Във въздушния кораб

Трябва да се знае, че в специалното издание някои от предметите могат да се появяват на различни места, защото са направени на случаен принцип. В стандартното издание на играта предметите са позиционирани на място. Затова, тези които играят специалното издание, трябва да бъдат предупредени, че някои местата на предметите в сцени от играта няма да отговарят на показаните в снимките на помагалото.

 

1. Вземи бутилката с вода от ляво.

2. Използвай водата върху огъня.

 

Пред Желание

1. Вдигни бележката.

2. Събери петте камъка от скулптура.

 

3. Огледай отблизо стената в дясно от вратата и ще видиш на каква височина трябва да бъдат колоните пред портата на града.

4. Нареди камъните върху колоните така, че да пресъздадеш изображението на стената.

5. Когато поставиш подходящ камък  върху колона се появява светлина и се чува специфичен звук, също така камъка вече не може да бъде взет.

6. Влез в Желание.

 

Главна улица на Желание

1. Събери петте части от сън.

2. Вдигни металния предмет от земята в дясно.

3. Последвай пътя в ляво, който според надписа води към вкъщи.

 

Статуята на Лилит

1. Използвай силата Осветяване на този екран.

2. Обърни внимание на оригиналната позиция на статуята, преди да се промени.

3. Събери петте части от сън.

 

4. Кликни върху статуята и ще стигнеш до извода, че ти трябва смазочно масло (въпреки, че тялото се движи).

5. Върни се на главната улица.

 

Главна улица на Желание

1. Вдигни и прочети бележката пред магазина за играчки.

 

2. Кликни върху двамата войника в този ред: ляв, десен, десен, ляв, десен.

3. Влез в магазина за играчки.

 

Магазин за играчки

1. Събери петте части от сън.

2. Вземи масльонката от шкафа в ляво, разположена между двама дървени войника.

 

3. Върни се при статуята на Лилит.

 

Статуята на Лилит

1. Използвай масльонката върху статуята.

2. Кликни върху частите на статуята така, че да се върне в оригиналната си поза, която имаш на бележка в дневника. Кликни върху номерираните части по реда показан на снимката – тялото, лявата ръка, дясната ръка, главата (ако преди това тялото е разместено, може да се окаже, че сега не е необходимо да бъде въртяно).

 

 

3. Мини през отворената врата.

 

Пред къщата

1. След като мълния прекъсне тока използвай силата Осветяване.

2. Вдигни чука.

3. Използвай чука върху капака на електрическия стълб.

 

4. Кликни върху отворения капак и ще се активира пъзел.

5. Трябва да съединиш с кабел всички лампи и източника на електричество. Виж решението на снимката.

 

6. След като излезеш от близък план, огледай вратата на оградата и плочките от нея ще се разпръснат.

7. Събери 12 части от плочки.

 

8. Погледни отблизо вратата и ще се активира друг пъзел.

9. Трябва да подредиш частите от плочките по техните места. За всяка плочка трябват по 3 части. Когато поставиш нещо на вярното му място, може да се вземе отново, докато не бъдат наредени всички части от плочката правилно, тогава ще се чуе специфичния звук.  Виж решението на снимката.

 

10. Влез в къщата.

 

В къщата

1. Къщата е тъмна, когато влезеш. Използвай силата Осветяване.

2. Вдигни бележката от Фей и изгледай сцената.

 

3. Върни се в магазина за играчки.

 

Магазин за играчки

1. Вдигни розовия и зеления триъгълник.

2. Използвай ключовете (триъгълници) върху шкафа в дясно.

 

3. Погледни какво има в шкафа и ще отвориш книга, на която текста е с разбъркани букви в думите. Опитай се да го прочетеш.
 4. Кликни върху кутията между масичката за чай и железопътната линия, от нея ще вземеш цвят Лунна светлина.

5. Отвори отново книгата с разбъркания текст.

6. Използвай цвета от Лунна светлина върху книгата и ще се появи локомотив.

7. Събери частите от влак на 100%.

 

8. Отвори отново книгата в шкафа и постави частите от влак върху страниците.

9. Сглоби локомотива според инструкциите в книгата. Обърни внимание, че дясното колело си е вече на мястото.  Ако го махнеш и се опиташ да го поставиш отново, може да не успееш и играта за теб  ще приключи до тук.

 

10. Погледни отблизо модела на железопътна линия и излез от близък план.

11. Събери разхвърляните релси на 100 % и погледни модела отново.

 

12. Погледни отблизо модела на железопътна линия и постави релсите и локомотива на него.

13. Целта на пъзела е да заведеш влака до планината в средата. За да потегли влака, кликни върху него. Влака минава през гарите, които са обозначени с букви. Трасето определяш ти, като кликнеш върху релса на разклон, тази която е отгоре, по нея ще продължи влака.  С индикатора в дясно можеш да коригираш скоростта на влака. Маршрута, който трябва да следваш е в лентата с букви горе от ляво. Когато влака мине през правилната гара, на долната лента се появява същата буква, но в зелен цвят. Ако влака мине по друга гара, пъзела автоматично се нулира и ще трябва да започнеш отначало.

 

14. Когато пъзела бъде завършен, вземи Скъпоценност на Сънищата. Когато я запълниш с части от сън, ще получиш сила Свързване.

15. Върни се при кораба пред Желание.

 

 

Пред Желание

1. Събери дъските на 100%.

 

2. Погледни отблизо кораба.

3. Вземи двете части от сън.

 

4. Постави дъските върху дупката в корпуса и ще активираш пъзел.

5. Трябва да подредиш дъските по техните места.  Дъска поставена на подходящото място не може вече да се мести. Започни пъзела в ляво от долната страна и продължавай да нареждаш на дясно и нагоре.

 

6. Когато дъските бъдат подредени използвай сила Съединяване. Автоматично ще излезеш от близък план.

7. Влез в кораба.

8. Събери частите от сън.

 

9. Използвай сила Съединяване, за да оправиш двигателя.

10. Вземи горивните камъни и ги пусни в резервоара.

11. Погледни отблизо картата и избери на нея къщата на Билкаря.

 

Пред къщата на Билкаря

1. Вземи тиквата, която е долу в ляво под кораба и я върни обратно на мястото и върху вратата.

 

2. Погледни отблизо катинара и цифрите му ще се разпръснат.

3. Събери на 100% разпръснатите осем цифри.

 

4. Погледни отблизо катинара и използвай цифрите върху него.

5. За да решиш пъзела, трябва  просто да преместиш цифрите под съответния за тях цвят.

 

6. Влез в къщата.

 

В къщата на Билкаря

1. Ще се озовеш в антрето. Тук няма какво да правиш, затова влез в кухнята.

2. Кликни върху книгата и прочети какво пише, после излез от близък план.

3. Кликни върху буркана до хаванчето и той ще се пръсне на парчета.

 

4. Събери трите части от счупения буркан.

 

5. Използвай сила Съединяване, за да поправиш буркана.

6. Използвай буркана върху същия пълен с розова течност на масата и ще получиш лековита отвара.

7. Върни се в кораба, кликни върху картата и избери Желание.

8. Когато се озовеш пред Желание, отиди до къщата на Лира.

9. Дай лековитата отвара на спящия Фиджет.

10. След като изгледаш сцената се върни при кораба, погледни картата и избери Бардж Сити.

 

Бардж Сити

1. Вземи двете части от чук.

 

 

2. Използвай сила Съединяване, за да поправиш чука.

3. Използвай чука върху бъчвите, докато не откриеш ключ.

4. Вземи ключа.

5. Използвай ключа върху вратата на къщата в дясно и влез в Пристанищната служба на Бардж Сити.

 

Пристанищна служба

1. Събери 11 части от сън.

 

2. Вземи Скъпоценност на Сънищата Разкриване.

3. Вземи оставената върху бюрото бележка и я прочети.

4. Вземи ключа от бюрото.

5. Кликни върху книгата оставена на диванчето в ляво, за да видиш какво пише в нея.

6. Използвай сила Разкриване върху отворената книга, за да видиш скрития текст.

7. Когато се появи текста, прочети го и натисни бутона отдолу, за да провериш дали статуетките са възстановени.

8. Кодирания текст от книгата е:  Трябва да ги спреш.

 

9. Кликни върху картата горе на стената в дясно и ще я прибереш.

10. Излез навън и използвай ключа върху вратата на къщата в ляво от кораба.

11. Влез в рибарския магазин.

 

Рибарски магазин

1. Събери петте части от сън.

2. Вземи халките от пода в ляво.

3. Вземи кука, длето и месина от рафта в дясно и макара от чекмеджетата над него.  

4. Вземи ръкохватка от рафта в ляво.

5. Вземи ключ от второто чекмедже от ляво на дясно от отсрещната стена.

6. Вземи рибя кост от скелета на голяма риба в ляво.

 

7. Погледни отблизо менгемето върху тезгяха и погледни отблизо листа закачен на стената до него, там е описано как се прави вълшебна въдица.

 

8. Следвай инструкциите. Постави рибята кост в менгемето  и използвай върху нея длетото.

9. След като получиш прът, добави останалите части: ръкохватка, халки, макара, месина и кукичка.  

 

10. Излез от магазина и се върни в Пристанищната служба.

11. Прочети отворената книга на рафта в дясно.

 

12. Обърни внимание на инструкциите как се прави вълшебен цвят, вземи мострата.

13. Излез и използвай ключа върху вратата на къщата до сергията за риба.

14. Влез и ще се озовеш в студио на художник.

 

Студио

1. Вземи и прочети бележката.

2. Събери петте части от сън.

3. Вземи Скъпоценност на Съня и ще получиш силата Зрение.

4. Вземи четката от земята пред стълбата.

 

5. Погледни отблизо мястото под прозореца в ляво и  ще видиш палитра. Използвай четката върху палитрата.

6. Трябва да смесиш боите така, че да получиш вълшебния цвят от мострата: едно от решенията е да се добави жълто като основен цвят.  После добави червено и синьо, за да  се докара лилавеещия цвят и накрая добави бяло, за да се матира. Не натискай върху смесения цвят докато не е готов, защото ще трябва да започнеш отново. Когато получиш необходимия цвят, той ще влезе в инвентара.

 

7. Върни се в рибарския магазин.

8. Използвай вълшебния цвят върху кукичката и блесната ще се оцвети. Кликни върху вълшебната въдица и тя ще влезе в инвентара ти.

 

9. Излез от магазина.

10. Използвай въдицата върху водата в средата на Бардж Сити и ще получиш в инвентара първата статуетка.

11. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

12. Влез в кораба.

13. Кликни върху картата и избери да потеглиш към Обелиска.

 

Обелискът

1. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

2. Вземи металния предмет от земята в дясно.

 

3. Използвай ръчката върху механизма в ляво от Обелиска.

4. Платформата ще се опъне до Обелиска, погледни го отблизо.

5. Реши пъзелите на четирите стани на Обелиска. Трябва да наслояваш цветовете като кликнеш върху тях така, че да се получи изображението отгоре. Започваш с най-голямото изображение и ги следваш по размери, докато стигнеш до най-малкото. Кликни върху изображенията по реда показан на снимките отдолу.

 

6. Когато решиш четирите пъзела, ще се появи статуетка.

7. Вземи статуетката.

8. Върни се в кораба.

9. Кликни върху картата и избери къщата на Мероу.

 

Къщата на Мероу

Пред къщата

1. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

2. Прочети бележката закачена на вратата.

3. Събери петте части от сън.

4. Вземи ключа от земята.

 

5. Използвай ключа върху вратата на къщата.

6. Влез в хангара.

 

 

В хангара

1. Събери трите части от сън.

2. Вземи трите части от грамофон.

3. Вземи ключа в ляво.

 

4. Излез от хангара и влез в къщата, която отключи преди това.

 

В къщата

1. Събери трите части от сън.

2. Вземи трите дървени плочки.

3. Вземи ключ от електрическото табло на стената в дясно.

 

4. Използвай ключа, който взе от хангара върху заключената кутия.

5. Върни се в хангара.

 

Грамофонът

1. Използвай ключа от къщата върху заключената кутия до колелото в дясно и ще получиш още една дървена плочка.

2. Постави грамофона върху масата в ляво.

3. Погледни отблизо грамофона.

4. Прочети бележката оставена на масата.

5. Вземи последната дървена плочка, която е под грамофона.

6. Вземи парче плоча от земята.

 

7. Отвори активната книга от купчината зад грамофона и вземи от нея трите части от плоча.

 

8. Използвай сила Съединяване, за да поправиш плочата.

9. Постави плочата и дървените плочки върху грамофона.

10. Кликни върху плочата и слушай какъв звук ще издаде.  Трябва да избереш дървена плочка с изображение, което наподобява източника на този звук.  Пусни отново плочата и избери следващата плочка. Повтори това, докато разпознаеш последователно всички звуци. Ако сбъркаш ще трябва да започнеш отначало. Този пъзел се генерира на случаен принцип и няма готово решение. Също така, при рестартиране звуците са в друг ред, затова не помни как светват плочките, а запомни кой звук с коя картинка е свързан.

11. Когато решиш пъзела, кутията в ляво от грамофона ще се отвори, вземи статуетката.

 

12. Върни се в кораба.

13. Кликни върху картата и избери дома на Часовникаря.

 

Часовникаря

1. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

2. Кликни върху вратата долу, за да се озовеш в кулата и събери петте части от сън.

 

3. Прочети бележката оставена върху книгата и удари звънеца, за да говориш с Часовникаря.

4. Кликни върху мегафона, за да говорите и после върху редовете с репликите, за да довършиш разговора. Часовникаря ще ти каже къде се намира последната статуетка.

5. Върни се в кораба.

6. Кликни върху картата и избери къщата на Билкаря.

 

Повторно посещение в къщата на Билкаря

Пред къщата

1. Вземи трите части от ключ.

 

2. Използвай сила Съединяване, за да поправиш ключа.

3. Използвай ключа върху вратата на оградата и мини през нея.

 

Заден двор

1. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

2. Събери петте части от сън.

3. Вземи лопатата.

4. Събери пет парчета хартия.

 

5. Използвай лопатата върху земята и копай дупки, докато изровиш сандъка.

6. Отиди в кухнята и вземи книгата от масата.

7. Върни се в задния двор.

8. Постави книгата на мястото в беседката и я отвори.

 

9. Постави в книгата парчетата хартия и подреди страницата.  Частите не могат вече да се движат, ако бъдат поставени на вярното място. 

10. Когато страницата бъде подредена ще се появи трицифрен код.

 

11. Провери в лабиринта на страницата в ляво кой символ на коя цифра от кода отговаря.

 

12. Погледни сандъка отблизо.

13. Реши пъзела, като въведеш символите отговарящи на цифрите в книгата, отгоре 2, по средата 7 и отдолу 4.

 

14. Вземи последната статуетка.

15. Върни се при кораба.

16. Погледни картата и избери Кратери.

 

Кратера на Времето

1. Използвай силата Зрение и ще видиш къде се намира в момента Фей.

2. Влез в пещерата в ляво и вземи част от сън.

 

3. Използвай силата Разкриване, за да се появи символ на стената.

4. Кликни върху символа, за да го вземеш.

5. Продължи на дясно, застани пред втората врата.

6. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на фея.

 

7. Влез в пещерата и вземи част от сън. Постави статуетката на фея върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената.

8. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи символ, вземи го.

9. Влез в третата пещера (от ляво на дясно) вземи част от сън, използвай силата Разкриване, за да се появи символ на стената. Кликни върху символа, за да го вземеш

 

10. Продължи на дясно, застани пред четвъртата врата. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на делфин.

 

11. Влез в пещерата и вземи част от сън. Постави статуетката на делфин върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената.

12. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи символ, вземи го.

13. Продължи на дясно, застани пред петата врата. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на еднорог.

 

14. Влез в пещерата и вземи част от сън. Постави статуетката на еднорог върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената.

15. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи символ, вземи го.

16. Продължи на дясно, застани пред шестата врата. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на русалка.

 

17. Влез в пещерата и вземи част от сън. Постави статуетката на русалка върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената.

18. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи символ, вземи го.

19. Влез в последната пещера, вдясно и вземи част от сън, Използвай силата Разкриване, за да се появи символ на стената. Кликни върху символа, за да го вземеш.

 

20. Върни се при кораба.

21. Погледни картата и избери на нея Желание.

 

Обратно в Желание

Статуята на Лилит

1. Постави събраните символи върху основата на статуята.

2. Изгледай финалната сцена.

 

Бонус игра

 

Фей в Желание

1. Събери 5 електрически връзки.

 

2. Погледни електрическото табло на стената в дясно и постави на него връзките, които събра.

3. Реши пъзела, като свържеш връзките с лампите по цветове, така че кабелите да не се пресичат.

 

4. Когато електричеството бъде оправено, Фей ще напише бележка за Лира.  Излез от къщата и продължи през града, докато излезеш през портата на Желание извън града.

5. Отвън Евал ще каже на Фей посредством растенията, че трябва да продължи на къщата на Билкаря.

6. Портата на Желание ще се затвори, но камъните ще останат наоколо, за да може Лира да си отвори, ако се върне.

7. Продължи на дясно.

 

Фей при Билкаря

1. Събери частите на вятърното колело: перки и един винт.

 

2. Използвай перките върху колелото и после постави винта в средата, за да ги закрепиш.

3. Отвори вратата на къщата и влез вътре.

 

Кухнята

1. Влез в кухнята.

2. Погледни отблизо книгата на масата.

3. Последвай инструкциите, за да направиш отвара за Фиджет.

 

4. Вземи клечката кибрит и я използвай върху огнището, за да запалиш огън.

5. Кликни върху кранчетата на трите контейнера, за да напълниш долните съдове със съдържанието им и ги излей в буркана на масата.

6. Вземи портокалови корички от един от бурканите наредени над огнището.

7. Натроши коричките в хаванчето до мивката.

8. Пусни натрошените портокалови корички в гърнето, за да се сварят.

9. Добави сварените и натрошени портокалови корички в буркана на масата.

10. Излез от къщата.

11. Евал предупреждава фей, че отварата може да е номер и казва, че трябва да отиде в Бард Сити.

 

Фей в Бардж Сити

1. Вземи трите ключа.

 

2. Използвай ключовете, за да отвориш вратите на студиото, рибарския магазин и Пристанищната служба.

3. Влез в Пристанищната служба.

 

Пристанищна служба

1. Вземи лещата.

2. Вдигни мостра на вълшебен цвят.

 

3. Разгледай книгата върху диванчето в ляво.

4. Излез от офиса и влез в студиото.

 

Студио

1. Огледай масата под прозореца в ляво и ще стигнеш до извода, че ти трябват бои и четка.

2. Вземи четка и бои на 50%.

3. Вземи златно късче.

4. Вземи леща.

 

5. Излез от студиото и влез в рибарския магазин.

 

Рибарски магазин

1. Събери останалите 50% боя.

2. Вземи златно късче.

3. Вземи третата леща.

 

4. Върни се в студиото.

 

Вълшебен цвят

1. Погледни отново палитрата.

2. Добави боите.

3. Постави четката.

4. Трябва да направиш цвят като този на мострата, като смесваш боите.

 

5. Вземи вълшебния цвят, когато е готов.

6. Излез и се върни в Пристанищната служба.

7. Погледни отблизо Книга за Водата.

8. Използвай вълшебния цвят върху страниците и прочети инструкциите.

9. Излез от офиса.

 

Фей повторно при Билкаря

Къщата на Билкаря

1. Влез в къщата.

2. Прочети бележката оставена от Билкаря.

3. Влез в кухнята.

4. Вземи от рафта в ляво отвара за дървета.

5. Върни се в антрето.

6. Използвай отварата върху полумъртвото дърво.

7. Мини през портала в Нексус.

 

Нексус

1. Слез по стъпалата надолу в ковачницата.

2. Събери 55% дърва за огрев.

3. Вземи златно късче.

 

4. Отиди към сградата в ляво при телескопа.

 

Телескоп

1. Използвай ръчката под капака на тавана, за да го отвориш.

2. Събери останалите 45% дърва за огрев.

3. Вземи лупа.

 

4. Постави леща в улея близо до мястото, от което се гледа.

5. Погледни през телескопа.

6. Трябва да потърсиш съзвездието от лещата върху небето, така, че звездите да съвпаднат с точките.

7. Направи това и с трите лещи, ще получиш матрици за слон, лебед и грифон.

 

8. Върни се при ковачницата.

 

Ковачница

1. Постави цепениците в огнището.

2. Използвай лупата върху дървата, за да запалиш огън.

3. Постави една от матриците в отвора на земята в ляво.

4. Постави златно късче върху плота над огъня.

 

5. Направи това и с останалите матрици и ще получиш три статуетки.

6. Върни се в къщата на Билкаря.

 

Фей в Кратера на Времето

1. Провери вратата в ляво.

2. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на лебед.

 

3. Влез в пещерата.

4. Постави статуетката на лебед върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената.

5. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи сянка.

6. Излез от пещерата.

7. Погледни отблизо третата врата от ляво на дясно.

8. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на грифон.

 

9. Влез в пещерата.

10. Постави статуетката на грифон върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи сянка.

11. Излез от пещерата.

12. Избери последната врат, в дясно.

13. Кликни върху капака и реши пъзела, който ще се появи. Трябва да разместиш плочките така, че да се подреди образ на слон.

 

14. Влез в пещерата.

15. Постави статуетката на слон върху музикалната кутия и ще се активира пъзел. В дясно ще се появи бутон със скала. Кликни върху него изчакай да се запълни донякъде (или няколко пъти) скалата и кликни отново върху бутона. Механизма на музикалната кутия ще се задейства и тя ще се завърти, едновременно с нея се завърта и индикатора на рамката на стената. Натискай бутона, докато решиш пъзела. Индикатора трябва да застане на 12 часа, тогава ще се появи сянка.

16. Излез от пещерата.

17. Изгледай финалната сцена.