#1 СЛУЧАЙ : Вътре & Вън

Първата част от играта е учение чрез , което да се запознаете с нея и как работи.Ето пълно обяснение на този случай. Много е важно да имате търпение и да направите тези неща стъпка по стъпка. Гледайте и слушайте всичко внимателно.

Учение

Първо ще се запознаете с Гил Грисъм. После ще отидете в хотела , където ще видите трупът на жертвата (Кайли Ярдструм е името и , но ще го научите по-късно). Изберете тялото и изгледайте видео клипа.Приближете върху тялото и вижте по-отблизо вратът и там има охлузвания и използвайте UV Light-a (Ултравиолетовата светлина).Сега също ще видите парче дреха в левият ъгъл. Използвайте лупичката (magnifying scope) за да видите по-отблизо фибрите. В извивката близо дос ердата ще видите коса. Използвайте пинсетата да вземете това като доказателство. Също така върнете се към нормалния изглед на дрехата за да вземете и нея. След това ще трябва да разпитате собственикът на хотела (Бърт Сустийн) разпитайте го по редът на въпросите , които ще се появят. Той ще ви даде регистрационна карта за хотела и ще ви се отвори ново местонахождение (Апартаментът на Джени Стрикланд).

Предмети: Коса

Фибри от дреха

Регистрационна карта

Mестонахождение: Апартаментът на Джени Стрикланд

Това е краят на учението и всичко от тук нататък зависи от вас.....

Хотел Шампанско

Сега играта започва зад Грисъм на подът има гривна , която принадлежи на жертвата (Кайли Ярдструм). Вземете гривната с ръкавиците. Сега отидете до столът , който е най-близко до прозореца и погледнете подът. Има дистанционно за телевизора. Използвайте пудрата за да вземете частичен отпечатък (Девън Роджърс). Сега отидете до телевизора и използвайте същия уред , който и при дистанционното и ще получите пълен отпечатък (Собственикът на хотела Бърт Сустийн). След това отидете в банята. Погледнете мивката ще трябва да приближите максимално колкото може. Използвайте Лумньол върху мивката за да видите кървавите петна (Сустийн). Използвайте клечката за да вземете проба.

Предмети:

Гривна

Частичен отпечатък (Роджърс)

Цял отпечатък (Сустен)

Проба от кърваво петно

Апартаментът на Джени Стрикланд

Говорете с Джени и покажете гривната. Тук ще научите , че жертвата се казва Кайли Ярдструм.

Криминалната лаборатория със Грег Сандърс

Дайте на Грег пробата от кръвта и фибрите. Също така използвайте микроскопа за да разгледате косата. Също използвайте компютърът за да започнете търсене на съвпадение - частичният отпечатък (Роджърс) и пълния отпечатък (Сустийн).

Предмети: Досие на Бърт Сустийн

В моргата със Ал Робинс

Говорете и слушайте какво ще ви каже Ал и гледайте клипчето , което ще тръгне автоматично.

Предмети : Пари

Кожа (ДНК) под ноктите на Кайли

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег парите и кожата.

Офисът на Капитан Джим Брас

Задайте на Капитан Брас всички въпроси по реда , по който се появяват и слушайте внимателно той ще ви даде ново местонахождение.

Местонахождение: Апартаменти Хамилтън (Кайли Ярдструм)

Апартаменти Хамилтън (aka. Резиденцията на Ярдструм)

Погледнете масата във стаята , ще видите чаша и лекарство в бутилка. Използвайте ръкавиците за да вземете бутилката. След това погледнете плотът в кухнята и ще видите бележки (рецепти,квитанции). В далечния десен ъгъл на плотът ще видите телефон с телефонен секретар, трябва да го прослушате. Автоматично ще вземете касетката при уликите ви. Също вижте компютъра, отворете календара. Автоматично ще получите и копие от календара при уликите ви.

Предмети : Предписано лекарство в бутилка

Бележки (рецепти,квитанции)

Касетката от телефонния секретар

Календар

Офисът на Капитан Джим Брас

Говорете с Капитан Брас за да вземете заповед за снемане на ДНК проба за собственикът на хотела (Бърт Сустийн). Сега го разпитайте и му задайте въпросите по реда в който се появяват. Вземете косми и клетъчна проба от него. Използвайки клечката и пинсетата.Предмети : Клетъчна проба (Сустийн)

Коса (Сустийн)

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег пробата. Сравнете космите , които намерихте във хотела , които бяха във фибрите дреха и космите от Сустийн под микроскопа. Също дайте на Грег рецептите, касетката от телефонният секретар и лекарството. Той ще ви каже , че е намерил нов частичен отпечатък на бутилката. Сега отидете на компютъра и потърсете за календара. Ще получите досието на Девън Роджърс в уликите ви. Сега сравнете досието (Роджърс) и частичния отпечатък намерен на дистанционното в холът. ЗАБЕЛЕЖКА: Също можете да сравните и частичният отпечатък , който е намерен на бутилката към досието на Роджърс и досието на Сустийн. Незнам дали това ще помогне за точкуването ви , но поне на мен не ми навреди.Предмети : Нов частичен отпечатък от предписаната бултилка Досие на Девън Роджърс

Офисът на Капитан Джим Брас

Сега като говорите с Капитан Брас този път му задайте първо последният въпрос , тогава го попитайте да разпитате отново собственикът на хотела. Сега задайте на Брас въпросите по реда в , който се появяват. Гледайте и слушайте внимателно.

Офисът на Капитан Джим Брас

Сега се върнете отново при Капитан Брас и искайте заповед за снемането на ДНК от Девън Роджърс. Задайте на Роджърс въпросите по ред и вземете клетъчна проба и косми. Съберете пробите със клечката и пинсетата.

Предмети :

Клетъчна проба (Роджърс)

Косми (Роджърс)

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег клетъчната проба от Роджърс. Сравнете космите от фибрите с косата на Роджърс под микроскопа.

Офисът на Капитан Джим Брас

Кажете на Капитан Брас , че искате отново да разпитате Девън Роджърс задайте му всички въпроси подред - гледайте и слушайте внимателно.

Вие завършихте успешно #1 случай !

Финален резултат 100%

Рейтинг: Майстор

#2 Случай : Запали ми огънМного е важно да имате търпение и да направите тези неща стъпка по стъпка. Гледайте и слушайте всичко внимателно.

Домът на Джейсън Грей

Тук ще се запознаете със Сара Сайдъл. Тя ще се представи и ще ви въведе в престъплението. Зад Сара на стената има картина.Използвайте sniffer-уреда близо до тавана за да събереш изпаренията. Също на подът зад Сара is a filling cabinet там ще намерите парченца счупено цветно стъкло. Използвайте ръкавиците за да вдигнете цветното стъкло. Също така на пода има парченца дърво трябвада приближите за да ги видите. След това използвайте Ултравиолетовата светлина за да намерите следи от ускорител. След това използвайте ръкавиците да ги вземете. До бюрото има разтопен телефон. Той все още работи. Натиснете бутона за пренабиране и слушайте какво ще се случи. Също така на бюрото има обгоряла хартия. Използвайте нинохидрата за да проверите за отпечатъци.Сега на пода,от лявата страна на бюрото има две неща - парцал и запалка.Използвайте пинсетата и ръкавиците за да вземете предметите.Сега отидете навън и погледнете земята под счупения прозорец.Ще видите вдлъбнатина в земята.Вземете отпечатък като направите отливка. Също така вземете и парче стъкло като използвате пинсетата. На края се върнете в къщата и говорете с Джейсън Грей като му зададете въпросите подред.

Предмети:

Газови изпарения

Цветно стъкло

Парче от дърво

Пръстови отпечатъци от обгоряла хартия

Кърпа

Запалка

Отпечатък от коляно

Стъкло от прозорец

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег газовите изпраения, отпечатъците, парчетата дърво, цветното стъкло, запалката, счупено стъкло от прозорец, и кърпа.Гледайте и слушайте какво ще ви каже той.Сега се вгледайте в счупеното стъкло,с помощта на микроскопа. Отидете до компютъра и използвайте отпечатъка , който намерихте и ще ви бъде дадено досието на Джеймс Ричи.

Предмети: Досието на Джеймс Ричи

Офиса на Капитан Джим Брас

Говорете с Капитан Джим Брас,задайте му въпросите подред и той ще ви даде местонахождението за офиса на Джеймс Ричи.

Местонахождение: Офиса на Джеймс Ричи

Офиса на Джеймс Ричи Говорете с Ричи и му задайте върпосите подред и той ще ви даде полезна информация.След това трябва да отидете и да говорите с Капитан Брас отново. Офиса на Капитан Джим Брас Попитайте Капитан Брас дали Грей има пилотски лиценз.Той ще ви даде ново местонахождение:Летище Хендерсън.След това се върнете и го питайте дали Ричи е бил на самолета.

Местонахождение: Летище Хендерсън

Летище Хендерсън

Вгледайте се в самолета за да разберете ,че той е на Ричи. Сега погледнете кутиите на етажерките около задната стена. Ще видите една, на която има закачена сметка за гориво. Използвайте ръкавиците. Сега вижте на скамейката трябва да има лист. Това е корпоративна бележка , която ви казва , че Ричи е имал финансови затруднения. Използвайте ръкавиците. Проверете шкафчетата от ляво на скамейката - заключени са. Не можете да вземете нищо от тях. След това вижте варела пред самолета. Вземете парцала със пинсетата.

Предмети:

Квитанция за гориво

Корпоративна бележка

Парцал от варелаКриминална лаборатория с Грег Сандърс Дай на Грег кърпата,която намерихте във варела

Офисът на кап.Джим Брас Попитайте капитана дали може да доведете Грей за разпит. Разпитайте Грей по реда на въпросите. Гледайте и слушайте какво ви разказва. Грей ще ви даде ново местонахождение.

Местонахождение: Бараката на Джейсън

Бараката на Джейсън Когато стигнете до бараката точно пред главната врата има два типа отпечатъци (стъпки) на земята. Ще трябва да вземете проби и от двете. Първата ще вземете много лесно. Втората е малко по-трудна. Опитайте да цъкнете към външният ръб за да го вземете . След това продължете към вратата. Сара ще ви каже,че не можете да влезете докато не поразгледате за отпечатъци. Използвайте четката с пудра за да вземете отпечатъци във различни посоки. След това отворете вратата. Ще видите газова бутилка използвайте клечката за да вземете проба от върха на контейнера. След това вижте стълбата от дясно .На стълбата в стената има няколко пирона. Ако погледнете внимателно ще видите там малка нишка. Използвайте пинсетата за да вземете това. След това над стълбата има етажерка със винени бутилки. Използвайте ръкавиците за да вземете бутилка.

Прдемети:

2 отпечатъка от обувки

Размазани отпечатъци

Проба Газ

Нишка от пироните

Бутилка вино

Лабораторията с Грег Сандърс Дайте на Грег пробата от газта и нишката. Сравнете нишката която сте намерили в гаража с парцала който сте намерили във варела в хангара под микроскопа.Отидете до компютъра и пуснете да търсите отпечатъците от обувки които сте намерили в гаража.След това вземете отпечатъците от гаража и пуснете да се търсят.Това ще ги отдели на отпечатък 1 и 2.Сега пуснете да се търси всеки отпечатък отделно.Отпечатък 1 ще ви покаже досието на Грей, а отпечатък 2 ще ви покаже досието на Стан Джинс.Гледайте и слушайте внимателно всичката информация която ще ви бъде споделена.

Предмети:

Досието на Джейсън Грей

Досието на Стан Гинс

Офисът на Капитан Джим Брас Попитайте Капитан Брас дали може да викне Джейсън Грей за разпит. Задайте на Грей всички въпроси. Сега се върнете при Капитана и го попитайте дали може да въведе Стан Гинс задайте му всички въпроси по реда.Гледайте и слушайте. Гинс ще ви каже нещо важно тук. Върнете се и разпитайте Джейсън Грей още веднъж. Слушайте това , което ще ви каже. Върнете се и доразпитайте Гинс отново, задайте му всички въпроси подред.

Вие завършихте успешно #2 Случай Финален резултат 100% Рейтинг: Майстор

#3 Случай Пребиването на Гарви

Tropicana Avenue - Местопрестъпление Стивън Гарви - Тропикана Авеню

Тук ваш партньор е Ник Стоукс. Той ще ви въведе в сцената на престъпление. Започнете с огледа на трупа. На гърдите му има огнестрелна рана при натискане върху нея гледате кратък видеофилм. След това огледайте главата на Гарви там също има рана. Използвайте MIKROSIL за да вземете отливка от раната на главата(Head wound mold). Сега отидете до колата на ченгето на земята има пистолет. Поръсете оръжието с четката за отпечатъци за да получите Fingerprint from gun. Вземете пистолета с ръкавиците. Погледнете вътре в колата на ченгето - на седалката на водача има петно. Използувайте LUMINOL за да определите ,че е кръв. Вземи с помощта на тампон образец от кръвта (Bloodstain from car). По средата на двете седалки е личната карта на Джефри Дешам(Deschamps ID), използувайте ръкавиците за да я вдигнете.На седалката на пътника има бележник използувайте ръкавиците за да откъснете страничка от него(Paper from note pad). Върнете се при Ник.Близо до него на земята има железен лост(Tire Iron).Огледайте повърхността му с помоща на лупата за да намерите нишка(Thread). Използувайте пинцетите за да я вземете. Приберете лоста и огледайте локвата кръв до тялото на Гарви. Използувайте памучен тампон за да вземете проба от кръвта(Blood from ground).Елементи : Калъп от раната на главата

Взимане отпечатъци от пистолет 32 калибър MAGNUM (пистолет на Гарви)

Петно кръв от колата

Лична карта на Дешам

Страничка от бележник

Нишка

Железен лост

Кръв по земятаМорга - Ал Робинс

Говорете на Ал и гледайте видеофилмът, който ще ви покаже. Отново задайте въпросите си.

Елементи :

куршуми от тялото на Гарви(Bullets from Garvey).

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег отливката от раната на главата, пробата кръв от колата, нишката, пробата кръв от локвата на земята, личната карта на Дешам, листа от бележник, пистолетът на Гарви(GARVEY), щангата за гуми, и куршумите. Сега отидете до микроскопа и огледайте нишката. Идете до компютъра и сканирайте отпечатъците от пистолета и личната карта на DESCHAMPS. Гледайте видеофилма.

Tropicana Avenue-Stephen Garvey Crime Scene

Сега колата е преместена и вие виждате нещо на земята. Вдиганете пистолета. Използувайте ръкавиците. Няма отпечатъци по него така че няма нужда да го обработвате.

Елементи :. 44 калибър MAGNUM - пистолет

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег 44 калибровия MAGNUM който намерихте под колата. Идете до компютъра и разгледайте линка към уеб чата. Задайте поредните въпроси.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас и му задайте въпроситe си. Той ще ви даде адреса на домът на Джак Райли.

Местоположение : домът на Джак Райли

Домът на Джак Райли

Говорете с Райли, задайте му всичките си въпроси.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас и вземете заповед за обиск за домът на Райли.

Домът на Джак Райли

Вътре в къщата огледайте компютърното бюро. На по-близкият към вас край има някаква книга. Прегледайте я. Сега отидете до по-далечният компютър и ще получите списък с адреси (IP address) и снимки от мрежата(Web photos). Погледнете към таблото за обяви над компютъра също така. Сега огледайте принтера на които има някакви кутии. Той е в далечният десен ъгъл. Използувайте четката за отпечатъци върху на кутията.

Елементи : IP-адрес

Мрежа - снимки

Отпечатък на кутията сода

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс Прекарайте през компютъра отпечатъкът, който намерихте на кутията със сода в къщата на Райли .

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас за ip-адреса.Той ще ви упъти към компютърната лаборатория на университета. След това поговорете с него за миналото на Райли.

Местоположение : компютърна лаборатория на университета

Домът на Джак Райли Разговаряйте с Райли ,но няма никаква нужда да претърсвате къщата отново. Задайте му въпросите си, гледайте и слушайте.

Компютърна лаборатория на университета Разбирате, че познавате проф. Франклин. Говорете с него и задайте всичките си въпроси.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитана за Джон Ласкин(John Laskin). Разпитайте и Джон. Вземете проба от неговият пуловер(Thread sample from John Laskin) използувайки пинцетите. Завършете разпита и идете в лабораторията.

Елементи : нишка от пуловера на Джон Ласкин

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег нишката от пуловера на Ласкин. Сравнете образеца нишка от Ласкин с този който намерихте върху щангата за гуми на местопрестъплението. Гледайте и слушайте това, което Грег ще ви каже.

Компютърна лаборатория на университета

Отново сте в компютърната лаборатория .Вземете отпечатъци от кутията сода като използвате четката за отпечатъци.На стола пред бюрото на главният компютър има пуловер(Sweater). Използувайте лупата за да го изследвате и ще намерите парченца пърхот (Dandruff sample). Използувайте лепкавата вдигаща лента(тиксо) за да вземете образеца. Вдигнете пуловера използувайки ръкавиците.

Елементи : отпечатъци от кутията сода

Проба на пърхот

Пуловер

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег пробата от пърхот и пуловерът. Сега използувайте микроскопът за да сравните пробата от нишка по щангата за гуми и пробата от пуловерът, които намерихте в компютърната лаборатория на университета. Използувайте компютърът за да сканирате отпечатъка от кутията сода.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас, но този път започнете с въпросите като го питате за Ласкин и след това за Райли.

Домът на Джак Райли

Говорете с Райли и вземете проба от ДНК (Cell swab) използвайки помучен тампон.

Елементи : ДНК клетъчна проба (Райли)

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег тампона с ДНК пробата от Райли.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас за да получите разрешение за анализ на ДНК-то на професор Франклин.

Университетска компютърна лаборатория

Разпитайте Франклин и вземете ДНК проба (Cell swab)използвайки памучен тампон.

Елементи : ДНК клетъчна проба (Франклин)

Лаборатория по криминалистика с Грег Сандърс

Дайте на Грег пробата от Франклин.

Кабинетът на Джим Бас

Говорете с капитан Бас и тогава разпитайте Франклин. Задайте му всички въпроси. Слушайте и гледайте внимателно.

Вие завършихте случай No 3

Финален резултат - 100 %

Рейтинг : основен

#4 Случай - Повече забавление от варел с трупове.

Тук ще срещнете Уорик Браун.Той ще ви каже за телефонното обаждане което трябва да бъде проверено. Използвайте компютъра за да направите звуков анализ.Слушайте много внимателно.Изследвайте последните две части на разговора.След това използвайте интернет директорията за да стартирате търсене на нов район-Казино Монако.

Район: Казино Монако

Казино Монако

Първо разпитайте инструктора. Зад него има телефон.Използвайте прахът за отпечатъци за да вземете други такива. След това в дясно от Уорик на земята пред варела има следи от гуми използвайте casting plaster върху почвата.. Сега до варелът близко до Уорик използвайте камерата за топлинно виждане (Inferred camera) за да видите вътре във варела за да откриете труп. Използвай ръкавиците върху тялото на жертвата за да вземете чипове от устата.Погледнете крака и.Гледайте видеото. Тук има 2 места от които може да вземете доказателства.Едното е на ханша(нещо кафяво) ,а другото е на нейното бедро(нещо зелено).Използвайте лепкавата лента за да съберете проби. Продължете напред и се загледайте в слона.Няма да можете да откриете други следи тук. Сега се върнете и говорете с инструктора отново. Задайте му редовните въпроси.

Предмети: Отпечатъци

отпечатъци от гума

Чипове за казино

Кафяво лепкаво в-во (мръсно петно)

Зелено лепкаво в-во (лепкаво петно)

Моргата

Говори с Ал и го разпитай за всичко. Той ще ви даде нови доказателства.Изгледайте видеото.

Вещи: Проба

Криминална Лаборатория с Грег Сандърс.

Дайте пробата на Грег. Той ще ви даде Флора листа и той ще влезе автоматично в книгата с доказателства.След това му дайте мръсното и лепкавото петно.Използвайте компютъра за да активирате търсене на пръстови отпечатъци и следи от гуми.

Предмети: Лист на Флора

Офисът на Капитан Джим Брас

Говори с Кап.Брас,от него ще научите че името на жертвата е София Бенедети. Брас ще ви даде нов район за раследване.

Район: Пустинни демонстративни градини

Погледнете хангара. Не можете да го отворите но не ви и трябва. Сега се вгледайте в кошчето за отпадъци ,което се намира до хангара.Използвайте микроскопа върху бялата тъкан за да вземете коса.Използвайте пинсетата за да я вземете. Използвайте ръкавиците за да вземете белият прах. От дясно на Уорик има пейка на земята има следа от гума използвайте електростатичния уред за снемане на отпечатъци (electrostatic dust print) за да вземете отпечатъка.Сега на камъкът който седи до отпечатъците от гума има нещо мръсно. Използвайте пинцетата.

Предмети: Проби от коса

Бяла Тъкан

Отпечатъци на гума

мръсна проба

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег тъканта,мръсните проби и косата . Той ще ви каже че се нуждае от ДНК на жертвата за да започна сравнение.

Моргата с Ал Робинс

Говори с Ал и му задай всички въпроси.Той ще ви даде ДНК проба от София.

Предмети: ДНА проба на Софиа

Криминална лаборатория с Грег Сандърс Дайте на Грег ДНК пробата,която взе от Ал.Гледайте и слушайте . Използвайте микроскопа за да видите пробата от коса. Сега използвайте компютъра за да претърсите отпечатъците от гума намерени в градината.Сега сравнете отпечатъците от гума от градината с тези от казиното.

Офисът на капитан Джим Брас

Задайте всички въпроси на капитан Брас. Той ще ви опъти към аптека.

Район: Аптека

Аптека

Разговаряйте с Леда Калисто. Тя ще ви опъти към офиса на доктор Уилкинсън.

Район: Офисът на доктор Уилкинсън

Офисът на доктор Уилкинсън

Разговаряй с доктор Уилкинсън. Той ще ви прати в неговия дом.

Район: Резиденцията на доктор Уилкинсън

Домът на доктора

Първо говорете с госпожа Уилкинсън.Тя ще ви каже да отитеде в гаража.

Район: Гаражът на Уилкинсън

Гаражът на Уилкинсън

Погледнете страната на шофьора.Използвайте лепкавата лента за да вземете отпечатъци от гума.Сега отидете отзад на камиона и погледнете леглото. От ляво на леглото има късчета дърво.Използвайте пинцетата. От дясно на леглото има кафяво лепкаво вещество.Използвайте пробния тампон за да вземете проба. също така там има fire wood receipt срещу леглото. Използвайте ръкавиците.

Вещи: Отпечатъци от гума

късче дърво

кафявo лепкаво вещество

Fire wood receipt

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег късчето дърво и Кафявото лепкаво вещество. Използвайте компютъра за претърсване на отпечатъците намерени в гаража на Уилкинсън. Сега сравнете стъпковите отпечатъци от казиното с тези от гаража. Също така сравнете и стъпковите отпечатъци от градината с тези от гаража.Гледайте и слушайте.

Офисът на Капитан Джим Брас Говори с кап.Брас първо го попитайте за fire wood order.Разпитайте го какво знае за Леда. Питайте Леда дали е имала афера с Др.Уилкинсън.Сега питайте др.Уилкинсън дали е имал афера с София и какви са били отношенията му с Леда.

Попитайте госпожа Уилкинсън дали е чувала за Леда. Питайте Леда дали знае нещо за София. Отидете при доктор Уилкинсън и му кажете да се обади на Леда. Разпитай Леда за всичко и разбери кога последно е видяла камионът. Попитай доктора относно Sap отзад на неговия камион. Попитайте госпожа Уилкинсън кога последно е карала камион и вземете нейното ДНК използвайки пробния тампон. Сега вземи ДНК от доктора използвайки пробния тампон. Накрая вземи ДНК от Леда с помоща на пробния тампон.

Предмети: ДНК на Леда

ДНК на др.Уилкинсън

ДНК на Мис Уилкинсън

Криминална лаборатория с Грег Сандърс

Дайте на Грег Всички ДНК проби.

Офисът на кап.Брас

Разпитайте Леда.Гледайте и слушайте.

Вие успешно завършихте случай 4

Финален резултат 100%

Рейтинг:ГосподарПети Случай:Лебедовата Песен на Леда

Офиса на Капитан Джим Бас.Говорете с Капитан Бас.Питайте го въпроси наред.Той ще ви даде 3 нови места до килията на Леда,апартамента на Леда и към Дезърт Демонстративните Градини.

Места:Килията на Леда

Апартамента на Леда

Дезърт Демонстративните Градини

Дезърт Демонстративните Градини:

Тук ще срещнете Катерин Уилоус.Накарайте я да говори с градинаря и му задавайте въпроси в ред.Пред навеса има отпечатъци от стъпки.Използвайте изхвърлените материали за да направите копие на отпечатъка.Има някакви птички вляво от отпечатъка.Погледнете на земята до тях.Ще видите боболечка използвайте пинсетите.Сега погледнете стълба на лампа и ще видите драскотина.Използвайте увеличения обсег за да приближите и да видите остъргана боя.Използвай пинцетите за да вземете проба.Също има следи от гуми на земята до лампата,използвайте изхвърлените материали за да вземете mold???.Гледайте и слушайте.

Предмети:Копие на отпечатъка от стъпка

Боболечка

Парчета стъргана боя

Отпечатък от следи от гуми

Лабораторията за престъпления със Грег Сандърс:

Дайте на Грег боболечката и остърганата боя.Погледнете боболечката под микроскоп.Използвайте компютъра за търсене на отпечатъка от стъпки и следите от гуми.Предмети:Отпечатък от следите от гумите на камиона на Уилкинсън.

Лабораторията за престъпление със Грег Сандърс: Използвай компютъра за да потърсиш следите от гуми от камиона на Уилкинсън и след това ги сравнете с тези следи от гуми намерени на Дезърт Градините.

Апартамента на Леда:

На дивана в близост до Катерин има мобилен телефон.Проверете го за отпечатъци използвайки четката и след това вземете с ръкавиците.След това вляво от Катерин има кабинет на върха на който има фото албум.Във вътрешната част на корицата има отпечатъци,използвайте четката за да ги вземете.Също на противоположната страница има празна страница от албума с липсваща картина.Използвайте ръкавиците за да вземете страницата.На таблата под рафта където са свещите има някакви ключове.Използвайте ръкавиците за да ги вземете.Също в кошницата в ляво от ключовете има изгорена хартия.Една от тях е бележка за хотел в Шампан-използвайте ръкавиците за да я вземете.Другата е статия от вестник,използвайте кутията с Нинхиндрин за да проверите за отпечатъци,също използвайте ръкавиците за да вземете статията.Сега погледнете стъклените рафтове.Има петно на стъклото на десния рафт използвайте тампона за да вземете проба.Също на левия рафт има книга за Гръцката Митология.Вижте я и прочетете цитата.Добре,сега в ъгъла на ляво от рафтовете иам друг шкаф.На най-долния рафт има бутилка-използвайте ръкавиците и я вземете.Най-накрая на масата до дивана чипове за казино-използвайте ръкавиците и ги вземете.

Предмети:

Мобилен телефон

Отпечатъци от фото албума

Страница от фото албума

Голям ключ

Малък Ключ

Бележка

Статия от вестник

Частичен отпечатък от статията от вестник

Тампон от рафта

Бутилка

Чипове за казиноКилията на Леда Говорете с Леда.Питайте я наред

Офиса на капитан Джим Бас

Говорете с капитана за да вземете разрешително за обиск за камиона на Уилкинсън.

Места:Резиденцията на УилкинсънДомът на Доктор Уилкинсън

Говорете с Д-р Уилкинсън.Питайте го наред и тогава той ще ви даде ново място-Гаража му

Място:Гаража на Уилкинсън

Гаража на Уилкинсън

Говорете с Д-р Уилкинсън,питайте го наред.

Офиса на Капитан Джим Бас:

Питайте Капитан Бас да сложите АПБ на камиона на Уилкинсън.

Лабораторията с престъпления с Грег Сандърс:

Дайте на Грег изцапания тампон,статията от вестник,измачканата хартиена бележка,чиповете за казино,мобилния телефон,страница от фото албума,голям ключ,малък ключ и бутилка.Гледайте и слушайте.Използвайте компютъра за да потърсите частичния отпечатък от вестника и тогава потърсете вестника.

Офиса на Капитан Джим Рос:

Говори с Капитан Бас и го питайте наред,тогава ще ви даде доказателство от 1-вия случай

Предмети:

Превръзка

Предписана бутилка с отпечатък

Чипове за казино(Тялото на София)

Пари

Лабораторията за престъпления с Грег Сандърс:

Дай на Грег превръзката,чиповете за казино и парите.Използвайте компютъра за да потърсите отпечатъци от предписаната бутилка и частичния отпечатък намерен във фото албума.Тогава сравнете отпечатъка от предписаната бутилка и този от фото албума.После сравнете отпечатъка от предписаната бутилка и от вестника.Тогава сравнете отпечатъка от вестника с отпечатъка от фото албума.

Офиса на Капитан Джим Бас:

Говори с Капитан Бас и вземи съдебна заповед да отвориш случая с Кайли Ярдструм,1вия случай.Той ще ви даде две нови места-Апартамента на Хамилтън и хотел Шампан.Места:

Апартамента на Хамилтън

Хотел Шампан

Хотел Шампан:

Погледнете прозореца.На долния ръб на прозореца има петно,използвайте тампона за да вземете проба.Гледайте и слушайте видеото.

Предмети:Петно от прозореца

Апартамента на Хамилтън: Вижте компютъра,отворете календара.Автоматично ще получите копие от календара при доказателствата си.

Предмети:

Каледнар

Килията на Леда:

Говорете с Леда.Питайте я наред

Лабораторията за престъпления със Грег Сандърс:

Дайте на Грег тампона с петно от прозореца.Използвайте компютъра за да сканирате календара.Гледайте и слушайте

Офиса на Капитан Джим Бас

Говори с Капитан Бас затова да направи търсене за Мърфи и го питайте въпроси наред.

Килията на Леда

Говори с Леда.Питайте я въпроси наред.

Офиса на Капитан Джим Бас

Говори с Капитан Бас за ключа.Питайте го наред.Той ще ви даде ново място-Склада

Място:

СкладаКилията на Леда

Говори с Леда.Питайте я въпроси наредОфиса на Капитан Джим Бас

Говорете с Капитан Бас.Питайте го за ключаЛабораторията за престъпления с Грег Сандърс

Дайте на Грег ключа отново . Не мисля че нещо се случва тук

Склада:

Гледайте и слушайте .В далечното дясно има кошче за боклук.Там има колове използвайте ръкавиците.Има варел в края на главния път.Използвайте ръкавиците.Гледайте и слушайте.

Вече си завършил 5ти случай
 

 


TEAM WALKTHROUGHS
"Adventurers Community"


Преведоха от английски :
1# Случай - Радослав Узунов / Radoslav Uzunov - 3pacalypse Now,
2# Случай - Никола / Nikola - Turboto,3pacalypse Now, Svalko,
3# Случай - Христо/Hristo - ***
4# Случай - Боян Недялков / Boyan Nedyalkov - Svalko,
5# Случай - Денис Метев / Denis Metev - Lord Zombie.


Game/Walk Tester - Никола Машев / Nikola Mashev - K_f_R
Редактор - Антон Войчев / Anton Voychev - v1rgo