НАЧАЛО


PICTURES AT AN EXECUTION

Картинна Галерия – Ще работиш с Warrick Brown в този случай. Говори с Nathan Ackerman, задай всички въпроси. Разговорът с Nathan ще ти даде телефонния номер на Patrick Milton, името на жертвата (Rachel Maddox), името на нейния годеник (Mark Stock) и отпечатъците на Nathan.

Обърни се наляво, забележи, че липсва скулптура. Погледни отблизо табелката с име и вземи отпечатък. Обърни се наляво срещу жертвата и направи снимка. Погледни отблизо портмонето, вземи го. Направи снимка на кървавия отпечатък от стъпка близо до крака на жертвата. Вземи пръстена от пръста на жертвата. Погледни отблизо лицето на жертвата за да вземеш кръвна проба. Кликни на разплисканата кръв на стената, направи снимка. Кликни на разплисканата кръв отново за да вземеш кръвна проба. Погледни отблизо лявата ръка на жертвата, вземи парче влакно. Говори с Nathan Ackerman, задай нови въпроси. Той ще ти даде снимка на липсващата скулптура-ястреб. Вземи кръвна проба от обувката му. Прекрати разпита.

Морга - Помоли Doc Robbins да разкрие трупа. Задай всички въпроси. Той ще ти даде проба от малък влакновиден материал, отпечатъците на жертвата и проба от секреция.

Лаборатория - Trace Analysis Computer/Проследяващ и анализаращ компютър, избери finger prints/отпечатъци от пръсти. Сравни отпечатъците на Nathan Ackerman с отпечатъците от поставката, потвърди съвпадение. Trace Analysis Computer, избери Shoe prints/Tire treads - Отпечатъци от обувки/Отпечатъци от гуми. Сравни обувката на Nathan със зацапания отпечатък, потвърди съвпадение. Излез от компютъра. Отиди при DNA Analysis Computer/Компютър за анализ на ДНК. Сравни пробата с кръвта на жертвата с кръвта от обувката на Nathan, потвърди съвпадение. Сравни пробата с кръвта на жертвата с пробата от разплисканата кръв, потвърди съвпадение. Добави секреция от жертвата и търси. Сравни я с пет проби, една ще съвпадне (проба D). Излез от компютъра. Отиди при Comparison Microscope/Микроскоп за сравняване, избери влакното. Сравни го с пет проби, една ще съвпадне (проба D) и потвърди.

Офисът на Brass – Задай въпроси. Ще те отведат до Mark Stock, задай му всички въпроси. Ще се добави ново място (Hotel Room). Върни се в Brass office, Задай всички нови въпроси. Ще се добави ново място (Artist Studio).

Хотелска стая – Обърни се наляво от Warrick, вземи писмото от масата. Завърти се надясно от Warrick, вземи телефонен номер от чекмеджето. Отиди в спалнята, използвай фенера на леглото, вземи риза. Докато гледаш ризата, намери кръв и вземи проба. Излез от спалнята и тръгни срещу масичката за кафе.

Ателие на художника – Говори с Patrick Milton, задай всички въпроси. Той ще ти даде касета и канче с четки за рисуване. Докато ги разглеждаш отблизо, вземи проба от боя и влакно от канчето.

Лаборатория - DNA Analysis computer, добави кръвта от ризата и я сравни с кръвта от жертвата, потвърди съвпадение. Chemical Analysis Machine/Машина за химически анализ, добави петното от боя и търси. Trace Analysis Computer, избери audio/visual - аудиовизуален, добави касетата и кликни play. Comparison Microscope, срвани двете влакна, потвърди съвпадение. Офисът на Brass – Задай нови въпроси.

Картинна Галерия – Задай на Nathan Ackerman нови въпроси. Той ще ти даде ключовете за Art Gallery, докато ги гледаш отблизо, вземи кръвна проба.

Лаборатория - DNA Analysis Computer. Сравни кръвта на жертвата с кръвта от ключовете, потвърди съвпадение. Съдебно разпореждане ще е на разположение от Brass.

Офисът на Brass – Вземи заповед за обиск за задния офис на Nathan Ackerman.

Офисът на Галерията – Погледни отблизо тефтерчето на бюрото, вземи проба от хлъзгаво вещество. Кликни ножиците на бюрото. Отиди вдясно на екрана, погледни отблизо кръглата маса, вземи проба от прахообразното вещество. Вземи скулптурата-орел от поставкатаКликни на сейфа вдясно от Warrick. Излез от близкия план и отиди до резачката за хартия, вземи нарязана хартия.

Лаборатория - DNA Analysis Computer, добави хлъзгавото вещество и търси. Сравни го с пет проби. Една ще съвпадне (проба C). Chemical Analysis Computer, добави прахообразното вещество и търси. Assembly Table/Маса за събиране, сложи нарязаното писмо и го подреди. Съдебно разпореждане ще е на разположение от Brass.

Морга – Попитай Doc Robbins за скулптурата-орел.

Офисът на Brass – Вземи заповед за обиск за сейфа на Nathan Ackerman.

Офисът на Галерията – Вземи банковите записи and и торбичка с прах.

Лаборатория - Chemical Analysis Computer, добави торбичката с прах и търси. Trace Analysis Computer, натисни search links/special, добави банковите записи на Ackerman и търси.

Офисът на Brass – Вземи заповед за разпит за Nathan Ackerman. Питай Nathan всички въпроси. Ще вземеш телефонен номер на букмейкър. Върни се до Brass Office, питай за алиби.

Ателие на художника – Задай на Patrick Milton нови въпроси.

Офисът на Brass – Питай за заповед за разпит за Mark Stock. Задай на Mark всички въпроси. Brass office, питай за оръжието на убийството. Ще вземеш скулптурата-ястреб и ще отидеш в лабораторията.

Лаборатория – Погледни отблизо скулптурата-ястреб намерена в боклука. Кликни на гръдния кош, вземи проба от синьо мазно вещество. Погледни отблизо скулптурата-ястреб, вземи кръвна проба от клюна. Ще трябва да завъртиш ястреба до правилния ъгъл за да вземеш пробата. Chemical Analysis Computer, добави синьото мазно вещество и търси. DNA Analysis Computer, добави кръвната проба от клюна на ястреба и я сравни с кръвта на жертвата и потвърди.


Офисът на Brass – Вземи заповед за обиск за Artist’s Studio.

Ателие на художника – Говори с Patrick Milton. Влез в студиото. Погледни картината, вземи я. Погледни отблизо картината, вземи проба от синята боя. Отиди до шкафа с папките, вземи торба с прахообразно вещество. Кликни на статуята жена. Качи се нагоре по стълбите, погледни в отворената кутия и вземи скъсаните билети. В близък план, завърти билетите наобратно за да вземеш пръстов отпечатък.

Лаборатория - Chemical Analysis Computer, добави пробата от синя боя и търси. Добави прахообразното вещество и търси. Trace Analysis Computer, добави пръстовия отпечатък от билетите и отпечатъците от жертвата, потвърди съвпадение. Офисът на Brass – Питай за заповед за задържане на Patrick Milton. Задай на Patrick всички въпроси.

СЛУЧАЙ 1 ПРИКЛЮЧЕН.

FIRST PERSON SHOOTER

Demo Booth – Ще работиш с Nick Stokes по този случай. Говори с Maya Nguyen, задай всички въпроси. Завърти се надясно и кликни направо, направи снимка на жертвата. Погледни отблизо пушката и я вземи. Докато е в близък план, вземи отпечатък от пушката. Погледни кръвта близо до главата, вземи проба. Погледни отблизо челото, вземи проба от остатъка от изстрела. Погледни отблизо гръдния кош, вземи проба от кръвта. Погледни отблизо дясното бедро, вземи портфейл. Погледни плаката на Gut Wrench III. Вляво от плаката, вземи коршум от стената. Кликни на левия говорител. Отиди вляво от Maya. Погледни отблизо ризата на стола, вземи я. Отиди до витрината с оръжията, вземи .45 автоматичен пистолет. Намери отпечатък близо до ключалката. Говори с Maya, задай й нови въпроси. Ще й вземеш отпечатъците и GSR.

Mobile Analysis Unit - Trace Analysis Computer/ Проследяващ и анализаращ компютър, добави отпечатъка от пушката и търси, сравни го с петте проби, няма съвпадение. Добави отпечатъците на Maya и ги сравни с отпечатъка от пушката, потвърди съвпадение. Заповед е налице от Brass. DNA Analysis Computer/ Компютър за анализ на ДНК, добави кръвта от пода, сравни я с ДНК-то на жертвата, потвърди съвпадение.

Morgue - Помоли Doc Robbins да разкрие трупа. Задай всички въпроси. Той ще ти даде коршум от тялото. Задай и останалите въпроси. Погледни отблизо гръдния кош на жертвата, погледни натъртванията и направи снимка. Brass Office - Питай Brass всички въпроси. Ще се добави ново място.

Motel Room – Говори с Andy Penmore, задай всички въпроси. Ще вземеш отпечатъците на Andy и GSR. Погледни салатата на масата. Погледни чантата на ръба на леглото и близо до възглавницата. Погледни отблизо нощното шкафче, вземи бизнес картичка. Погледни вляво близо до възглавницата, вземи скорпион. Отиди до лаптопа и кликни на него, ще се доближиш до него, след това го кликни отново. Кликни на иконата със земното кълбо. Кликни на иконата с белия плик. След това кликни на отворения плик, ще ти каже, че е кодиран. Кликни на компютъра отново, този път курсора ще е зелен. Инструментите за колекциониране и разкриване ще се. Вземи флашката и кликни на лаптопа. Погледни плаката над мивката, вземи рекламна снимка. Говори с Andy, задай нови въпроси.

Morgue – Погледни левия крак на жертвата, направи снимка. Задай на Doc Robbins нови въпроси.

Lab - Натисни Search links/special, добави бизнес картичката на Stan и търси. Добави кодирания имейл и търси. Comparison Microscope / Микроскоп за сравняване, сложи коршума от стената и коршума от тялото, завърти единия от коршумите докато се подредят, кликни confirm match.

Motel Room - Питай Andy нови въпроси. Ще вземеш разписка за филм под наем.

Brass Office – Задай нови въпроси. Ще вземеш мобилния телефон на Stan. Докато си в близък план, завърти наобратно телефона за да вземеш частичен отпечатък. Задай на Brass въпрос.

Lab - Assembly Table/ Маса за събиране, сложи .45 автоматичния пистолет. Кликни на барабана и го плъзни наляво. Кликни на дръжката и я плъзни надолу. Ще вземеш коршум. Comparison Microscope, сравни коршума от .45 с този от тялото, те не съвпадат. Motel Room - Питай Andy нови въпроси.

Brass Office – Питай за заповед за разпит на Maya Nguyen. Задай всички въпроси. Ще се добави ново място.

Convention Center Parking Garage – Говори с Craig Landers. Питай всички въпроси.

Motel Room - Питай Andy нови въпроси.

Convention Center Parking Garage - Питай Craig нови въпроси. Ще вземеш пръстен от него.

Morgue - Питай Doc Robbins нови въпроси.

Brass Office – Питай нови въпроси. Ще се добави ново място. Поискай да говориш с Maya. Задай нови въпроси. Gun Club – Питай продавача всички въпроси. Влез през вратата вдясно. Отиди при първата пътека и кликни стрелките на контролния панел , вземи мишената.

Convention Center Parking Garage - Питай Craig нови въпроси. Заповед е налице от Brass. Ще вземеш отпечатъци и GSR от Craig.

Brass Office – Поискай заповед за обиск на колата на Craig Lander. Поискай да говориш с Maya, задай всички въпроси.

Convention Center Parking Garage – Кажи на Craig за заповедта. Отиди отзад на колата, намери и вземи .22 пушка. Погледни пода в областта на задната седалка и вземи кутия. Lab - Assembly Table, сложи .22 пушката на Craig, кликни за да махнеш барабана и патрона. Comparison Microscope, сложи .22 куршума на Craig и куршума от тялото.

Gun Club – Питай нови въпроси. Ще вземеш коршум от тяхната стена.

Lab - Assembly Table, сложи адаптор от CSI Reserves. Вземи пистолета на части и сложи адаптора на него. Comparison Microscope, сравни коршума от клуба с коршума от тялото. След това сравни коршума от .45 автоматичен пистолет с CSI Reserves адаптор и коршума от тялото. Завърти единия от тях докато съвпаднат, потвърди съвпадение.

Brass Office – Питай нови въпроси. Поискай да говориш с Maya, задай нов въпрос.

Motel Room - Питай Andy нови въпроси. Той ще ти позволи да използваш флашката на неговото PDA. Погледни отблизо чантата на ръба на леглото. Кликни на PDA, после кликни на иконата с файловете, използвай флашката.

Lab - Trace Analysis Computer, добави отпечатъка от витрината с оръжията и отпечатъците на Craig, потвърди съвпадение. Заповед е налице от Brass. Trace Analysis Computer, Search Links/Special, добави кодирания файл от Andy’s PDA и търси.

Brass Office - Задай всички въпроси.

Brass Office – Поискай да говориш с Maya, питай всички въпроси. Тя ще ти даде флашката си.

Lab - Trace Analysis Computer, search links/special, добави флашката на Maya и търси.

Brass Office – Питай нови въпроси. Ще вземеш адаптора от пистолета, намерен в боклука. В близък план, намери отпечатък.

Lab - Assembly Table, сложи адаптора от боклука. Вземи пистолета на части и добави адаптора от боклука. Ще вземеш коршум. Comparison Microscope, добави изстреляния коршум с адаптора от боклука и коршума от тялото на жертвата, подреди ги и потвърди съвпадение. Trace Analysis Computer, добави пръстовия отпечатък от адаптора намерен в боклука и отпечатъците на Andy Penmore, потвърди съвпадение. Заповед е налице от Brass.

Brass Office – Поискай заповед за Andy Penmore. Задай всички въпроси.

СЛУЧАЙ 2 ПРИКЛЮЧЕН.

DADDY’S GIRL

Crime Scene – Ще работиш с Sara Sidle по този случай. Говори с Michael Dubois, задай всички въпроси. Погледни отблизо кръвта пред кухненския плот, вземи проба. Погледни отблизо кръвта по стената вляво от Sara, направи снимка. Погледни отблизо пода точно пред Sara, намери верижка, вземи я. Направи снимка на кръвта на пода, пред вазата. Погледни отблизо кръвта на пода, пред вазата, вземи проба от петното с кръв. Вземи бележника от кухненската маса, отблизо, намери отпечатък от съобщение. Отиди надясно по екрана и погледни отблизо дивана, вземи проба от сперма от възглавницата. Тръгни по посока на масата пред прозореца, намери отпечатък от стъпка и направи снимка. Погледни прозореца, за да намериш парче пластмаса. Погледни отблизо бюрото между Sara и Michael, открий назъбеност на средното чекмедже. На дясната страна на бюрото, намери пръстов отпечатък. Отиди до външната врата, направи снимка на отпечатък от обувка. Намери ключове на килимчето пред вратата, докато гледаш отблизо ключа, открий восъчно вещество. Говори с Michael, питай нови въпроси. Ще ти даде обувката си, докато гледаш отблизо, вземи кръвна проба от обувката. Ще вземеш също и ДНК проба. Ще се добавят 2 нови места.

Lab - DNA Analysis Computer, добави кръвта от пода и кръвта от обувката на Michael, потвърди съвпадение. Добави кръвта от петното и кръвта от пода, потвърди съвпадение. Добави пробата от спермата и ДНК-то на Michael, няма съвпадение. Chemical Analysis Machine, добави веществото от ключа и търси. Добави парчето пластмаса и търси. Trace Analysis Computer, shoe prints/tire threads, добави обувката на Michael и снимката на кървавия отпечатък от обувка, потвърди съвпадение. Trace Analysis Computer, добави пръстовите отпечатъци от бюрото и търси, сравни петте проби, една съвпада (резултат D), потвърди съвпадение. Опитай се да добавиш снимката от кръвта на стената и снимката на кървавото петно на стената, отговорът ще бъде, може би Doc Robbins ще може да ни помогне с това. Comparison Microscope, сложи верижката и ще видиш кратка сцена.

Morgue - Питай Doc Robbins всички въпроси.

Michael’s Apartment – Питай всички въпроси. Вземи очилата на Carrie от дивана.. В близък план, намери кичур коса. Погледни отблизо очилата отново, завърти ги за да вземеш проба от кремовидно вещество.

Lab - DNA Analysis Computer, добави кичура коса и кръвта от пода, потвърди съвпадение. След това срвани кичура коса с всяко от тези: кръвта на стената, кръвта от петното и кръвта от обувката на Michael. Потвърди съвпадение на всяка проба. Chemical Analysis Machine, добави кемовидното вещество и търси.

Michael’s Apartment – Питай нови въпроси.

Lucy’s Office – Задай всички въпроси. Ще вземеш ДНК проба. Продължи с въпросите. Ще се добави ново място. Погледни отблизо ножчето за отваряне на писма на бюрото, вземи го. В близък план, открий кръв и вземи проба. Погледни календара и забележи уговорка с нейната сестра. Отиди вляво от бюрото за да откриеш изгорена хартия в боклука. Питай Lucy нови въпроси. Ще вземеш билет.

Lab - DNA Analysis Computer, добави ДНК-то на Lucy и кръвта от пода. Добави ДНК-то на Lucy и кръвта от ножчето. Assembly Table, сложи изгорената хартия и събери парченцата.

Brass Office – Питай нови въпроси.

Skyler Hospital – Говори със мед. сестра Alex Porterson. Задай всички въпроси.

Lucy’s Office – Питай всички въпроси. Ще получиш бележка и обувката на Lucy. В близък план, вземи проба от обувката.

Lab - Chemical Analysis Machine, добави петното от обувката на Lucy и търси. Trace Analysis Computer, shoe prints/tire treads, добави обувката на Lucy и снимката на част от отпечатък на обувка близо до прозореца, потвърди съвпадение.

Brass Office – Питай нови въпроси. Ще получиш записите от телефона на Carrie.

Lucy’s Office – Задай нови въпроси.

Michael’s Apartment - Задай нови въпроси.

Skyler Hospital - Задай нови въпроси.

Michael’s Apartment - Задай нови въпроси.

Skyler Hospital - Задай нови въпроси. Погледни отблизо чашата, вземи я. Вземи проба от слюнка и пръстов отпечатък от чашата.

Lab - Trace Analysis Computer, добави пръстовия отпечатък от чашата и търси. Сравни петте проби, една ще съвпадне (резултат C), потвърди съвпадение. DNA Analysis Computer, добави пробата от слюнка и спермата от дивана, потвърди съвпадение.

Skyler Hospital - Задай нови въпроси.

Michael’s Apartment - Задай нови въпроси.

Skyler Hospital - Задай нови въпроси.

Brass Office - Задай нови въпроси. Говори с Michael, задай нови въпроси. Заповед е налице от Brass.

Brass Office – Поискай заповед за обиск, за да претърсиш апартамента на Michael.

Michael’s Apartment – Отиди до кухненския плот, за да намериш нож. В близък план вземи проба от кръвта. Погледни отблизо шкафа вляво от хладилника, намери папка. В близък план, завърти папката за да откриеш пръстов отпечатък. Погледни отново папката отблизо, за да намериш и вземеш отверка. Излез навън на балкона и намери кошче близо до BBQ. Вземи малко синтетика от торбичката.


Lab - Trace Analysis Computer, добави пръстовия отпечатък от папката и търси. Един ще съвпадне (резултат D), потвърди съвпадение. DNA Analysis Computer, добави кръвта от ножа и кръвта от пода, потвърди съвпадение. Comparison Microscope, добави отверката и назъбеността от чекмеджето, потвърди съвпадение.

Brass Office – Поискай да говориш с Michael, задай нови въпроси. Заповед е налице от Brass. Питай Michael още въпроси.

Brass Office – Поискай заповед за обиск на офиса на Lucy Cannelli.

Lucy’s Office – Погледни бюрото й и вземи ключове. Погледни в чекмеджето на бюрото, вземи документ. Отиди до шкафа с папките и намери кутия с игли. В близък план, вземи кръвна проба. Погледни отблизо отново за да откриеш пръстов отпечатък отстрани на кутията.

Lab - DNA Analysis Computer, добави кръвта от иглите и кръвта от пода, потвърди съвпадение. Trace Analysis Computer, добави пръстовия отпечатък от кутията с иглите и търси. Ще съвпадне (резултат E), потвърди съвпадение. Comparison Microscope, добави ключа от апартамента на жертвата и ключа от офиса на Lucy, потвърди съвпадение.

Morgue – Питай нови въпроси.

Brass Office – Поискай да говориш с Michael, задай нови въпроси.

Brass Office – Поискай заповед за разпит на Lucy Cannelli. Задай всички въпроси.

Skyler Hospital – Питай нови въпроси. Заповед е налице от Brass.

Brass Office – Поискай заповед за обиск на шкафчето на Alex Porterson.

Skyler Hospital – Влез през вратата вляво от Alex. Отиди до шкафчето на Alex и вземи снимка на Carrie. Вземи обувка и кръвна проба. Намери торба за отпадъци, вземи я. Вземи кървава рокля и вземи кръвна проба. Вземи бутилка от сок и вземи кръвна проба. Говори с Alex, питай нови въпроси.

Lab - Chemical Analyzer Machine, добави торбата за боклук и търси. DNA Analysis Computer, добави кръвта от пода и кръвта от маратонката, потвърди съвпадение. Добави кръвта от пода и кръвта от дрехата, потвърди съвпадение. Добави кръвта от пода и кръвта от буркана, потвърди съвпадение. Заповед е налице от Brass.

Brass Office – Поискай заповед за арест на Alex Porterson. Питай всички въпроси.

СЛУЧАЙ 3 ПРИКЛЮЧЕН.

ROUGH CUT

Местопрестъплението – По този случай работите заедно със Грег Сандърс. Кликнете на тялото и снимайте. Кликнете на тялото отново за близък план. Намерете спринцовка върху спалния чувал. Вижте на близък план лявата ръка. Кликнете върху лицето на жертвата за близък план и снимайте. Кликнете върху носа на жертвата и вземете ларвите на мухите. Кликнете върху ботуша на жертвата и вземете отпечатък. Намерете цигара близо до левия крак. Отидете до палатката и отзад намерете празната бутилка. Вземете отпечатък от обувка близо до отвора, във палатката.Подвижна лаборатория – Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), добавете цигарата и търсете. Добавете бутилката и търсете. Добавете спринцовката и търсете. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads) прибавете отпечатъка от обувката на жертвата, не съвпада. Прибавете отпечатъка от обувка намерен до палатката и търсете, има съвпадение (резултат С).

Морга – Кажете на д-р Робинс да възстанови тялото. Задайте всички въпроси. Той ще ви даде семена от марихуана. Задайте още въпроси. Ще получите ДНК и пръстови отпечатъци на жертвата.

Лаборатория - Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете семената от марихуана и търсете. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовите отпечатъци на жертвата. Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете ДНК-то на жертвата.

Офиса на Брас – Задайте въпроси. Ще се прибавят две нови локации.

Кондо – Говорете с Карла, задайте всички въпроси. Ще бъде прибавена нова локация.

Къщата на Емили – Говорете с Емили Хенсън. Задайте всички въпроси. Тя ще ви даде фас.

Магазина на доставчика – Говорете с Лу Астор. Задайте всички въпроси. Той ще ви позволи да огледате. Погледнете отзад на камиона. Погледнете в кутията и намерете буркан. Докато сте в близък план обърнете буркана напред за да вземете проба от бял остатък. Отидете до масата и намерете чип за покер на пода. Докато сте в близък план вземете пръстов отпечатък.

Лаборатория - Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете белия остатък от буркана и търсете. Прибавете фаса на Емили и търсете. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете отпечатъка от покер чипа и търсете. Сравнете с петте проби, няма съвпадение. Прибавете пръстовия отпечатък от чипа за покер и пръстовия отпечатък на жертвата, има съвпадение.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Къщата на Емили - Задайте новите въпроси. Ще получите устройство за съхранение.

Лабораторията - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио/визуално (audio/visual), прибавете устройството за съхранение и търсете.

Кондо - Задайте новите въпроси. Ще получите ботуши.

Лабораторията - . Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads), прибавете ботушите на Карла и отпечатъците от палатката, има съвпадение.

Магазина на доставчика - Задайте новите въпроси.

Местопрестъплението – Вижте на близък план спалния чувал, за да намерите бележка. Намерете ръчно навита цигара. Докато сте в близък план вземете проба от бялата пудра.

Лаборатория - Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете бялата пудра и търсете

Морга - Задайте новите въпроси.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Къщата на Емили - Задайте новите въпроси. Ще получите разписка.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио/визуално (audio/visual), прибавете бележката и написаната на ръка разписка, има съвпадение. Вече е на разположение заповед за обиск при Брас.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за обиск за магазина на Лу Астор.

Магазина на доставчика – Отидете в офиса и намерете GSM на масата близо до телефона. Отидете до бюрото и намерете разпокъсан документ. Отидете до шкафа с файлове, намерете туба с пестицид на върха на шкафа. В дясно на шкафа с файлове намерете счупена дръжка и я вземете, намерете кичур коса.

Лаборатория - Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете косата от счупената дръжка и ДНК-то на жертвата, има съвпадение. Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете тубата с пестицид и търсете. Масата за събиране (Assembly Table) прибавете разпокъсаната хартия, съединете я.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси. Ще получите три съобщения от гласовата поща на GSM-а на жертвата. Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио/визуално (audio/visual), прослушайте трите съобщения.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Морга - Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас – Поискайте заповед разпитване на Лу Астор. Задайте всички въпроси.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Къщата на Емили - Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас – Поискайте да говорите с Лу Астор.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Местопрестъплението – Намерете следи от гуми близо до камъка, отпечатайте го.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads), прибавете следата от гума и търсете. Сравнете я с петте проби, една ще съвпадне (резултат С)

Къщата на Емили - Задайте новите въпроси.

Кондо - Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси. Ще получите отпечатък от гума.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads), прибавете пустинния отпечатък от гума и следата от гума, има съвпадение. Вече е на разположение заповед за обиск при Брас.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за обиск за къщата на Емили Хансън.

Къщата на Емили – Задайте новите въпроси. Отидете до гаража, намерете отворена книга за пестициди, вземете пръстов отпечатък. Отидете до рафта и намерете буркан с пудра. Докато сте в близък план намерете отпечатък от пръст. Отидете на втория рафт в ляво от вратата, намерете бележка.

Лаборатория - Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете буркана с пудра и търсете. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовите отпечатъци от книгата и търсете. Сравнете с петте проби, има съвпадение (резултат С). Прибавете пръстовите отпечатъци от буркана от къщата на Емили и ги сравнете с петте проби, има съвпадение (резултат С). Вече е на разположение заповед за разпитване на Емили при Брас. Офиса на Брас – Поискайте заповед за разпитване на Емили Хансън. Задайте всички въпроси. Ще получите тютюн. Вече е на разположение заповед за обиск при Брас.

Офиса на Брас - Задайте новите въпроси. Поискайте заповед за обиск на къщата на Карла Митчъл

Кондо – Отидете до масата за кафе, намерете чифт мъжки гащи, вземете семенна проба. Отидете близко до кухненския прозорец, погледнете изхода в стената, вземете пръстови отпечатъци. Погледнете под гишето и намерете капак от буркан. В близък план намерете счупени люспи, вземете проба. Приближете се до капака и го обърнете, за да намерите отпечатък.

Лаборатория - Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете семената от кондоминиума (Condo) на Карла и търсете. Сравнете с трите проби, ще съвпадне (резултат А), потвърдете съвпадението. Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете кафявите люспи и търсете. ). Вече е на разположение заповед за разпитване на Карла при Брас. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовия отпечатък от кондоминиума (Condo) и пръстовия отпечатък от книгата, потвърдете съвпадението

Офиса на Брас - Поискайте заповед за разпитване на Карла Митчъл. Задайте всички въпроси. Ще получите пръстови отпечатъци.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовия отпечатък на Карла и пръстовия отпечатък от капака, потвърдете съвпадението.

Офиса на Брас - Поискайте заповед за арест на Карла Митчъл. Задайте всички въпроси.

СЛУЧАЙ 4 ПРИКЛЮЧЕН

THE BIG WHITE LIE

Местопрестъплението – По този случаи ще работите с Гил Грисъм. Говорете с д-р Робинс, задайте всички въпроси. Отидете до контейнера зад Гил, погледнете на капака, за да намерите ключове. Погледнете долу в дясно на предното стъкло и снимайте номера. Погледнете в колата. Отидете отзад на колата. Намерете кръв близо до капака за бензин, вземете проба. Погледнете отзад на колата и намерете пръстов отпечатък на ръба. Върнете се отпред на колата и отидете към кашоните. Кликнете на кашоните и снимайте. Отидете към кашоните и намерете тяло, снимайте. Погледнете тялото и вземете проба от кръв. Вижте следите от гуми в дясно от кашоните, снимайте.Морга – Задайте всички въпроси. Ще получите пръстови отпечатъци и куршум.

Местопрестъплението – Върнете се до кашоните, намерете вещество, вземете проба. Вижте кашоните на близък план и вземете парчета от глинен съд.

Лаборатория - Машина за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете веществото от кашоните и търсете. - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовите отпечатъци на жертвата, излезте. Прибавете пръстовите отпечатъци от колата и търсете. Сравнете с петте проби, няма съвпадение. В отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads), прибавете отпечатъка от гума от алеята, излезте. Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете ДНК-то на жертвата и търсете. Сравнете с петте проби, една ще съвпадне (резултат В), потвърдете съвпадението. Прибавете кръвта от решетката и сравнете с ДНК-то на жертвата, потвърдете съвпадението. Микроскоп (Comparison Microscope) прибавете куршима, излезте. - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете снимката на жертвата при позицията близо до автомобила, излезте. Търсете номера/специални (search links/special) прибавете номера на винетката и търсете.

Морга – Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас - Задайте новите въпроси. Ще бъде прибавена нова локация.

Офиса на жертвата – Погледнете вратата, забележете белезите. Влезте в стаята, отидете до клавиатурата на бюрото, вземете пръстов отпечатък. Вземете камерата от рафта, над бюрото. Погледнете инструментите за наблюдение. Върнете се и намерете извлечения. Отидете отпред, намерете част от хартия с тел. Номер.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовия отпечатък от бюрото и търсете. Сравнете с петте проби, няма съвпадение. Сравнете пръстовия отпечатък от колата с пръстовия отпечатък от бюрото, няма съвпадение. Търсете номера/специални (search links/special) прибавете банковите извлечения и търсете. Ще бъде прибавена нова локация.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси. Автоматично ще отидете до залата за разпити с Люси Канели, задайте всички въпроси. Ще бъде прибавена нова локация.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси.

Офиса на галерията – Говорете с Нейтън Акърмън, задайте всички въпроси. Говорете с Гус Клейн, задайте всички въпроси.

Апартамената на Майкъл – Задайте всички въпроси.

Апартамената на Кари – Задайте всички въпроси. Ще получите снимка на Нейтън с кашон в галерията.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио /визуално (audio/visual), прибавете снимката на Нейтън и снимката на тялото близо до автомобила, потвърдете съвпадението. Офиса на Брас – Поискайте заповед за претърсване на офиса на галерията.

Офиса на галерията – Погледнете бюрото, вземете информация за счетоводството. Отидете до кашоните, намерете повреден керамичен съд, вземете го.

Апартамената на Майкъл – Задайте новите въпроси.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), търсете номера/специални (search links/special) прибавете информацията за счетоводството и търсете. Масата за събиране (Assembly Table) прибавете керамичната урна, кликнете и влачете 10 спукани парчета (10 парче е където е курсора), за да разкриете кесия с пудра. Докато сте в близък план на пудрата обърнете я за да вземете пръстов отпечатък. за химичен анализ (Chemical Analyzer Machine), прибавете пудрата и търсете. Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете отпечатъка от кесията, търсете и сравнете с петте проби, една ще съвпадне (резултат D), потвърдете съвпадението. На разположение е заповед за разпитване на Нейтън при Брас.


Офиса на Брас – Поискайте заповед за разпитване на Нейтън Акърмън. Задайте всички въпроси.

Апартамената на Майкъл – Задайте новите въпроси.

Офиса на галерията – Задайте новите въпроси.

Лаборатория - Масата за събиране (Assembly Table) прибавете снимката от Люси. Наредете снимката.

Офиса на галерията – Задайте новите въпроси.

Апартамената на Майкъл – Задайте новите въпроси.

Апартамената на Кари – Задайте новите въпроси. Ще получите лост.

Лаборатория – Микроскоп, прибавете лоста и белезите от вратата на офиса на жертвата, потвърдете съвпадението. На разположение е заповед за претърсване при Брас.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за претърсване на апартамента на Майкъл.

Апартамената на Майкъл – Задайте новите въпроси. Отидете до картината зад Майкъл, вземете я. Отидете до центъра за забавления, намерете карта, вземете я. Погледнете в отворения шкаф, намерете микрофон и звукозаписвателен апарат, вземете го. На рафта в ляво от телевизора намерете касетка, вземете я.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио/визуално (audio/visual), прибавете касетката и я прослушайте. Прибавете картата. Аудио/визуално (audio/visual), прибавете снимката на склада и снимката на Нейтън в галерията, потвърдете съвпадението. Търсете номера/специални (search links/special) прибавете микрофона и звукозаписвателния апарат и търсете. На разположение е заповед за разпитване при Брас.

Апартамената на Кари – Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за разпитване на Майкъл. Задайте всички въпроси.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за претърсване на склада на Гус. Ще се появи нова локация.

Склад – Говорете с Гус, задайте всички въпроси. Отидете до тръбата, намерете кръв. Погледнете в тръбата, намерете бяла буца.

Лаборатория - Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете течността от склада и ДНК-то на жертвата. Прибавете бялата буца и ДНК-то на жертвата, потвърдете съвпадението. На разположение е заповед за претърсване при Брас.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за претърсване на вътрешността на склада.

Склад – Влезте в склада. Отидете в дясно, приближете се към бутилката и погледнете в дясно за да намерите следи, снимайте. Кликнете на маркуча на стената. Върнете се два пъти. Отидете до кашоните, намерете комплект за първа медицинска помощ на стената, намерете оръжие. Докато сте в близък план вземете отпечатък. Върнете се и отидете в ляво, като подминавате Грисъм. Кликнете на видео автоматите, кликнете на червения, снимайте номера. Отидете до лаптопа зад автомата, кликнете иконката файл(file), вземете кодирания файл.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), отпечатъци от обувки/следи от гуми (shoe prints/tire treads), прибавете следата от склада и следата от алеята, потвърдете съвпадението. Търсете номера/специални (search links/special) прибавете кодирания файл от лаптопа и търсете. Търсете номера/специални (search links/special) прибавете номера на автомата и търсете. Прибавете пръстовия отпечатък от оръжието и търсете. Сравнете с петте проби, има съвпадение (резултат D), потвърдете съвпадението. Масата за събиране (Assembly Table) прибавете оръжието, кликнете и плъзнете барабана и дръжката, ще получите куршум. Микроскоп, прибавете куршума от оръжието и куршума от тялото, има съвпадение.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за разпитване на Гус. Задайте всички въпроси.

Офиса на Брас – Поискайте да говорите с Нейтън. Задайте новите въпроси.

Офиса на Брас – Задайте новите въпроси.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), прибавете пръстовите отпечатъци от оръжието и пръстовите отпечатъци от кесията с пудра, потвърдете съвпадението.

Офиса на Брас – Поискайте да говорите с Нейтън. Задайте новите въпроси.

Лаборатория – Отидете в лабораторията, след това в апартамента на Кари.

Апартамената на Кари – Задайте новите въпроси. Ще получите часовника на Майкъл. Докато сте в близък план вземете проба от кръв.

Лаборатория - Компютър за анализ на ДНК (DNA Analysis Computer), прибавете кръвта от часовника и ДНК-то на жертвата, потвърдете съвпадението.

Офиса на Брас – Поискайте да говорите с Нейтън. Задайте всички въпроси. Ще получите касетка.

Лаборатория - Компютър за анализ на следи (Trace Analysis Computer), аудио/визуално (audio/visual), прибавете касетката от Майкъл и я прослушайте. Прибавете касетката от апартамента на Майкъл, потвърдете съвпадението.

Офиса на Брас – Поискайте заповед за арест на Гус Клейн.

СЛУЧАЙ 5 ПРИКЛЮЧЕН