Това е официално преминаване на Маестро: Музика на Смъртта - Колекционерско издание.

 

Общи съвети

 

* Кликни върху бутон Играй (A), за да влезеш в играта.

* С бутон Опции (B) винаги можеш да промениш големината на екрана, музиката, курсора и звука.

* От бутон Смяна на профил (C) можеш да добавиш ново име, да изтриеш някое или да смениш профилите, ако имаш различни.

* От бутон Екстри (D) имаш достъп до бонус съдържанието, което се отключва след като завършиш играта.

* Бутон Помощ (E) ти предоставя общи насоки, за това как се играе играта.

* Бутон Виж още (F) предоставя достъп до Помагалото и до сайт с повече подобни игри.

* Когато курсора се превърне в лупа, кликни и ще погледнеш мястото от близо или ще ти предостави текстова информация свързана с играта.

 

* Предметите по екран със скрити предмети (за кратко ЕСП) са написани с черно и червено, за подчертаните в червено трябва да кликнеш върху нещо, за да се появи предмета.

* За да отвориш преминаването, кликни върху бутон Помагало (G) който се намира в долния ляв край на екрана.

* Бутон Помощ (H) се намира в долния десен край на екрана.

* Имаш неограничен брой помощ по ЕСП и локациите, но трябва да изчакаш да се презареди бутона между две използвания.

* Премигващи музикални ноти показват къде има ЕСП, от които задължително получаваш предмет в инвентара накрая.

* Плъзни курсора в долния край на екрана, за да се появи лентата на инвентара (I).

* Със стрелките отстрани на лентата с инвентара можеш да прехвърляш предметите, за да виждаш тези, които остават скрити.

* Дневника (J) се намира долу в ляво на екрана. Прочитай го, когато откриваш важни улики, също така ще можеш да следиш там част от историята.

 

* За да използваш предмет от инвентара, кликни върху него и го премести до желаното място, кликни отново там.

* Можеш да прескочиш пъзел, когато бутон Реши, който се намира в горната част на екрана, се зареди. Този бутон се появява само при пъзели.

 

Част 1: Мостът

 

* Кликни върху цигулката (1) на земята.  От този момент цигулката се превръща в бутон Помощ.

* Вземи въжето (2) отстрани на кабинката.

* Огледай таблото в дясно.

* Използвай въжето върху куката (3), за да я вземеш.

* Отиди на ляво.

* Кликни върху жената (4) и тя ще ти даде медальон 1/3.

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Дръпни листа горе в ляво и кликни върху цветето (5).

* Отмести покривката от щайгата и вземи огледало (6).

* Получаваш лост (7) в инвентара.

 

* Използвай куката върху бъчвата във водата (8), за да я издърпаш.

* Огледай бъчвата и я отвори с лоста.

* Вземи рубин (9) отвътре.

* Качи се по стъпалата.

* Вземи дъската (10).

* Погледни отблизо войника легнал на масата и вземи част от медальон (11).

* Прочети бележката (12).

 

* Излез от близък план и отиди напред.

* Вземи кибрита (13) от дясно.

* Огледай купчината в ляво, дръпни плата и вземи част от щит (14).

* Постави дъската върху дупката и отиди напред (15).

* Погледни статуята долу в ляво.

* Постави рубина в празния слот (16) и вземи нож (17) от устата.

 

* Върни се 2 назад и отиди на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Вземи молива (18) и го използвай върху контура на риба (19), за да я довършиш.

* Получаваш пинцети (20) в инвентара.

 

* Погледни отблизо мрежата в ляво, използвай ножа върху мрежата и вземи кралска лилия (21).

* Върни се при вратата.

* Погледни отблизо плаката в дясно и вземи с пинцетите сребърна сачма (22).

 

* Погледни вратата отблизо, постави кралската лилия върху табелата и ще активираш пъзел (23).

* Кликни върху две плочки и ще размениш местата им.

* Плочката в средата не може да се мести.

* Вярно поставените плочки стават неподвижни.

* Виж решението на снимката (24).

* Влез през вратата.

 

 

Част 2: Градът

 

* Погледни вестника на земята и вземи ръкавици (25).

* Отиди напред и леко в ляво.

* Кликни върху старицата (26).

* Отиди напред.

* Погледни оградата в ляво отблизо и вземи тухла (27).

 

* Върни се назад и отиди на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори лампата и вземи четка (29).

* Получаваш четка в инвентара.

 

 

* Върни се назад 2 пъти и отиди на дясно.

* Огледай прозореца в ляво, удари го два пъти с тухлата и вземи част от медальон (30).

* Огледай бъчвата в дясно (31).

* Постави четката в буркана с лепило.

* Остави двете части от медальон върху бъчвата.

* Използвай четката с лепило върху лявата част от медальона (A).

* Използвай втората част от медальона върху първата, намазана с лепило (B).

* Вземи поправения медальон (C).

 

* Кликни върху птицата над вратата.

* Постави медальона в кръглия слот, за да активираш пъзела.

* Кликни върху перо, за да го хванеш и го постави на мястото му върху птицата.

* С десен клик завърташ перото, което държиш.

* Виж решението на снимката (D).

 

* Влез през вратата.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху ръчката да отвориш кутията и вземи верижка (1) и ангел (2).

* Използвай клечките (3) върху свещта (4), за да я запалиш.

* Ще получиш гаечен ключ (5) в инвентара.

 

* Вземи ръжена (6) оставен горе в ляво.

* Погледни отблизо доспехите, отвори шлема и вземи изумруд (7).

* Огледай пещта.

* Огледай кутията с инструменти на рафта и вземи абажур (8).

* Вземи кофата с вода (9).

 

* Върни се назад 3 пъти.

* Погледни долната част на уличната лампа в ляво.

* Развий с гаечния ключ 4 болта (10) и вземи буква К (11).

 

* Отиди два пъти на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху ветрилото и вземи нота (12).

* Получаваш трион (13) в инвентара.

 

* Върни се назад и отиди напред.

* Излей кофата с вода (14) върху огъня.

* Празната кофа автоматично се връща в инвентара.

* Срежи с триона дървото (15).

* Отиди напред.

* Погледни отблизо основата на лявата статуя.

* Постави изумруда по в слота и вземи око 1/2 (16).

 

* Върни се назад и отиди на дясно.

* Кликни върху старицата.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори портмонето и вземи монета (17).

* Ще получиш лопата (18) в инвентара.

 

* Върни се назад 3 пъти и отиди на дясно.

* Огледай купчината въглища (19).

* Остави празната кофа и лопатата на земята.

* Кликни върху лопатата и кофата автоматично ще се напълни с въглища.

 

* Влез през вратата в ляво.

* Погледни отблизо пещта.

* Дръпни халката върху носа (20).

* Погледни вратата на фурната и я отвори с ръкавиците (21).

* Вземи с ръжена част от плоча 1/4 (22).

* Изсипи въглищата от кофата във фурната.

* Погледни отблизо муцуната и постави в слота сребърната сачма, за да отлееш нота (23).

 

* Върни се назад 3 пъти, отиди на ляво и продължи 2 напред.

* Погледни отблизо вратата, постави нотата и ще се активира пъзел.

* Мести нотите нагоре и надолу, докато застанат на правилното място.

* Когато подредиш нотите, кликни върху ръчката  (24) в дясно, за да провериш резултата.

* Зелените ноти са по местата си, червените не са, а жълтите са на една позиция (надолу или горе) от вярното място.

* Виж решението на снимката.

* Кликни върху вратата.

 

Част 3: Театърът

 

* Влез през вратата след сцената.

* Отиди на ляво в стаята с реквизита (25).

* Погледни джоба на куклата и вземи изрисуван бутон (26).

* Върни се назад 5 пъти, отиди на дясно и влез през вратата в ляво (27).

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху ръчката да отвориш кутията и вземи карта (28) и пеперуда (29).

* Ще получиш фитил (30) в инвентара.

 

* Погледни кутията с инструменти върху масата.

* Постави изрисувания бутон в десния слот (30).

* Вземи отвертка от отворената кутия (31).

* Върни се в театъра.

* Погледни счупения полилей.

* Развий с отвертката винтовете и вземи маслен резервоар (32).

* Отиди на ляво (33).

 

* Погледни далечния край на килима (34).

* Постави на земята абажура, фитила и масления резервоар.

* Налей масло (A) в резервоара (B).

* Постави фитила (C) в резервоара.

* Постави абажура (D) над фитила.

* Постави рамката (E), за да сглобиш лампата.

* Запали лампата с кибрита (F).

 

* С поправянето на лампата се активира ЕСП.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Вземи четката от палитрата (A) и постави курсора точно върху лястовицата (B) за да получиш червена лястовица.

* Ще получиш метла (35) в инвентара.

 

* Върни се назад 3 пъти, от падналото дърво отиди на дясно.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху хляба и вземи роза (36).

* Получаваш роза в инвентара.

 

* Погледни купчината листа след свода (37).

* Измети с метлата листата.

* Вземи дръжка (38).

* Излез от близък план.

* Огледай таблото в ляво и постави дръжката (39) в слота.

* Кликни върху дръжката, за да превъртиш вестника. Вземи око 2/2 (40).

 

* Върни се в театъра и влез през вратата в ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Почисти барабана (B) с перото (A) и кликни върху еднорога.

* Ще получиш лопатка (41) в инвентара.

 

* Постави двете очи в кухините на куклата (42).

* Вземи от устата част от партитура (43).

* Върни се назад 4 пъти.

* Огледай саксията до статуята.

* Използвай лопатката два пъти в пръстта и вземи буква М (M).

 

* Отиди на ляво.

* Погледни табелата под статуята.

* Постави буква М и К върху табелата.

* Вземи флейта (A).

* Върни се в театъра.

* Огледай закованата врата в дясно и използвай лоста върху дъските 4 пъти като всеки път разковаваш горната дъска (B).

* Мини през вратата зад кулисите.

 

* Погледни отблизо статива (C).

* Добави партитурата към останалата част.

* Постави флейтата някъде по екрана и ще активираш пъзел.

* Изсвири мелодията написана върху нотния лист.

* Трябва да натиснеш част от флейтата в същия цвят като поредната нота, за двойните ноти се натиска два пъти.

* Решението: G, R, R, Y, LB, LB, B, O, R, B, O, P, P, Y, G, G.

 

* Завесата ще се вдигне, когато пъзела бъде решен.

* Погледни отблизо публиката.

* Огледай левия стол и вземи ключове (D).

 

* Върни се назад.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори торбичката (A) и вземи мъниста.

* Отвори книгата (B) и вземи джобен часовник.

* Получаваш част от плоча 2/4 (E) в инвентара.

 

* Излез от театъра и отиди на дясно.

* Погледни отблизо дървения капак.

* Постави ключовете върху капака и ще активираш пъзел.

* Вземи ключ, огледай го и го постави в подходящия катинар. Виж решението на снимката (F).

 

* Отвори капака и слез по стъпалата.

* Огледай разхлабената дъска на пода и я откърти с лоста (G).

* Вземи част от щит 2/2 (H).

* Върни се назад 3 пъти и отиди на ляво.

* Погледни отблизо вратата на парка и постави 2 части от щит върху празната плоча (I).

* Мини през вратата.

 

 

Част 4: Маестро парк

 

* Отиди напред и после на дясно.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху къщичката за птици и после върху славея (1).

* Получаваш ножовка (J) в инвентара.

 

* Върни се назад и после отиди по стъпалата зад фонтана.

* Погледни отблизо гроба в дясно и вземи цигулка (K).

* Огледай решетката в ляво и използвай ножовката. Вземи четка (L).

* Върни се назад 3 пъти, отиди напред, на дясно и слез по стъпалата.

* Погледни отблизо нишата в ляво и почисти с четката паяжината 3 пъти.

* Вземи слънце (M).

 

* Върни се назад 3 пъти, отиди два пъти на ляво и после напред.

* Погледни основата на счупената статуя.

* Постави розата и слънцето в празните слотове и ще активираш пъзел.

* Използвай каналите свързващи слотовете, за да подредиш символите по местата издълбани в камъка.

* Виж решението на снимката (E).

* Вземи клапан (F) след като решиш пъзела.

 

* Върни се назад.

* Погледни отблизо между дърветата в ляво и постави клапана на мястото му върху тръбата (G).

* Завърти клапана и ще активираш ЕСП във фонтана.

 

* Събери предметите по списъка.

* Вземи камата (1) и изчовъркай ключа от стената (2).

* Получаваш глава от факла (H) в инвентара.

 

* Отиди напред.

* Огледай статуята и постави главата от факла върху дръжката, която държи в ръка.

* Запали факлата с кибрита.

* Вземи горящата факла (I).

* Огледай тръните по стъпалата и ги изгори с факлата (J).

 

* Качи се по изчистените стъпала.

* Огледай гроба в ляво и вземи медальон 2/3 (K).

* Огледай корените на дървото и вземи бисквита (L).

* Огледай гнездото върху дървото и вземи череп (M).

* Огледай разкопания гроб и вземи част от плоча 3/4 (N).

* Погледни отблизо ковчега и постави черепа в празния слот (O).

* Отвори ковчега, погледни възглавницата и вземи пиано (P).

 

* Върни се в парка.

* Погледни отблизо пейката.

* Кликни върху гарвана.

* Дай бисквита на гарвана и вземи монета (Q), когато отлети.

* Отиди на дясно.

* Огледай телескопа и пусни монетата в слота (R).

 

* Огледай 4 символа издълбани в колоната, те са указание към пъзел. До всеки музикален инструмент има някакви предмети: до барабана - палки, до валдхорната - бутони, до рояла - клавиши и до цигулката - череп.

* С поглеждането през телескопа активираш ЕСП.

* Събери всичко по списъка.

* Вземи ножа (1) и довърши издълбаното сърце (2) върху пейката.

* Получаваш валдхорна (S) в инвентара.

 

* Огледай катинара, с който е заключена веригата на лодката (T).

* Постави рояла, цигулката и валдхорната по техните места.

* Използвай стрелките за да подредиш под музикалните инструменти същите предмети, които видя до символите през телескопа: цигулка - череп, роял - клавиши, до барабан - палки и валдхорна - бутони.

 

 

Част 5: Под земята

 

* Кликни върху лодката и ще стигнеш до острова.

* Вземи от масата маска (A).

* Вземи лък от земята.

* Върни се назад 4 пъти, отиди напред, на дясно и слез по стъпалата.

* Огледай бъчвата за вино (C), постави маската на мястото и ще активираш пъзел.

 

* Кликни върху два символа и ще размениш местата им. Трябва да подредиш процедурата по изнасяне на концерт.

* Решението (D):

* Първия слот е за нотите, идеята за зараждането на мелодията.

* Втория слот е за партитурата, записването на идеята.

* Третия слот е за статива, върху който се поставя партитурата.

* Четвърти слот е за цигулката, инструмента, с който ще се свири произведението.

* Пети слот е за музиканта, който ще изпълни произведението.

* Шести слот е за сцената, на която ще се проведе концерта.

* Седми слот е за цветята, които ще получи изпълнителя след концерта.

 

* Влез в бъчвата и отиди на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Дръпни завесата в дясно и вземи ножица  (E).

* Получаваш градинска ножица в инвентара.

 

* Върни се при лодката и отиди на острова.

* Погледни отблизо отровния бръшлян и използвай ножицата върху него (F).

* Отвори портмонето и вземи тебешир (G).

 

* Върни се в парка при фонтана.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Използвай лопатката (1) върху пясъка над фонтана и вземи чиния (2).

* Получаваш манометър (H) в инвентара.

 

* Върни се назад 2 пъти, отиди напред, на дясно и слез по стъпалата. Мини през бъчвата и отиди на ляво до котелното.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Махни металната плоча на стената и вземи свещ (I).

* Получаваш тирбушон (J) в инвентара.

 

* Върни се назад 2 пъти.

* Погледни рафта в дясно и използвай тирбушона върху тапата на легналата бутилка (J).

* Вземи бутилка с вино (K) и дръжка (L).

* Погледни делвата в ляво и излей в нея виното от бутилката (M).

* Вземи клапани за тромпет (N).

 

* Отиди напред.

* Погледни дъската насреща и кликни върху двете вратички, за да се отворят (O).

* Използвай тебешира, за да повториш уравненията.

* 2 плюс 3 е равно на кръг, кръгът представлява сумата от двете цифри, значи това е 5.

* 2 + триъгълник + 13 минус 5 е равно на 11. Триъгълника трябва да се замени с 1, за да се получи краен резултат 11.

* Отиди на ляво.

* Огледай тръбите в ляво на котела и постави манометъра на мястото му.

* За да решиш пъзела, премести червения клапан на 5 и синия клапан на 1 (липсващите цифри от уравненията).

* Парата от тунела в дясно ще спре да излиза от тръбите.

 

* Върни се назад и отиди на дясно, ще се озовеш в гробница.

* Кликни върху музиканта с латерната и постави дръжката на мястото, ще отвориш врата (P).

* Влез през вратата.

 

 

Част 6: Работилницата

 

* Изкачи стъпалата и ще излезеш на улица.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Размести щайгите и вземи гайда (1) и червено стъкло (2).

* Получаваш червено стъкло в инвентара.

 

* Огледай щайгата на улицата и я счупи с лоста.

* Вземи дъски (R).

* Вземи част от чукало за врата 1/2 (S).

* Отиди 2 напред.

* Огледай пощенската кутия.

* Отвори капака и вземи част от чукало за врата 2/2 (T).

* Върни се назад 2 пъти.

* Погледни вратата на работилницата в дясно (U).

* Постави двете части от чукало в слота.

 

* Влез в работилницата за музикални инструменти.

* Огледай рафта горе в ляво и вземи струни (V).

* Отвори чекмеджето, погледни в него и вземи чук (W).

* Обърни внимание на табелата: 'Отваря в 7 сутринта.' (X).

 

* Върни се назад 3 пъти, в гробницата.

* Погледни отблизо цигуларя в ляво и постави лъка в ръката му (1).

* Погледни отблизо челиста и постави струните (2) върху челото.

* Погледни отблизо тромпетиста и постави клапаните върху тромпета (3).

* Когато довършиш всички музиканти ще се появи пиедестал в средата на гробницата.

* Погледни отблизо пиедестала.

* Удари урната с чука 3 пъти.

* Вземи част от плоча 4/4 (4) и стрелки на часовник (5) от счупената урна.

 

* Върни се на улицата пред работилницата.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

*Вземи клечките (A) и запали фенера (B).

*Получаваш магнит (6).

 

* Влез в работилницата.

* Погледни отблизо часовника и постави стрелките върху циферблата.

* Според табелата в чекмеджето, магазина отваря сутрин в 7.

* Свери часовника на седем часа и вземи нота (8).

* Върни се назад два пъти.

* Огледай голямата тръба в ляво.

* Използвай магнита върху ключа (9), за да го вземеш.

 

* Погледни отблизо решетката в дясно и използвай ключа в ключалката (A).

* Кликни върху ключа и ще активираш пъзел.

* Трябва да кликнеш последователно върху два еднакви черепа и те ще изчезнат.

* Виж решението на снимката.

* Вземи ключ сол (B) след като решиш пъзела.

* Отиди 3 напред до имението на семейство Смит.

 

 

Част 7: Имението

 

* Погледни отблизо долния ляв край на входната врата.

* Постави нотата и ключа сол в празните слотове и ще активираш пъзел.

* Червената нота (C) горе в ляво показва, че с тях вратата е заключена. Синия ключ сол  (D) горе в дясно показва, че отключва вратата.

* Целта е да превърнеш всички червени ноти в сини сол ключове.

* Виж решението на снимката.

 

* Влез през отворената врата.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Постави половинката маска от земята (1) до останалата половина от маска (2) на стената и вземи маска.

* Получаваш линия (E) в инвентара.

 

* Огледай вратата в дясно и използвай линията, за да вдигнеш резето (F).

* Влез в отворената кухня.

* Погледни отблизо прозореца.

* Кликни два пъти върху пердето и вземи свещник (G).

 

* Върни се назад.

* Погледни отблизо статуята в ляво от стъпалата. Постави свещника в ръката и статуята ще си отвори устата.

* Вземи пирони (H) от отворената уста.

* Излез отвън.

* Погледни отблизо стълбата в ляво (I).

* Използвай дъските и после пироните върху повредената стълба.

* Използвай чука върху 4 пирона.

 

* Качи се по стълбата.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Използвай ножицата (1) върху торбата (2) и вземи синьо стъкло (J). 

* Получаваш синьо стъкло (J) в инвентара.

 

* Огледай счупения олук и вземи зелено стъкло (K).

* Погледни отблизо прозореца отгоре (L).

* Постави синьото, зеленото и червеното стъкло по местата им върху прозореца.

* Кликни върху дръжката на прозореца и влез на тавана.

 

 

Част 8: Тавана

 

* Вземи перата за прах (M) оставени долу в дясно.

* Огледай лампата горе в дясно.

* Кликни върху стъклото и вземи молец (N).

 

 

* Върни се в имението и влез в кухнята.

* Погледни отблизо масата.

* Използвай перата за прах върху брашното и ще видиш код за сейф (O).

* Върни се назад и се качи нагоре по стъпалата.

* Провери бележката в ляво, дава ти последната част от кода за сейфа (P) - нотата в горния десен край на листа.

* Кликни върху последната картина и ще се появи сейф (Q).

* Използвай стрелките от двете страни на всеки символ, за да променяш изображенията.

* Използвай кода, който видя в кухнята и знака от бележката, за да отвориш сейфа.

* Виж решението на снимката.

* Вземи пръстен с печат (R) от сейфа.

 

* Върни се назад.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Махни кърпата от главата на статуята и вземи брошка (1).

* Получаваш дръжка за прозорец (S) в инвентара.

 

* Погледни отблизо насрещната врата (T).

* Постави пръстена с печат върху ключалката и влез в кабинета.

* Огледай горния прозорец и постави дръжката (U).

* Кликни върху дръжката и вземи части от снимки (V).

 

* Кликни върху бюрото и ще отвориш пъзел.

* Постави накъсаните снимки върху бюрото, за да го активираш.

* С ляв клик вземаш част и с десен я завърташ.

* Трябва да подредиш двете снимки, както е показано на картинката (W).

* Вземи ключа (X) след като решиш пъзела.

 

* Огледай голямата статуя и постави ключа в ключалката (1).

* Завърти два пъти ключа, за да отвориш сейфа. Вземи червен бутон (2).

* Върни се назад до голямата статуя в центъра на града.

* Погледни основата на статуята.

* Използвай ножа 3 пъти, за да отстраниш бръшляна.

* Постави 4 части от плоча по местата им.

* Вземи Симфония на Живота (3).

 

* Отиди пред имението и се качи по стълбата на покрива.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Използвай стрелата (A) върху сърцето (B) и вземи ранено сърце.

* Получаваш ключ (4) в инвентара.

 

* Влез през прозореца.

* Погледни отблизо капака горе в ляво на екрана.

* Постави бутона върху пъзела, за да го активираш.

* С клик върху стрелките завърташ кръговете. Трябва да подредиш кръговете по начина показан горе в дясно на пъзела.

* С бутон Отново започваш отначало.

* Този пъзел е на случаен принцип и за него няма готово решение.

 

* Когато решиш пъзела, използвай ключа върху ключалката.

* Завърти ключа веднъж, за да отвориш капака и слез надолу.

 

Част 9: Къщата на Емили

 

* Погледни бележката (1) на земята. Обърни внимание на позата на музиканта, ще ти е необходима при решаването на пъзел.

* По този екран има две посоки в дясно, които отвеждат на различни места. Постави курсора в горната част на екрана и надясно, докато се появи стрелка. Отиди в банята (2).

* Дръпни завесата на ваната и ще активираш ЕСП (3).

 

* Открий всички предмети по списъка.

* Използвай червената макара (A) върху морската звезда (B) на хавлията и ще получиш червена морска звезда.

* Получаваш глава на кукла (4) в инвентара.

 

* Върни се назад, отвори отсрещната врата и влез в детската.

* Погледни леглото отблизо и върни главата на куклата.

* Вземи кранче от куклата (5).

* Отиди в банята.

* Дръпни завесата пред мивката.

* Постави кранчето върху батерията на мивката и пусни водата.

* От парата ще се появят символи на огледалото (6).

 

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Изчисти короната (A) с четката (B) и вземи златна корона.

* Получаваш водно конче (7) в инвентара.

 

* Върни се назад в коридора.

* Погледни отблизо вратата в ляво.

* Премести 3 ключалки по начина показан на изпотеното огледало в банята (8).

* Влез в спалнята.

* Погледни тоалетката и вземи превключвател (9).

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Премести завесата и ще откриеш всички предмети написани в червено (изписват се на случаен принцип). 

* Получаваш пеперуда (10) в инвентара.

 

* Върни се назад два пъти.

* Отвори сандъка долу в ляво.

* Постави молеца, пеперудата и водното конче по местата им (11).

* Вземи стълба (12).

* Спусни се през отвора в пода.

* Отиди на дясно в долната част на екрана (13).

* Използвай стълбата в дупката и се спусни долу (14).

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху кофата и вземи чайник (15).

* Получаваш ключ (16) в инвентара.

 

* Прочети бележката (17) на земята. Обърни внимание на стойката на музиканта, ще ти трябва за пъзел (отбелязва се в дневника).

* Върни се в спалнята на възрастните.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори калъфа за цигулка и събери предметите написани в червено (генерират се на случаен принцип).

* Получаваш крушка (18) в инвентара.

 

* Погледни калъфа за цигулка в дясно и го отвори с ключа (19).

* Погледни бележката и обърни внимание на позата на музиканта (20).

 

* Отиди в детската стая.

* Погледни отблизо масата до прозореца.

* За да повториш позата на музиканта, трябва да кликваш върху винтчетата по ставите. Пъзелът няма да се активира, докато не откриеш и трите подсказки за него.

* С десен клик можеш да връщаш в обратна посока.

* Трябва да подредиш 3 фигури, за да решиш пъзела.

* Виж снимката с 3 решения (21).

* Вземи медальон 3/3 (22) след като решиш пъзела.

 

 

Част 10: Маестро

 

* Отиди в подземието като се върнеш назад, отидеш на дясно (долното) и се спуснеш по въжената стълба.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Използвай чука и длетото (A) върху циментираната част от орела (B) и вземи златен орел.

* Получаваш ремък (23) в инвентара.

 

* Погледни отблизо механизма в ляво.

* Постави крушката (A), превключвателя (B) и ремъка (C) по местата им.

* Кликни върху превключвателя, за да включиш генератора.

* Отиди напред.

* Постави трите медальона в слотовете и ще активираш пъзел (D).

 

* Използвай стрелките, за да прехвърляш частите от пъзела.

* Понеже няма стрелки на средните ред и колона ще използваш другите стрелки, за да местиш тези части. Квадрата в средата е неподвижен.

* Решението на този пъзел е на случаен принцип. Крайния резултат е показан на снимката (1).

 

* Отиди напред, след като решиш пъзела.

* Погледни отблизо огледалото в ляво и го счупи с лоста (E).

* Погледни статива и постави върху него Симфонията на Живота (F).

* Вземи цигулката (G) от пода.

* Погледни отблизо камината и хвърли цигулката в огъня (H).

 

Бонус част

 

* Върни се в Главното меню и кликни върху Екстри, от там Играй бонус нивото.

* Вземи лоста (1) близо до камината.

* Погледни отблизо огледалото и вземи парче стъкло (2).

* Погледни стола и разпори с парчето стъкло тапицерията.

* Вземи част от пъзел (3).

 

* Кликни върху рамките над камината.

* Постави частта от пъзел, за да го активираш.

* Вземи с ляв клик част от пъзел и я пусни с десен клик.

* Виж решението на снимката (4).

 

* Разкрива се таен проход на задната стена.

* Огледай тайния проход.

* Използвай лоста върху 4 скоби (5).

 

* Излез навън.

* Отиди на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Използвай камата (A) върху платното (B) и вземи празна рамка.

* Получаваш кирка (C) в инвентара.

 

* Върни се назад.

* Огледай стената в дясно (6).

* Разбий 2 стената с кирката и влез през дупката.

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Махни покривалото и вземи предметите отбелязани в червено (генерират се на случаен принцип) 

* Получаваш отвертка в инвентара.

 

* Погледни фонтана.

* Отстрани боклуците и вземи книга (7).

* Върни се назад два пъти и отиди на дясно.

* Погледни отблизо долната част на колоната в средата и вземи част от градинска ножица (8).

 

* Влез през вратата в ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори медальона (A) и вземи снимка.

* Получаваш масльонка (B) в инвентара.

 

* Върни се назад два пъти.

* Погледни сандъка долу в ляво.

* Погледни отблизо ключалката, използвай отвертката върху винтовете (13) и ще получиш болт. Под плочата ще се появи слот за ключ сол.

 

* Отиди на ляво и после на дясно.

* Погледни стената в ляво и постави втората част от градинска ножица и болта.

* Вземи едната част от ножица и я постави върху другата (14).

* Постави болта в дупката по средата (15).

* Вземи градинска ножица.

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Махни главата на маймуната и вземи нота-череп (A).

* Получаваш нота-череп 1/4 в инвентара.

 

* Върни се назад и отиди на ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори фенера (B) и вземи нота-череп.

* Използвай секача (C) върху устата на статуята и зъба се получава автоматично (D).

* Получаваш нота-череп 2/4 в инвентара.

 

* Погледни бръшляна над вратата (съседната статуя) и го срежи с градинската ножица (16).

* Вземи ключ (17).

* Върни се назад два пъти и отиди на дясно.

* Огледай вратата в дясно и използвай масльонката върху катинара (18).

* Използвай ключа и влез вътре.

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Получаваш нота-череп в инвентара 3/4.

 

* Върни се назад два пъти, отиди напред пред сградата насреща (19).

* Огледай земята долу в дясно и вземи нота-череп 4/4 (20).

* Погледни отблизо вратата.

* Постави 4 ноти череп и ще активираш пъзел (21).

 

* Мести нотите надолу и нагоре, докато всички се изравнят в една линия по средата.

* За да решиш пъзела, премести нотите в този ред:

* Последния череп премести (E) на линия 5.

* Третия череп премести (C) на линия 5.

* Четвърти череп премести (D) на линия 3 което ще го изравни с последните 3 черепа.

* Втори череп премести (B) на линия 4.

* Първи череп премести (A) на линия 3 и ще го изравниш с първите два черепа.

* Ако сбъркаш, можеш да използваш бутон Отново  (R) в дясно.

 

* Влез през вратата, когато решиш пъзела.

* Погледни раклата в дясно и вземи кибрит (22).

* Погледни лявата врата и ще активираш пъзел (23).

 

* Трябва да преместиш жълтите плочки така, че да освободиш път към изхода за синята плочка.

* Виж решението на снимката. Мести плочките поред на номерата в посоката показана на снимката.

 

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори 3 вратички на шкафа и зад тях ще откриеш предметите написани с червено (генерират се на случаен принцип).

* Получаваш ръкавица в инвентара.

 

* Погледни отблизо леглото.

* Дръпни покривката и вземи мъртва роза (24).

* Огледай стола и вземи табелка (25).

* Погледни прозореца отблизо и вземи червен кръст (26).

 

* Излез от близък план и се върни назад.

* Огледай портрета в ляво.

* Постави табелката под портрета и вземи ключ сол (27).

* Върни се назад два пъти.

* Погледни сандъка и после ключалката.

* Постави ключа сол на мястото и ще отвориш сандъка (28).

* Вземи черна свещ отвътре (29).

* Прочети бележката (30).

 

* Излез от близък план, отиди на дясно и влез през вратата в дясно.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху сандъка и вземи парцал (1).

* Получаваш парцал в инвентара.

 

* Погледни чантата в ляво и постави червения кръст в слота (31).

* Кликни върху кръста, за да отвориш чантата и вземи страница от книга 1/3 (32).

* Огледай рафта в дясно, отрежи роза с градинската ножица (33).

* Вземи отрязаната роза с ръкавицата.

 

* Върни се назад и влез през вратата в ляво.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Кликни върху ръчката (A) и вземи гълъб, бухал, жито и пружина.

* Получаваш ръчка (34) в инвентара.

 

* Погледни коритото в ляво от пещта и потопи парцала във водата, за да го намокриш (35).

 

* Отиди пред централната сграда и влез вътре.

* Влез през вратата в ляво в спалнята.

* Отвори ЕСП и събери всичко по списъка.

* Отвори 3 вратички на шкафа и събери предметите написани с червено (генерират се на случаен принцип).

* Получаваш свещ в инвентара.

 

* Погледни отблизо прозореца и го изчисти с мокрия парцал.

* Вземи страница от книга 2/3 (36).

* Върни се назад.

* Погледни под големия изрисуван прозорец насреща.

* Отстрани фурнира и ще се отвори механизъм (37).

* Постави ръчката в механизма (38).

* Дръпни ръчката и слез долу през тайния проход, който ще се отвори на пода.

 

* Погледни нишата на лявата стена и вземи страница от книга 3/3 (39).

* Вземи метлата (40) от дясно.

* Погледни ковчега на стената в дясно, отмести с лоста капака и вземи череп (41).

 

* Върни се назад два пъти.

* Погледни улицата в ляво и измети с метлата листата (42).

* Вземи дръжка (43).

* Влез в къщата.

* Погледни отблизо раклата в дясно и постави дръжката на чекмеджето.

* Отвори чекмеджето и вземи ключ (44).

 

* Върни се назад два пъти, отиди на дясно и влез през вратата в ляво.

* Погледни масата и постави книгата върху плота (45).

* Използвай ключа върху книгата и кликни да се отвори. 

* Постави 3 страници в книгата и ще видиш ритуал.

 

* Отиди в криптата, през тайния проход под цветния прозорец (46).

* Погледни книгата на земята.

* Постави мъртвата роза (DR), розата (R), черепа (S), черната свещ (BC) и свещта (C) около книгата, както е показано на снимката.

* Запали двете свещи с кибрита.

* Изгори розата  (R) върху черната свещ (BC).

* Изгори мъртвата роза (DR) върху жълтата свещ (C).

 

* Поздравления! Завърши Маестро: Музиката на Смъртта - колекционерско издание!