Част 1 - СВЕТЪТ НА КУЛАТА

Когато кацнете на кораба, обиколете и разгледайте панелите.  (ЗАПИСВАЙТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ВИДИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИГРАТА (числа, символи и др.)) Обърнете се и излезте през люка. Обърнете се наляво и излезте навън. Напред и между скалите, по пътечката, докато не видите сивата къща.

Отидете до странната врата. Влезнете като натиснете ръчичката върху дръжката. Като влезнете надясно и вижте стария гоблен на стената.  Има интересна точка, освен всичките дупки, изображение на отворена книга в долния ляв край на гоблена.

Обърнете се и отидете в центъра на стаята. Обърнете се леко надясно и използвайте мишката, за да влезнете в стаята, отляво на главната стая.  Като влезнете, обърнете се наляво и цъкнете на края на факлата.  Цъкнете пак, за да отворите панел в стената.  Обърнете се надясно.  Вземете книгите от панела.

Обърнете се надясно и отидете до червеникавата урна в ъгъла на стаята.  Цъкнете на свитъците. Вземете един и го прочетете.  Цъкнете и го разгънете.  Ще се прехвърли в раницата ви в левия ъгъл на екрана.

Излезнете от урната и отидете в глваната стая.  Обърнете се минете покрай масата между двете факли.  Влезнете в раницата и цъкнете върху свитъка.  Ще започне да пулсира.  (Когато нещо от инвенатара пулсира, не е нужно да го взимате, а сомо да натиснете там, където искате да го използвате)  Кликнете на масата.  Свитъкът щес е отвори и ще видите нови символи.  Вижте символите отдясно. Запишете ги. 

Махнете свитъка, обърнете се надясно и влезте в стаята срещу глваната стая.  Обърнете се надясно и клинете на факлата на далечната стена.  Обърнете се надясно и вижте вратата и стълбището.  Слезнете по стълбището.  В дъното, обърнете се надясно, напред, наляво и вижте отпечатък или вдлъбнатина в стената.  Маи има скрит проход.

Обърнте се и минете по стълбите.  В малката стая, надясно, напред 2 стъпки и се обърнете към малкия рафт на стената, отляво на прозореца.

Вижте раницата си и подредете книгите подред на рафта.  1-та, 2-та, 3-та и 5-та книга, показани в инвентара. (За да махнете книга, цъкнете върху рафт без книги)

Когато всички книги са поставени правилно, ще чуете звук.  Махнете ес рафтовете.  Обърнете се надясно, напред и наляво, за да се върнете на стълбите.  Слезнете по новото стълбище.  В долната стая, надясно и към масата или устройството на стената.  Вижте надолу към книгата и джойстик отдясно.  Кликнете на него, за да видите последната холограма в дневника на Arla.  Arla е дъщеря на пазителя на портата Arkonian, който е живял в Кулата.   Тя е пазител на Кристалния ключ.

Когато свършите с съобщението на Arla, съкнете върху книгата на устройството.  Цъкнете на десния ръб, за да отворите книгата.  Ще видите картинка на отделение с кутия вътре.  На кутията има 5 бутона.  Това са 5 линии от наразбираем код.  Линиите имат смисъл само в дължината: дълга, къса, къса, дълга и средна.

Качете се 1 етаж и отидете там ,където свършват спиралните сълби.  Спрете точно отляво от спиралните стълби.  Гледайте за горещо петно на стената под изпъкналата част на стълбите.  Цъкнете на петното и ще видите врата с резе.  Кликнете на пръстена.  Вратата ще се отвори и има помещение.  Това е като картинката от книгата. Мърдайте квадратните бутони така че да съвпадат с линиите: дълга, къса, къса, дълга и средна.  Кутията ше се отвори и ще видите отразено, червено помещение.  Вътре има син и златен ключ.  Вземете ги.

Обърнете се.  Отидете в стаята с устройството.   Отидете към стената с арките.  Малко наляво и ще видите панел на стената. Кликнете на панела за да влезнете.  Бутнете ключа в дупката в панела.  Използвайте го.  Дисплеят ще покаже 6 цилиндъра и 2 малки сини лампички.  Това е контролния панел за транспортния портал.  Дисплеят е Кулата, вкоято си ти сега.  Така, че кликането на цилиндърите на екрана няма да е ефективно.  Вместо това, кликнете на дясната синя светлинка.  Цилиндърът ще се првеърне в златен вулкан или кана-подобно изображение.

Кликнете на златното изображение, за да активирате портала.  Ключът ще се върне в раницата и порталът ще се отвори, за да се види ярка, пустинна планинска гледка.  Кликнете на портала, за да се прехвърлите в Пустинята.

Част 2 - ПУСТИНЯТА

Вие сте между две голи скали.  Обърнете се надясно и вижте антената.  Обърнете се още веднъж и вижте две колони.  Прилича на вход.  Още веднъж, за да видите метална сграда, очевидно разрушена.  Работа на Ozgar.  Обърнете се към колоните и влезте между тях.  Ще видите пустиня.

Обърнете се надясно и ще видите стълби в скалите.  Слезнете и надясно, докато не видите пещера в черните скали, където ще видите сиво МПС.  Влезнете в пещерата.  Разгледайте варелите, червена кутия с инструменти, вземете кабели от батериите от централния рафт.

Влезнете в МПС-то и кликнете, за да тръгните напред.  Контролният панел ще се включи и е готов за употреба.  И ше тръгнете автоматично надясно през пустинята.  Пристигате при станция на Arkonian.  Излезте от колата като цъкнете на стъклото.

Наляво.  Напред, надясно, в станцията.  Качете се по стълбите, за да видите контролната зала и панелите.  Има панел с 3 големи ръчки в дясно.  Не можете да работите с ръчките.  Трябва ви нещо друго, за да работите с ръчките и да пуснете тока.  Напуснете операционната платформа.  Излезте в пустинята.   Наляво и напред 2 пъти.  Сега сте отдясно на станцията.  Обърнете се наляво, за да видите двете тръби.  Кликнете на голямата там, където се слива  със сградата.  Отляво на малката тръба има рафт с нещо, лежащо на него.  Намерето и го вземете.  Прилича на някакъв електронен уред.

Обърнете се и дайте веднъж напред в пустинята.  Обърнете се наляво, 1 надясн покрай голямата тръба.  Наляво.  Ще видите черна тръба върху голямата тръба.  Вземете метална тръба.

Отидете в контролната зала в станцията.  Отидтете до панела с 3 ръчки.  Кликнете на прекъсвачите за правилен изглед.  Вижте дупките при всяка от 3-те ръчки.  Вземете металната тръба от раницата си.  Когато пулсира кликнете на ръчката отляво.  Ще включите тока.

Напуснете станцията.  Върнете се в МПС-то.  Кликнете на таблото.  Ще се върнете при пещерата.  Ще видте кацащ кораб, последван от стрелба от слугите на Ozgar.  Ще бъдете отвлечен в главния кораб на Ozgar.

КОРАБЪТ:

В килия сте.  Вижте панела отляво на вратата. Кликнете на електрическият инструмент.  Кликнете на панела.  Инструментът ще се позиционира върху панела.  Кликнете на инструмента.  Ще се появи запалена факла.  Кликнете на 1 от 3-те нитове на таблото.  Ще се появи заключващият механизъм на вратата.  Кликнете на горното табло.  Инструментът ще се разположи отдясно.  Ще видите ръчка отляво и плъзгащо се нещо отгоре. Като преместите курсора на вертикалният отвор, той щес е промени на отворена ръка, мръднете го надолу и надясно. Като дръпните ръчката надясно, ще откриете заключващия нит на вратата, точно над ръчката. Но, ако виждате кръглата скала и заключващия нит излизащ от центъра й, под таблото, не енужно да местите ръчката.  Кликнете на инструмента си зад глвания ключ, този път, за да използвате клещите на инструмента.  Кликнете на заключващият нит, за да го оголите.

Кликнете пак.  Бавно преместете ръчката надясно. Килията ще се отвори.

Виждате коридора на галерията.  Напред през коридора.  Наляво и ще видите друг дълъг коридор.  Напред.  Можете да тръгнете наляво или надясно. Наляво.  Още едно кръстовище.  Надясно.  Качете се по стълбата.  При жълтия грил, тръгнете наляво и през коридора.  Дайте напред по рампата към контролната зала на кораба.  Кликнете на прозореца.   Ще видите как Ozgar обижда един пазач.

Слезнете по рампата, наляво и влезте в нишата пред вас.  Ozgar ще мине покрай вас.

Последвайте пътят му.  Когато спрете, грила ви е отляво.  Напред.  Ще завиете и ще се озовете пред 1 врата. Кликнете на прозореца, за да видите личното помещение на Ozgar.

Време е да слизате.

Обърнете се и дайте напред 2 пъти, докато не видите червени лампи на пода.  Ще минете надясно.  Грилът ви е отдясно.  Наляво.  Слезнете по стълбата.  Обърнете се и вижте стълбата.  Слезнете още 1 ниво.  Ще видите врата пред вас.

Обърнете се леко надясно и тръгнете напред.  Ще видите голяма синя тръба.  Обърнете се леко наляво и вижте нишата.  Обърнете се надясно и слезнете по рампата.  Ще влезнете в пристанището на кораба.  Обърнете се ляко надясно и отидете към кораба.  Ще се озовете на асансьорна платформа.  Вижте отдясно, за да видите управляващата ръчка.  Кликнете на бутона отгоре.  Най-горе се обърнете и влезте в кораба.  Пред вас е носа на кораба, където са зелените и оранжеви лампи.

Напред 2 пъти, за да влезнете в кабината.  Кликнете на седалките, за да седнете.  Контролният панел ще се появи пред вас. Координатите са същите, които бяха и на кораба, когато се приземихте на Кулата 285 016 909.   ЗАпишете си: 327 845 483.  Ще ви трябва по-късно.  Сега въведете: 285 016 909 и ще отидите при Кулата.
 

Част 3 - КУЛАТА

Върнахте се при Кулата, кликнете на стрелкалата за долу отдолу на панела .  Обърнете се леко надясно и се качете по рампата. Напред по пътя, за да излезете надясно.

Използвайте ръчката на платформата, за да слезете на земята.  Обърнете се леко на дясно и кликнете на зелените хълмове.  Ще се върнете там, откъдето започнахте. Наляво.

Продължете към Кулата.  Отидете до портала.  Отидете до панела и използвайте син кристален ключ от раницата.  Кликнете на синята лампичка, за да ви се покаже вулканът.  Кликнете на изображението.  Минете през портала в Пустинята.
 

Част 4 - ПУСТИНЯТА

Напред и надясно в пещерата под дясната скала.  Огледайте се за осветен тунел.  Напред 1 път.  Когато слезнете долу, наляво и напред. Ще стоите пред стар син люк. Натиснете осветения бутон отляво.  Слезнете и стигнете до платформата вдясно.  Кликнете на платформата.  Натиснете ръчката на панела пред вас.  Ще видите, че нещо се направи.  Лампичката на панела става зелена.

Кликнете отляво на панела, за да слезнете по стълбището.  Напред, надолу по още 1 стълби, за да влезнете в асансьор.  Обърнете се наляво и кликнете на ръчката отдясно на панела на асансьора.  Тръгвате.  Като слезете, обърнете се отдясно и кликнете, за да слезнете по стълбите.

Обърнете се надясно и се качете по стълбата върху голям генератор.  Ще видите два ключа пред вас.  Мръднете всеки ключ бавно до горе и го пуснете.  Ще чуете звук на стартиращ мотор.  Ако чуете жужене, опитаите пак.

Слезнете от генератора.  Наялво и напред докато не видите нещо като подводница.  Качете се по стълбата, за да влезнете.  Кликнете на кръглия ключ пред вас.  Стъкленият люк ще се затоври и вие ще се потопите, за да вземите някакви проби.   Пробите ще отидат в раницата ви.  Автоматично ще напусните подводницата.  Качете се при асансьора.  Обърнете се и използвайте ръчката, за да се качите.  Обърнете се надясно, излезнете и се качете по стълбите.  Когато спрете, надясно и напред 2 пъти, излезте пред синия люк.  Минете през осветения тунел и навън в пустинята.

Леко надясно и напред.  Качете се по каменните стълби зад вас.  Наляво и напред към алуминиевата сграда.

Наляво и влезнете в сградата.  Отидете в дясната стая.  Наляво и напред към панела.  Леко наляво ще видите нещо като мивка.  Кликнете и ввижте, че е нещо като приемник.  Вземете камъните от раницата и ги поставете там.

Кликнете на панела.  Кликнете на сивото нещо, за да стартира машината.  Накрая ще получите златна монета и диск.

Напуснете сградата.  Напред.  Наляво и минете между двете черни скали 3 пъти до зона, където има кратер и мост към него.  Минете по моста.  Вижте дупките в центъра на кратера.

Намерете дупката, при която водата не се разпръсква като хвърлите камък.  За да намерите тази дупка, отидете отляво от края на моста.  Тогава наляво и направо лъм мястото с малко пясък.  Обърнете се наляво и отидете отдясно на купчината пръст.  Наведете се.  Ще видите езерце с отразяваща се планина.  Напред и пуснете камък в езерцето.  Камъкът изчезва и не плиска.  Хвърлете златната монета.  Има каменно стълбище тук.  Слезнете и се обърнете, за да видте голяма стоманена врата.  Обърнете се така, че да гледате бялата скала по стълбището.  Вижте инструмент, залепен на скалата.  Кликнете на него.  Обърнете се към вратата.

Наведете се да видите ел. кабел за този инструмент, включен в контакт в стената.  Кликнете на щепсела.  Изкарайте щепсела.  Кликнете на контакт.  Сложете кабели от раницата си.  Кликнете на другия край на кабелите.  Закарайте края на кабелите до дръжката.  Вратата ще се отвори.  Вземете си кабелите.

Влезте в  пещера.  Отидете напред към крушка на отсрещната стена. кликнете на стената и ще се отоври още 1 стая.  Отидете на платформата.  Прилича на портал..  Напред.  Обърнете се наляво и кликнете на инструмента на масата. Виждате учен: Геологически учен на Arkonian, принуден да се укрива от хората на Ozgar.  Казва ви за молитвите на хората от Аркониян, за спасяването им, като унищожите последния кристал.  Наляво и надолу по стълбите.  Вижте в скалите малка V-обранза формация.  Кликнете.  Вземете кабелите и ги хвърлете в центъра на формацията.  Напред и слезнете във водата.

Минете през водата и вземете парче от кристален ключ.  Обърнете се.  Върнете се и се качете по кабелите.  Отидете до платформата.  Кликнете на панела за портала отдясно.  Поставете ключа.  Натиснете десния бутон 2 пъти, докато не видите зелено листо.  Кликнете на листото.  Порталът ще се активира и ще видите джунгла.  Влезнете в Джунглата.
 

Част 5 - ДЖУНГЛАТА

Обърнете се леко наляво и кликнете.  Погледнете леко надясно и ще видите дървета с сенки от всяка страна.  Отидете в тъмната страна отдяснo.  Отидете към зелената ливада пред вас.  Леко надясно и напред.  Нагоре и наляво, за да отидете до ръб на скала.  Кликнете долу между скалите, за да слезете.  Напред и обиколете около кораба.  Напред о вижте трите тъмни петна на кораба.  Отидете пред носа на кораба и погледнете петната.  Кликнете на някое от долните и влезнете през люка и надолу по стълбището.  Обърнете се надясно и вижте нещо като совалка на релси.  Кликнете на ключа на пода, отдясно на совалката.  Кликнете пак, за да се освободи совалката.  Кликнете на совалката, за да се отвори задния люк и влезнете.

Като влезнете, наведете се надолу инадясно и от шкафа махнете червена отвертка.  Напред 2 пъти и седнете на мястото на пилота.  Кликнете на двата сини бутона отдясно, за да се пуснат двигателите.  Отивате в Потопения град.
 

Част 6 - ПОТОПЕНИЯТ ГРАД

Като спрете, излезнете през задния люк.  Совалката излита.  Огледайте се, за да видте зелена сграда.  Минете по моста.  Обърнете се наляво и обиколете, за да влезнете през вратата на сградата.  Обърнете се надясно и влезте.  Напред, докато не видите бюро.  Вижте холограмата на машината отляво на бюрото. Лидерът на последните колонии от Алкониан оставя съобщение.

Вижте триъгълния обект на бюрото.  Трябва да нагласите модела от картината зад ва (зелен, оранжев и виолетов).  За да разрешите този пъзел бързо, просто натиснете долния ляв оцветен панел 5 пъти.  Бюрото ще се отвори и ще видите диск.  Вземете го.   Вие ще спечелите и преносим портал.

Напуснете офиса на лидера.  Наляво и напред.  Надясно и напред над моста до другия покрив, където кацнахте.  Отдясно виждате тъмна стъклена кула.  Отляво виждате 3 големи слънчеви панела.  Отидте на платформата под панелите.  Наведете се и клинете на пръчката.  Счупихте я.

Вземете отвертката и я използвайте върху пръчката.  Преместете дръжката на отвертката надясно,за да видите кръг отразена светлина върху кулата пред вас.  Преместете светлината нагоре до кръглия прозорец.  Оставете я така, докато не чуете шум.  Отидете в кулата.  Натиснете бутона отляво на вратата и влезнете.  Обърнете се наляво и надолу, за да видите блестящо нещо до асансьора.  Вземете го.  Това е радио.

Кликнете на синия бутон отляво, за да влезнете в асансьора.  Кликнете единствения активен бутон на панела, 5-ят долу вляво.  Пристигате на гара.  Напред, и скочете върху релсите.  Напред 2 пъти до синия стъклен тунел.  На следващата станция, наляво и се качете на платформата.  Качете се по стълбите пред вас и след това, през вратата.

Отидете до двойните метални врати.  Кликнете, за да влезете.  Слезнете по стълбите.  Наляво и се качете по стълбите.  Погледнете към панела.  Обърнете се и вижте 4-те обекта зад  вас.  Кликнете на втория отдясно.  Този обект е свързан с кристален ключ, но не можете да го вземете

Вземете радио от раницата.  Кликнете на бутона на радиото, докато стрелката не започне да се мърда.  Стрелката ще става червена, когато покаже стари станции на Аркониан.  Оставете го на станцията, която има най - дразнещ звук, докато вибрациите не счупят предпазното стъкло.  Нещото свързанос кристалния ключ, ще се съедини с неги и ще влезне в раницата ви.  Сега имате всичко, свързано с кристалния ключ и четири опции за пътуване; Кулата, Пустинята, Джунглата и Слънцето (Слънцето е там, където Арконците изхвърлят боклука от колониите си).

Поставете кристалния ключ на панела, зад вас.  Ще видите изображение на 4-те места.  Използвайте белия бутон отдясно, за да изберете листото, за да отидете в Джунглата.  Кликнете на листото.  Ще бъдете транспортиран по линиите.  Портала ще се отвори в тунела пред вас.  Кликнете на нега, за да отидете в Джунглата.
 

Част 7 - ДЖУНГЛАТА

Намираме вражеския кораб
Обърнете се наляво.
Напред.
Обърнете се леко надясно.
Напред
Обърнете се леко наляво.
Тръгнете напред към зеленото място.
Обърнете се надясно.
Напред между двете големи скали.
Рязко надясно и напред.
Отидете до лявата скала, леко наляво.
Много надясно.
Кликнете на замъгления кръг на скалата пред вас.
Обърнете се надясно.
Кликнете на носа на кораба.
Кликнете на кръгчето отляов на екрана.
Решете пъзела.
Това е някакъв вид заключалка.  Трябва да направите светлинния патент с този, който видяхте при влизането в кораба на Ozgar. Просто осветете сините външни полукръгове и се отдръпнете.  Когато ви транспортне, тръгнете наляво.  Кликнете на светлинната заключалка, отляво на спиралната врата.  Изберете малкия жълт полукръг отляво и големият син отдясно.

Отдръпнете се и спиралната врата ще се отвори.  Напред.  Сложте своя диск в панлеите пред вас.  Ще се покажат символи, запишете ги!  Кликнете долния бутон, за да чуете превода, "Напуснете кораба!".

Веднага се обърнете и използвайте преносимия портал.  Изберете златния вулкан, за да се върнете в Пустинята.
 

Част 8 - ПУСТИНЯТА

Когато пристигнете в Пустинята, отидете до мястото с дупки и минете по моста до кратера.  Наляво.  Напред към пясъчната зона.  Обърнете се наляви точно преди голямата кафява купчина кал.  Погледнете надолу.  Слезнете по стълбите.  Погледнете надолу.  Кликнете на проектора.  Използвайте отвертката, за да го отделите от основата му.  Използвайте отвертката от дясната страна.  Вземете проектор.  Извадете портала си и го нагласете с координати: 327 845 483.

КОРАБЪТ:

От асансьора, намерете стълбата и отидете надясно лъм жълтия грил.  Вие сте пред вратата на помещението на Ozgar.  Не отивайте към вратата. Вместо това, погледнете надясно към жълтите светлинки в нишата вдясно.  Последвайте жиците и вижте, че в края има щепсел.  Бутнете проектора в контакта.  Проектора ще се разположи в коридора.
(ВАЖНО: Трябва да сте отишли до контролната зала и да надникнете, за да видите как Ozgar се кара на някакъв пазач.) с

Поставете портала точно зад проектора.  Кликнете на проектора. Натиснете бутона надолу, за да снимате празния коридор. Натиснете бутона нагоре, към стаята на Ozgar.  Трябва да видите изображението, за да сте сигурни, че работи.

Кликнете на портала и изберете слунцето.  Ня забравяйте да натиснете слънцето на екрана!

Бързо, отидете до комуникационния пнел и въведете ч-те символа от кораба в джунглата: Напуснете кораба!.  Първите 4 на последния ред.

Ще чуете алармите и Ozgar ще излезе от помещението.  Той се втурва в портала към бунището на Arkonian!  Ozgar е победен!

КРАЙ !     Поздравления!  Ти си герой, за дето спаси народа си!