Геймплей: В главното меню имате: new game, load-save game, continue, second chance, game setup, credits, help и exit game. В "game setup" можете да настроите звука на говора, музиката и специалните ефекти. В "Help" ръководство за управлението на играта. След като кликнете върху "New Game", изберете нивото senior или junior detective.

Този текстови помощник описва junior и senior detective. Описаната последователност не е задължителна за да преминете играта. В повечето си части тя е нелинейна. В junior detective ще има дневник с две икони. Ако кликнете на горната, ще можете да прочетете текущите записки на Ненси. Ако кликнете на долната(с бялата отметка), ще видите списък със нещата, които трябва да свършите. След изпълнение на задачата можете да кликате върху квадратчето и с това да отмятате поредното свършено нещо.

--------------------------------------------------------------------------------

Годината е 1930; Ненси Дрю кара към Лайлак Ин (Lilac Inn) в Тайтъсвил (Titusville). Ненси е приела поканата от Емили Крендъл (Emily Crandall), която наскоро е загубила майка си и е поела управлението на бизнеса им. Колата е паркирана на пътя пред къщата.

Lilac Inn:

В инвентара имате пътна карта, а в портфейла $3.50 . Влезте в Lilac Inn и говорете докрай с настойничката на Емили, Джейн Уилъби (Jane Willoughby). Тя ще съобщи, че бащата на Ненси е звънял и е поискал да му се обади. Също така ще каже, че тя и Глория, майката на Емили, в миналото са имали общ бизнес като шивачки. Качете се по стълбите и се обърнете надясно. Влезте в последната врата и говорете с Емили. Тя ще помоли Ненси да остави на съхранение в сейфа на баща и, кутията с бижута. Ще чуете експлозия. Печката в кухнята е избухнала. Говорете отново с Джейн докрай. Ще чуете, Емили да се провиква. Бижутата от кутията са откраднати. Емили ще ви разкаже за починалия вече съсед на име Джосая Кроули (Josiah Crowley). Приживе, той обещава на Емили и майка и да им завещае част от наследството си. Също така им подарява стар часовник с думите 'time will tell'(времето ще покаже). След смъртта му обаче, двете жени не получават нищо, а странната персона Richard Topham, окупира цялото наследство на стареца, включително и къщата.

Емили ще ви помоли да отидете при банкера Джим Арчър (Jim Archer), за да го попитате дали случайно откраднатите бижута не са били застраховани. На Емили и трябват пари за нова печка, в противен случай готварския бизнес на майка и ще западне. След като приключите разговора, огледайте стаята. Отидете при леглото и прочетете книгата "The Rubiyat", която старецът е подарил на Глория (майката на Емили). Разгледайте и шевната машина. Слезте долу и говорете с Джейн.

Гостна: Обърнете се наляво и влезте в гостната. Прочетете вестника и списанието на масичката под прозореца. Във вестника вижте езика на знаците и техните изображения наречен "hobo language" , а в списанието статията за 'Clever Hans', умният кон, който може да смята. Обърнете се надясно и вижте часовника над камината. Кликнете върху вратичката и ще видите пъзел с птица.

Пъзела в часовника - Задачата е да предвижите птицата от ляво към десния слот. Дървените плочки могат да бъдат премествани в свободното пространство отляво надясно и обратно.

Junior Detective

Senior Detective

Преместете плочка 1 наляво. Преместете 2 и 3 наляво. Преместете 4 надолу.

Преместете 1 надясно. Преместете 5 наляво и надолу.

Преместете плочката с птица към слота отдясно.

Преместете 1 и 2 наляво. Преместете 3 надолу, а 4 наляво. Преместете 5 нагоре.

Преместете 3 и 2 нагоре, 6 наляво, 7 нагоре и 2 надолу и надясно.

Преместете 3 и 5 надолу, 8 наляво, 9 и 7 нагоре и 10 надолу.

Преместете плочката с птица към слота отдясно.

Когато направите нещата вярно, долното шкафче ще се отвори и в него ще видите огледало. Вземете го.

Обърнете се надясно към другата страна на стаята и ще видите украсена игрална машина.

Играта Bard Bounce - Завъртете ръчката с форма на сърце. Кликнете върху монетния слот и автоматично ще сложите 5 цента, за да започнете играта.

Задачата на пъзела е да поставите различно оцветените квадратчета с мъжки лица, върху квадратчетата с женски лица със съответния цвят.

Junior Detective:

Преместете жълтото наляво, зеленото наляво и надолу, жълтото надолу.

Преместете синьото наляво, надолу и надясно.

Преместете червеното надолу, надясно и нагоре.

Senior Detective:

Преместете синьото наляво, жълтото наляво, после нагоре и надясно.

Преместете синьото нагоре, зеленото нагоре, после наляво и надолу.

Преместете синьото надолу, жълтото наляво, синьото нагоре и надясно и накрая жълтото надясно.

Преместете червеното нагоре и надясно, зеленото надясно, червеното надолу и наляво, и зеленото наляво.

След като завършите успешно играта, ще чуете тромпет и ще видите табела с думата 'Keen'. Запомнете я или си я запишете.

Излезте от гостната и говорете с Джейн за играта Bard Bounce. Ще разберете, че старецът Джосая Кроули я е донесъл преди време.

Телефон: Излезте през входната врата на къщата и се обърнете наляво към телефона. Обърнете внимание на издълбаната в стената котка отляво - това е знак от "hobo language", който означава "любезна и мила жена". Обадете се на бащата на Ненси. Вземете слушалката, кликнете в слота с 5 цента отгоре, помолете операторката да ви свърже с Carson Drew и говорете докрай с него. Той ще помоли Ненси да вземе едни важни документи от Tubby Telegrams. Също така ще и даде съвет докато кара, да не минава през дупките на пътя и калните места.

Хартията - Както сте с лице към телефона се обърнете надясно, крачка напред, после наляво и само напред до моста. Минете по моста и хванете хартията, летяща във въздуха. Ако не успеете от първия път, ще можете да опитате отново, като тръгнете напред и после се завъртите. Това е бележка за оценка на ключ в Waddell Jewelries.

Къщата на Джосая или училището на Topham:

Продължете напред, минете по второто дървено мостче, после продължете по каменния мост. Отляво на пътя има сграда, вие продължете напред към къщата и погледнете табелата Topham School- училище за отключване на паранормални способности и сила. Влезте в къщата.

Още с влизането, Richard Topham (този, който е окупирал имуществото на Джосая) ще ви накара да потърсите играчката-мишка на котката Юри (Uri). Вземете мишката под масата със свещите в левия ъгъл и я дайте на Юри, който е до камината.

Говорете с Ричард Топам докрай. Той ще ви позволи да продължите с въпросите, само в случай че успеете да решите теста за интелигентност. Вземете го от масата.

Обърнете се и отидете при робота в ъгъла. Натиснете копчето, за да видите какво прави. Погледнете отблизо бюрото отляво на робота. Кликнете върху слона и прочетете дневника 'Lest I Forget'.

Заглавието на първата страница е: "Lock on Carriage House"(Как да отворите ключалката на гаража). За да разберете как да я отворите, трябва да намерите отговорите на следните въпроси:

What are you when you win Bard Bounce? (Какъв сте, когато спечелихте играта Bard Bounce?)

What poet is the cat's meow?(Кой е поета на стопанката на "котката"?)

What will par on my miniature golf course get you?(Какво ви донесе равенството на игрището за голф?)

What's Gloria's middle name?(Какво е второто име на Глория?)

Заглавието от другата страна на стр.2. е: "Took Topham's Intelligence Test"(Как да преминете теста за интелигентност на Топам). Това е подсказка за решаването на логическия тест на Ричард Топам.

На третата страница ще видите кратка бележка с това заглавие: "To open journal"(Как да отворите дневника), а текстът отдолу е: "Вecoder /вместо "D"ecoder/ is in the rrivet /вместо "T"rivet/ (2 to the right)"-/Декодерът е в трикраката масичка/.

Заглавието на четвъртата страница е: "To open the big tick tock on top"(Как да отворите големия часовник): "Give Flute, Thisby and Pyramas their cues, Bottom's cue is in note to Gloria"("Поставете репликите на Flute, Thisby и Pyramas, а Bottom ще е репликата от писмото до Глория").

Заглавието на петата страница е: "Poem on golf course: sounds like numbers to me!"("Поемата от игрището за голф: звучи ми като цифри!").

В написаната на пишеща машина бележка в края на дневника, пише за трикрака масичка (trivet), дадена назаем за партито в Twin Elms.

Логически тест - Разгледайте теста в инвентара.

Напишете отговорите (с клавиатура), като си вадите заключения от написаното на страниците. Ако напишете верния отговор, Ненси ще каже: 'that looks right' или друг коментар.

1. All wet

2. Doll up.

3. Double cross.

4. Dry up.

5. Big Cheese.

Говорете с Ричард отново, след като решите теста вярно. Продължете да го разпитвате за Джосая Краули (Josiah Crowley) и за експлозията. Обърнете се наляво към часовниците над камината и ги погледнете отблизо.

Пъзел с мишки - Погледнете отблизо квадратите с мишки. Целта е да отворите две по две еднаквите картинки.

Кликнете върху две от плочките, за да видите какви картинки има отдолу. Продължавайте да отваряте плочките, докато видите същите къртинки, които вече сте видели. След като кликнете върху две еднакви картинки, те ще останат отворени. Продължете, докато отворите всички картинки.

Накрая ще се отвори страничния панел и можете да вземете второто огледало.

Прочетете книгата върху кръглата маса с папагал до прозореца. Ще научите нещо за радиометъра (radiometer). Отидете наляво към масичката с двете свещи и вижте снимката на Джосая. Обърнете се наляво и вижте музикалните инструменти (по скоро, уреди за вдигане на шум) на масичката. Зад гърба на Ричард, вижте купчините с рекламни брошури. Излезте от къщата. Тръгнете напред и после надясно към къщата-гараж. Това е къщата, която за да бъде отворена се нуждае от четирите отговора, споменати в дневника. Върнете се и минете по каменния мост. Накрая на моста, тръгнете наляво към маломащабното голф игрище.

Игрище за голф:

До входа на игрището ще видите огромна топка за голф, червена къщичка, от където можете да вземете стик, топка и карта за резултатите. От ляво ще видите синя къщичка, от където ще можете накрая да си вземете наградата.

Гигантска топка за голф - Кликнете върху топката и прочетете инструкциите за играта. Целта на пъзела е да познаете реда на цветните топки за голф скрити в десния панел. Пъзелът се решава наслуки.

Започнете играта, като подредите четири топки в първата най-лява колона. След това натиснете клавиша с картинка на стик долу вдясно, за да видите колко от топките сте подредили вярно.

Под колонките с топки ще видите четири дупчици, ако имате пръчка с флагче, значи една от топките е с правилния цвят и на правилното място. Ако видите само пръчка без флагче, значи някоя от топките в колоната е с правилния цвят, но не е на правилното място. Празната дупчица означава, че една от топките изобщо не ви е нужна.

Ще можете да си правите извод за правилната комбинация, с всяка следваща подредена колонка. Имайте предвид, че можете да поставяте в колонката от един и същи цвят по две топки.

Преди да сте натиснали клавиша със стик за подтвърждение, ще можете да преподреждате топките, ако установите, че сте сбъркали.

Когато свършите нещата вярно, пред вас ще видите поема. Запишете си някъде написаните с жълто думи: once, to, fore, too, ate, to, s heaven.

Игра на голф - Отидете при червената къщичка. Кликнете върху монетния слот под надписа "To play, insert 10 c.", автоматично ще поставите 10 цента. Вземете картата за резултати. Отдръпнете се назад и кликнете върху големия слот с надпис "Club and ball" и вземете стик и топка. Имате и слот с надпис "Old score cards here", където да поставяте старата карта, след което трябва да си купите нова карта.

Влезте на територията на голф игрището и ще видите картата за резултати. Разликата между junior и senior detective е в общия брой на ударите (par). При senior трябва да е по-малко от (21), а при junior detective по-малко или равно на (30).

Целта на пъзела е да направите определения брой удари или по-малко.

Излезте от картата с резултати, за да започнете играта. Можете да сейвате играта, след всяка успешна дупка. По този начин, ако някъде сте надвишили ударите, ще можете да заредите играта от сейвнатото място.

След като поставите топката, със стика ще можете да определите ъгъла и силата на удара. Колкото повече полупрозрачни топки видите (от стика по посока на удара), толкова по силно ще ударите. Можете да ползвате стените за рикушет.

Кратки пътища:

Дупка 3 - Ще видите дупка в скалата, в дясно от полето (правоъгълника) за позициониране на топката. Ако вкарате топката там, тя ще излезе близо до последната дупка от това поле, където трябва да вкарате топката.

Дупка 4 - Целта е да вкарате топчето в средната от трите дупки, като после, то ще бъде отнесено до целта от самолет и влак.

Къщичка с награди - Щом достигнете равенство или по-нисък резултат, поставете картата с резултати в слота на синята къщичка с награди отляво. Вземете понито.

Върнете се в Лайлак Ин и говорете с Джейн докрай. Качете се по стълбите и говорете с Емили в стаята и. Ще научите че презимето на майка и е Lois. Време е да отидете в града.

Titusville:

Влезте в колата и карайте към сградата Waddell Jewelry.Информация за шофирането:

Колата на Ненси - След като се качите в колата, ще можете да я виждате отгоре. Долу вляво на екрана, имате скала, показваща количеството бензин в колата, а долу вдясно ще виждате състоянието на гумите.

Съвет на бащата на Ненси - Избягвайте дупките по пътя, калните участъци и винаги зареждайте гориво, когато стрелката е на средата на скалата. В случай, че спукате или износите гума, поправете я възможно най-бързо.

Шофиране - Като кликнете и местите курсора, ще можете да направлявате колата в правилната посока. След като паркирате колата, натиснете на клавиатурата клавиша space.

Карта - Извадете картата от инвентара, за да видите мястото, където трябва да отидете. Ако не го виждате на картата, сейвнете играта и карайте докато го откриете. После заредете играта от сейвнатото място и отидете на локацията (така ще спестите пари за бензин).

Празен резервоар - Ненси ще ви напомни да заредите бензин, когато резервоара е наполовина празен. Карайте до бензиностанцията на Zippy и заредете за 50 цента.

Спукана или износена гума - Най-добре е да избягвате спукването или износването на гумите, защото това ще ви коства много пари за поправка.

Преди да отнесете износената гума на поправка, ще трябва да я смените със здрава. Кликнете върху крика, за да повдигнете колата. Кликнете върху гаечния ключ и с него върху гумата, за да отвиете болтовете. Кликнете върху износената гума, за да я махнете, после върху новата, за да я поставите върху носещата част. Кликнете върху болтовете, за да закрепите гумата. Кликнете още веднъж върху тях, за да ги затегнете. Ако карате с незатегнати болтове, играта ще свърши. Възползвайте се от Second Chance.

Закарайте старата гума в бензиностанцията Zippy's gas station и я оставете на поправка.

Ако нямате достатъчно пари за поправка, Zippy ще ви накара да подреждате болтове и гайки в правилните чекмеджета. Ще ви бъде позволено да допуснете известен брой грешки (2 за junior).

Магазин "Waddell Jewelry": Намерете мястото на картата и карайте до там. Въпросният бижутерски магазин е първия отгоре. След като паркирате и натиснете клавиша space, Ненси автоматично ще попита г-н Waddell за разписката, която хванахте във въздуха. Тя е за оценка на ключ, поискана от банкера Джим Арчър. Срещу $1.50, Waddell ще ви даде ключа.

"Main St. Bank": Паркирайте пред сградата на банката, която е отдясно на бижутерския магазин. Говорете с Джим Арчър докрай. Ще разберете, че бижутата не са били застраховани, а застраховката за Лайлак Инн не е подновявана след изтичане на срока и. Също така ще научите повече за банковия бизнес, за Джосая, за завещанието и фразата на стареца 'time was right', както и за слабостта на Джосая да се облича в актьорски костюми. Банкерът ще ви каже, че Джосая е починал в библиотеката, докато е четял любимата си книга "The Makeup secrets of Lon Chaney". Също така, старецът има собствен сейф в банката.

Огледайте офиса на Джим Арчър. Обърнете се наляво и погледнете отблизо снимката на кола и жена.

Пишеща машина - Обърнете се надясно от бюрото на Арчър и погледнете отблизо пишещата машина. Кликнете върху черната лента, за да прочетете какво е напечатал Джосая. Спомнете си бележката от дневника на Джосая, напечатана на пишеща машина, за трикраката масичка дадена назаем за партито в Twin Elms. Там някои от думите бяха размазани.

Кликайте върху черната лента, докато не прочетете цялото писмо : "October 9, 1929. Dear Mrs. Sheldon, Here is the trivet I said that you could borrow for your party at Twin Elms. Please take care of it because I would want it back someday. Your friend, Josiah C."("Г-жо Шелдън, това е масичката, която поискахте за партито в Twin Elms. Моля да се грижите за нея, защото някой ден ще си я поискам обратно."

Погледнете към дясната стена и вижте портрета на Clara Pickford с надпис: "To Jim Archer, my ace in the hole". Вижте часовника, подарък от Джосая в ъгъла. Погледнете отблизо ключалката в основата.

Говорете отново с Джим Арчър за колата от снимката и ключа, взет от Waddell's Jewelry. Той ще ви позволи да задържите ключа и даже ако искате, да отворите с него часовника. Отидете отново при часовника и поставете ключа в ключалката.

Пъзел с часовников механизъм - След като отворите капачето, ще видите зъбни колела отдясно, които трябва да поставите на правилните места в механизма на часовника.

Съвет - Всяко зъбно колело има 2 резки по периферията. Всяка от тези резки трябва да съвпадне с резките на следващото зъбно колело. Две от колелата имат само по една резка, което означава, че трябва да ги поставите в началото и в края на веригата. Уверете се, че сте поставили дупката на всяко колело точно в щифтчето. Веднъж щом сложите колелото върху правилното щифтче, то повече няма да може да бъде местено.Щом приключите, горната част на глобуса ще се отвори и ще видите огледало. Вземете го.

Излезте от банката и карайте обратно към Лайлак Ин. Слезте от колата и пресечете двата дървени моста, каменния мост и после наляво към къщата-гараж.

Гараж:

Ключалката на гаража - Вижте буквите на вратата. Спомнете си въпросите от дневника на Джосая.

1.What are you when you win Bard Bounce?(Какъв сте, когато спечелихте играта Bard Bounce?). Отговор: "Keen".

2.What poet is the cat's meow?(Кой е поета на стопанката на "котката"?) Отговор: Omar Khayyam, автора на червената книга в стаята на Емили (ако си спомняте, на къщата до телефона беше издълбана котка).

3.What will par on my miniature golf course get you?(Какво ви донесе равенството на игрището за голф?). Отговор: Pony.

4.What's Gloria's middle name?(Кое е презимето на Глория?). Отговор: Lois(каза ви го Емили).

Кликайте върху буквите, за да формирате думите: Keen, Omar, Pony и Lois. След правилното изписване на всяка дума, ще се появява червен триъгълник в ромба в центъра на вратата. Вратата ще се отвори, когато въведете правилно и четирите думи.

Влезте в гаража, огледайте се и ще видите, че във всеки ъгъл има закрепен по един метален държач. На лявата стена ще видите метална кутия с домино пъзел и радиометър(прилича на крушка) на стената над масата.

Отидете при масата срещу входната врата. Разгледайте брошурата с различните видове риби. Обърнете внимание на ръчно написаните бележки в брошурата. Горе ще видите "Bogart's Pond"(това е местното езеро), а останалите надписи под всяка риба, показват в коя част на езерото можете да ги уловите и с каква стръв. Запомнете рибата Largemouth Bass, която обитава обраслата с трева вода, а стръвта за нея е minnows(лещанка, вид дребна рибка).

Пъзел с часовник - Погледнете отблизо синия часовник на масата, който има само една стрелка. Ненси ще каже, че е видяла същия часовник на игрището за голф. Целта на пъзела е да въведете правилните цифри, за да отворите часовника.

Основата на стрелката рестартира пъзела. За да се появи курсора, с който да въртите стрелката, мръднете мишката встрани от центъра на циферблата. За да подтвърдите въведената цифра, кликайте върху топчето на върха на часовника, което ще светва в синьо.

Спомнете си поемата, която видяхте, след като решихте пъзела с цветни топки в гигантската топка за голф. Спомнете си и написаното в дневника на Джосая: "Poem on golf course: sounds like numbers to me!"(Поема от игрището за голф: звучи ми като цифри!)Оранжевите думи от поемата (once, to, fore, too, ate, to, s heaven), звучат като цифрите: 1 2 4 2 8 2 7.

Преместете стрелката на 1 2 4 2 8 2 7 , като не забравяте след всяко число, да подтвърждавате с бутона на върха на часовника.

Вземете четвъртото огледало.

Активиране на радиометъра - Радиометърът на стената над масата се нуждае от светлина за да се активира. Тази информация получихте от книгата върху масата в къщата на Джосая.

A. Поставете 4-те огледала във всеки ъгъл на гаража (в държачките).

B. Отидете при металната кутия с домино.

Домино - Кликнете върху капака, за да отворите металната кутия. Погледнете отблизо пъзела.

Задачата на пъзела е същата, като при игра на домино. Поставете плочките така, че броя на точките от всяка страна на плочката да съвпа с броя на точките на следващата плочка.

Можете да въртите плочките с десния бутон на мишката. Уверете се, че сте поставили плочките точно във вдлъбнатините, в противен случай няма да има ефект.

Броя на точките в горната неподвижна плочка, с която започва редицата е 7 , а долната 5.

Отгоре надолу: Поставете плочката с 7-9 след 7, след това продължете с 9-4, 4-8, 8-1, 1-3, 3-6, 6-2, 2-5.След като решите всичко вярно, ще се покаже лост.

Дръпнете надолу лоста, за да отворите щорите и в гаража да нахлуят четири лъча светлина.

C. Нагласете огледалата, за да пречупите светлината и лъча да достигне до радиометъра над масата отдясно.

Когато поставите курсора върху огледалото, той ще се превърне в кръгова стрелка. Използвайте я, за да въртите огледалата.Когато направите нещата вярно, от тавана ще се разгъне метална стълба.

Качете се по нея към таванското помещение. Ще видите радиостанция отляво и стар часовник със символите "hobo language"(които видяхте във вестника от гостната на Лайлак Ин). Прочетете бележката до часовника: "Forget where you put LWAT? Marcel's band, you old coot!"("Забравил си къде си сложил LWAT(ключ)? Виж панделката на Марсел, стари глупако!"). Погледнете отблизо радиостанцията и прочетете бележката под нея: "A new quartz crystal was ordered and delivered. The crystal needs to be cut by Waddell.("Новия кварцов кристал е поръчан и доставен. Кристалът трябва да бъде изрязан и оформен от Waddell.")

Отидете в къщата на Джосая. Говорете с Ричард за Marcel и кристала. Marcel е любимата шапка на Джосая. Ричард ще ви даде кристала, ако издържите телепатичния тест.(Това няма да се случи, ако преди това не сте прочели бележката до радиостанцията в гаража).

Телепатичен тест с карти - Целта на пъзела е да посочвате една от картите със знаци на масата, след като Ричард си намисли някоя от тях и ви зададе въпрос. (Също като умния кон Ханс /Clever Hans/, от статията в списание Like).

Ричард винаги ще използва едни и същи въпроси за определена карта. Моя личен съвет е да си запишете на лист всеки въпрос(Ричард ви го задава, вие си го записвате), срещу него да си нарисувате всички знаци. Когато след определения въпрос, посочения от вас символ е грешен, задраскайте го, а когато ви бъде зададен същия въпрос, пробвайте с друг знак. И така, докато откриете верния символ. Действайте по този начин и с останалите въпроси. На всеки въпрос, може да съответстват по един или два символа. Ако тестът приключи неуспешно, поискайте да пробвате пак, като изберете от диалога второто изречение.

Това са възможните въпроси и техните отговори (Lizardina_m:при мен въпросите бяха по-малко, а отговорите бяха други):

"This is which card?" Звезда ("This is which card?" Кръст)

"What card am I thinking about?" Звезда ("What card is this?"(или this is) Кръст)

"What card am I looking at?" Кръг ("Which card am I thinking of?" Квадрат)

"What card is this?" Кръг ("What card am I thinking about?" Квадрат)

"Which card am I thinking of?" Кръст ("What card am I holding?" Кръг)

"What card am I concentrating on?" Кръст ("What card am I concentrating on?" Три вълни)

"Can you tell what card this is?" Три вълни ("What card am I looking at?" Звезда)

"What card this is?" Три вълни

"What card am I holding?" Квадрат

"Do you know what card I'm looking at?" Квадрат

Вземете кристала. Говорете с Ричард отново. Излезте от къщата и се върнете в Лайлак Ин.

Lilac Inn:

Говорете с Джейн И ще научите, че Емили е разстроена от нещо.

Отидете в стаята на Емили и говорете с нея докрай. По някакъв начин снимката на стената се е преместила, докато Емили е била в стаята. Попитайте я дали знае, къде Джосая е скрил завещанието, къде е скрил ключа от сейфа и къде е шапката на Джосая. Отворете чекмеджето под кушетката на Емили и вижте шапката на Джосая. Вземете ключа затъкнат в панделката. В шкафа ще видите и едно писмо, ако се опитате да го вземете, Емили ще ви спре. Погледнете изместената снимка на стената.

Слезте долу и попитайте Джейн дали можете да огледате наоколо.

Таен проход: Влезте в гостната отляво. Отидете при кушетката с балдахин отляво на камината и кликнете върху матрака. Ще видите, че дясното перде е защипано под матрака, кликнете върху металния му дйржач. Ще се отвори вратата към тайния проход, влезте и тръгнете напред. Преди да навлезете в тъмния участък, дръпнете лоста отдясно. Продължете напред до счупеното прасе-касичка на пода. Вземете монетите и така ще имате някой и друг долар в портфейла си. Направете още 3 крачки напред и ще видите каменно пано на стената отдясно.

Пъзел-снимка Creepy Corner - Кликнете върху каменното пано и ще видите снимка с разбъркани елементи. Целта на пъзела е да ги подредите.

Кликнете върху някоя плочка и после кликнете върху мястото, където искате да я поставите. Заменената плочка ще остане върху курсора. Можете да въртите плочките, преди да сте ги взели.Ако направите всичко вярно, ще чуете музика. Вземете грамофонната плоча.

Обърнете се наляво и продължете докрая на пътя. Ще видите стълба, качете се по нея и ще чуете гласа на Ричард. Тайния път ви е довел до гостната на къщата на Джосая. Можете да се върнете по-късно, когато Ричард не е наоколо. Слезте от стълбата и дръпнете лоста отляво, за да включите осветлението, продължете напред към Лайлак Ин.

Града:

Бижутерия Waddell's Jewelry: Време е да се върнете в града. Карайте до Waddell's Jewelry и помолете собственика да изреже кристала (което е правил и преди за Джосая), който взехте от Ричард. За тази услуга ще трябва да платите 2 долара.

Main Street Bank: Говорете с г-н Арчър за ключа от шапката на Джосая. Той ще ви помоли за услуга, преди да ви позволи да отворите сейфа. Ще ви даде червената рокля на жена си, която трябва да ушиете.

Трикрака масичка:

Време е да поискате трикраката масичка от г-жа Sheldon. Заредете бензин, когато Ненси ви напомни. Помнете че трябва да карате внимателно, като заобикаляте дупките и калните участъци на пътя.

Twin Elms и г-жа Шелдън - Понеже мястото го няма на картата, подкарайте колата нагоре по пътя до Krolmeister Nails, от там завийте наляво и карайте докрая на пътя и после на разклона тръгнете нагоре по павирания път. Паркирайте и говорете с г-жа Sheldon. Преди да ви даде масичката, тя ще поиска да вземете картите и за бридж от г-жа Jakowski от Titusville Telco и да и ги донесете.

Titusville Telco - Излезте на разклонението и карайте надясно до Krolmeister Nails, от там надолу покрай Lowood Academy. След като подминете и Waddell Jewelry, завийте наляво и после влезте в първата пряка надолу. Паркирайте пред Titusville Telco и говорете г-ца Jakowski. Тя ще поиска да вземете билетите за благотворителната лотарията от г-жа O' Shea в сиропиталището.

Сиропиталище Turner Home for Orphans - Тръгнете надолу от Titusville Telco, после надясно през покрития мост. Завийте на първата извита пряка вдясно и паркирайте пред Turner Home for Orphans. Госпожата ще поиска да и донесете 5 играчки за децата.

Играчки - Вече имате една, червеното пони от игрището за голф. Можете да изиграете още 4 игри на голф, за да спечелите още понита или да купите играчките.

General Store - Магазинът, от където ще купите играчките се намира точно под имението Twin Elms. Влезте в магазина и отидете при машината за играчки. Кликнете върху слота 25 цента, после изберете играчка и натиснете лоста отдясно. Вземете 4 играчки.

Turner Home for Orphans - върнете се в сиропиталището и дайте на г-жа O' Shea петте играчки. Оказва се, че лотарийните билети не са у нея и ще трябва да ги вземете от Phelps's Print Shop.

Phelps' Print Shop - Карайте наляво до първата сграда след сиропиталището. Говорете с г-н Phelps. Той ще ви даде билетите, ако хванете 19 инчов костур (largemouth Bass) от езерото.

Улов на largemouth bass - Карайте обратно до сиропиталището, точно до него се намира езерото Bogart's Pond.

Спомнете си брошурата, която видяхте на масата в гаража. Рибата Largemouth Bass обитава обраслата с растителност вода, а стръвта за нея е рибата minnows.

Вземете въдицата. Вземете minnows от кутията със стръв. Кликнете върху участъка на езерото обрасъл с трева отдясно и когато плувката потъне, веднага кликнете върху въдицата.

Когато хванете 19 инчов largemouth bass, кликнете върху копчето "Keep"(задръж).

Дайте костура на г-н Phelps в Print Shop. Той ще ви даде лотарийните билети. Отидете при г-жа Jakowski в Titusville Telco дайте и билетите и вземете картите за бридж. Отнесете на г-жа Sheldon в Twin Elms. Вземете трикраката масичка(от нея ще виждате само горната част, таблата).

Ако резервоара ви е наполовина празен, а също така се нуждаете от пари за да платите за изрязването на кристала в бижутерийния магазин можете да ги спечелите, като разнасяте телеграми.

Tubby Telegrams - Отидете в сградата над банката. Служителят ще ви даде документите за бащата на Ненси и ще ви предложи да спечелите някой цент, като разнасяте телеграми. След всяка доставена телеграма се връщайте в Tubby Telegrams, за да вземете следващата. Спечелете достатъчно, че да платите 2.00-та долара и да имате пари за бензин. Когато решите, че парите са ви достатъчни, откарайте последната телеграма и не се връщайте повече в Tubby Telegrams за заплащане. Ако забравите адреса за доставка, в инвентара кликнете върху иконката с око и после кликнете върху телеграмата, за да прочетете адреса. Eдна от локациите за доставка на телеграма е Railroad Station, има я на картата, но кагато стигнете до мястото, няма да видите никъде надпис, с който да се ориентирате. Просто знайте, че това е жп гара(в горната най-дясна част на града). Под гарата се намира Deer Mountain Resort, под него са Camp Avondale(по дясното от двете успоредни мостчета) и Observatory(по лявото мостче). В най-лявата горна част на града е

Sunny Brook Farm(по пътя НАД Krolmeister Nails). В най-долната лява част на града, под General Store, се намира Johnson's Farm. От негово дясно е Vache's Dairy.

Waddell Jewelry - Поискайте и вземете обработения кристал (вече е с формата на леща).

Ако резервоарът ви е пълен, върнете се в Лайлак Ин.

Lilac Inn:

Говорете с Джейн за роклята от г-н Арчър. Отидете в стаята на Емили, кликнете върху шевната машина и автоматично ще поискате позволение да я ползвате. Понеже машината няма игла, попитайте Джейн дали има такава. Тя ще поиска от вас, да подготвите за доставка готовите пайове, докато тя търси иглата. Джейн ще ви даде списък с видовете пайове и тяхната подредба.

Пъзел с пайове - Излезте през входната врата и веднага се обърнете надясно. Кликнете върху пердето и ще видите пайовете.

Подредете пайовете според списъка, който Джейн ви даде. Там пише също, че малките пайове стоят отляво на големите.

Различните видове пайове, трябва да поставяте под съответната табела с вида на пая. Всеки ред има цветни линии за ориентир. Червената е за черешов пай (cherry), синята е за боровинков (blueberry) и кафявата за шоколадов (chocolate). Не забравяйте да поставяте малките пайове отляво на големите.

Junior Detective Senior Detective


Ненси ще направи коментар, когато наредите пайовете вярно.

Влезте в къщата и ще видите, че Джейн я няма на обичайното място. Погледнете отблизо и кликнете върху махалото на часовника в ъгъла. Картинката със слънце под капачето, изглежда като мрежата от светлинни лъчи в гаража, получена от завъртането на четирите огледала. Отидете при подиума на Джейн и погледнете от вътрешната му страна. Ще видите счупен телефон и снимка между книгите, вземете я. На нея са двамата братя, построили къщите на Джосая и Лайлак Ин. Обърнете внимание на стълбата отляво на снимката. Кликнете върху снимката в инвентара, за да видите надписа от другата страна: 'door in parlor window seat'("Врата на кушетката в гостната").

Отидете в гостната при кушетката с балдахин и кликнете върху десния метален държач на пердето. Влезте в тайния проход, тръгнете напред, дръпнете лоста за осветлението вдясно и направете крачка напред. Кликнете върху газовата лампа отдясно, за да се отвори друг таен проход. Качете се нагоре по стълбата, когато стигнете края, погледнете отблизо цепнатината отдясно на стената. Ето защо, някой е мръднал снимката на стената. Слезте обратно по стълбите и натиснете лоста отляво, за да отворите тайната врата. Върнете се в гостната.

Говорете с Джейн и вземете иглата от кутията с шивашки принадлежности. Ненси ще разкаже на Джейн за новия таен проход и за снимката. Емили е отишла в града, значи можете да потършувате малко из стаята и.

Влезте в стаята на Емили и отворете чекмеджето на кушетката. Прочете писмото и обърнете особено внимание на последното изречение: "I mean this from the Bottom of my heart: You are a kind lady who sparkles like good water and makes me think that the sky's the limit"

Ушиване на червената рокля - Поставете иглата в машината. Кликнете с роклята върху шевната машина.

Започнете да шиете, като следвате прекъснатата линия. Правете го много бавно и на кратки серии. Поставете курсора отдясно, близо до иглата за правите участъци. Поставете курсора горе вдясно или ляво на диагоналите и кривините, така че да коригирате курсора по-лесно. В ъгловите участъци, се уверете че сте направили няколко бода по права линия, преди да смените посоката. В junior detective, задачата изисква не дотам прецизен и правилен шев, докато при senior detective шевът трябва да е абсолютно точен.

Грамофонна плоча - Отидете при грамофона, махнете плочата от него и поставете тази, която взехте от пъзела Creepy Corner в тайния проход. Пуснете плочата, като завъртите манивелата.

Чуйте пиесата и обърнете внимание на звуковите ефекти, които ще се изписват с червени букви - Hoofbeat(тропот на копита), clap of thunder(трясък на гръмотевица), clap of thunder(отново гръмотевица), rain(дъжд), door opens(отваряща се врата), footsteps(шум от стъпки), clashing of swords(дрънчене на мечове), clashing of swords(пак дрънчене на мечове), clap of thunder(гръмотевица), sound of coins(звън на монети).

Банка: Карайте до банката и говорете с г-н Арчър. След като му дадете ушитата рокля, той ще ви отвори сейфа на Джосая.

Кликнете върху кутията от сейфа и вземете Дневника на Джосая.

Дневникът на Джосая - Огледайте дизайна на корицата и ще забележите, че е същия като този на трикраката масичка.

Спомнете си написаното в бележника на Джосая (от слона в гостната на къщата му) - "To open journal: В(D)ecoder is in the r(t)rivet (2 to the right)"./За да отворите дневника: декодер е трикраката масичка./

Трикрака масичка - Погледнете в инвентара таблата на масичката, взета от г-жа Sheldon. Ще видите издълбани картинки на всичките чути звукови ефекти от грамофонната плоча: Hoofbeat(копита), clap of thunder(гръмотевица), clap of thunder(гръмотевица), rain(дъжд), door opens(врата), footsteps(стъпки), clashing of swords(мечове), clashing of swords(мечове), clap of thunder(гръмотевица), sound of coins(монети).

Следвайки реда на ефектите от плочата, си запишете буквите, които съответстват на изображенията: G O O D F E L L O W.

Кликнете върху буквите: G O O D F E L L O W, на дневника. Ще чуете щракване и дневникът ще се отвори.

Отбележете си имената и MHz-те на всяка страница.

Първото име е Flute - 7.025 MHz., след това е Pyramus - 7.057 MHz. и накрая Thisby - 7.050 MHz. Това са имената на хората и техните честоти, с които Джосая е общувал по радиостанцията си.

Гаража: Карайте до Лайлак Ин и след това отидете в гаража. Влезте и отидете при металната кутия с домино и дръпнете лоста, за да се разгъне стълбата към тавана. Качете се по нея и отидете при радиостанцията.

Радиостанция: Погледнете отблизо радиостанцията и отворете квадратното капаче вдясно. Поставете вътре изрязания от г-н Waddell кристал. Погледнете отблизо копчетата.

Въвеждайки честотите взети от дневника на Джосая, говорете с всеки един от тримата хора.

Flute - 7.025 MHz. Въведете цифрата 7 с лявото копче, 0.02 със средното и 0.005 с дясното.

Thisby - 7.050 MHz. Въведете цифрата 7 с лявото копче, 0.05 със средното и 0.000 с дясното.

Pyramus - 7.057 MHz. Въведете цифрата 7 с лявото копче, 0.05 със средното и 0.007 с дясното.

След като говорите и с тримата, ще разберете че трябва да кажете на всекиго по един цитат от произведение на Шекспир, за да ви отговори с репликата, която Джосая му е казал да запомни.

Спомнете си отново написаното в бележника на Джосая - "To open the big tick tock on top: Give Flute, Thisby and Pyramas their cues, Bottom's cue is in note to Gloria"("За да отворите големия часовник: поставете репликите на Flute, Thisby и Pyramas, а Bottom ще е репликата от писмото до Глория").

Къде сте виждали нещо от Шекспир? Спомнете си Шекспировата книга на бюрото на Ричард.

Шекспирова книга: Отидете в къщата при Ричард и го помолете да ви даде книгата "A Midsummer Night's Dream"("Сън в лятна нощ"). Понеже Ричард отказва, ще се наложи да измислите друг начин, да се доберете до книгата. Върнете се в Лайлак Ин.

Минете през тайния проход на кушетката в гостната, като кликнете върху металната държачка на дясното перде. Преди тъмния участък на тунела, дръпнете лоста за да включите светлините и продължете напред до края на пътя.

Качете се по стълбите към гостната на къщата на Джосая, като бутнете капака. След като влезете в стаята, ще чуете котката Uri да мяука. Веднага потърсете играчката-мишка и я дайте на Uri, преди Ричард да се е появил. Мишката трябва да е под стола до масата, под шкафа или под кутията с реклами до коня от въртележка.

Разлистете книгата "A Midsummer Night's Dream" на бюрото на Ричард. Вижте оградените цитати и имената на тримата от радиостанцията. Цитатите ще бъдат вписани автоматично в дневника на Ненси. Обърнете се и кликнете върху килимчето в ъгъла между двете масички, за да се върнете обратно през тайния проход.

Върнете се в гаража при радиостанцията.

Радиостанция, част 2: обадете се на всеки един от хората и изберете съответния цитат. Те ще отговорят с репликите, които Джосая им е казал да запомнят.

Flute - 7.025 MHz. Ляво копче - 7, 0.02 - средно копче и 0.005 - дясно копче.

Изберете цитат: "Shall we their find pageant see? Lord, what fools these mortals be".

Отговорът ще е: "Leave by road when the owner is in, because then there will be thieves about".

Thisby - 7.050 MHz. Лявото копче - 7, 0.05 - средно копче и 0.000 - дясно копче.

Изберете цитат: "If we shadows have offended, think but this and all is mended, That you have but slumber'd here while these visions did appear".

Отговорът ще е: "The authorities are alert for bad water, so do not go this way".

Pyramus - 7.057 MHz. Лявото копче - 7, 0.05 - средно копче и 0.007 - дясно копче.

Изберете цитат: "Thou speak'st aright; I am that merry wanderer of the night..."

Отговорът ще е: "A barking dog would do well to hold his tongue in a dangerous neighborhood".Стария часовник: Отидете при стария метален часовник в дъното на таванското помещение. Погледнете квадратите със символите "hobo language".

Кликнете върху символите, чиито обясненения (от таблицата със символи във вестника), съответстват на репликите, чути от тримата радиолюбители. Трябва да кликате върху символите в реда, който чухте репликите.

Flute - "Leave by road when the owner is in, because then there will be thieves about".

Натиснете долния квадрат от втората колона отляво, долния квадрат на първата колона отляво и средния квадрат на последната колона отдясно. Накрая натиснете дългия клавиш отдолу с името Flute.

Ако сте направили нещата вярно, ще се появи името на следващия радиолюбител.

Thisby - "The authorities are alert for bad water, so do not go this way".

Натиснете средния квадрат на първата колона отляво, горния квадрат на последната колона отдясно и долния квадрат на последната колона отдясно.

Pyramus - "A barking dog would do well to hold his tongue in a dangerous neighborhood".

Натиснете горния квадрат на втората колона отляво, горния квадрат на първата колона отляво и горния квадрат на третата колона отляво (след това вероятно отново ще трябва да натиснете квадратите на Flute).

Bottom - Спомнете си писмото, от чекмеджето на кушетката в стаята на Емили.

Джосая е писал на Gloria, майката на Емили: "I mean this from the Bottom of my heart: You are a kind lady who sparkles like good water and makes me think that the sky's the limit".

Натиснете долния квадрат на третата колона отляво, средния квадрат на третата колона отляво и средния квадрат на втората колона отляво.

От основата на часовника ще излезе плоча.

Board Game: На плочата ще видите надписа: "Your goal is to reach the end of the path and to land exactly on the last spot on the board. Each card can only be used once. You do not need to use all the cards. To take a shortcut, you must be on a spot with a picture on it and use the same picture to take the pathway. Good luck!"

Кликнете върху надписа, за да видите пред вас играта.

Рестартиращия бутон е отдясно. Кликайте върху клавишите с картинка и номер (броя на ходовете) и металната пешка ще се предвижи. Задължително използвайте преките пътища в играта, защото иначе броя на ходовете няма да ви стигнат, за да предвижите пешката до края (ще имате право да натискате клавишите с цифри само по веднъж).

Възможно е да има и друга комбинация от числа, за да спечелите, но това са цифрите с които аз успях: 4 8 10 6 1 7 2 9 3.

Ако направите нещата вярно, от часовника ще изкочи златна топка за голф. Вземете я и прочетете бележката в слота, от където изкочи топката.

Бележката гласи: "Вземете това и го занесете в Tiny Town. За да се позабавлявате, използвайте го, като уцелите дупка 1".

Игрище за голф:

Отидете при маломащабното голф игрище. Влезте в него и автоматично ще се окажете при дупка 6 с табела "Tiny Town".

Поставете топчето възможно най-близко до дупката на тухлата отгоре. Изстреляйте топчето към въпросната дупка и ще го видите как отива до дупка 2. Топката ще освободи ключа зад табелата. Вземете го.

Лайлак Ин: Върнете се в къщата и говорете с Джейн. Качете се по стълбите и говорете с Емили. Тя смята, че е получила нервен срив и няма да иска да говори повече с вас. Слезте долу и говорете с Джейн отново. Качете се в колата и карайте към банката.

Уверете се, че резервоара ви е пълен до горе и че няма да имате нужда от зареждане.

Банка: След като евентуално сте заредили бензин, отидете в банката и говорете с г-н Арчър за новия ключ и 'ace in the hole'. Значи това е ключа на Джосая преоблечен или по-скоро маскиран като жена - госпожа Clara Pickford. Погледнете съдържанието на кутията в сейфа. Ще видите истинското и последно завещание на Джосая Краули. Вижте и снимката, на която са Глория и приятелката и Джейн. Онази Джейн от къщата, изобщо не прилича на тази! Измамницата се е възползвала от това, че Емили не е виждала истинската Джейн от дете, като се е представила за нея и е откраднала бижутата на Глория, а докато е ръководила бизнеса в Лайлак Ин е присвоявала пари.

Ще се озовете пред Лайлак Ин. Ще видите измамницата, която се опитва да избяга.

Преследване: Ще се наложи да преследвате колата на измамницата. Колата и винаги трябва да е в полезрението ви, иначе играта ще приключи. Ако това се случи, възползвайте се от second chance. Когато Джейн тръгне от Лайлак Ин, незабавно кликнете с курсора за да я последвате. Карайте плътно след нея, а когато Ненси спомене фразата 'goes to state line', незабавно тръгнете по най-краткия път за жп гарата(щом чуете Ненси да проговаря, тръгнете по първата срещната пряка нагоре и после надясно). Джейн ще катастрофира, вижте финалната сцена.