Кликни върху оградата и ще прибереш разхлабените дъски. Кликни върху стълбата водеща надолу и ще слезеш по нея. Отиди на ляво и кликни върху разхлабената плоча на соларния покрив. Ще се появи пъзел, трябва да съединиш всички жици с непрекъсната линия помежду им. Решението се вижда на долната снимка:

 

 

Част от електричеството е възстановена.

Отиди до вратата и погледни отблизо закачената на нея бележка, долу в десния ъгъл се виждат надраскани букви AGA – броени в азбуката те заемат първо и седмо място, значи превърнати в цифрово изражение се явяват като 171. Кликни върху бравата на вратата набери код 171 и кликни върху зеления бутон отдолу.

В дясно от мивката виси връзка ключове. Кликни върху нея, ще трябва да избереш измежду всички три ключа, които да отговарят на силуетите в дясно.  Провери дали са подходящите като натиснеш ОК. За всяка игра търсените ключове са едни и същи, но са разположени на различни места във връзката. Отдолу е снимката на решението в моята игра, но тя може да бъде малко подвеждаща:

 

Качи се на втория етаж. Кликни върху статива и ще се натъкнеш на пъзел. Трябва да определиш според дирекциите на листа в дясно, на кое място е най-подходящо да се построи мелница. Решението е клетка F5. Маркирай я и кликни върху Check.

Тук има подсказки за още два пъзела. Кликни върху ръчката на грамофона (малко по-надолу от самия грамофон) и той ще изсвири мелодия, която трябва да запомниш. Кликни върху голямата книга в долния десен ъгъл, тук има скрит код за друга ключалка. Горе е надраскано 9#, това ти подсказва, че трябва да откриеш 9 цифри по страницата на книгата, някой от цифрите са написани с думи: one (1), 2, three (3), 2, one (1), 1887.

Слез долу и кликни върху шкафа на умивалника. Избери първата тройка цифри: 123 и натисни червения бутон – горната лампа в дясно светва в зелено. Набери последователно втората и третата тройка цифри: 211 и 887 и натискай след тях червения бутон. Шкафа се отваря, вземи отвътре гаечен ключ и макара с кабел.

Кликни върху ключалката под бялата лампа. Мислено номерирай клавишите от ляво на дясно от 1 до 9 (червения клавиш се пада шести) и натисни поред клавиши – 6-3-4-7-3. Погледни в килера и използвай два пъти гаечния ключ върху колелото. Вземи развитите тръби и динамото. Вземи от шкафа в дясно бинокъл. Излез от близък план.

Влез през вратата със знак за високо напрежение. Използвай ключовете върху кутията в дясно. Погледни я отблизо, ще се появи нов пъзел. Трябва да съединиш жиците според подсказките написани на листа закачен в ляво. Виж готовото решение на снимката:

 

 

После кликни върху TEST и ще получиш потвърждение, че жиците са свързани правилно. Излез от тази стая, премести курсора под килимчето и ще се появи червена стрелка, кликни върху нея и ще излезеш от къщата. Качи се по стълбата нагоре. Използвай бинокъла върху селото в далечината, виждаш, че и там няма ток. Използвай тръбите от велосипед на мястото където сочи червената стрелка, постави динамото върху тръбите и добави после дъските. Използвай кабела върху вятърната мелница и ще получиш нов източник на електроенергия. Виждаш, че бутона в стаята с електрическото табло е вече активен. Слез долу, влез в къщата, мини през вратата със знак за високо напрежение и кликни върху индикатора в ляво. Натисни червения бутон и изгледай финалната сцена.