликни на водолазния костюм /Diving suit/ за да го облечеш. Слез в басейна. Завърти екрана вдясно към перката с курсора като лапичка захващаш екрана и го местиш. Приближи се. Вземи от инвентара макарата с кордата и кликни на перката, за да я спреш. Преминаваш напред под перката и се изкачваш по стълбата до стаята със сейфа.

        ТАЙНАТА СТАЯ

Обърни се вдясно и прочети книгата. В нея пише да не се включва генератора, защото роботите ще оживеят. Обърни се отново вляво и погледни отпред сейфа. Завърти екрана за да виждаш двата бутона вляво. Като кликаш на бутоните напиши 1-8. После завърти екрана вдясно и напиши 0 – 4. 

Сейфа се отваря. Вземи от вътре диска /Circle 3/ и пипетката /Pipette/. Излез от близък план. Завърти се вляво към масичката и премести екрана вдясно, за да видиш още един анализатор. Приближи се и кликни на бутона. Виждаш зелена жаба и под нея звуковата картина, но няма звук. Излез от близко виждане, завърти се наляво и погледни надолу, за да излезеш през отвора със стълбата. Върни се в басейна. Излез и отиди до местото, от където взе водолазния костюм. Кликни на него и оставяш костюма. Излез по стълбата нагоре, после от склада пак по стълбата нагоре и си в лабиринта. Излез от тази област. Излез на главния път и отиди в лаботаротията с  X и Y.

                ОТНОВО В ЛАБОРАТОРИЯТА ПО АНАТОМИЯ НА ЧОВЕКА

        Влез в лабораторията и отиди до стаята с проектора и се приближи до отсрещната врата. Отвори пъзела. Трябва да сложиш вляво животните - жаба, орел и лъв /може и в друг порядък, не е грешно/, в средата звуковата анаграма , която съответства на всяко животно и вдясно да настроиш съответния звук на тезиживотни, накрая натискаш синьото копче. Ако си запомнил по време на играта всички картинки на животните, звуците и анаграмите на анализаторите, ще ти е лесно.

        Като се справиш, вратата се отваря. Отиди до уреда за направа на пеницилин. Приближи се. Отвори лявото чекмедже и сложи филията се плесен /Mould/. Затвори го. Отвори средното чекмедже и сложи микроорганизмите във ваничката /Culture Medium/. Затвори го. Отвори това вдясно и сложи пипетката /Pipette/. Върни се от близко виждане назад. Дръпни вляво лоста. Завърти кранчето над колбата. Колбата се пълни с пеницилин /Penicillin/. Вземи колбата.

Излез от тук и се върни на главния път.

        Отиди вдясно и излез от вратата от която в началото влезе с надпис - B-01. Отиди в административната сграда.

                ПНЕМВАТИЧНАТА ПОЩА В АДМ.СГРАДА

        Влез в първата врата вдясно. Отиди напред до пневматичната поща. Сложи пеницилина в отвора и дръпни лоста.

Обърни се надясно и прочети съобщението. Момичето е получило лекарството и вече е по-добре. Благодари ти. Казва да отидеш в стаята за наблюдение, за да ти покаже кода за външната врата.

Излез от стаята. Върви напред, от кръглата зала завий вляво и влез в стаята за наблюдение. Отиди до монитора, виждаш вляво числа и вдясно схема на кръгове.

Запомни ги. Във всяка игра са разалични. Моето беше 9369. Излез от тук и от сградата. Премини през врата  B-01 отиди вдясно и се обърни на ляво до пулта. Отвори го.

        ПУЛТА ЗА ВЪНШНАТА ВРАТА

Сложи трите диска, като започнеш от най - големия. Вляво напиши числото – 9369. ОЩЕ МАЛКО ПОМОЩ: Ако евентуално ти се падне на монитора число 0210, то завъртането на дисковете е едно и също, само числото вляво трябва да е това, което ти показва момичето.

Ако твоето е различно впиши него. До числата има изображения на дисковете с бутони. Кликни на най-големия и със зелените стрелки завърти големия диск да сочи на 8 часа. Натисни бутона на средния диск и със стрелките го завърти, за да сочат линиите на 3 часа. Натисни бутона на най-малкия диск и го завърти да сочи към 12 часа.

Натисни червения бутон вдясно, за да светне зелена светлина.

Гледай края на играта.

Момичето е спасено и се отправя към нови пътешествия, а ти беше просто само един робот, който й помогна…или твоите знания по биология, зоология и анатомия помогнаха!?