Основни съвети

·         От главното меню, можеш да регулираш различни настройки, като музика и звук, яркост и режим на екрана от менюто с опции.

·         Когато излезеш от играта в средата на главата, ще трябва отново да започнеш отначало същата глава.

·         Нещата в средите, често могат да бъдат преместени, като завеси и врати. Понякога няма нищо общо със сегашния пъзел.

·         Когато се опитваш да решаваш пъзел, кликни върху нещо, което изглежда интересно. Много пъти ще получаваш съвети за това как да решиш пъзела или какво да направиш за следващата стъпка.

·         Понякога няма да можеш да решиш пъзела, докато кликаш, за да научиш информация за определени предмети.

Глава 1: Работният кабинет на Лорд Норт

1-1

·         Кликни върху рафта в горния ляв ъгъл на изображението, за да го отвориш (1).

·         Кликни върху синия кристал в шкафа след като го отвориш и го сложи в дупката на скулптурата до камината (2).

·         Тайният панел от дясната страна на скулптурата ще се отвори автоматично. Кликни върху кутията, тя е показана на снимката горе (3).

·         Виж снимката с решението.

1-2

Magic Academy II

·         Кликни върху камината в долния ляв ъгъл, за да я отвориш (1).

·         Кликни върху дървата над камината и ги сложи в нея.

·         Кликни върху купчина документи от дясната страна на екрана, до тайника, и ги сложи при дървата в камината за огрев.

·         Натисни кибрита на масата в долния десен ъгъл на екрана (2) и го сложи до свещта до камината, за да го запалиш.

·         Натисни на кибрита, за да го запалиш и го сложи до дървата с купчината документи, за изгаряне на дървата за огрев.

·         Панела над камината ще се отвори автоматично. Кликни върху ключа, който стои зад панела и го сложи пред кутията на масата в долния десен ъгъл на екрана (3).

·         Виж снимката с решението!

1-3

·         Кликни върху всяко парче да се върти и ги свържи към всички червени светлини от дясната страна на екрана.

·         Виж снимката с решението!

1-4

·         Първо намери 11 скрити предмети оцветени в зелено на снимката, които са със същата форма като тези в списъка, в горния десен ъгъл на екрана.

·         Отвори кутията в долния ляв ъгъл на екрана, за да намериш един предмет от дадените.

·         След това натисни храста, за да преместиш листата.

·         Ключът е зад храста. Кликни върху него, за да го сложиш в инвентара в горния ляв ъгъл.

·         Кликни върху стола в долния десен ъгъл на екрана, за да го преместиш. Един от скритите предмети, златната скулптура, както и дървения рафт ще се покажат.

·         Натисни ключа от инвентара и с него отвори рафта. Като го отвориш ще се появят сребърни монети, вземи ги.

·         Когато откриеш всичките 13 предмета, ще можете да вземете стомната в средата на екрана.

·         Последният скрит предмет е зад стомната, затова го вземи.

·         Виж снимката, за да видиш къде се намират всичките скрити предмети!

Глава 2:  Конферентна зала

2-1

·         Намери 15 свещи в конферентната зала.

·         Има 4 свещи зад вратата от лявата страна на екрана.

·         Има 2 свещи вътре в рафта от лявата страна на скулптурата - дракон.

·         Има и една свещ вътре в шкафа, който се намира вдясно и долу на екрана /дясната страна на дракона/.

·         Погледни снимката, за да видиш къде се намират всичките свещи.

2-2

·         Има два червени кристала на масата в долния ляв ъгъл и във вътрешността на рафта в лявата страна на дракон скулптурата.

·         Кликни върху картината, от дясната страна на дракон скулптурата и я сложи в рамката от дясната страна на входната врата.

·         Кликни върху червеният кристал и го сложи в картината.

·         Кликни върху дървения часовник от дясната страна на скулптурата – дракон, за да го отвориш.

·         Кликни върху часовника от лявата страна на дракон скулптурата и го сложи в дървения часовник.

·         След като сложиш часовника, от ръцете на дракона излиза червена светлина и се появява нова картина в рамка в горния ляв ъгъл на екрана.

·         Кликни върху вторият червен кристал и го сложи във втората картина.

·         Погледни снимката с решението!

2-3

·         Първо трябва да намериш 13 скрити предмети от горния списък на предмети, в горната дясна част на екрана. Тези предмети са маркирани със зелен цвят в снимката.

·         Кликни върху вратата на часовника от дясната страна на дракон скулптурата, за да го отвориш и да намериш короната, както и огледалото.

·         Кликни върху вратата на рафта от лявата страна на дракон скулптурата, за да намериш пакета от документи и чукчето.

·         Кликни върху входната врата от лявата страна на екрана, за да намериш дървено стъпало.

·         След като откриеш всичките 13 предмета, ще можеш да вземеш ветрилото до входната врата.

·         След като вземеш ветрилото, зад него ще се появи свитък. Вземи го.

·         Погледни снимката, за да видиш къде са разположени предметите.

Глава 3: Тренировъчна зала

3-1

·         Първо трябва да намериш 13 скрити предмети от горния списък на предмети, в горната дясна част на екрана.

·         Кликнете върху рафта от дясната страна на екрана, за да вземете един от предметите.

·         Кликни върху чекмедже на шкафа, намиращ се в лявата част на екрана, за да го отвориш и съответно да вземеш предмет.

·         След като намериш всичките 13 предмети от списъка, ще можеш да намериш 14-ят предмет, който се намира вътре в шкафа от лявата страна на екрана.

·         След като вземеш 14-ят предмет, зад него ще намериш гребен, вземи го.

·         Погледни снимката, за да видиш къде се намират предметите.

3-2

 

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Гледай примерите и ги повтаряй, за да можеш да решиш задачата.

·         За да завършиш тази мини-игра, трябва да минеш успешно всичките 7 задачи.

·         Виж снимките с решението.

3-3

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни върху камъка на рафта в лявата страна на дракон скулптура в средата на екрана, за да го отвориш.

·         Кликни върху ключа и го сложи в ключалката на дракон скулптурата.

·         В тялото на дракона се появява кристална сфера.

·         Кликни върху кристалната сфера и го сложи в дупката на стената на голяма кръгла маса.

·         Тогава ще се появи отварата. Постави отварата на стената от дясната страна на екрана.

·         Драконът и магическата енергия ще се появят в средата на екрана. Постави магическата енергия в дракона.

·         След което драконът ще падне, тогава кликни върху ветрилото, за да го вземеш.

·         Постави ветрилото в един от стълбовете в лявата страна на екрана.

·         Магическа енергия ще се появи вътре в устата на дракон скулптурата, вземи магическата енергия и я постави на дракона, създаден от поставянето на ветрилото.

·         Погледни снимката с решението.

Глава 4: Тъмният коридор

4-1

·         Намери 15 колби и шишенца.

·         Отвори завесата на лявата част на екрана, за да намериш 2 предмета.

·         Виж снимката, за да разбереш къде стоят всичките предмети.

4-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни на завесата –лява страна на екрана и на вратата – в средата на екрана, за да ги отвориш.

·         Вземи зелената, жълтата,червената и синята светлина, като тяхното местоположение ще видиш на снимката и ги сложиш в кристалите на стълбовете, всяко според цвета си.

·         След което скулптурата ще слезе до средата на екрана. Вземи чашата на живота, тя се намира в горния десен ъгъл на екрана.

·         Като я вземеш я сложи до фонтана, за да я напълниш с вода.

·         Полей дървото с чашата.

·         Виж снимката за решение.

4-3

Magic Academy II

·         Първо трябва да намериш 13 скрити предмети според списъка, който се намира в горния десен ъгъл на екрана.

·         Натисни зеленият,синият и червеният кристал, тогава скулптурата ще се вдигне и ще можеш да намериш предмета под жълтият кристал.

·         След като намериш всичките 13 предмета, ще можеш да вземеш ветрилото, което се намира в дясната страна на екрана.

·         Зад ветрилото, ще намериш последният обект – чувал.

·         Погледни снимката за местоположението на предметите.

Глава 5: Стаята на илюзиониста

5-1

Magic Academy II

·         Намери 15 разлики.

·         Виж снимката за решение.

5-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни на каменния стълб в лявата част на екрана, за да се появят символи и думи.

·         Вземи меча от долни десен ъгъл на екрана, за да отрежеш листата на храста, който се намира в лявата част на екрана.

·         Вземи листото и го сложи на каменното място, където са символите. Ще се появи ябълка.

·         Вземи ябълката и я сложи в устата на скулптурата, намираща се на каменния стълб вдясно на екрана. Ще се появи ключ.

·         Вземи ключа и отвори катинара на кладенеца.

·         Вземи магическия жезъл, който е пред завесата и зад кладенеца, за да подпреш капака.

·         Погледни снимката с решението.

5-3

Magic Academy II

·         Всички символи трябва да ги кликаш по два пъти, за да откриеш този, който ти трябва.

·         Много пъти скритите символи са Х и М, веднъж като ги кликнеш ще бъдат в правилната си форма.

·         Открий всичките 13 символа, след което ще можеш да вземеш последните два, които са оцветени в синьо.

·         Виж снимката за местоположенията.

5-4

Magic Academy II

·         За да решиш този пъзел, трябва да премахнеш еднаквите руни.

·         На снимката е показан пример, погледни го ако се затрудняваш.

5-5

Magic Academy II

·         В тази мини-игра буквите са разбъркани и ти трябва да ги подредиш правилно, за да прочетеш скритият текст.

·         Текста гласи:  Само пясъкът на времето ще възвърне равновесието.

 

Глава 6:  Работният Кабинет на Лорд Норт

6-1

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Отвори двете дървени врати оградени в червено на снимката и намери 9 оръжия, които са оградени в зелено.

·         Натисни стрелката, на снимката е оградена в жълто, за да отидеш на балкона.

·         Натисни сандъка, стола и храста, за да ги преместиш и да откриеш останалите 6 оръжия от колекцията.

·         Погледни снимките с решението.

Глава 7:  Работният кабинет на Гуенд

7-1

Magic Academy II

·         Кликни върху вратата на гардероба, след което намери 11 скрити предмета.

·         Натисни плочата над камината (на снимката е оградено в червено), след като го натиснеш плочата ще изчезна и на нейно място ще се появи ключ. С него отвори шкафа на гардероба.

·         Подковата е скрита в шкафа, която досега беше заключена. До подковата има друга плоча, вземи я и я сложи на стълба, където има същият символ (на снимката е оцветено в светло синьо).

·         Когато го направиш, картинката над камината ще се свие и ще откриеш нов скрит предмет от списъка.

·         Когато намериш всичките 13 предмета ще можеш да вземеш и скулптурата-кон, която се намира в горния десен ъгъл на екрана. Последният обект е на същото място, където е и конят – скулптурата.

·         Погледни снимката с решението!

7-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни върху огледалото и го сложи на масата пред камината.

·         Вземи таблата зад свитата картина и я сложи на шкафа, мястото, където е голямото растение във ваза. Вземи растението и подпри таблата.

·         Вземи шишенцето със сребро и пръскачката на масата, за да почистиш таблата.

·         Виж снимката с решението!

7-3

Magic Academy II

·         Кликни на всичките парченца хартия като ги въртиш и ги поставиш на правилното място, за да направиш цялата страница.

·         Виж решението на снимката.

Глава 8: Оранжерията

8-1

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Намери 20 лилави цветя. Местоположението можеш да видиш от снимките, червените оградени места са тези, които трябва да ги натиснеш, за да ги преместиш и да вземеш скритите в тях цветя.

·         Погледни снимките ако се затрудняваш.

8-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Първо трябва да намериш 9 скрити предмети дадени в списъка в горния десен ъгъл на екрана.

·         Натисни местата, които са оградени в червено на снимката, за да ги отвориш или преместиш.

·         Намери останалите скрити предмети, които са оградени в жълто на снимката.

·         Когато намериш всичките 13 предмета, ще можеш да намериш предмета ограден в лилаво на екрана в лявата част, след което взимаш последният предмет, също ограден в лилаво на снимката, само че в дясната част на екрана.

·         Виж снимката за решението и местата на предметите.

8-3

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни върху кутията в дясно, за да я отвориш.

·         Вземи лопатата от там и я сложи в градинското легло.

·         Отвори вратата на скулптурата – кръг в ляво. От там вземи градински ножици и изрежи паяжината в градинското легло.

·         Вземи зъбите и ги сложи на пръчката, за да направиш гребло, след което ги сложи в градинското легло.

·         Отвори камъка, намиращ се на масата в ляво на екрана, за да вземеш торбичка със семена и да ги посееш.

·         Вземи лейката и полей градинката!

·         Погледни снимката със съответното решение.

8-4

Magic Academy II

·         Открий 15 разлики в двете картинки.

·         Решението е на снимката.

8-5

Magic Academy II

·         Реши пъзела, като поправиш пътеката, и като наредиш правилно плочките.

·         Решението на снимката!

Глава 9: Стаята на Ричърд

9-1

·         Намери всички двойни образи.

·         На снимката те са оградени в един и същ цвят.

·         Ако се затрудняваш, виж снимките с решението.

9-2

·         Намери 15 кости и черепи, като 9 от тях са в стаята на Ричърд, а останалите 6 са вътре в кладенеца.

·         Местата оградени в червено, са тези които трябва да натиснеш, за да ги преместиш и да вземеш костите скрити в тях.

·         Погледни снимката с решението.

9-3

·         Намери 15 предмета, които са дадени в списъка, който се намира в горния десен ъгъл на екрана. Когато намериш 13 предмета, ще можеш да вземеш 14-ят, който е ограден в червено, след него можеш да вземеш и последният предмет, ограден в лилаво.

·         Погледни снимката с решението.

9-4

·         Ще се отвори пъзел, който трябва да решиш. За да го решиш трябва да подредиш скъсаните парчета в една картинка. Ще получиш „предсказанието“ на кладенеца.

·         Виж снимката с решението.

Глава 10: Галерията

10-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Трябва да подредиш всяка статуя или предмет, там където му е мястото.

·         На снимките всеки предмет си има свой цвят и неговото място, където трябва да бъде поставено е със същия цвят, с който е ограден и предмета.

·         След като поставиш всички предмети, от тавана ще слезе лампа с червен кристал.

·         Натисни червеният кристал и ще видиш тайната врата, която се намира вдясно на екрана.

·         Виж снимките с решението.

10-2

Magic Academy II

·         Вземи червения кристал и го премести там където е каменната скулптура отдясно.

·         След което каменната скулптура ще се премести само за няколко секунди. Побързай да отвориш тайната дупка на стълба и вземи руда. Когато се затвори каменната статуя сложи рудата в кухата част на статуята. Там ще се появи ключ.

·         Погледни снимките с решението.

10-3

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Пак натисни червения кристал, за да отвориш вратата. Вземи ключа и отвори тайната врата. Като я отвориш – влез в стаята.

·         Натисни на тялото на дракона – скулптура. Получаваш съобщение. Върни се обратно в предишната стая, като натиснеш сребърната стрелка и вземи ножа, където е показан на снимката.

·         Върни се в тайната врата и махни с ножа мухъла от статуята. Три пъти трябва да натискаш ножа.

·         Виж снимките с решението.

10-4

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни върху външната страна в долния ляв ъгъл. Като го направиш ще се появи сребърна стрелка. Натисни я, за да се върнеш в галерията.

·         Намери сухото растение, оградено в червено. След което се върни в тайната врата отново.

·         Постави растението под статуята и сложи шишенцето с илюзия, което се намира в инвентара ти. Илюзията е скакалец, която служи за измама на жабата. Тя ще слезе и главата на статуята ще падне.

·         Виж снимките с решението ако се затрудняваш.

10-5

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Кликни върху каменните ръце (1), от тях ще стане купа.

·         Излез от стаята (2).

·         Вземи кафявата бутилка (3).

·         Върни се в стаята (4).

·         Кафявата бутилка (5) и паяжината (6) я поставете в купата.

·         Върни се отново в галерията (7).

·         Вземи лилавото цвете (8). Върни се в стаята, сложи го и пак се върни, за да вземеш парцала (9). Трябва едно по едно, защото не можеш да ги вземеш едновременно.

·         Сложи парцала в купичката, за да го напоиш (11). Намажи основата на главата, след което постави главата (12).

·         Кликни върху статуята (13), за да я преместиш. Зад статуята ще се появи кутия (14) , вземи я!

·         Погледни снимките с решението.

Глава 11: Стаята на съветника

11-1

Magic Academy II

·         Намери 15 предмета, които ще са нужни на съветниците.

·         Погледни снимката, за да видиш местоположението на предметите от списъка.

11-2

Magic Academy II

·         Намери 15 кристала.

·         Виж снимката за местоположението им!

11-3

Magic Academy II

·         Натисни пауновото перо, където се намира на горната част на екрана (1).

·         Зад перото ще намериш ключ (2).

·         Натисни храста, за да го махнеш (3).

·         С ключа отвори катинара на часовника, който намери зад храста (3).

·         От часовника ще излезе ключ, с този ключ отвори единият катинар на сандъка (4).

·         Повтори отново, като натиснеш върху ключа и ще се появи нов ключ, за вторият катинар и така продължавай докато отключиш всичките катинари на сандъка (4,5,6).

·         Вземи лилавото бижу и го постави в средата на масата (7).

·         Погледни снимката с решението!

11-4

Magic Academy II

·         Намери всичките 15 предмета, 13 от тях са оградени в жълто, когато ги намериш ще можеш да прибереш и последните два предмета от списъка – те са оградени в синьо на снимката.

·         Виж снимката.

Глава 12:  Входът към кулата

12-1

Magic Academy II

·         Намери 15 животни, резултат от експеримента на алхимика.

·         Погледни снимката с решението.

12-2

Magic Academy II

·         Натисни масата, за да я преместиш (1).

·         Натисни клетката, която се намира зад масата (2).

·         Натисни там където е показано на снимката в светло синьо, за да вземеш стоножката, след което я постави на бюрото. Сокола ще я вземе и ще я изяде.

·         Вземи клетката и я постави на масата (2).

·         Вземи отново стоножка от същото място и я постави в клетката, сокола е хванат!

·         Виж снимката с решението.

12-3

Magic Academy II

·         Трябва да развържеш конците, като натискаш копче и го местиш.

·         Никоя нишка не трябва да се пресича, всички трябва да са свободни и да бъдат в синьо.

·         Погледни снимката с решението, ако не можеш да се справиш.

12-4

Magic Academy II

·         Отново пъзел с илюзии! Открий ги, ако се затрудняваш – Погледни снимката с решението.

12-5

Magic Academy II

·         Намери 15 предмета, дадени в списъка. Първите 13 предмета са оградени в синьо, последните две са в жълто.

·         Погледни снимката с решението.

 

Глава 13: Обсерваторията

13-1

Magic Academy II

·         Намери всичките 15 предмети от списъка. Предмета, който търсиш е вълшебната лупа.

·         Погледни снимката ако се затрудняваш, на нея са оградени предметите и тяхното местоположение. Местата, които са оцветени в червено, са тези които трябва да натиснеш, за да ги отвориш или преместиш.

13-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи веригата и я сложи на телескопа (1).

·         Вземи теглото и го постави също там, където и веригата (2).

·         От телескопа пада змия. Вземи бастуна и кликни на змията, за да я вземеш (3).

·         Сега имаш бастун със змия, вземи чувала и пъхни змията вътре (4).

·         Погледни снимките с решението.

13-3

Magic Academy II

·         Намери всички предмети дадени в списъка, общо на брой са 15.

·         Погледни снимката за местоположението им.

 

Глава 14: Кулата на Ранд

14-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Виж пода, където е килима и го натисни. Вземи лунния камък (1).

·         С този камък ще отвориш шкафа до килима (2).

·         Отиди в другата стая (3).

·         Вземи ключовете (4) и отвори всички заключени шкафове (5).

·         Върни се в стаята, където е кристалната топка (6).

·         Вземи ключовете и отвори стъкленика и двата шкафа на гардероба (7).

·         Събери всички камъни отбелязани с (8).

·         Вземи двата кристала от инвентара ти и ги сложи в кристалната топка (9) Вземи и кристалите от масата, тях също ги сложи в топката.

·         Натисни топката (10).

·         Погледни снимките с решението!

14-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни маската, за да я преместиш и включиш лампата (1).

·         Включи лампата (2).

·         Отвори Юпитер, като го натиснеш (3).

·         Натисни лампата в Юпитер, тя ще се премести на масата (4) , натисни го отново, за да се включи (5).

·         Натисни триножника, за да го отвориш (6).

·         Вземи телескопа и го сложи на триножника (7).

·         Погледни снимките с решението.

14-3

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Намери всички предмети, които са отишли от едната в другата стая. Общо на брой са 10.

·         5 от тях са в едната стая, а другите 5 в другата стая.

·         Погледни снимките с решението.

Глава 15: Библиотеката

15-1

Magic Academy II

·         Намери 20 свитъка, те са оградени в жълто на снимката.

·         Може да се наложи да отваряш врати или да местиш предмети, за да намериш свитък.

·         Погледни снимката с решението.

15-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Отвори шкафа и виж череп – книга.

·         В дясно на екрана има друг шкаф, вземи окото и го сложи на черепа (1).

·         Премести огледалото, вземи камъка и го сложи пак на черепа (2).

·         Сложи пергамента и го сложи на черепа (3).

·         Той се отваря, зад него има свитък. Вземи го (4).

·         Погледни снимките с решението.

15-3

Magic Academy II

·         Отвори шкафа и вземи купата, тя ще бъде поставена автоматично на масата (1).

·         Натисни свещите, за да ги преместиш (2).

·         Вземи лилавият камък и го сложи в купата (3).

·         Вземи чукчето и начупи камъка в купата (4).

·         Вземи пресата и я сложи на масата (5).

·         Вземи свитъка от инвентара и го сложи в пресата (6).

·         Сложи разбитият камък в пресата (7).

·         Натисни пресата, за да я използваш.

·         Погледни снимката с решението.

Глава 16: Килерът на кулата

16-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Отвори шкафа (1).

·         Вземи ключа в шкафа (2).

·         Отвори кутията с ключа от шкафа (3). Натисни я, за да я отвориш. След което вземи двата кристала и ги сложи в устата на двата дракона отпред.

·         Вземи заредените кристали и ги сложи отгоре на вратата (4).

·         Погледни снимката с решението.

16-2

Magic Academy II

·         Разкодирай и прочети бележката.

·         Текста гласи: Кристалната топка е под капака. Внимавай, идеята ти е опасна.

16-3

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни колоните, за да ти излезне съобщение, че трябва да ги включиш (1).

·         Натисни въжето, то ще падне (2) и включи светлината (3).

·         Отвори двете вратички на шкафа и вземи двете енергийни топки. Постави ги в устата на драконовите глави (4).

·         Натисни отново ръчката, ще се появи нова колона (3 и 5).

·         Вземи щипците (5) и вземи ключа зад светлината, пред колоната където е скрита кристалната топка.

·         Вземи ключа и отвори новата колона (6).

·         Отвори новата колона и вземи кристалната топка (7).

·         Погледни снимките с решението.

Глава 17: Алхимичната лаборатория

17-1

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Намери всичките 20 колби с жълт еликсир. На снимките са оградени в жълто.

·         Вземи ключовете и отвори шкафовете, на снимката е показано и оградено в синьо.

·         Погледни снимките с решението.

17-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни вратата на бойлера, за да я отвориш (1).

·         Вземи маркуча и го постави на току-що отворената врата (2).

·         Вземи голямата колба и я постави на бюрото (3).

·         Вземи спринцовката (4) и направи дупка в маркуча при отвора на голямата колба.

·         Вземи голямата колба (5) и я излей в аквариум със зелена течност.

·         Погледни снимките с решението.

17-3

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Целта на тази мини-игра е с розовите топки да премахнеш всички бели топчета.

·         Розовите топки отскачат на сините топки, те не могат да се местят. Зелените могат да се местят. Подреди така зелените топки, че розовите да премахнат всички бели топки.

·         Когато натиснеш „Старт“ в долния десен ъгъл на екрана, розовите топки ще започнат да скачат.

·         Ако някои бели топки останат незасегнати от розовите, ще се наложи да повтаряш отначало.

·         Ако много се затрудняваш да изпълниш тази игра, погледни снимките с решението.

17-4

Magic Academy II

·         Раздели насекомите и животните на 2 категории – с крила и без такива.

·         Когато приключиш, животните ще започнат да се клатят, натисни върху някое създание, за да приключиш тази мини-игра.

·         Погледни снимката с решението.

Глава 18:  Входът на килера за лабораторията

18-1

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни стаята, за да влезеш в лабораторията (1).

·         Премести пердето и вземи свитък (2).

·         Погледни снимките с решението.

18-2

Magic Academy II

·         Пренареди линиите, за да разбереш как да стигнеш до стълбите.

·         Ето как трябва да ги пренаредиш:

1.      Събуждащо се сърце

2.      Светлината ще покаже

3.      С всичките 10 руни

4.      Поставени в редица

5.      До сърцето на руните

6.      Отправна светлина

7.      И до вратата ти ще

8.      Ключа откриеш

18-3

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи дръжката за превключвателя (1) и го постави върху счупения превключвател (2). Натисни го, за да го включиш.

·         Натисни руните, които се появиха (3). Те са 10, намери 5 в едната стая, а останалите 5 в другата стая. Забележка: в инвентара можеш да носиш само 4 руни, ще се наложи два пъти да се връщаш.

·         Постави намерените руни върху появилите се руни, ще изчезнат.

·         Погледни снимките за местоположението на руните.

18-4

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни стаята, за да влезеш в лабораторията (1).

·         Вземи прожектора (2) и се върни обратно (3).

·         Постави прожектора на светлината (4). Като го направиш, ще се отвори вратата вляво.

·         Вземи магическият чук (5) и счупи синия камък над него.

·         Погледни снимките с решението.

Глава 19: Килерът на лабораторията

19-1

Magic Academy II

·         Премахни илюзиите от килера.

·         Виж снимката за местоположението на илюзиите.

19-2

·         Отвори пердето, за да намериш черна дъска с надпис върху нея. Липсват букви.

·         Намери буквите, разпръснати в килера. Тяхното местоположение можеш да видиш на снимката.

·         Подреди буквите на местата им в изреченията, изречението трябва да изглежда по този начин:  “Sed semel insanivimus omnes.”

·         Погледни снимката с решението.

19-3

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Натисни стрелката, за да се върнеш в килера (1).

·         Вземи двата ключа, намиращи се на двата ъгъла на ръба на рамката на огледалото (2).

·         Върни се в шкафа (3).

·         С ключовете отвори 2-те чекмеджета (4).

·         Натисни един бутон до бутилките, за да го отвориш. Вземи третият ключ и отвори чекмеджето в средата (5).

·         В чекмеджето вземи ключ (6).

·         Върни се в килера (7).

·         С този ключ отвори ключалката над вратата (8) , вземи следващият ключ (9).

·         Върни се в шкафа (10).

·         Натисни върху бутилките, за да ги преместиш и да поставиш кристалната топка (11).

·         Вземи ключа (12) и го постави на кранчето (13).

·         Погледни снимките с решението.

19-4

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи парцала (1) и изчисти топката от течността (2).

·         Върни се в килера (3).

·         Вземи стоманената бутилка (4) и тирбушона (5).

·         Върни се в шкафа (6).

·         Постави стоманената бутилка (7), постави тирбушона (8), за да махнеш тапата.

·         Завърти дръжката на кранчето, за да напълниш бутилката (9).

·         Погледни снимките с решението.

Глава 20: Стаята на Лориана

20-1

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Намери 15 предмета дадени в списъка, за да откриеш маската на Лориана.

·         Вдигни дюшека, вземи ключа и отвори гардероба.

·         Вземи огнената руна и запали лампите, за да отвориш капака.

·         Погледни снимките за местоположението на предметите.

20-2

Magic Academy II

·         Събери всички, чаши които имат двойници, но не всички имат!

·         На снимката всяка чаша си има своя цвят. Погледни я, ако се затрудняваш.

20-3

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи големия часовник и го постави на пода (1).

·         Вземи малкия часовник от масата и го постави върху големия часовник на пода (2).

·         Вземи конците и завържи часовниците (3).

·         Вземи кристалната топка и я постави на пода (4).

·         Натисни отварата (5) и я полей върху кристалната топка (6).

·         Кристалната топка я сложи върху часовника.

·         Погледни снимките с решението.

Глава 21: Килерът на крепостта

21-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи торбата със семена (1). Постави ги в саксията.

·         Премести вазата и вземи ускорителя за растеж, полей го в саксията (2).

·         Готовото цвете го дай на идола за цветя (3).

·         Вземи еликсира на светлината (4). Излей я върху тежката статуя (5).

·         Натисни статуята (5), за да я премахнеш. Отвори капака на сандъка (6).

·         Вземи залеждащ еликсир (7) и го използвай върху веригата. 

·         Вземи ключа (8).

·         Вземи брадвата (9) и я използвай върху заледената верига.

·         Вземи ключа от инвентара и отключи катинара (10).

·         Вземи огнения камък (11) и го постави в устата на „жестокия образ“ (статуята).

·         Вземи лилавата енергийна топка от устата на другата статуя и енергийната топка от вратата, която беше заключена с катинара (12 и 13). Постави ги на празните очи на статуята отгоре.

·         Главата пада, вземи кутията (14).

·         Погледни снимките с решението.

21-2

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Намери всичките 15 предмети дадени в списъка.

·         Погледни снимките за местоположението на предметите.

21-3

Magic Academy II

·         Постави линиите на тази магия обратно по ред и ги прочети, за да се скриеш.

·         Ето как трябва да са подредени линиите:

1.      В свещения мрак

2.      Попитах този дар

3.      Пусни тъмнината на нощта

4.      Спаси дъщерята на светлината

5.      Не разобличавай

6.      Нейният враг

7.      Нека погледите на търсачите

8.      Да търсят други начини

Глава 22: Стаята с книгата

22-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

 

·         Вземи двете бели топчета намиращи се от двете страни на книгата и ги сложи в очите на статуята (1).

·         Вземи ключа от устата на статуята и отвори кръгът до него (2).

·         Събери 4-те сърца и ги сложи под статуята. Има отпечатъци на сърца (3).

·         Вземи свитъка и го отвори (4).

·         Вземи четката за рисуване (5).

·         Потопи четката за рисуване в мастилницата и след това натисни на отвореният свитък ( 6 и 7 ).

·         Намери всички символи, които са се появили от свитъка (8). Като ги намериш ги постави всяко според мястото си.

·         Ще се появят топчета. Сложи ги върху всеки символ едно по едно (9).

·         Вземи едно по едно цветовете и ги подреди на колоните по цветове, така както е в свитъка (10).

·         Погледни снимките с решението.

22-2

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Вземи речен кристал и го сложи в окото на статуята (1).

·         Потопи четката в мастилницата (2) , след което рисувай (3).

·         Събери 7 цветя и кристала, след което ги постави на масата (4).

·         Сложи оцветените цветове в празната кана (5 и 6 ).

·         Вземи каната и я сложи под водата (7).

·         Кликни на каната и после на свитъка, за да оцветиш рисунката (8).

·         Кликни на книгата, за да падне. Вземи книгата и я постави в кутията (9).

·         Погледни снимките с решението.

22-3

Magic Academy II

·         Нагласи потоците на времето!

·         Забележка:  Нишките не трябва да се пресичат, премести точките така, че всички нишки да станат сини.

·         Погледни снимката с решението на мини-играта ако се затрудняваш много..

Глава 23: Разрушеният мост

23-1

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

Magic Academy II

·         Победи демона! Тази мини-игра, за да я минеш трябва да повтаряш символите в същия ред, както е показано в големия кръг.

·         Това се повтаря 10 пъти подред, минеш ли ги успешно – приключваш мини-играта, защото демона е победен! Живота на демона е червеното, а твоят е синята линия. Следи живота си, гледай да не пропускаш.

·         Погледни решението на снимките.

23-2

Magic Academy II

·         Последната мини-игра в тази игра е пъзел. Имаш разпръснати парчета, подреди ги, за да възстановиш картинката.

·         Като приключиш натисни картинката за окончателното решение.

·         Виж снимката за решение.

Поздравления! Превъртя играта!

Приятна игра, By: galabi  ! J