Част 1: Изоставеният град

Mystery Trackers: Raincliff

Обърни внимание на вратата в дясно (A).

Прочети вестника (B).

Погледни багажника на колата и кликни върху ключовете, за да го говориш  (C).

Кликни отново върху багажника, за да отвориш екран със скрити предмети (D).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери предметите от списъка.

Получаваш дисков трион.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо вратата в дясно.

Използвай дисковия трион върху веригата (E).

Острието изчезва.

Отиди на дясно до изоставеното кафе.

Влез в кафето (F).

Mystery Trackers: Raincliff

Опитай се да отидеш навътре до автомата за пинбол (G).

Вземи ножа (H).

Върни се два пъти назад до входа на града.

Отиди напред по главната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Приближи се до вратата на часовникаря (I).

Опитай се да говориш с момчето (J).

Погледни отблизо земята (K).

Използвай ножа върху камъка и ще го вземеш (L).

Погледни решетката (M).

Излез от близък план и се върни 2 назад до входа на града.

Mystery Trackers: Raincliff

Огледай счупеното стъкло (N).

Използвай камъка върху стъклото, за да отстраниш острите парчета (O).

Вземи куката (P).

Погледни отблизо аварийната стълба (Q).

Използвай куката, за да вземеш стълбата (R).

Използвай стълбата върху прозореца на шерифа (S).

Кликни върху прозореца и влез в стаята.

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети рапорта (T).

Погледни пирата и вземи щипката (U).

Погледни креслото и вземи патрон (V).

Излез навън и се върни пред вратата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо решетката (W).

Използвай щипката, за да вземеш мозайка (X).

Върни се в стаята на шерифа.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни рамката над камината.

Използвай мозайката и ще активираш пъзел (A).

Вземи част от някоя от двете страни  (B) и я постави на подходящото за нея място (C) според цвета.

С ляв клик вземаш част и я преместваш, с десен я завърташ.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни нишата зад рамката (D).

Вземи отвътре ръчка за касов апарат и пушка (E).

Пушката автоматично се зарежда.

Има нещо в камината, но трябва да угасиш огъня (F).

Излез на улицата.

Отиди надясно при кафето.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо вратата на кафето (G).

Използвай заредената пушка, за да разбиеш бравата (H).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо халбата с бира и вземи кибрита (I).

Зад бара е автомата за пинбол (J).

Погледни отблизо касовия апарат (K).

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай ръчката отстрани на касовия апарат (L).

Вземи бутона с цифри от чекмеджето (M).

Прочети предупреждението (N).

Вземи 1 от 60 скрити жаби (O).

Погледни пъзела на касовия апарат (P), липсват бутони.

Излез от близък план.

Отиди до автомата за пинбол.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи крика (Q).

Вземи 2 скрита жаба (R).

На автомата за пинбол му липсва топчето (S).

Виж, че можеш да използваш кафе машината и кофата (T).

Върни се при входа на града.

Отиди на главния площад.

Mystery Trackers: Raincliff

Отиди до вратата на аптеката (U).

Опитай се да влезеш, но е заключено (V).

Прочети бележката на вратата (W).

Погледни пощенската кутия и ще се отвори пъзел (X).

Mystery Trackers: Raincliff

Постави бутона с цифри при другите бутони (Y).

Подреди бутоните така, че съседните цифри между тях да са еднакви.

Вземи червен ключ (Z).

Отиди пред вратата на часовникаря.

Погледни отблизо бравата на вратата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай червения ключ върху бравата (A).

Вземи рубина (B).

Върни се в стаята на шерифа.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо креслото (C).

Използвай рубина върху кутията (D).

Вземи отвътре бръснач (E).

Излез на улицата и отиди в кафето.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо униформата на стола (F).

Вземи 3 жаба (G).

Използвай бръснача върху значката (H).

Върни се в стаята на шерифа.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо шкафа (I).

Използвай полицейската значка върху шкафа (J).

Вземи отвътре амулет слънце и въдица (K).

Част 2: Стъпки в снега

Mystery Trackers: Raincliff

 

Отиди до главната улица.

Продължи напред до арката (A).

Погледни основата на портата (B).

Използвай крика и ще вдигнеш решетката (C).

Отиди напред до кръстопътя.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо терасата и използвай амулета слънце върху нея (D).

Кликни отново върху терасата и ще отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери предметите от списъка.

В списъка липсва 4 жаба (E).

Ще получиш шперц.

Върни се на главната улица.

Отиди пред вратата на аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо ключалката (F).

Използвай шперца върху бравата (G).

Влез в аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи кошницата (H).

Прочети информацията за черната роза (I).

Погледни аквариума с мишката (J).

Вземи вазата (K).

Излез на улицата и се върни пред кафето.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо кофите за боклук (L).

Използвай кошницата върху котето (M).

Вземи кошницата с котето след това (N).

Върни се в аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо купичката с мляко на пода(O).

Остави кошницата с котето на пода (P).

Когато то изпие млякото, вземи син ключ (Q).

Отиди пред вратата на часовникаря и погледни отблизо бравата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай синия ключ върху бравата (R).

Вземи пръстена с печат (S).

Върни се при входа на града.

Влез в колата.

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети бележката оставена на сенника (T).

Погледни видео екрана (U).

Погледни отблизо жабката (V).

Използвай пръстена с печат върху жабката, за да я отвориш (W).

Вземи празна бутилка и прашка (X).

Върни се при арката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо лампата (A).

Използвай прашката, за да счупиш стъклото (B).

Автоматично в инвентара влиза топче (C).

Върни се в кафето и застани пред автомата за пинбол.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай топчето върху автомата и ще активираш пъзел (D).

Целта е да отведеш топчето до края (E) като използваш жълтите бутони (U,R,D,L).

Ще трябва да отваряш препятствията като ги буташ или издърпваш.

Можеш да използваш бутон Нулирай, ако закъсаш (F).

 Решението в: U-L-L-U-R-U-U-R-D-L-U-R-D-U-L-D-R-R-D-D-L-L-L-U-R-U-U-R-D-L-U-R-D-U-L-D-R-R-R.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи отвертката като награда (G).

Погледни отблизо радиатора (H).

Използвай отвертката върху кофата (I).

Върни се при арката и продължи напред по тясната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни лодката в локвата (J).

Използвай въдицата, за да вземеш ангела (K).

Използвай кофата, за да я напълниш с вода (L).

Върни се в стаята на шерифа.

Mystery Trackers: Raincliff

Излей водата от кофата в камината.

Отвори екрана със скрити предмети.

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш филия хляб.

Върни се при кафето.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо гарвана (M).

Дай филията на гарвана (N).

Развий крушката и вземи ключа (O).

Върни се на главната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни витрината на магазина в дясно (P).

Завий крушката на празното място (Q).

Кликни върху витрината и ще отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери предметите от списъка.

Получаваш противогаз.

Отиди в аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Обърни внимание на кутията върху масата (R).

Използвай противогаза върху рафта в дясно (S).

Отвори екрана със скрити предмети, който активира.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш вилица.

Върни се пред работилницата на часовникаря и погледни бравата.

Използвай жълтия ключ.

Влез в работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни чашата на масата (T).

Вземи 5 жаба (U).

Вземи термоса (V).

Вземи бутон за касов апарат (W).

Опитай се да говориш с момчето, но то е в шок (X).

Върни се при локвата на тясната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни основата на лампата (A).

Използвай вилицата върху дупките (B).

Вземи бутон за касов апарат (C).

Върни се в кафето и погледни отблизо касовия апарат.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай двата бутона върху касовия апарат, за да активираш пъзела.

Целта е да натиснеш всички бутони.

Цифрата върху всеки бутон показва колко пъти ще отиде напред линията.

Не трябва да пресичаш тази линия.

Започни от бутон Старт (D) и натискай бутоните по реда показан на снимката.

Ако сбъркаш използвай бутон Нулирай (E).

Вземи кранчето от чекмеджето (F).

Върни се на главната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Отиди пред аптеката и погледни чешмата (G).

Вземи 6 жаба (H).

Постави кранчето на тръбата (I).

Напълни бутилката с вода (J).

Влез в аптеката (K).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни кутията върху масата и постави ангела вътре.

Целта на пъзела е да заведеш ангела и дявола до подходящите за тях врати с бутоните в ляво и дясно.

Вратата на дявола е горе (L) и той се движи с бутона в ляво (M).

Вратата на ангела е в дясно (N) и той се движи с бутона до нея (O).

Едно от решенията: ангела нагоре, дявола в дясно, ангела надолу, ангела в ляво, ангела нагоре, ангела в дясно и дявола нагоре.

Вземи кафе (P).

Върни се  в изоставеното кафе.

Mystery Trackers: Raincliff

Приближи се до автомата за пинбол и погледни кафе машината (Q).

Постави термоса до кафе машината (R).

Изсипи водата и кафето в машината (S).

Когато лампите светнат в зелено (T), вземи термоса с кафе.

Върни се в работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни чашата на масата (U).

Използвай термоса върху чашата, за да излееш кафето вътре (V).

Вземи чашата с кафе (W).

Дай кафето на момчето (X).

След сцената се върни отново в работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети бележката (A).

Погледни капака (B).

Погледни масата, за да отвориш екран със скрити предмети (C).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш динамит.

Отиди при арката.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай динамита върху решетката (D).

Натисни детонатора (E).

Отиди напред.

Част 3: Отвличането

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо лоста (A).

Вземи 7 жаба (B).

Погледни вратата на сградата (C).

Кликни върху капака на шахтата (D).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да възстановиш изображението на капака.

С десен клик завърташ частите, с ляв ги вземаш и местиш.

Погледни в отворения канал.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи 8 жаба (E).

Вземи магнитна карта (F).

Забележи стълбата водеща надолу (G).

Излез от близък план.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни вратата на сградата (H).

Вземи 9 жаба (I).

Използвай магнитната карта върху слота (J).

Влез на стълбището.

Mystery Trackers: Raincliff

Огледай капана (K).

Огледай сандъка с резервна гума (L).

Вземи тубата за бензин (M).

Отиди наляво в кухнята (N).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни мивката (O).

Вземи част от рапира (P).

Вземи 10 жаба (Q).

Погледни месомелачката и вземи 1 долар (R).

Излез от сградата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо лоста (S).

Използвай дръжката от рапира върху лоста (T).

Отиди пред работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо плаката (U).

Използвай лоста върху мазилката (V).

Вземи гаечен ключ (W).

Отиди в кафето и влез навътре при автомата за пинбол.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни радиатора (X).

Използвай лоста, за да откачиш радиатора (Y).

Вземи радиатора (Z).

Върни се назад.

След сцената отиди при входа на града

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо пожарния кран (A).

Вземи 11 жаба (B).

Използвай гаечния ключ, за да развиеш маркуча (C).

Погледни резервоара на колата (D).

Кликни, за да отвориш капака (E).

Постави тубата до резервоара (F).

Използвай маркуча, за да напълниш тубата (G).

Пълната с бензин туба влиза автоматично в инвентара.

Отиди пред вратата на аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо чешмата (H).

Излей бензина от тубата върху леда (I).

Използвай кибрита, за да запалиш бензина (J).

Вземи халка (K).

Върни се при арката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо лъва (L).

Използвай халката върху муцуната (M).

Вземи металния кабел (N).

Отиди в кухнята на сградата в ляво от кръстопътя.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай кабела върху куката на тавана (O).

Закачи радиатора за куката на кабела (P).

Опитай се да слезеш през дупката (Q).

Последвай фантома през прозореца (R).

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи 12 жаба (S).

Погледни драконовата врата (T).

Погледни входа на мазето (U).

Погледни камиона и ще отвориш екран със скрити предмети (V).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Вземи 13 жаба (W).

Ще получиш лопата.

Върни се на кръстопътя и се спусни в канала.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни купчината пясък (A).

Вземи 14 жаба (B).

Използвай лопатата върху пясъка (C).

Вземи защитен костюм (D).

Върни се в кухнята.

Спусни се през дупката на пода.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай предпазния костюм някъде по екрана.

Вземи 15 жаба (E).

Погледни ръката на студента и вземи ножица (F).

Прочети бележката (G).

Качи се в кухнята и излез през прозореца.

Избери вратата на мазето.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи 16 жаба (H).

Погледни фенера (I).

Вземи 17 жаба (J).

Използвай ножицата върху връвта (K).

Вземи гранатата (L).

Вземи лампата (M).

Върни се в кухнята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни хладилника.

Използвай лампата върху него и ще активираш пъзел (N).

Целта на пъзела е да светнат всички лампи.

Кликни върху лампа, за да я светнеш и ще видиш кои други могат да бъдат светнати след нея.

Трябва да ги светваш подред без да пресичаш пътя.

Ако сбъркаш използвай бутон Нулирай (O).

Натискай лампите последователно, както е показано на снимката (1-15).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни в хладилника (P).

Вземи масло (Q).

Вземи лепило (R).

Отиди при локвата на тясната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни прозореца в дясно (S).

Вземи 18 жаба (T).

Използвай маслото върху винта (U).

Използвай отвертката върху смазания винт (V).

Диска автоматично се оказва в инвентара.

Отиди в кухнята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо шкафа (W).

Използвай диска върху останалите и ще активираш пъзел (X).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да обърнеш всички дискове с лампата отпред.

Когато завъртиш диск, с него се завъртат други два.

Когато поставиш курсора ще видиш кои 3 диска ще се завъртят.

Кликни върху дисковете по ред на номерата (1-5).

Погледни в шкафа и вземи око и част от пъзел (Y).

Върни се на кръстопътя.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо счупения телефон (A).

Използвай лепилото върху телефона (B).

Вземи телефона (C).

Върни с в кухнята.

Спусни се в спалнята през дупката в пода.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни под леглото (D).

Използвай телефона, за да осветиш под леглото (E).

Отвори екрана със скрити предмети, който активира.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш диамантен пръстен.

Върни се при локвата на тясната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни прозореца в дясно (F).

Използвай диамантения пръстен върху стъклото (G).

Вземи ветрило (H).

Част 4: Маскирания стрелец

Mystery Trackers: Raincliff

Отиди в кухнята.

Излез през прозореца и отиди пред драконовата врата.

Погледни самолетчето на вратата (A).

Използвай ветрилото, за да го свалиш долу (B).

Погледни самолетчето на земята (C).

Вземи 19 жаба (D).

Вземи хартиения самолет (E).

Вземи брошката (F).

Върни се в кухнята и слез в спалнята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни кутията в ляво (G).

Използвай брошката върху кутията (H).

Вземи пинцети (I).

Отиди в аптеката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни черепа на скелета (J).

Използвай пинцетите, за да извадиш окото (K).

Погледни аквариума, розата липсва и мишката е будна (L).

Отиди в работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни капака  на пода (M).

Постави двете очи на черепа (N).

Капака ще се отвори и ще се активира пъзел.

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да се оцвети маската.

Кликни върху някой цвят от палитрата, пред него има знак (O), после намери и оцвети същите знаци от маската.

Когато оцветиш вярно маската ще се активира екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Вземи 20 жаба (P).

Ще получиш пиратска ръка.

Отиди в стаята на шерифа.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо пирата (Q).

Постави пиратската ръка на мястото (R).

Вземи дървения крак (S).

Върни се на кръстопътя.

Влез в сградата в ляво.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни капана (T).

Използвай дървения как върху капана (U).

Вземи бумеранга (V).

Отиди в канала.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни ръкавицата висяща от тавана (W).

Използвай бумеранга върху гумената ръкавица (X).

Ръкавицата автоматично влиза в инвентара.

Отиди пред локвата в тясната уличка.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни електрическия превключвател (A).

Използвай ръкавицата, за да го изключиш (B).

Погледни вратата и ще активираш пъзел (C).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да прибереш топчетата във вътрешната част на слота.

Кликни върху външния пръстен със слотове (D), за да го завъртиш, кликни върху вътрешния кръг (E) и той ще се завърти.

Върти в тази последователност: външен – вътрешен - външен - вътрешен - външен.

Мини през вратата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни орела в ляво (F).

Вземи пясъчен камък (G).

Погледни автомата в дясно (H).

Продължи напред.

Mystery Trackers: Raincliff

Кликни някъде по екрана.

Погледни горящата стрела (I).

Вземи 21 жаба (J).

Прочети бележката (K).

Погледни вратата към дъбовия парк (L).

Огледай входа на двореца (M).

Отиди пред банката (N).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни барелефа над вратата (O).

Вземи 22 жаба (P).

Вземи 1 долар (Q).

Отвори вратата и влез вътре (R).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни вратата на трезора, трябва ти ключ (S).

Вземи синята лампа от вратата (T).

Излез от близък план и отвори екрана със скрити предмети (U).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Получаваш кон.

Върни се на кръстопътя.

Отиди в кухнята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни месомелачката (V).

Използвай пясъчния камък върху мелачката (W).

Използвай хартиеното самолетче върху пясъка (X).

Вземи фуния с пясък (Y).

Отиди в работилницата на часовникаря.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни пясъчния часовник (A).

Изсипи пясъка от фунията в часовника (B).

Вземи дрелка (C).

Отиди при локвата в тясната уличка.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни вратата в дясно (D).

Използвай дрелката върху катинара (E).

Влез в студиото.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни триножника, трябват ти бяла и черна боя (F).

Погледни инвалидния стол (G).

Вземи царица (H).

Отиди в кухнята.

Спусни се през прозореца пред входа на мазето.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо ключалката на вратата (I).

Постави коня и царицата върху дъската и ще активираш пъзел (J).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да подредиш шахматните фигури по важност от ляво на дясно.

Кликни върху две съседни фигури и ще размениш местата им.

Правилният ред е: пешка, кон, офицер, топ, царица и цар.

Mystery Trackers: Raincliff

Следва нов пъзел, целта е да се подредят вярно изображенията.

Кликни върху два съседни квадрата и ще размениш местата им.

Когато наредиш правилно изображението светва зелена стрелка сочеща към центъра.

Влез в подземния гараж и после в автобуса.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни и отвори зелената кутия (J).

Вземи 23 жаба (K).

Вземи гаечен ключ (L).

Погледни работната маса (M).

Вземи 24 жаба (N).

Вземи острието и то автоматично ще се комбинира с триона (O).

Вземи ключ за сейф (P).

Кликни върху радиото (Q).

Върни се в кухнята и излез на стълбището.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни сандъка (R).

Вземи 25 жаба (S).

Използвай гаечния ключ и вземи резервната гума (T).

Върни се в банката.

Използвай ключа, за да отвориш вратата на трезора.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни крака на шофьора (U).

Използвай дисковия трион, за да срежеш белезниците (V).

Вземи белезниците (W).

Погледни чантата (X).

Вземи 3 долара (Y).

Вземи плъзгач (Z).

Върни се 4 назад до тясната улица.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни автомата (A).

Вземи 26 жаба (B).

Използвай единия долар, златния долар и 3 долара върху слота на автомата (C).

Вземи тапа с ангел (D).

Отиди в кухнята и излез през прозореца.

Отиди в подземния гараж и влез в автобуса.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни мечето (E).

Използвай плъзгача върху ципа на седалката  (F).

Вземи герб с дата (G).

Върни се пред входа на банката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни нощния сейф (H).

Постави герба с датата в слота и ще активираш пъзел (I).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да подредиш цифрите в панела (J) както са изписани на герба (K).

Кликни върху две съседни цифри и ще размениш местата им.

Вземи тапа с птица и медал с бял орел (L).

Отиди пред двореца.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни бутилката на стъпалата (M).

Вземи 27 жаба (N).

Вземи тапа с луна (O).

Върни се в подземния гараж.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни шкафа в ляво.

Постави тапата с ангел, тапата с птица и тапата с луна в празните слотове и ще активираш пъзел (P).

Целта на пъзела е бутилките да натиснат бутоните на дъното (Q).

Всяка тапа тежи различно.

Постави тапите отляво на дясно: ангел, птица, петел, луна и жаба (R).

Кликни върху шкафа и ще отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш щит в инвентара.

Отиди на главния площад и застани пред вратата на дъбовия парк.

Част 5: Дъбов парк

Mystery Trackers: Raincliff

Постави щита в лапите на десния грифон (A).

Мини през вратата (B).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни изоставената полицейска кола (C).

Провери пътя към църквата (D).

Провери пътя към радио кулата (E).

Отиди на ляво към мелницата (F).

Mystery Trackers: Raincliff

Продължи напред до вратата на мелницата.

Вземи 28 жаба (G).

Вземи дръжка за сейф (H).

Кликни върху вратата (I), ще се отвори само ако мелницата работи.

Върни се в банката.

Влез в трезора и постави дръжката за сей на вътрешната врата, ще се активира пъзел.

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е отворите на всички дискове да отидат в дясно.

Кликни върху диск да се завърти и 2 съседни ще се завъртят също.

Ще наименувам дисковете от A до D, завърти ги в този ред: B x6, C x6, A x2 и D x4.

Mystery Trackers: Raincliff

 

Погледни във вътрешния трезор (E).

Вземи 29 жаба (F).

Вземи свредел за лед (G).

Прочети бележката (H).

Отиди в дъбовия парк.

Отиди наляво пред мелницата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо замръзналото езеро (I).

Използвай свредела да направиш дупка в леда (J).

Постави гранатата в дупката (K).

Кликни върху лодката и ще отвориш екран със скрити предмети (L).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш червена лампа.

Отиди до вратата на мелницата и дръпни ръчката в ляво.

Кликни върху вратата, за да я отвориш и влез вътре.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи 30 жаба (M).

Отвори вратата на килера (N).

Използвай кибрита върху лампата (O).

Вземи 31 жаба (P).

Вземи магнит (Q).

Кликни върху конзолата (R).

Mystery Trackers: Raincliff

Постави синята и червената лампа на празните места и ще активираш пъзел.

Кликни върху ръчка и ще смениш местата на две лампи или ръчките.

Трябва да подредиш лампите така, че да отговарят по цвят на ръчката.

Някои ръчки разменят лампи, някои ръчки, а други и двете.

Кликни върху ръчките по реда показан на снимката (1-4).

Погледни в чекмеджето.

Вземи куб (S).

Вземи 32 жаба (T).

Излез от мелницата и отиди пред радио кулата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни къщичката за птици и отвори да видиш какво има вътре (U).

Вземи 33 жаба (V).

Вземи печат (W).

За да отидеш до кулата ти трябва оръжие.

Върни се назад по тясната уличка, в кухнята.

Отиди през прозореца до драконовата врата.

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети бележката на стрелата (A).

Вземи 34 жаба (B).

Погледни под вратата (C).

Вземи 35 жаба (D).

Използвай магнита върху този зад вратата и ще получиш печат (E).

Отиди на главния площад.

Отиди пред двореца и кликни върху вратата.

Mystery Trackers: Raincliff

Постави куба  върху ключалката и ще стартираш пъзела.

Целта е да подредиш изображение.

Кликни върху квадрат. Той се завърта, а заедно с него още няколко.

Квадратите с пирон не се въртят.

Кликни върху наименуваните на картинката с букви квадрати в този ред: A x3, B x3, C x3, D x3 и E x3.

Влез в двореца.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни близкия купол в дясно (F).

Използвай двата печата върху празните места (G).

Вземи острие от рапира (H) и то автоматично ще се сглоби с дръжката на рапирата.

Отиди пред радио кулата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай сглобената рапира върху рапирата пред теб (I).

Отиди напред.

Вземи 36 жаба (J).

Отвори вратата и влез в асансьора (K).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни механизма в ляво(L).

Използвай белезниците, за да оправиш веригата (M).

Погледни таблото на асансьора (N).

Вземи част от водно конче (O).

Натисни бутона сочещ нагоре (P).

Влез в радио залата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни розите (Q).

Вземи бензинова резачка (R).

Вземи 37 жаба (S).

Върни се през долната част на екрана в асансьора.

Погледни таблото и натисни бутона сочещ надолу.

Отиди пред входа на банката.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо знамето и го отрежи с резачката (T).

Върни се в дъбовия парк.

Погледни полицейската кола.

Постави резервната гума на колата (U).

Използвай дръжката от знаме върху колата (V).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо ръката (A).

Вземи 38 жаба (B).

Прочети бележката (C).

Погледни черепа (D).

Вземи 39 жаба (E).

Вземи част от пъзел (F).

Отиди на дясно към църквата.

Mystery Trackers: Raincliff

Кликни някъде по екрана.

Прочети бележката на стрелата (G).

Вземи 40 жаба (H).

Погледни совата и вземи част от накит (I).

Погледни дънера на земята и използвай резачката върху него (J).

Отиди напред.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни дясната статуя (K).

Вземи 41 жаба (L).

Вземи магнитна карта (M).

Влез в църквата (N).

Слез по стъпалата в подземието.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни книгата (O).

Вземи 42 жаба (P).

Вземи част от водно конче (Q).

Погледни саркофага (R).

Вземи боздуган (S).

Излез от църквата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни статуята в ляво (T).

Използвай боздугана върху шлема (U).

Вземи кехлибарен бутон (V).

Отиди в банката.

Mystery Trackers: Raincliff

Кликни върху книгата на масата до мечката, постави кехлибарения бутон и ще активираш пъзел.

Целта на пъзела е да премахнеш 3 маски на долния ред (W).

Можеш да махаш маска, когато маската в лупата е същата (X).

Въртиш кръга с маски с двете стрелки в дясно (Y).

Долната стрелка завърта кръга 4 пъти по часовниковата стрелка, горната стрелка завърта кръга 3 обратно на часовниковата стрелка.

Натисни горната стелка, после долната и накрая бутона над дясната маска.

Натисни горната стелка, после долната и накрая бутона над лявата маска.

Натисни горната стелка, после долната и накрая бутона над средната маска.

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи 43 жаба (A).

Вземи бронзово цвете (B).

Вземи патрон (C).

Патрона автоматично се зарежда в пушката.

Влез в трезора и погледни депозитната кутия (D).

Mystery Trackers: Raincliff

Постави магнитната карта в слота и ще стартираш пъзел (E).

Целта на пъзела е да въведеш кода като използваш бутоните.

Използвай упътването от картончето, което ти подсказва колко пъти да натиснеш бутон на определена позиция.

Въведи: 1-1-1-8-6-7-3-1 и ще решиш пъзела.

Вземи отвътре медал с червен орел (F).

Отиди в двореца.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни близкия купол в ляво (G).

Постави бронзовото цвете в слота (H).

Кликни върху 3 яйца, за да ги счупиш.

Вземи дървена част (I).

Вземи пружина (J).

Вземи част от водно конче (K).

Погледни задния купол в дясно (L).

Постави 3 части от водно конче по местата (M).

Вземи кама (N).

Погледни капандурата на тавана и използвай пушката върху нея (O).

Качи се по въжената стълба.

Част 6: Бели

Mystery Trackers: Raincliff

Вземи лък (A).

Погледни комина (B).

Вземи 44 жаба (C).

Обърни внимание, че е запушен (D).

Върни се назад по тясната улица до кухнята.

Излез през прозореца и се спусни в подземния гараж.

Влез в автобуса.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни мечето (E).

Използвай пружината върху нашийника (F).

Вземи част от накит (G).

Погледни работната маса (H).

Обърни внимание, че радиото е спряло да предава (I).

Отиди в банката.

Погледни препарираната мечка.

Mystery Trackers: Raincliff

Постави двете части от накит върху нашийника на мечката (J).

Вземи стрела с кука (K).

Стрелата автоматично ще се комбинира с лъка.

Отиди в двореца.

Приближи се напред към терасата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай лъка върху терасата (L).

Кликни върху терасата и ще отвориш екран със скрити предмети (M).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш игла.

Качи се в радио кулата.

Погледни момичето в дясно.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни ухото отблизо (N).

Използвай иглата върху ключалката на обицата (O).

Вземи обицата (P).

Отиди в църквата.

Слез в подземието.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо черепа (Q).

Използвай обицата върху черепа (R).

Вземи 45 жаба (S).

Вземи чип с рицар (T).

Върни се горе в църквата и влез през вратата в ляво.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни количката (U).

Вземи 46 жаба (V).

Използвай камата върху въжето (W).

Погледни щита върху саркофага (X).

Кликни върху количката и ще отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери предметите от списъка.

Ще получиш прахосмукачка.

Mystery Trackers: Raincliff

Кликни върху щита на саркофага.

Използвай чипа с рицар върху щита и ще стартираш пъзел.

Целта на пъзела е да обърнеш чиповете с щит обратно.

Кликни върху някой чип и ще се обърнат четири.

Кликни поред върху номерираните на снимката чипове (1-4).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни в саркофага (A).

Вземи част от пъзел (B).

Отиди в двореца и се качи на покрива.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни комина (C).

Използвай прахосмукачката, за да обереш праха (D).

Вземи торбичката с прах (E).

Вземи медала с бял орел (F).

Отиди в църквата.

Слез в подземието.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни капака на саркофага (G).

Използвай медалите с белия орел, червения орел и черния орел върху накита (H).

Използвай торбичката с прах върху отворения саркофаг (I).

Вземи герб (J).

Отиди в двореца.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни вътрешния купол в ляво (K).

Използвай герба върху слота и ще стартираш пъзел (L).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да пресъздадеш изображението на герба.

Кликни върху някоя част и тя ще се смени с друга.

Двата панела в ляво и дясно ти показват какво изображение трябва да получиш (M).

Когато натиснеш някоя част, сменяш освен нея и други.

Кликни върху наименуваните с букви на снимката части в този ред: Q x2, P x4, R x2, N x5, R x6, Nx5, Qx1.

Вземи част от пъзел.

Отиди пред драконовата врата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни главата на дракона отблизо (S).

Вземи 47 жаба (T).

Постави 4 части от пъзел по местата в устата на дракона (U).

Част 7: През драконовата врата

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо револвера (A).

Вземи 48 жаба (B).

Вземи револвера (C).

Отиди напред.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо табелата  (D).

Вземи бронзова змия (E).

Опитай се да влезеш през входната врата (F).

Погледни стъпалата пред вратата (G).

Вземи 49 жаба (H).

Вземи чайника (I).

Погледни входа на гаража (J).

Качи се по стълбата и влез през прозореца (K).

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети листа от книга (L).

Погледни стритите листа от роза (M).

Вземи 50 жаба (N).

За да направиш Постижение са ти необходими 50 жаби.

Използвай вазичката върху стритите листа от роза (O).

Излез от близък план и влез в банята (P).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо ваната (Q).

Вземи 51 жаба (R).

Напълни чайника с вода (S).

Прочети бележката закачена на щората (T).

Върни се в кухнята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо печката (U).

Вземи 52 жаба (V).

Постави чайника с водата върху печката (W).

Използвай кибрита, за да запалиш газовия котлон (X).

Вземи чайника с вряла вода (Y).

Влез в дневната (Z).

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети историята на семейството (A).

Погледни портрета в средата и вземи дървена плочка (B).

Погледни портрета в дясно и вземи черна боя (C).

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни портрета в ляво и вземи колело (D).

Погледни портрета на Бели (E).

Използвай рапирата, за да срежеш портрета (F).

Погледни вратата зад портрета, трябват ти плочки, за да активираш пъзела.

Излез от къщата и отиди до гаража.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни замръзналата пейка (G).

Вземи 53 жаба (H).

Използвай врящата вода върху пейката (I).

Погледни мотора на буса (J).

Вземи 54 жаба (K).

Вземи секач (L).

Излез от близък план и погледни размразената пейка, за да отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш лопатка.

Върни се в къщата.

Влез в банята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо пясъчния замък (M).

Вземи 55 жаба (N).

Използвай лопатата върху пясъчния замък (O).

Вземи дървена плочка (P).

Излез от банята и отиди в дневната.

Отиди при пъзела зад портрета на Бели.

Mystery Trackers: Raincliff

Постави 3 дървени плочки и ще стартираш пъзела.

Целта е от плочките да пресъздадеш изображение върху листа закачен на вратата (Q).

С ляв клик вземаш плочка и отново я пускаш с клик.

Влез в спалнята на Бели.

Mystery Trackers: Raincliff

Прочети страниците в дневника (R).

Погледни отблизо масичката (S).

Вземи 56 жаба (T).

Вземи бронзова чаша (U).

Вземи бяла боя (V).

Отиди в кухнята на имението.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни аптечката отблизо (A).

Постави бронзовата чаша и змията по местата им (B).

Кликни върху пъзела (C).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта е да отведеш топчетата до подходящия по цвят квадрат.

Кликни върху топче и ще се появят стрелки накъде може да се движи, кликни върху стрелката.

Решението на пъзела: синьо - ляво и го оставяш, червено - нагоре, надясно, надолу, наляво, надолу, синьо - нагоре, зелено - нагоре, наляво и нагоре.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отворения шкаф и вземи зеленото шише с етанол (D).

Погледни масата (E).

Излей шишето с етанола във вазата (F).

Вземи ваза със сънотворно (G).

Отиди в спалнята на Бели.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай сънотворното върху тигъра (H).

Погледни тавана над леглото и ще откриеш момчето от работилницата на часовникаря (I).

Върни се съвсем в началото, до входа на града.

Влез в колата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни отблизо волана (J).

Използвай секача върху жицата (K).

Вземи волана (L).

Отиди до локвата в тясната уличка.

Влез в художественото студио в дясно.

Mystery Trackers: Raincliff

Постави колелото на инвалидната количка (M).

Вземи инвалидната количка (N).

Погледни статива и използвай бялата и черната боя върху него (O).

Погледни отново статива и ще активираш пъзел.

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да възстановиш семейния портрет.

Можеш да преместваш лентите вертикално и хоризонтално.

С ляв клик хвани и задръж някоя лента, после премести курсора в желаната посока и я пусни.

Използвай надписа като ориентир.

Вземи сърп от статива.

Върни се в имение Браун.

Качи се горе и влез в банята.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни аквариума с черни рози.

Вземи 57 жаба (P).

Използвай сърпа върху розите (Q).

Кликни върху аквариума и ще отвориш екран със скрити предмети.

Mystery Trackers: Raincliff

Събери предметите от списъка.

Вземи противоотрова (отрова за цветя).

Отиди в спалнята на Бели.

Погледни тавана над леглото.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай противоотровата върху розите (R).

Погледни бележката на прозореца (S).

Вземи 58 жаба (T).

Вземи емблема за кола (U).

Вземи момчето, Ингвар Ваза (V).

Излез навън и отиди в дъбовия парк.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни предния капак на полицейската кола (W).

Използвай емблемата върху капака на колата (X).

Вземи ремъка (Y).

Върни се в имение Браун и погледни гаража.

Част 8: Бягството

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни мотора на буса и постави ремъка (A).

Погледни купето на буса (B).

Вземи 59 жаба (C).

Постави волана върху оста (D).

Когато Бели потегли, прочети бележката и вземи 60 жаба (E).

Отиди в дъбовия парк, приближи се до буса и отвори задната врата.

Mystery Trackers: Raincliff

Остави Ингвар Ваза на седалката (F).

Отиди в радио кулата и се качи с асансьора горе.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни цветята и използвай противоотровата (G).

Вземи Лиза Томпсън (H).

Върни се в дъбовата алея при буса.

Ще видиш братята.

Mystery Trackers: Raincliff

Остави Лиза Томпсън на седалката (I).

Отиди в църквата.

Мини през вратата в ляво в двора и погледни саркофага (J).

Използвай противоотровата върху цветята.

Вземи Анджей Слотски (K).

Отиди в дъбовия парк при буса.

Mystery Trackers: Raincliff

Остави Анджей Слотски на седалката (L).

Отиди в банката и влез в трезора.

Използвай противоотровата върху розата (M).

Използвай инвалидната количка върху шофьора (N).

Вземи Фриц Лейбър (O).

Отиди в дъбовия парк при буса.

Mystery Trackers: Raincliff

Остави Фриц Лейбър в буса (P).

Върни се по тясната улица до кръстопътя.

Влез в сградата в ляво и се спусни в спалнята през дупката на пода в кухнята.

Използвай противоотровата върху цветята (Q).

Вземи Боб Крауд (R).

Отиди в дъбовия парк при буса.

Mystery Trackers: Raincliff

Остави Боб Крауд в буса (S).

Прочети бележката, която праща Бели (T).

Вземи патрона (U).

Патрона автоматично се зарежда в револвера.

Приближи се до радио кулата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай заредения револвер върху Мортимър (V).

Погледни багажа на Мортимър и ще отвориш екран със скрити предмети (W).

Mystery Trackers: Raincliff

Събери всички предмети от списъка.

Ще получиш щурвал.

Качи се в кулата.

Mystery Trackers: Raincliff

Погледни шкафа под вазата с рози (A).

Използвай щурвала върху витрината (B).

Погледни шкафа отблизо и ще отвориш пъзел (C).

Mystery Trackers: Raincliff

Целта на пъзела е да подредиш дисковете пред съответните за тях символи.

Постави курсора върху някой диск и ще се появят стрелки за движение.

Кликни върху подходяща стрелка, за да преместиш диска.

Използвай 3 странични слота, за да си проправиш път (D).

Когато решиш  пъзела вземи стрелата от витрината (E).

Стрелата ще се комбинира със сънотворното и ще стане отровна стрела.

Отиди напред, за да излезеш на терасата.

Mystery Trackers: Raincliff

Използвай отровната стрела върху Дориан (F).

Погледни Дориан и вземи запалката (G).

Погледни фойерверка и използвай запалката върху фитила (H).

Поздравления! Завърши Ловци на Тайни: Рейнклиф!

 

Бонус част

Кликни някъде по екрана.

Отиди до стъпалата пред двореца (A).

Погледни отблизо Мортимър (B).

Вземи свирката от Мортимър (C).

Прочети бележката и вземи противоотрова (D).

Отиди пред имение Браун.

Влез през входната врата на първия етаж.

 

Провери снимката на стената в ляво (E).

Погледни металната врата на отсрещната стена в стаята (F).

Погледни дупката на пода (G).

 

Използвай свирката върху плочките и ще активираш пъзел (H).

Целта на пъзела е да заградиш мишката с черни плочки.

Кликни върху плочка и тя ще стане тъмна, а мишката ще се премести.

Вземи мишката (I).

Излез от стаята и се качи се в кухнята на имение Браун.

Погледни отблизо дупката в долната част на шкафа (J).

Използвай мишката върху дупката (K).

Вземи ключа за осветление от мишката (L).

Отиди пред гаража на имение Браун.

Погледни ключа за осветление (M).

Постави ключа (N).

Кликни върху ключа и ще включиш осветлението (O).

Кликни върху рафтовете в гаража и ще отвориш екран със скрити предмети (P).

Открий предметите.

Получаваш разтворител.

Качи се в кухнята на имение Браун.

Отиди в спалнята на Бели.

Погледни рамката на картината (Q).

Използвай разтворителя върху горния ляв край на рамката (R).

Вземи част от рамка (S).

Отиди в дневната.

Погледни портрета на барона (T).

Използвай рамката в долната дясна част на портрета на барона (U).

Вземи дръжка (V).

Отиди в кухнята на имение Браун.

Погледни чекмеджето (W).

Използвай дръжката върху чекмеджето (X).

Вземи счупената чаша (Y).

Отиди в спалнята на Бели.

Погледни матрака (A).

Използвай счупената чаша, за да го срежеш (B).

Вземи чукалото (C).

Отиди на главния площад.

Застани пред портата на дъбовия парк.

Използвай чукалото върху бравата и ще активираш пъзел (D).

Целта е да кръстосаш златните халки както е показано на листчето (E).

Кликни върху някое чукало и веригите ще се задвижат.

За да решиш пъзела, следвай тези стъпки: H x3, F x1, G x3, H x1, F x3, H x2.

Отиди наляво пред вратата на мелницата.

Прочети бележката (J).

Влез в сградата.

Погледни шахматната дъска (K).

Вземи изолирбанд (L).

Отиди пред радио кулата.

Качи се с асансьора горе.

Погледни отблизо масата с апаратурата.

Кликни върху счупения предавател (M).

Използвай изолирбанда върху жиците (N).

Вземи зар (O).

Отиди в мелницата.

Погледни отблизо средната конзола.

Постави зара върху таблото и ще активираш пъзел.

Целта на пъзела е да наредиш заровете в подходящата за тях колона

С ляв клик местиш зара в желаната посока.

Над таблото е показано кои зарове в коя колона трябва да бъдат наредени (P).

Вземи чука от чекмеджето (Q).

Върни се на главния площад.

Влез в двореца.

Погледни отблизо оръжията (R).

Вземи ключ за катинар за колело (S).

Отиди пред радио кулата.

Качи се с асансьора горе.

Погледни вазата с розите (T).

Използвай ключа върху катинара на раницата (U).

Кликни върху раницата и ще отвориш екран със скрити предмети.

Събери предметите от списъка.

Получаваш клещи.

Отиди на главния площад.

Влез в двореца.

Погледни отблизо оръжията (V).

Използвай клещите върху веригата (W).

Вземи стартер (X).

Отиди в дъбовия парк.

Тръгни на дясно по пътя за църквата.

Погледни отблизо мотоциклета (A).

Използвай стартера върху двигателя (B).

Кликни три пъти върху стартера.

След сцената отиди до църквата и влез вътре.

Погледни капака на пода (C).

Използвай клещите върху клина (D).

Погледни пъна с брадвата (E).

Използвай клина върху цепката до брадвата и после използвай чука, за да го набиеш (F).

Брадвата автоматично влиза в инвентара.

Слез в подземието на църквата.

Погледни саркофага и вземи черепа (G).

Обърни внимание на шлема (H).

Отиди в дъбовия парк.

Погледни клона на дървото (I).

Използвай брадвата, за да го отсечеш (J).

Вземи дъбовия клон (K).

Отиди към мелницата и погледни колелото.

Използвай клона върху колелото (L).

Използвай противоотровата върху розите (M).

Вземи топката от Дориан (N).

Отиди пред имение Браун.

Влез в стаята на първия етаж и погледни металната врата.

Погледни отблизо средната ключалка в дясно.

Постави топчето в бравата и ще активираш пъзел.

Целта е да прекараш топчето през малките метални бутони и да го вкараш в дупката, която ще се отвори.

Използвай двете стрелки отгоре, за да въртиш ключалката (O).

Решението на пъзела: ляво x2, дясно, ляво x2, дясно x4, ляво, дясно x2, ляво.

Вземи секретната игла (P).

Отиди пред мелницата.

Погледни полицейската кола (Q).

Използвай секретната игла върху белезниците (R).

Вземи пожарогасителя (S).

Отиди пред църквата и влез вътре.

Използвай пожарогасителя върху олтара (T).

Кликни върху олтара и ще отвориш екран със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка.

Ще получиш корона.

Излез пред църквата.

Погледни нашата в стената (U).

Постави черепа и върху него короната в лявото блюдо на везната (V).

Вземи печат (W).

Влез в църквата и слез в подземието.

Погледни шлема (A).

Използвай печата върху него (B).

Вземи бутона (C).

Отиди пред радио кулата и влез в асансьора.

Погледни таблото (D).

Използвай бутона върху дупката (E).

Натисни бутона.

Вземи бутон със стрелка (F).

Отиди пред имение Браун.

Влез в стаята на първия етаж и застани пред металната врата.

Погледни отблизо долната ключалка в дясно.

Постави бутона със стрелка на празното място при другите и ще активираш пъзел.

Целта на пъзела е да вкараш топчето в някоя от другите, като го движиш с бутоните в дясно (G).

Натисни бутоните в този ред: нагоре – наляво – надолу – наляво - нагоре.

Вземи очилата (H).

Върни се в старата кухня на сградата в ляво от кръстопътя.

Погледни решетката на пода и използвай очилата върху електрожена (I).

Слез в спалнята.

Вземи градинската ножица (J).

Вземи прахосмукачката (K).

Отиди на кръстопътя.

Погледни щеката върху лампите (L).

Използвай градинската ножица върху щеката (M).

Щеката автоматично влиза в инвентара.

Отиди в старата кухня на сградата в ляво от кръстопътя.

Погледни кофата, която виси от тавана (N).

Използвай щеката върху кофата с цимент (O).

Отиди при локвата в тясната улица и влез в студиото.

Погледни счупената статуя (P).

Използвай кофата с цимент върху счупената ръка на статуята (Q).

Вземи ръката от статуя (R).

Отиди при шахтата на кръстопътя.

Спусни се в канала.

Погледни токсичната вода (S).

Използвай ръката от статуята върху батерията (T).

Отиди пред имение Браун.

Влез в стаята на първия етаж и застани пред металната врата.

Погледни горната ключалка в дясно.

Постави батерията в слота и ще активираш пъзел (U).

Целта на пъзела е всички сегменти на кръга да бъдат от един цвят – червен или син.

Натисни червения или синия бутон и диска ще се завърти, сегмента под стрелката (V) ще промени цвета си.

Натисни поред бутоните:  син - син  - червен – син, за да решиш пъзела.

Влез през отворената врата.

Прочети историята на семейството (A).

Погледни дъската с обявите (B).

Вземи чип картата (C).

Използвай прахосмукачката върху паяжините (D).

Кликни в почистения ъгъл и ще отвориш екран със скрити предмети.

Събери предметите от списъка.

Ще получиш брониран щит.

Отиди до края на тясната улица.

Използвай щита преди да излезеш на площада.

Автоматично ще се приближиш до двореца.

Влез в двореца.

Качи се на покрива.

Влез в кабината на цепелина.

Погледни таблото за самоунищожаване (E).

Използвай чип картата върху слота горе в ляво и ще активираш пъзел (F).

Целта на пъзела е да подредиш символите в подходящ ред.

На картончето се вижда, че третата колона е в червен цвят, а третия ред от черепи (G).

Кликни върху два символа и ще размениш местата им.

Дръпни ръчката, за да провериш дали подредбата е вярна (H).

Когато подредиш вярно символите и дръпнеш ръчката ще активираш системата за самоунищожение.

Излез от цепелина.

Върни се на площада и гледай взрива.

Поздравления! Завърши специалните бонус нива на Ловци на Тайни: Рейнклиф!