ВЪВЕДЕНИЕ
 

Хари се връща за своята 5та година в училището за магия и вълшебство Хогуортс и открива, че повечето ученици не му вярват, че се е бил с Лорд Волдемор.
5та игра е доста по-различна от предната. Графиката е хубава, а героите: Хари, Рон и Хърмаяни вече са големи. Също така няма чисти нива.

Играта започва с интро, в което бяла сова влиза през прозорец в Хогуортс и каца на рамото на Хари

  
Срещни се със совата и Хари, Рон и Хърмаяни

 

За първи път версиите за компютър и плейстейшън са почти еднавки. Затова това помагало става и за двете.

Главното меню представлява вестник, от който можеш да избереш:
    -         Ново приключение
    -         Продължи приключение
    -         Изход

  
Главното меню

 

Избери Ново приключение, като видиш три празни места за запазване на играта.


Вече бях поиграл малко играта

 

После ще се появи екран с:
    -     Продължи
    -         Трудност (Лесно, Нормално , Трудно, предлагам да избереш Нормално)
    -         Субтитри (включи ги)
    -         Автоматичен сейф
    -         Настройка на контролите
    -         Видео


Екрана за настройки

 


Настройки за аналог

 

Видео настройките ще ти позволят да избереш резолюцията и нивото на детайли. Нагласи ги както е най-добре за компютъра ти. После кликни Потвърди и ДА.


Избери ДА

 

После Продължи.
Попадаш на друг екран:
    -         Екранна резолюция (нагласено)
    -         Ниво на детайлите (избери качество)
    -         Потвърди промените


Детайлите на екрана

Късмет!

Ниво 1

 

Хари чете вестник и говори със Невил. Те тичат. Трябва да се справиш с двама диментора в тунела. Ще получиш инструкции как да се справиш с тях. Използвай Експекто Патронум и завърти пръчката си да направиш магията.  

Минават няколко сцени и се озоваваш в Хралупата, където Сириус те учи на някои магии като Акцио и Депулсо в стая. Бутни предметите в задната част на стаята. После ще се срещнете с Хърмаяни. Научаваш магията Репаро. Поправи осветените предмети в стаята. Запомни: На всички осветени предмети могат да бъдат прилагани магии.

Когато Рон се появи, ще научиш магията Уингардиум Левиоуза. Повдигни дрехите и ги прибери в куфарите.

Минават още няколко сцени и ще свършат на входа на Хогуортс. Този замък е огромен в сравнение с предните игри, затова използвай Хитроумната карта по-често да не се изгубиш.

Бележка: Почти всички места имат тайни. Използвай магическите си умения да ги откриеш. Тайните ще увеличат магическите ти сили.

Срещаш Фред и Джордж пред портата. Научаваш някои неща за Хитроумната карта. Преди да продължим, нека открием няколко тайни тук.

Тайни:

- Близо до портата има метла. Издигни я и измети листата там да откриеш някакви резби на пода. Направи го на всеки ъгъл.

- Издигни пейката и я постави на правилния цвят (само ако си разкрил предни тайни).

- Издигни дървото близо до портата до факлите отгоре. (Нужна е магия Инсендио). Запали 4те колони близо до изхода.

- (Нужна е магия Инсендио) Запали 4те колони близо до изхода.

Влез в коридора. Не можеш да откриеш тайни тук за сега, затова последвай стъпките по земята до портрета на Дебелата Дама. Говори с нея. Тя няма да те пусне без парола. Открий друг ученик от Грифиндор и го питай за паролата. Влез в общата стая и говори с Хърмаяни. След сцената, нека открием други тайни.

Тайни:

- Говори с портретите тук.

- Издигни дърветата близо до огнището.

- Използвай Акцио и Депулсо на шкафа.

- Има 4 книги точни вътре в малък шкаф под един от портретите. Използвай Акцио на всеки един от тях.

- Опитай се да хванеш една от книгите.

- Използвай Депулсо и Акцио на дъската и я прочети.

- Използвай Уингардиум Левиоуза на купчината книги близо до магьосническия шах.

Ниво 2

Мини игра: Магьоснически Шах

Сега нека открием Невил. Отвори картата и кликни на дясната стрелка. Ще видиш две имена - Долорес Ъмбридж и Невил Лонгботъм. Избери името на Невил. Последвай стъпките до моста.

В стаята преди моста също има няколко тайни.

 

Тайни:

- Използвай Депулсо няколко пъти на бронята.

- (Нужна е магия Инсендио) Запали свещта близо до стената и я провери.

- Горе по стълбите поправи бронята.

- Долу по стълбите има още два предмета за поправяне.

- Използвай Депулсо на другата броня.

- Постави обратно 4те портрета на стената и ще съживиш ПочтиБезглавияНик.

- (Нужна е магия Инсендио) На моста запали 4те факли.

- Точно под факлите има счупена тръба, поправи я.

- Качи се нагоре докато не видиш пейзаж. Забележи мястото за сови. 

- Приближи се до гарвана.

Мини игра:

Отиди близо до Невил да му помогнеш. След сцената виж картата за следващото ти място. По пътя ще видиш статуя на водоливник (прилича на прасе). Запомни това място, ще ти е нужно по-късно.

Тайни:

- Под стълбите има голяма статуя. Провери страните й да още тайни.  

- Има вода на пода. Трябва да я махнем. Открий метлата близо до класната стая по защита срещу черните изкуства (ЗСЧИ).

В класната стая по ЗСЧИ:

- Използвай Депулсо на шкафа и го провери.

- Използвай Депулсо на прожектора.

- Използвай Уингардиум Левиоуза на масите.

- Ако успееш да отвориш всички маси, използвай Депулсо на предните маси.  Ще откриеш още две тайни.

- Използвай Уингардиум Левиоуза на черната дъска.

- Използвай Акцио на шкафовете.

- Използвай Акцио на масата на учителя.

- (Нужна е магията Инсендио) Запали печката.

Влез в стаята ЗСЧИ и виж сцената.

Сега използвай Хитроумната карта и открий Фред и Джордж Уизли.

Ниво 3  

След като слезеш долу нека открием тайни:

- На втория етаж точно под двора  за трансфигурации не далеч от стълбището ще видиш голям гоблен. Използвай Уингардуим Левиоуза на него.

- (Нужна е магията Инсендио) Запали свеща отляво на гоблена и го провери.

- Близо до ъгъла оправи цялата бъркотия.

- (Нужна е магията Инсендио) Има няколко свещи на по-високо място.

-Използвай Депулсо на килимите.

- Малко по-напред в библиотеката ще видиш 4 портрета на пода. Закачи ги обратно на стената.

- На стената близо до един от портретите виж 4 тухли да стърчат. Използвай Акцио и ги провери.

ОК. Това е за сега. Ще се върнем в библиотеката по-късно. Последвай стъпките.

Тайна:

-Когато откриеш още гоблени, можеш да използваш Уингардиум Левиоуза на тях.

Открий Фред и Джордж. Те ще те научат как да се дуелираш. След сцената ще започне първият ти дуел. Просто използвай магията Ступифай и ще се справиш с опонента си. Накрая си в общата стая.

Тайни:

-Ако си говорил с всички портрети преди, особесно със Снич-търсача той ще те помоли да откриеш снича му. Той е в един от портретите в тази стая. Говори с портрета за точки.

- Хвани снича и ще получиш още точки.

Сега към библиотеката.

Отиди на 2рия етаж и говори с портрета. Той ще ти даде задача да откриеш първокурсник от  Рейвънклоу да разбереш откъде е дошла Ровена Рейвънклоу.

Сега последвай стъпките до първия етаж през вратата.

Бележка: по пътя ще откриеш първокурсник от Рейвънклоу, който ще ти каже паролата за портрета.

Тайни:

- (Нужна е магията Инсендио) Свещта близо до входа.

- Поправи керамичния съд.

- Използвай Уингардуим Левиоуза на гоблена.

- (Нужна е магията Инсендио) Двете лампи на стената по Каменния мост.

- Постави четерите портрета на стената.

- Тухлата на стената на алеята.

- (Нужна е магията Инсендио) Факлите.

- (Нужна е магията Инсендио) Двата пиедестала в следващата стая.

- Гобленът наблизо.

- (Нужна е магията Инсендио) Лампите в коридора.

- (Нужна е магията Инсендио) Запали свещта близо до вратата към тоалетната на Миртъл и я провери.

- Провери мивката в тоалетната.

- Използвай Депулсо на всички  преградки и после Акцио на най-близката.

- (Нужна е магията Инсендио) Запали всички лампи в банята.

- Обратно в коридора, поправи керамиката.

- Използвай Депулсо на килима.  

- Последвай стъпките до библиотеката, използвай Акцио на белезите по стената и ги провери.

- В двора за трансфигурации, използвай Уингардиум Левиоуза на предмета в средата на двора и постави всички пейки на правилните цветове.

Продължи до библиотеката.

Тайни:

- Издигни перото на масата.

- Открий тайния пакет на Фред и Джордж зад шкафа.

-  Парола на портрет: Открий Дневния Пророк в залата. Той ще ти каже по-късно „о”.

Сега преследвай книгата докато не падне на масата. След сцената отиди в тоалетната на Стенещата Миртъл и запали всички лампи.

Бележка: Ще трябва още веднъж да запалиш лампите след сцената да отключиш тайните.

Ниво 4

 

Сега нека открием Невил. Отиди на втория етаж и обещай, че ще завършиш мини-куеста, който той ти даде ако откриеш отговора от първокурсник от Рейвънклоу. Влез в портрета (ако си завършил мини-куеста) и отиди в класа по Билкология.

Тайни:

- По пътя към Билкология има две брони. Поправи ги. Можеш да минеш през портрета сега.

- Използвай Инсендио на друга свещ.

- Точно пред свещта, използвай Акцио на тухлите. 

Помогни на Невил да изгори  Дяволската примка.

Тайни:

- Провери Дяволксата примка отляво на входа за Билкология.

- Дръпни въжето от другата страна на входа.

- Провери Джилиуиид на дългата маса. Приближи се до вратата отзад на стаята.

Сега отново трябва да отидем на 7мия етаж. На 7мия етаж, поеми по пътеката отдясно на Дебелата Дама.

Тайна:

- Открий предмети, които се нуждаят от поправяне.

Последвай Невил. Вътре в Нужната Стая ще научиш Протего. Полезна магия за дуелиране. Сега трябва да открием всички 21 членове на ВОДА и да завършиш мини-куестовете за тях. Първо нека започнем с Джини Уизли, тъй като тя е най-близо, и ще научиш много полезна магия, Редукто. Говори с нея и отиди в спалнята на момчетата.

Мантията невидимка е в куфар, но нека открием някои тайни първо.

Тайни:

- Провери куфарите, някои са под леглата.

- Използвай Инсендио на печката.

Сега сложи Мантията невидимка и отиди в офиса на Ъмбридж. В класната стая по ЗСЧИ прекоси бурканите да разсеяш учениците. Веднага влез в офиса на Ъмбридж и влез в другата врата да откриеш бутилката на Фред и Джордж.  

Тайни:

- Изгори писмата.

- Прелисти орнаментите на стената.

- В стаята, където откри съкровищата на Фред и Джордж, изплзвай магия на сребърния сандък.

Обратно в Общата стая, свали мантията и говори с Джини. Преди да откриеш другите, върни се в Нужната стая и говори с Джини да научиш Редукто.

Нека открием Хана Абат. Тя иска да откриеш тайния проход на 7мия етаж. Има портрет точно срещу мястото, където тя стои, които се намира над стълбището. Върни се при Хана и й кажи паролата.

По пътя към горния етаж, спри на 1вия и посети Великата Зала. Трябва да спасим Анджелина Джонсън.

Тайни:

- Извън Великата Зала, открий метла и почисти пода пред статуята.

- Използвай Уингардиум Левуоуза на масаите да откриеш храна. Има 4  чинии с храна.

- Използвай няколко магии на  шахтата. Една от тях ще накара совите да излетят и ще изпуснат копие на вестник. Прочети го и ще научиш парола за портрет към библиотеката.        

- Дръпни въжето близо до огнището с Акцио.

- Пренареди тръбите в задната стая.

След като Анджелина Джонсън пищи от известно време, нека я спасим. Отиди до стаята с трофеи. След сцената, издигни стола на учителя. Вътре в стаята, издигни сребърните трофеи и ги постави в сребърните поставики, а златните трофеи - в златни поставки. После затвори стъкелните врати.

Тайни:

- Изгидни малката метла и почисти мръсните трофеи из стаята.

- Провери един от трофеите.

 След това говори с Майкъл Корнер, които ще се махне за добро, оставяйки ти да откриеш още 2ма души за откриване: Паврати и Падма Патил. Те винаги са заедно, така че ще ги откриеш по-лесно. Ще се срещнем с тях  по Гадаене по-късно.

Нека се срещнем със Захари Смит в библиотеката.

Бележка: по пътя ще срещнеш проф. Флитуик. Говори с него да получиш мини-куест за откриването на книга.

Бележка: ако си успял да вземеш вестника по-рано, говори с портрета за библиотеката.

Захари Смит ще те помоли 2 неща. Първо да откриеш чудовищната книга на чудовища във вътрешния сектор на библиотеката. Второ - да му донесеш отвара Уигенуелд от Болничното крило.

Нека открием следващия член, Дийн Томас. Той ще ни даде по-налудничава задача. Говори с 4 водоливника. Един от тях е тук, другия е на 3тия етаж по пътя за класната стая за ЗСЧИ.

Тъй като сме в двора по трансфигурации, говори с г-жа Макгонагъл. Тя ще ти даде задача да откриеш първокурсници, които се намират долу на кулата по пророчества. Нека открием първо Фред, Джордж и Лий Джордан.

По пътя ще срещнеш Сюзън. Тя е в беда, затова се стегни и се бори с тези същества. После тя ще си тръгне. Продължи.

Тайни:

- По пътя надолу запали всички факли. Евентуално, ще пристигнеш до Къщата с лодки. Запали още две факли.  

- Приближи се до птиците отдясно да отлетят.

- Провери веригите там.

- Нахрани птицата отляво от кофата, използвайки Уингардиум Левиоуза.

Говори с Фред, Джордж и Лий. Последвай ги. Чуй какво имат да казват. Върни се нагоре по дълбите стълби. Нека открием Колин сега.

Тайни:

- От другата страна на входния двор можеш да откриеш още факли.

- Изпозлвай Инсендио на говорещия водоливник.

Ниво 5

 

Срещни се с Колин, но първо малко тайни:

- Поправи стълбите и стълбището.

- Запали 6 факли.

- Използвай Инсендио на водоливника.

- Забележи счупената тръба близо до статуята? Открий я и я поправи. Поеми по лявата пътека и се качи по тръбата да достигнеш покрива. Провери чакъла. Слез долу.

- Постави пейката на правилния цвят.

Виждаш ли ъгъла близо до растението? Сложи две пейки там и се качи. По-добре първо използвай Инсендио на растението. Качи се, събери кутията и се качи на другата тръба. Поправи счуепната и продължи. Поправи перваза, застани на него и се фокусирай върху камерата. Сега се върни долу.

Другият изход води към къщата с лодки. Можеш да запалиш още две факли тук и да откриеш скрития пакет на Фред и Джордж.

Отиди до входа Диадукт да откриеш още тайни. 

Тайни:

- Измети пода с метлата.

- Провери книгата тук.

- Издигни чадърите.

- Открий предмет за поправяне.

 - Използвай Редукто на рафтовете.

Говори с портрета тук. Насочи пръчката си към студентите да се оттървеш от тях и пак говори с портрета.

В подземията говори със Снейп. Тръгни си. По-късно трябва да отидеш в библиотеката. Влез навътре в подземията.

Тайни:

- Използвай Инсендио на свещта тук.

- Поправи бронята близо до портрета.

- Има друга свещ близо до стаята, където портрета на Кървавия Барон е разхвърлян на 4 парчета.

- Закачи отново портрета на Кървавия Барон.

- Използвай Депулсо на бронята.

- Има скрита статуя зад паяжината. Изгори мрежата да я откриеш.

- (Трябва първо да получиш достъп до класната стая по отвари) Използвай Инсендио на тръбите.

- (Мини през входа на Главното стълбище ако още нямаш паролата за портрета) Изпозлвай Инсендио на паяжините, които покриват шах фигурите.

Отиди да откриеш проф. Спраут.

Тайна:

- Има 3 статуи, скрити зад гоблени в стаята, пълна с портрети.

Говори с проф. Спраут и тя ще ти даде есе.

Върни се в Нужната стая на 7мия етаж и говори с Невил. После говори с Колин, който ще те научи на Петрификус Тотакус.

Напусни стаята. Преди да посетиш общата стая, отиди до кулата за пророчества и говори с учениците там. Автоматично минаваш мини-куеста на проф. Макгонагъл. Качи се по стълбите и открий Парвати и Падма Патил.

Сега се върни в спалнята на момчетата и вземи книгата близо до входа.

Ниво 6

 

Следващата ти спирка е болничното крило.

Има няколко неща за правене на 4тия етаж.

Тайни:

- Използвай Акцио на тухлата на стената близо до вратата и на забравяй да я провериш.

- Използвай Депулсо на бронята.

- Има две скрити счупени гърнета близо до прозореца. Провери  ги напълно.

- Вътре има друг гоблен с шахматна фигура.

- Използвай Депулсо на килимите над стълбите.

Когато достигнеш горната част на стаята, отиди отвън. Ще откриеш друг говорещ водоливник. Остава още един. Продължи до следващата стая. Използвай Инсендио на портрета там и говори с него. Качи се по стълбите.

Отдясно ще се срещнеш с Антъни: говори с него и поеми по лявата пътека към Болничното легло.

Тайни:

- Двете лампи извън болничното крило.

- Използвай Депулсо на леглата и завесите.

От Болничното крило се върни в библиотеката да завършиш мини-куеста на Снейп. Използвай картата. Сега се върни по целия път и провери книгата отляво. Ще разбереш, че това е книга за есето, което Снейп иска.

Говори със Захари Смит и той ще влезе в Нужната стая.

Отиди и намери проф. Спраут. Говори с нея отново. Сега можеш да направиш теста за СОВА като засаждаш мандрагони в свободните гърнета. Ако го правиш бързо, ще получиш висока оценка.

Следваща спирка: Подземията. Снейп този път иска да поставиш цветните отвари в котелите. Направи това бързо.

Бележка: по пътя към подземията открий Макгонагъл и говори с нея. Тя ще ти повтори инструкциите на проф. Спраут. Сега намери Тери Бут. Маркирай го на картата и говори с него.

Тайни:

- Когато минеш под часовниковата кула, използвай Акцио на тухлите на стената и ги провери.

- Можеш да поправиш 4те статуи близо до Тери.

- Сложи няколко плодчета в кошницата.

Ниво 7

 

Сега отиди да намериш Ърни МакМилан. Маркирай го на картата. 

Тайни:

- Запали факлата до Каменния Кръг.

- Провери Каменния Кръг.

- Приближи се до гарваните.

- Разтърси храстите да откриеш тайния пакет на Фред и Джордж.

- Издигни една от тиквите и я пусни върху комина на къщата на Хагрид.

- Използвай Акцио на вратата на колибата.

- Открий кокал и го метни по прозореца.

- Има животински отпечатък близо до тиквената нива до къщата на Хагрид.

Говори с Ърни и той ще те помоли да намериш растения моли (бели цветя) и мандрагона. Вземи 6 моли растения, отиди в класната стая по билкология и вземи мандрагона (не забравяй да сложиш наушниците; на стената са).

Сега трябва да се срещнеш с Луна Лъвгуд.

От колибата на Хагрид до мястото, където е Луна има няколко тайни.

Тайни:

- Разтреси храстите.  

- Близо до едно от дърветата можеш да откриеш още две тайни. Има животински стъпки и трябва да вървиш бавно, за да ги видиш. Натисни бутона за говорене и обикаляй, докато не ги откриеш.  

- Приближи се до дърветата отдясно и ще видиш сцена.

Говори с Луна и й помогни да премести нещата си на мястото, което играта иска. Топката се търкаля надолу, внимавай, използвай доста магии.

Ниво 8

 

Последният човек, който трябва да срещнеш е Чо Чанг в кулата на совите.

Тайни:

- Разтреси храстите по пътя за кулата на совите.

- В основата има три сови с кошница. Издигни мишката от кошницата и ги нахрани.

Виждаш ли растения по кулата. Изгори ги. Влез в кулата на совите.

Сега трябва да хванем совата. Типично, нали? Използвай магиите си да поправяш предмети, които ще ти помогнат да хванеш совата.

Към Голямата Зала. Трябва да завършиш мини-куеста на Флитуик. Ще видиш ученика, който ще ти донесе книгата за есето на Флитуик. Върни се до професора и говори с него. Сега можеш да си вземеш изпита СОВА по заклинания.

Върни се и се срещни със Захари Смит в Нужната стая, който ще те научи на Риктусемпра. След това говори с Чо и научи Левикорпус.

След сцената говори с Макгонагъл пред портрета на Дебелата Дама. Сега маркирай Албус Дъмбълдор на картата и го открий. Ще отидеш до класната стая по отвари.

Снейп ще те научи на Оклумантика. Ще се нуждаеш от това, когато се бориш с Лорд Волдемор по-късно. Лесно е.

В Хралупата отиди във всяка стая и говори със всички. Можеш да помогнеш на Джини да открие опасните неща в стаята. Разтреси всичко. Открий 2 книги, 1 огърлица и 1 музикална кутия. Ако си готов да тръгваш говори с Артър Уизли и после със Сириус. След това се връщаш в Хогуортс.

Върни се при Снейп за още един урок по Оклумантика.

След като си овладял Оклумантиката, върни се в Нужната стая. Хари ще научи другите на Експекто Патронум, но ще бъдете хванати. Няма да спечелиш тази битка, ако се бориш сам.

Ниво 9

Отиди до къщата на Хагрид и се приготви за друга битка. Този път се увери, че ще победиш. Сега трябва да открием 5 члена на ВОДА. Най-близкият е Луна Лъвгуд.

Отиди и говори с нея. Трябва да се изкачиш. Постави пейката на малкия Х знак на земята и се качи. Проправи си път да откриеш друг малък Х знак. Използвай Редукто на него и издигни предмета във формата на пирамида. Слез долу и използвай Инсендио. Браво!

Върни се в кулата на совите. Трябва да помогним на Колин. Първо изгори растението и си проправи път към совите за още тайни, върни се и влез в отвора. Сега издигни кутиите на Х местата. След като поставиш кутиите на правилните места, влез във вратата, която не искаше да се отваря преди, поправи пейката и излез от стаята.

Тайни:

- От мястото, където излезе, отиди нагоре и надясно докато не можеш да продължиш напред.

- Слез долу до най-ниската точка и после надясно. Сова ще пусне един от тайните пакети на Фред и Джордж. Вземи го.

Следва да посетим Дийн Томас. Говори с него и премести всички зъбци отдясно наляво. Позициите са еднакви. Качи се по стълбите и метни всички зъбци долу. Сега постави малките зъбци на долните места, средния до тях и последния до средния.

Тайна:

- Звънни на всички звънци тук.

По пътя към Паврати и Падма Патил използвай Акцио на тухлата на лявата стена, след като излезеш от алеята. Пред теб трявба да е банята на префектите. Влез да откриеш още тайни.

Тайни:

- Използвай Депулсо на всяка кабинка. Ще откриеш златно драконово яйце.

- Използвай Акцио на ваната.

- Постави златното яйце във ваната.

Излез от банята и продължи по пътя си.

Тайни:

- Уцели бронята.

- Използвай Депулсо на килимите.

- Запали свещ.

- Поправи бронята.

- Използвай Акцио на тухлата.

Говори с близначките. Трябва да поставиш няколко отвари до говорителите. Сега издигни другата пейка и се качи. Трябва да повториш това 5 пъти подред.

Трябва сега да открием Джини. Говори с нея и се приближи до преносимото блато и го премести на Х знака. Използвай Инсендио!

Сега отиди до двора с павета. Качи се по стълбите, открий тръба тук и се качи до друго блато. Промени декорацията тук в блато.

Срещни се със Снейп за още един урок по Оклумантика.

След това открий Фред и Джордж на 5тия етаж. Ще контролираш Фред (или Джордж?). Използвай Инсендио на подвижното блато. След сцената ще контролираш един от близнаците отново. Движи се и използвай Инсендио или Редукто на кутиите.

След сцената, качи се горе и се приготви за финалната ти битка!

Ниво 10

Докато Сируис се бори срещу Лестрандж и Малфой, не можеш да победиш.

Когато Дъмбълдор се бие с Волдемор, той ще атакува с три различни удара.      

Първо се бий с него както обикновенно.

Второ, когато статуите започнат да създават магия, те ще се комбинират с тази на Волдемор и ще атакуват Хари. Но ако си бърз, можеш да използваш Протего да се защитиш. Тази магия ще отрази заряда и ще атакува Волдемор. Нуждаеш се само от време. Точно преди магията да те атакува (когато екрана е още зелен) започни да правиш Протего. 

Трето, Волдемор ще вдигна столове и ще те атакува. Не забравяй да използваш Протего, когато те нападат.

Когато го победиш е време да покажеш уменията си по Оклумантика.

Гледай сцената и сега си свободен да се разхождаш из Хогуортс за останалите тайни.

Има още един мини-куест за теб. Срещни се с Луна в Голямата Зала и говори с нея. Трябва да откриеш 5 нейни вещи.

Местата:

- Синият предмет на масата в Голямата зала.

- Изчисти листата в двора на входа.

- Провери масата в библиотеката.

- До фонтана близо до Часовниковата кула.

- Входа Виадукт, близо до портрета.

Тайна в подземието:

- Използвай Инсендио на паяжината, която покрива шахматните фигури.  

Пароли за портрети :

Бележка:  запомни да говориш с портретите, след като си получил паролите и преди да излезеш от играта. Ако не го направиш, ще трябва пак да търсиш паролата.
----------------------------

- Местоположение: Стълбището 7ми етаж : Дебелата дама.
Говори с нея, после с ученика наблизо.

- Местоположение: Стълбището, Подземие.
  (Направи го след като говориш с Хана Абът) Просто говори с портрета.

- Местоположение: Подземие : Слидерин
Влез през стълбището и говори с портрета. Върни се до спалнята на момчетата. (след като си убедил Джини да дойде в Нужната стая). Върни се до портрета и получи паролата.

- Местоположение: Стълбището 1ви етаж: срещни се с мъж с кучето му. Говори с него и открий ученик на Хафълпаф.

- Местоположение: Стълбището 2ри  етаж : срещни се с интелигентен човек. Говори с него и открий първокурсник от Рейвънклоу да ти даде паролата.

- Местоположение: Стълбището 3ти  етаж: срещни се с дамата в черно. Говори с нея, отиди до портрета на мъж с куче (1 етаж) и се върни до дамата.

- Местоположение: 3ти етаж в прохода до Каменния мост. Говори с него и се върни до тоалетната на Миртъл да говориш с нея.

- Местоположение: Стълбището. Срещни се с поет с розови роби. Говори с него. Той ще те изпрати към човек в черни роби на 7мия етаж. Отиди до портрета на 2рия етаж (където се срещна с интелигентния мъж). След това отиди до Овчаря на стълбището, където ще откриеш портрет на мъж и око (близо до Билкология). Портретът на овчаря е на втората платформа точно над главата ти. Сега трябва да отидеш до портрета на заекващ човек под стълбището до Виадукт входа. Сега се върни до портрета на мъжа с куче на 1вия етаж и той ще ти каже паролата.

- Местоположение: 7ми етаж, близо до кулата по Пророкуване. (Нужна е магия Инсендио) Говори с портрета. Сега отиди на 4тия етаж и открий портрет, покрит с паяжина. Говори с него да получиш достъп.

- Местоположение: Близо до Билкология: мъж и голямо око. Просто поправи бронята и той ще ти даде паролата.

- Местоположение: Библиотека. Говори с него и отиди в Голямата Зала. Използвай Акцио на малкия подиум тук и вземи вестника.

- Местоположение: Входа Виадукт. Говори с него и изгони двама ученика от Слидерин с пръчката си. Той ще ти даде паролата.

 

************

Поздравления! Ти завърши играта Хари Потър 5.

Бонус Тайни

Много от оставащите тайни ще ги получиш като се справиш с играчи в Библиотеката, Голямата Зала, Двора с павета и общата стая на Грифиндор.

Ето още малко:

- Използвай Инсендио на рафта за книги в общата стая да запалиш огън на книгата, която преследва снича.

- Застани пред Голямата зала, където можеш да викаш сови и използвай Инсендио и Уингардиум Левиоуза срещу масите. Летящите свещи ще се запалят.

- Използвай Уингардиум Левиоуза на консервата зад къщата на Хагрид близо до тиквите.

- Издигни всички тикви към комина на Хагрид. Ще откриеш още един таен пакет на Фред и Джордж.

- Каменният мост: застани отдясно на стената когато излизаш и ще получиш допълнителни точки.

- Каменният мост: пусни се по тръбата и отляво получи тайна.

- Напусни Виадукт от задния вход, последвай скалата и открий друг пакет на Фред и Джордж.

- Разтърси всички водоливници.

Това са местоположенията на водоливниците:

- Класната стая по Защита срещу Черните Изкуства

- Двора с павета

- Виадукт

- 4тия етаж, над портрета към Библиотеката