За играта: Третата част на играта започва точно там, където се разделихме с Кейт последния път - вперила поглед в смаляващата се фигура на Ханс, който последва любимите си мамути.

Тръгвайки по обратния път, госпожица Уокър среща група юколи и сега трябва да се научи да общува с членовете на племето, придружавайки ги в дългото им пътуване до далечните пасища на снежните щрауси - пътуване, което изглежда ще бъде много по-сложно, отколкото е планирано...

ГеймплейИграта е куест от трето лице и се управлява с клавиатурата (W,A,S,D) за движение на героя и с мишката, за да избираш на къде да вървиш, да взимаш предмети и т.н. Някои пъзели изискват приплъзване на мишката, докато сте задържели левия бутон на мишката. Играта се запаметява автоматично. Използвай I, за да отвориш инвентара си, J – за документите и O – за да видиш конкретната си мисия. Предметите в инвентара могат да се разглеждат отблизо.

Меню:  В главното меню има Продължи, Нова игра, Зареди, Настройки, Кредити и Изход. В настройките можеш да избереш игрови опции, настройки на аудиото и контроли.

 

 

 

Болница Валзембор

Започваш приключението на Кейт Уокър в стая с юкол на име Кърк. Говори с него и ще разбереш как си се озовал в болницата. Кърк няма крак и чака да му сложат изкуствен. Той ще ти спомене и за свещенните миграции. Ще научиш за тях по-късно.

Опитай се да отвориш бялата врата вляво. Заключена е и никой не отговаря. Натисни червения бутон до вратата. Все още нищо.

Погледни дясната страна на кутията. Ще откриеш диаграма, показваща как да включиш бутона. Преди да го направиш обаче, ще трябва да намериш нещо, с което да отвориш кутията и да стигнеш до механизма.

Погледни масата и вземи нож. Върни се до червения бутон. Отвори инвентара и избери ножа. Използвай го върху винта, за да отвориш кутията.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2016/07/Syberia-3-Red-Call-Button-Mechanism-480x270.jpg

Включи зелената жичка в отвора над червената жичка. Горната лампичка ще светне в зелено. Кликни върху цилиндъра и го бутни надолу. Сега затвори капака и натисни червения бутон, за да излезеш от стаята.

Разходи се и тръгни надясно, премини покрай двама пациента и стигни до друга бяла врата.

Syberia 3 Doctor's Office

Отвори вратата и влез вътре. Кейт ще забележи, че механизма за обаждания е изключен. Затова е нямало отговор! Говори с доктора. Изглежда, че той смята да те задържи в болницата.

Ще бъдеш подложен на разпит. Не съм пробвал всички възможности, но това работи. Кажи истината за възрастта си и за семейството си и наполовина истината за Ханс Воралберг и Оскар. Когато те попита за юколите, кажи че трябва да бъдат оставени намира и не отговаряй на следващия въпрос. 

Докторът ще ти даде ключ за изхода. Ако успееш да намериш начин да излезеш, ще те пуснат. Отвори шкафа в ъгъла и си вземи дрехите.

Напусни кабинета на доктора и мини през отворената порта точно отляво. Говори с двамата души, които играят шах и ги разпитай за всичко. Ще ти обяснят за излизането.

Насочи се наляво. Използвай ключа за изход на асансьора. Пъзелът се състои в това да наредиш всички 8 пипала правилно на заключващия механизъм. Избирай едно от осемте малки бутончета, за да избереш определено пипало и ги мести наляво и надясно с мишката. Накрая трябва да изглежда така:

Syberia 3 Key to Exit Puzzle

Дори да разгадаеш пъзела, врата на асансьора няма да се отвори и докторът няма да ти позволи да си тръгнеш.

Отвори инвентара си и погледни отблизо ключа за изход. Завърти го и разгледай дупката острани. Нещо е било премахнато от тук!

Syberia 3 Key to the Exit

Отиди наляво. Ще минеш покрай няколко пациента и персонал. Влез отново в офиса на доктора. Отвори шкафа и махай предмети, докато не откриеш червена брошура.

Syberia 3 Pamphlet

Отвори и прелисти брошурата, докато не видиш ключа за изхода. Отвори инвентара си и използвай ключа за изхода върху снимката на брошурата. Кейт ще разбере, че от ключа липсва част.

Наусни кабинета и отиди надясно. Отвори врата обратно към стаята ти, която е 5-та врата отдясно и има номер 5 на нея. Говори с Кърк и се опитай да го убедиш да си тръгнете. Когато те попита, отвори инвентара и му покажи брошурата.

Излез на балкона и погледни през прозореца. Виж птицата на отсрещната сграда. Кейт се опитва да я извика, но без успех. Върни се до Кърк и говори с него. Трябва да намериш нещо, с което да привлечеш вниманието на птицата.

Напусни стаята и се насочи наляво. Отиди в стаята, където играха шах и виж спящия човек. Вземи ключа на Антон, който виси от врата му.

Излез и отиди наляво. Мини през малката ниша вляво от асаньора. Виж врата и използвай върху ключалката ключа на Антон. Вземи механична птица.

Върни се в стаята си и после отиди на балкона. Използвай механичната птица на перваза. Кликни върху птицата, за да я активираш. Совата идва и ти й даваш ключа с брошурата. Когато се връщаш в стаята, Кърк е изпаднал в транс и мадам Олга влиза в стаята.

Говори с Олга, но няма да успееш да спреш лечението на Кърк. Напусни стаята и когато Олга излезе, се върни обратно в стаята. Отиди на балкона и вземи поправения ключ от совата.

Върни се в стаята и говори с Кърк. Моли те да откриеш протезата му, за да може да напусне това място. Излез и се насочи към асансьора. Използвай поправения ключ. Влез в асансьора и натисни копчето.

След като слезеш от асансьора, отиди на гишето в средата и говори с жената. Тя ще ти каже къде можеш да откриеш д-р Заматайн. Насочи се отзад и мини през отворената врата, за да откриеш доктора.

Syberia 3 Dr Zamiatine's Office

Говори с него и той ще ти каже къде можеш да откриеш протезата на Кърк. За съжаление, не можеш да напускаш болницата, докато Олга не даде разрешение.

Когато разговорът завърши, отвори документите си (J) и разгледай Антология на Юколите. Прочети я, ако искаш, и излез от офиса.

Мини през вратата от другата страна на коридора. Това е офисът на Олга. Ще я хванеш в разговор за теб. После тя изчезва някъде. Погледни отблизо компютъра й. Прочети 4-те писма и когато приключиш Ник Кантин ще ти се обади и ще те помоли да се върнеш обратно. Когато разговорът приключи, виж дръжката, която виси отляво на рицаря. Дръпни я, за да отвориш завесата и да разкриеш щит с диаманти.

Виж отблизо дръжката на меча. Отвори трите малки ключалки отляво, за да завъртиш дръжката. Завърти ги, така че да образуват фигура на калмар.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2016/07/Syberia-3-Sword-Pattern-480x270.jpg

Сега ще се появи наредбата на диамантите долу на меча. Погледни щита и нареди диамантите по същия начин. Кликай върху всеки диаманант, за да му смениш цвета.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2016/07/Syberia-3-Jewelled-Shield-480x270.jpg

Когато успееш, вратата ще се отвори. Последвай прохода долу до асансьора и натисни бутона.

Пристигаш някъде под болницата. Насочи се наляво, след като Олга и другия доктор си тръгнат. Вземи празна туба. Върви надясно и прекоси моста от другата страна на канала.

Погледни отблизо малкия варел вляво, съдържащ солна киселина!

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2016/07/Syberia-3-Hydrochloric-Acid-480x270.jpg

Използвай празната туба на варела и го напълни. Сега върви надясно и виж веригата, която е закачена за лодката. Използвай пълната туба върху веригата, за да я счупиш. Кейт ще се качи в лодката и ще отплава.

Селището на юколите

 

Върви малко надясно докато се срещнеш и говориш с юкол относно болен щраус. Когато разговорът завръши, мадам Аяуаска ще се появи и ще те накара да откриеш начин да почистиш водата.

Продължи по пътеката вдясно, минавайки покрай болния щраус. Продължи до язовирната стена и виж уреда за измерване до водното колело. Измерва количеството вода, която минава през стената. Има още 4 колела до стълбата. Виж отблизо инструкциите за филтриране на водата.

Завърти третото колело веднъж, за да пропуснеш допълнителен воден поток. Сега завърти най-горното колело, за да затвориш горната клапа и да спреш потока на нефта. Завърти третото колело още веднъж, за да отвориш третата клапа още по-напред. Завърти второто колело веднъж, за да отвориш втората клапа. Уредът за измерване сега сочи към зеленото поле.

Върни се в селото на юколите и отиди до палатката в дъното. Говори с юкола, който ще ти каже, че няма да си тръгнат, докато Кърк не се върне. Натисни върху входа на палатката, за да влезеш вътре.

Следвай горната дясна пътека и влез в колибата на шамана. Говори с Аяуаска. Тя ще ти каже, че чакат не само Кърк да се върне, а и трябва да намерят начин щраусите да прекосят езерото. Напусни колибата.

Върви надясно, докато не видиш ковачницата. Качи се по стълбата отзад, за да влезеш в юртата.

 

 Виж отблизо отворената кутия отдясно и махни предметите, докато не откриеш свещи. Напусни юртата. Отиди надясно и излез през големите завеси.

Отиди наляво. Полицай препречва пътя ти и ти казва, че се нуждаеш от пропуск. Когато спре да говори, влез в дървената колиба. Виж отблизо машината за печати на масата.

 

Кликни върху левия и десния лост, за да освободиш кожената подложка. После вземи гъбата, която е зад левия лост на горната снимка.

Отвори инвентара си и виж отблизо подложката. Натисни върху черния печат и ще забележиш, че прилича на печата на Валзембор. Напусни колибата.

Върни се назад – отново в селището на юколите. Насочи се към щанда с плодове и зеленчуци. Първият път, когато влезе тук, може би си станал свидетел на спор. Говори с мъжа зад щанда.

Той притежа кръчма във Валзембор. Сподели му, че се нуждаеш от пропуск. Той ти дава неофициалния пропуск на жена си, който трябва да се подпечата.

Върни се в средата на пазара и говори с юкола до ковачницата. Той се съгласява да направи модел на печата. Отвори си инвентара и му дай частта за печат. Отвори пак инвентара и му дай и свещите.

Излез навън. Отиди наляво, близо до брега. Използвай гъбата върху локвата с мастило, за да получиш гъба с мастило. Отиди отново в колибата до полицая. Виж отблизо машината а печат. Постави гъбата с мастило обратно в лъжичката. Дръпни малкия лост надясно от механизма. Постави печата и дръпни малкия лост отново.

Сложи частта за печат обратно на плоската повърност и после неофициалния пропуск отгоре й. Сега завтори левия и десния лост.

Кликни върху гъбата, за да я преместиш под печата. Дръпни големия лост отгоре, за да напоиш с мастило печата. Дръпни настрани лъжичката. Натисни отново големия лост отгоре, за да подпечаташ неофициалния пропуск. Махни левия и десния лост, за да вземеш пропуск за Валзембор.

Преди да си тръгнеш, в колибата влиза детектив Кантин. Когато имаш избор, опитай се да го „измамиш“. Кейт се преструва, че й прилошава и Кантин отива да ти донесе вода.

Кликни върху бутилката на рафта и Кейт отива до шкафа. Кликни върху рафта и тя ще го бутне, но бутилката няма да се счупи. Кликни върху лампата на масата, за да я бутнеш и да я счупиш. Кликни върху стъклото и Кейт ще се освободи.

Излез от от колибата и говори с полицая. Покажи му официалния пропуск.

Град Валзембор

 След като пристигнеш на пристанището, върви надясно, докато не се натъкнеш на пияния капитан Обо. Продължи покрай лодката и влез в града.

Syberia 3 Valsmebor Town

Влез в кръчмата, първата врата вляво и говори с бармана. Той ти даде неофициалния пропуск. Говори с него за всичко. След това говори със сервитьорката, която чисти масата. Напусни кръчмата и продължи надясно, навътре в града. Поеми наляво в края и върви до края на алеята.

Качи се по стълбите и влез в магазина, който се пада отдясно. Това е магазина на Стайнер.

Стайнер е зает с един часовник. Говори с него. Той те обвинява, че си откраднала сърцето на аутоматон на врата ти. Просто му кажи, че не си го откраднал и бъди мил.

Докато си говорите, Стайнер получава сърдечен удар. Погледни часовниците отдясно и вземи празна чаша.

Продъли надясно и виж куку часовника. Отвори инвентара си и постави чашата в основата на часовника.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Steiner-Medicine-480x270.jpg

Виж шкафчетата отдясно на Стайнер и отвори най-дясното средно чекмедже. Вземи рецептата на Стайнер.

Syberia 3 Steiner's Prescription

Отвори документите си и прочети рецептата. Важно е да отбележиш, че капсулите трябва да се вземат по чаено време.

Виж отблизо куку часовника и отвори стъклото. Промени часа на 5:00 и лекарството на Стайнер ще се приготви. Вземи чашата и я дай на Стайнер.

Последвай Стайнер долу и говори отново с него. Виж масата вляво и вземи изрезка от вестник.

Syberia 3 Newspaper Clipping

Отвори инвентара си и прочети изрезката от вестник. Отиди надясно и погледни в кутията.

Syberia 3 Film Reel

Рови, докато не намериш филм. Виж проектора на масата, където намери изрезката от вестник. Постави филма и гледай кратко клипче за Баранор, следващата ти дестинация.

Стайнер се качва горе. Имаш време да разгледаш наоколо. Има модел на кораба Кристал в средата на стаята. Ако го погледнеш отблизо и натиснеш малкото копче, моделът ще се освети. Протезата на Кърк е на масата, но не е довършена.

Качи се по стълбите и говори със Сара и Стайнер. Излез от магазина и се върни в кръчмата. Говори с капитан Обо, който стои сам в ъгъла.

Syberia 3 Captain Obo in Tavern

Опитай се да го заблудиш (3) и ще ти позволи да седнеш. Той ти разказва няколко истории. После говори със Сара до бара. Докато си говорите, Влад се съгласява да направи тонизираща напитка на капитана.

Върни се до капитана и говори с него. Сара ще донесе напитката. Трябва да убедиш капитана да отведе теб и юколите след езерото. Първо се опитай да го убедиш, после му кажи, че ти е нужен. Когато те контрира, кажи му, че го е страх. Накрая използвай репликата „Няма да ти хареса“ (You won’t like it). В крайна сметка се съгласява да ви отведе до Баранор.

Кристалът

Излез от кръчмата и се насочи към пристанището. Качи се по стълбите, които водят към кораба Кристал. Мини през вратата отдясно, до която има червена светлина. Върви напред срещу двойните врати докато гледката не се промени и се обърни. Качи се по които и да е стълби, вляво или вдясно. Качи се и по следващите стълби до мостиката.

Говори с капитан Обо и му кажи, че ще помогнеш с подготовката за отплаване. Той ще ти даде инструкции как да заредиш въглища и кода на капитан Обо за хангара.

Слез по стълбите и вземи корабния дневник на капитан Обо от масата. Отвори журнала и го прочети.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Log-Book-480x270.jpg

Слез надолу към мястото за пасажерите и излез навън през единичната врата в средата. Завърти щурвала, за да отвориш капака на мястото, което ще трябва да заредиш с въглища.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Cargo-Hold-480x270.jpg

Насочи се надолу към пристанището. Кликни върху панела отляво на вратата на хангара (долу на снимката):

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Hangar-Door-Panel-480x270.jpg

Погледни кода на капитан Обо, който е 0509 и го въведи с клавиатурата. Вратата ще се отвори.

Кликни върху количката и я премести малко напред. Обърни се и вземи лоста, подпрян на кутията. Под количката ще намериш улей.

Syberia 3 Coal Hangar Bay

Можеш да използваш лоста, за да удряш зелените улеи, за да разбереш къде има въглища. От празните се чува кух звук, когато ги удариш. Улеят с въглища е третият отдясната страна.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Coal-Chute-480x270.jpg

Премести количката близо до третия улей и постави твоя малък улей, за да го свържеш с количката. Натисни бутона отстрани на зеления улей, за да напълнеш количката с въглища.

Ако сега се опиташ да преместиш количката, ще се окаже доста тежка. Първо се върни в началото на хангара и натисни ръчката, за да смениш посоката на релсите.

В другия край на хангара има малко бъги. Качи се на него и използвай ножа на горния бутон, за да го махнеш.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Hangar-Buggy-480x270.jpg

Използвай бутона върху долния контрол, върху който липсва бутон и го натисни. Дръпни ръчката напред и ще изкараш количката с въглища пред хангара.

Отиди под крана и използвай отново кода – 0509. Ще се спусне стълба. Качи се горе при управлението на крана.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Crane-Controls-480x270.jpg

Кликни върху дясната ръчка и я премести наляво, за да завъртиш крана. Кликни върху долния черен бутон, за да се подготвиш за свалянето на щипката и после върху горния черен бутон, за да отвориш щипката.

Сега, когато държиш с крана количката с въглища, трябва да я преместиш до лодката. Промени гледката си чрез малките червени копчета долу вляво на монитора.

Натисни лявата ръчка надясно два пъти. Натисни дясната ръчка нагоре, за да завъртиш крана. Натисни лявата ръчка надясно, за да преместиш крана срещу лодката.

Дръпни дясната ръчка назад, за да завъртиш крана отново. Натисни лявата ръчка надясно, за да закараш крана до карго контейнера на кораба.

Кликни върху бутоните на монитора, за да имаш гледка към палубата на кораба.

Натисни дясната ръчка надясно, за да завъртиш крана, така че да е над лодката. Натисни долния черен бутон, за да свалиш количката.

Кристалът вече е зареден с въглища! Капитан Обо ще те похвали, но и ще ти даде следваща задача – да напълни резервоара с вода.

Качи се по дървените стълби, за да се качиш на Кристала. Виж отблизо тръбата точно пред карго контейнера.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/04/Syberia-3-Water-Pipe-480x270.jpg

Натисни малкия лост отдясно и с приплъзване свържи маркуча с тръбата. Натисни малкия лост, за да го заключиш.

Слез от Кристала. Отиди на север и се качи по стълбата към водната кула. Натисни лоста, за да напълниш резервоара на Кристала с вода.

Слез по стълбата и се върни на Кристала. Качи се горе при капитана и говори с него. Загубил е ключа за двигателя! Кажи му да се успокои и той си спомня какво е станало. Говори с него за всичко и после напусни Кристала

Върни се обратно в магазина на Стайнер. Сара те пита как си. За съжаление, Стайнер е отишъл в клиниката, за да постави протезата на Кърк. Кажи на Сара, че ти трябва копие на ключа и тя ще ти даде манивела.

Слез надолу по стълбите и виж отблизо модела на Кристала. Натисни малката ръчка, за да го осветиш. Виж ключалката пред модела и използвай манивелата, за да отвориш капака.

Виж плочата на масата пред модела. Запомни всички споменати числа: 2 години и 98 дни, 60 метра, 80 аутоматона и 30 години.

Syberia 3 Krystal Model Code

В цитата се споменава, че трябва да се добавят определени „умения“ и таланта да можеш да мислиш наобратно.

Значи имаме 30, 80, 60 и 100 (2+98).

Виж отблизо модела и завърти колелото до всяко число подред (първо 30, после 80 и т.н.) като заключващ механизъм на сейф. Когато въведеш правилно число, котвата на кораба ще се спуска надолу.

Дръпни котвата и горната част на модела ще се отвори. Вземи мини ключ за двигателя.

Виж отблизо масата вляво от прожектора и вземи макет за ключ от малката кутийка на долния рафт.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Key-Blank-480x270.jpg

Сега трябва да копираш ключа в по-голям размер. Виж механизма отгоре. Това е конструктора за ключове.

Syberia 3 Duplicating a Key

Отвори цилиндър #1 и постави мини ключа за двигателя вътре. Натисни прекъсвача, за да заключиш ключа. Затвори цилиндъра.

Отвори цилиндър #2 и постави макета за ключ вътре. Затвори цилиндъра. Завърти манивелата #3 веднъж, за да нагласиш механизма на 200%. Искаш да удвоиш размера на малкия ключ. Натисни бутона #4, за да включиш машината. Отвори цилиндър #2 и вземи ключ за Кристала.

Излез от магазина и се върни на Кристала. Качи се горе и използвай ключа върху двигателя вляво от колелото. Капитан Обо ще се върне и ще те похвали, но все още има работа – трябва да се отворят портите, за да може Кристала да отплава в морето.

Насочи се обратно към града и този път в края на улицата, тръгни надясно. Продължи да вървиш надясно и после завий зад края на улицата и следвай улицата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Valsembor-Directions-480x270.jpg

Качи се по стълбите. Отиди наляво и ще видиш протестиращи хора. Кейт ще започне разговор с жена от тъплата.

Качи се по стълбите и говори с кмета. Попитай го дали ще отвори шлюзовете. Кажи му, че ще вземеш юколите със себе си. Той ще откаже, но му кажи „да си помисли за изборите“. Кметът ще се съгласи, но шлюзовете трябва да се отворят ръчно. Той ти дава известие за управление.

Върни се обратно на Кристала и говори с капитан Обо. Кажи му, че „трябва да се гмуркаш“. Той ще ти обясни, че цялата екипировка се намира в барака в края на дигата. Говори с Обо за всичко.

Напусни Кристала и поеми надясно. Следвай пътя зад ъгъла и ще видиш фар и барака долу. Капитан Обо те чака до нея.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Shed-at-end-of-Seawalll-480x270.jpg

Отвори вратата на бараката и влез вътре. Вземи празни бутилки за въздух. Виж дрехите и премахни някои, за да вземеш екип за гмуркане. Вземи каска за гмуркане отзад и после виж контролите вляво.

Виж отблизо разпределителя на въздух и постави празните бутилки отдолу. Отдръпни се и виж уреда за измерване горе вляво.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Filling-the-Air-Bottles-480x270.jpg

Завърти малкото зъбно колело надясно, докато не покаже 180. Натисни зеления бутон, за да го включиш.

Виж празните бутилки и кликни върху сивия лост отгоре, за да захванеш бутилките на място. Дръпни всеки един от червените лостчета, за да напълниш и двете бутилки. Сега имаш бутилки с въздух. Влез в малката стаичка, за да се преоблечеш.

След кратката сцена, ще се озовеш под водата. Върви надясно и вземи голямо зъбно колело от земята.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Lock-Cog-480x270.jpg

Също така вземи квадратния ключ от другата страна на шлюза. Виж механизма на портата и вземи наредено зъбно колело и зъбно колело, които са паднали долу.

Постави голямото зъбно колело горе вляво, постави зъбното колело горе вдясно и накрая сложи нареденото зъбно колело на долната позиция. Ще ти трябва верига, за да задействаш механизма. От другата страна има още един шлюз.

Тичай покрай стената надясно до другия механизъм. Използвай квадратния ключ на ключалката, за да отвориш шлюза. Завърти колелото, за да премахнеш лоста и после дръпни ръчката наляво, за да отвориш тази страна на шлюза.

Върни се наляво и отиди до портата, която току що отвори. Виждаш малък потопен кораб. Из дебрите ще откриеш верига. Върни се до първия механизъм на шлюзовете. Постави веригата върху нареденото зъбно колело и после завърти колелото.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Lock-Gearwheel-480x270.jpg

Натисни лоста, за да отвориш портата и гледай краткото филмче.

Спасяването на Кърк

Мини през голямата палатка, за да влезеш в селото на юколите. Насочи се назад и влез в юртата на шамана. Говори с нея и тя ще ти каже, че юколите чакат Кърк.

Обратно на Кристала, капитана е нетърпелив. Отиди в предната част на палубата и говори с шамана, която вече е на кораба.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Shaman-on-Krystal-480x270.jpg

Говори с нея за всичко. Отиди до мястото на пасажерите и слез по стълбите надолу в задния ъгъл.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Stairs-to-Krystal-Cargo-480x270.jpg

Тук е малко тъмно, но кликни върху вратата към контейнера, за да се увериш, че щраусите и юколите са се прибрали на мястото.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Krystal-Cargo-Hold-480x270.jpg

Върни се отвън отстрани на кораба до стълбите към пристанището. Сара ще те извика. Дядо й още не се е върнал. Шаманът ще ти даде шаманска напитка.

Насочи се към града и поеми наляво към магаззина на Стайнер. Подмини магазина и следвай пътя до края. Портата в края на пътя отляво на стълбите сега трябва да е отворена. Мини през нея и погледни каруцата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Cart-480x270.jpg

Махни блокчето от колелото и Кейт ще вземе дъска. Вземи друга дъска и малка дъска от земята.

Върни се назад и се качи по стълбте. Виж вратата на къщата в ъгъла. Трябва да заобиколиш зад оградата, за да се приближиш до вратата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Small-House-in-Valsembor-480x270.jpg

В къщата се намират контролите на релсовата количка, с която можеш да се качиш в клиниката. Няма да успееш да отвориш вратата, затова се огледай надясно и виж през прозореца контролите. Виж сега процепа на вратата долу.

Използвай малката дъска под вратата и после сложи друга дъска до нея. Вземи малката дъска и я използвай под вратата от другата страна. Постави втората дъска до малката дъска и отново вземи малката дъска. Вратата трябва да изглежда така:

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Wedge-Under-Door-Frame-480x270.jpg

Сега използвай малката дъска върху една от двете по-големи дъски. Вратата ще падне от пантите си. Влез в къщата и виж контролите. Няма ток. Отиди от другата страна и погледни захранващата кутия. Използвай ножа, за да я отвориш. Дръпни червения лост, за да захраниш контролите.

Върни се до контролите и дръпни лоста вляво, за да свалиш количката. Излез отвън и влез в релсовата количка. Погледни контролите и Кейт ще се изкачи до болницата. Наслади се на клипчето и музиката по пътя си към планината.

Мини през портите към клиниката, мини през двора и влез в сградата. Няма да можеш да се справиш с охраната, затова се върни назад. Излез навън.

Виж хеликоптера. Мини зад него и влез в хеликоптера. Виж сандъка отзад и махай неща докато не откриеш уоки-токи.

Влез отново в клиниката. Използвай уоки-токито на пазачите на рецепцията. Използвай втората опция да накараш пазачите да си мислят, че Кейт е някъде другаде.

Отиди наляво и влез в задния коридор. Д-р Заматайн ще те извика. След края на разговора ви, напусни стаята и влез в отсрещната стая на коридора. Кърк е там.

Погледни отблизо Кърк и се опитай да говориш с него. Погледни бележките отляво на стола и вземи кламер.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Paperclip-480x270.jpg

Завърти гледката и погледни зад стола. Кликни върху задния панел, за да го отвориш. Използвай кламера на зъбчатите колела, за да спреш механизма.

Завърти гледката до иглата. Кликни върху главата на спринцовката, за да я отвриш и излей съдържанието й. Отвори горната част на спринцовката и използвай напитката на шамана. Кликни върху десния лост, за да инжектираш Кърк и той ще се събуди.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Waking-up-Kurk-480x270.jpg

Кърк все още е завързан за стола. Кликни върху ръцете му и той ще ти каже къде се намират контролите. Завърти камерата надясно и отвори панела в основата на стола.

Въведи 4 произволни числа и Кейт ще попита Кърк дали знае кода. Прекрати разговора. Отиди до бюрото с компютъра и вземи статуетката на Олга и бележка от д-р Манголинг. Отвори инвентара си и прочети бележката.

Върни се до Кърк и погледни отблизо контролния панел. Използвай статуетката на Олга, за да го счупиш. Кърк е освободен!

Излез от стаята. Ще бъдете прекъснати от Полковника. Гледай клипчето как бягате от планината. На борда на Кристала, Сара ти дава шала си.

След клипчето говори с капитан Обо и му кажи, че пиенето тук не е добра идея. Кристалът ще заседне в леда. Капитанът ти казва да отидеш в машинната стая и да включиш резачките за лед.

Слез по стълбите към мястото за пасажери. Насочи се срещу двойните врати в края, но не излизай. Вместо това слез по стълбите в дясно към машинната стая. Виж конзолата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Breaker-480x270.jpg

Завърти колелото обратно на часовниковата стрелка, така че да свържеш тръбата с колелата. Натисни червения бутон, за да включиш машината. Дръпни централния лост надолу. Трябва да местиш ръчката на различни позиции. Искаш резачките да са остри, така че горе до стрелката да посочи зелено. Премести ръчката на 1, после на 3 и накрая на 2. Кристалът започва да се движи, но звярът се събуди!

Слез при пасажерите. Преди да излезеш навън, вземи ръчно изработен кибрит, който е изпуснал един юкол на земята.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Matches-480x270.jpg

 Виж отблизо редицата със седалки там където намери кибрита. Извади сандъка и го претърси, докато не намериш сигнална ракета. Излез през двойните врати отзад.

След като те спаси, Капитанът ще каже да изключиш всички светлини. Попитай го „как“ и той ще ти каже, че трябва да ги счупиш. Отиди надясно и вземи лост.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Monster-480x270.jpg

Кликни върху основата на големите светлини, насочени към морето и Кейт ще ги свали надолу и ще счупи крушките. Направи обиколка на кораба и счупи всички големи светлини. Една от тях от другия край на кораба е твърде на високо, за да я стигнеш. Бутни кашона към светлината и Кейт ще се качи и ще счупи крушката.

Последната светлина е тази пред чудовището. Изпозлвай сигналната ракета върху лампата, за да отвлечеш внимнието на звяра. Сега ще можеш да счупиш и последната крушка и чудовището ще напусне кораба.

Но това не е краят! Звярът се връща. Слез долу до машинната стая и се качи на платформата пред двигателя. Натисни лоста вдясно, за да изключиш мотора на кораба.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Machine-Room-Motors-480x270.jpg

Насочи се към задната част на кораба и кликни върху мачтата. Чудовището още се е хванало за Кристала. Отиди надясно и кажи на капитана, че идеята му не проработи.

Мини отново през двойните врати и се насочи нагоре към стаята на капитана. След като се качиш по първите стълби, отиди надясно до библиотекта. Претърси книгата и ще намериш водка.

Отиди в машинната стая и влез по задните стълби към каргото, където се намират щраусите. Върви към юколите и погледни отблизо бюрото.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Lamp-480x270.jpg

Вземи газова лампа. За съжаление е празна. Отвори инвентара си и използвай водката върху лампата. Използвай кибрита на лампата, за да я запалиш. Вземи я и я занеси на капитан Обо.

Гледай саможертвата на капитана. След клипчето, Кристалът обърква курса си и пристигате в парк Баранор.

Парк Баранор

Виж белия стълб в предната част на кораба. Той измерва нивото на радиация и показва очила за радиация. Погледни основата на стълба и отвори отделението, за да се покажат очилата. Погледни отляво на диспенсъра и дръпни ръчката. Устройството е заклещено.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Measuring-Radiation-480x270.jpg

Слез долу по стълбите и влез във вътрешната част на Кристала. Качи се горе до мостиката и вземи ключа за Кристала от запалителя. Отвори инвентара си и го разгледай. Пасва на повечето ключалки на кораба. 

Слез долу и се върни до уреда за измерване на радиация. Виж отново диспенсъра и се завърти, за да видиш ръчката. Използвай ключа за Кристала на основата на ръчката.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Fixing-the-Goggle-Dispenser-480x270.jpg

Завърти ключа надясно и после дръпни ръчката. Вземи очила за радиация. Кейт ще погледне увеселителния парк и ще види, че е безопасно.

Напусни Кристала. Върви надолу по кея и слез по счупената дъска до пясъка. Виж предната част на Кристала.

Тичай по плажа към къщичката със стълба. Качи се по нея и вземи телескопична кука от другия край. Слез обратно по стълбата.

Отиди към стълбите на парка и Кейт ще видиш аутоматон, точно като Оскар. Гледай клипчето и после се опитай да отвориш предния панел. Заключен е.

Качи се по стълбите към увеселителния парк. Мини през портите и после веднага вдясно се качи по стълбите.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Amusement-Park-Gate-480x270.jpg

Вземи намачканата бележка от земята. Отвори инвентара си я прочети. Погледни червената количка и после слез обратно по стълбите. Отиди надясно и влез в зелената сграда (гараж) с единичната сива врата.

Погледни малкия сребърен сандък на рафта вдясно. Това е сандъче на Воралберг. Можеш също така да разгледаш картата на парк Баранор на стената.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Baranour-Park-Map-480x270.jpg

Излез от другата страна на стаята, през двойните врати. Отиди надясно и следвай релсите до втория влекач.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Baranour-Park-Cart-480x270.jpg

Погледни влекача и виж лебедката отзад. Погледни аутоматона и Кейт ще се досети как да задейства влекача. Погледни аутоматона, който Кейт бутна от влекача и вземи малък ключ от ръцете му.

Върни се обратно по релсите до първия комплект колички. Кликни върху връзката между тях и Кейт ще ги откачи.

Мини през двойните врати обратно в гаража и виж отблизо сребърното сандъче. Използвай малкия ключ, за да го отвориш. Завърти ключа и вземи гаечен ключ Воралберг № 10, втория горе вляво и гаечен ключ Воралберг от дъното на сандъчето.

След като излезеш от гаража през единичната врата, ще откриеш Кърк и шамана да те чакат отпред. Питай ги какво правят тук. Искат да ти покажат пътя, по който искат да поемат щраусите.

Върни се надолу по екрана и отиди наляво. Мини през единичната врата между двете зелени колони. Виж отломките. Пътят е блокиран. Излез и върви надясно. Това те отвежда до входа на парка.

Излез от портите и слез по стълбите. Виж аутоматона, който седи на пейката. Време е за операция на сърцето! Използвай гаечен ключ № 10, за да отвориш предния панел. Кликни върху „сърцето“, за да го премахнеш. Отвори инвентара си и използвай сувенира от Оскар на мястото му.

Отвори двете капачки отгоре на сърцето и пъхни вътре жиците отляво и отдясно. Погледни бронзовата капачка.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Oscars-Heart-480x270.jpg

Използвай гаечния ключ на Воралберг, за да развъртиш болта и да отвориш бронзовата капачка. Вътре има още една ключалка, но нямаш правилния ключ в момента.

Качи се по стълбите и мини през вратата към парк Баранор. Гледай клипчето.

Върви напред към парка и поеми наляво между голямата статуя и двете зелени колони. Заобиколи отляво на ракетата и ще откриеш метален прът под скамейката. Виж знаците до оградата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Metal-Shank-480x270.jpg

 

Върни се обратно до входа и се качи по стълбите вдясно. Погледни отблизо червената количка и Кейт ще се качи в нея. Погледни седалката вдясно и вземи още един метален прът. Погледни контролите.

Използвай манивелата вляво, за да нагласиш скоростта на максимум. Помниш ли картата в гаража? Имаше числата 15 + 25. Използвай единия метален прът на числото 25 на циферблата и другия метален прът на 15. Така количката ще спре на тези места.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Roller-Coaster-Instructions-480x270.jpg

Натисни лоста вдясно, за да тръгнеш. Когато количката спре, извади лоста от 25 и ще продължиш. Когато спреш следващия път, погледни прохода под знака и Кейт ще слезе. Слез през дупката в земята. Слез по стълбите и следвай платформата. Има още една странна диаграма в нишата вляво.

Продължи до края на платформата и влез във влакчето вдясно. Огледай се. В ъгъла ще откриеш записващо устройство.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Recording-Device-480x270.jpg

Пусни го и чуй стария запис. Отиди от другата страна на влакчето и виж фото албума отгоре на гардероба. Отвори журнала си и го разгледай. Когато излезеш от влакчето, ще се срещнеш с Катерина.

Бъди мил и се представи. Когато Катерина откаже да ти даде ключа, спомени за фото албума. След малко приказки, тя се съгласява да ти даде активационния ключ на Воралберг.

Върни се назад, но преди да се качиш по стълбата, разходи се надясно по пътеката. Качи се по стълбите и виж отломките, които блокират пътя. Сега се върни, качи се по стълбата и влез в количката. Махни металния прът, за да продължиш пътуването си обратно към парка.

Кърк и шамана ще те чакат там. Говори с тях за всичко и напусни парка. Слез по стълбите и погледни аутоматона, който е на пейката. Отвори предния му капак. Виж отблизо сърцето му и използвай активационния ключ на Воралберг. Оскар се съживява в ново тяло. Той трябва да навакса с новостите и да свикне с новото си тяло.

Но е малко срамежлив и му трябват дрехи! Качи се обратно по стълбите и влез в парк Баранор. Качи се по стълбите вдясно и се качи на количката.

Навий манивелата на максимум. Постави отново прътовете на 25 и 15. Когато количката спре, махни пръта от 25. Слез от количката и слез по стълбата към тайния проход.

Слез по стълбите и върви по платформата. Влез във влакчето в края. След като юколите си тръгнат, говори с Катерина и й върни ключа. Тя ти позволява да вземеш дрехи за Оскар. Дава ти ключ за гардероба на Андрей.

Виж шкафа и използвай ключа за гардероба на Андрей. Оскар ще разгледа и ще си хареса дрехи. Върни се на количката, махни металния прът и се върни обратно в парка.

Срещни се Оскар на кея до влекача и си поговори с него. Кристалът трябва да е свързан за влекача и да има ток.

Отиди в края на кея и виж въжетата за ток. Използвай телескопичната кука, за да ги стигнеш и Кейт ще ги свали.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Power-Cords-480x270.jpg

Когато юкола предложи помощта си, съгласи се.

Качи се на Кристала и влез в машинната стая. Включи моторите като дръпнеш лоста в дясната част на платформата и ще захраниш парка.

Напусни Кристала и говори с малкия юкол до лодката. Хванал го е ток, но е добре! Говори с другите двама юкола. Те ще свържат кабела с влекача.

Върни се до Оскар и му кажи, че всичко е готово. Погледни лебедката отзад и използвай гаечния ключ на Воралберг, за да я отключиш. Сега можеш да завъртиш дръжката, за да разхлабиш кабела.

Говори отново с Оскар и му кажи да продължи. Последвай го и говори с него. Трябва да откриеш начин да вдигнеш Кристала. Говори с двамата юкола вдясно.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Baranour-Park-Youkol-480x270.jpg

Кейт ще ги помоли да завържат кабела за виенското колело. Мини през бялата врата през гаража и виж кутийте на масата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Baranour-Park-Garage-480x270.jpg

Вземи зъбно колело от кутията. Върни се обратно през бялата врата. Отиди надясно и следвай кабела до виенското колело. Качи се по стълбата до горе. Виж зъбните колела вдясно. Поставо зъбното колело като на снимката долу и дръпни ръчката вдясно.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Ferris-Wheel-Cog-480x270.jpg

Погледни контролите вляво от стълбата. Кейт ще стартира виенското колело и Кристала ще мине напред.

Слез по стълбите, излез от пространството с колелото и се върни в гаража. Излез през единичната врата и излез от парка. Слез долу на плажа и ще се срещнеш с юколите.

Отиди от дясната страна на кораба. Виж отблизо страната и дръпни лоста, за да отвориш вратата на щраусите.

Гледай клипчето как минавате през подземния тунел.

Тунелът

Изтичай в края на тунела, за да видиш какво притеснява щраусите. Когато влезеш, Кейт ще забележи много прилепи-вампири на тавана.

Говори с Кърк и шамана за тунела. Нямат идеи, но могат да помогнат на Кейт, ако е нужно.

Качи се по стъпалата на платформата вдясно и слез по стълбите отдясно. Продължи напред и слез по следващите стълби. Отиди надясно и вземи морски водорасли до зелената вода.

Отиди надясно и говори с юкола в края. Той ти дава пръчка.

Върни се обратно при щраусите. Отиди над релсите и вземи плат на юкол, висящ от единия щраус.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Youkol-Cloth-480x270.jpg

Говори с юкола под щрауса за всичко.

Качи се по стъпалата от лявата страна на релсите. Качи се по стълбите наляво и говори с Оскар за всичко.

Влез в кабината и натисни червения бутон от другата страна на стаята. Кейт ще забележи радиацията. Слез по стълбите и отиди на релсите в средата. Качи се от другия край и погледни масата.

Вземи запалката и флакона от масата. Постави пръчката в малката дупка отдясната страна на масата. Използвай плата на юкол отгоре на пръчката. Използвай флакона отгоре на пръчката и я запали със запалката.

Слез по стълбите и влез в тунела. Кейт ще изплаши прилепите, но те ще се върнат обратно.

Върни се към щраусите и говори с Кърк и шамана. Качи се по стълбите вляво и говори с Оскар. Той е съгласен да излезе навън и да отвори решетките, за да избягат прилепите.

Сега контролираш Оскар. Върви надолу по екрана и се качи по стълбите. Излез през вратите в края на коридора.

Излез от станцията и Оскар ще забележи хеликоптер, който кръжи отгоре. Виж решетката отгоре на станцията и отиди до пожарната кола вдясно. Продължи надолу по улицата и се насочи към отворения магазин.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Shop-with-Shears-480x270.jpg

Отиди зад гишето и вземи ножици от земята.

Върни се до пожарната кола и отвори вратата на шофьора. Оскар ще влезе вътре. Погледни надясно и отвори жабката. Погледни вътре и намери ключ за двигателя. Използвай ключа за двигателя, за да запалиш. Натисни скоростния лост надолу, за да преместиш пожарната напред. Оскар ще излезе.

Отиди зад пожарната и се качи по стълбичките. Качи се и по следващите стълби. Погледни контролите на стълбата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Firetruck-Ladder-Controls-480x270.jpg

Завърти горното колело надясно, докато стълбата не сочи към гарата. Завърти долното колело надясно, за да вдигнеш стълбата. Натисни лоста надолу, за да удължиш стълбата. Поиграй си с контролите, докато нацелиш правилната позиция.

Оскар ще се качи по стълбата. Погледни отблизо вентилационната решетка. Отвори инвентара си и използвай ножиците на решетката. Върни се обратно по стълбата. Появяват се кучета аутоматони. Трябва да се оттървеш от тях.

Слез от първите стълби на пожарната. Погледни маркуча.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Fire-Hose-480x270.jpg

Завърти и издърпай двете щифчета, оградени на снимката отгоре. Виж мястото за маркуча (където маркуча е навит). Завърти го докато не излезе и го закачи за резервоара за вода. Завърти малкото червено колело на резервоара, където се свързва с маркуча. Погледни отгоре на резервоара и натисни ръчката. Оскар ще уплаши кучетата.

Слез от пожарната. Върни се на гарата и влез в кабината. Натисни червения бутон. Оскар е заразен, но машината няма йод.

Сега играеш с Кейт Уокър. Погледни отделението вдясно от вратата. Там се слага йод. Отвори инвентара си и използвай морските водорасли. Оскар е свободен!

Върни се от другата страна на платформата и вземи още веднъж запалка. Кейт ще уплаши припелите и ще продължите пътешествието си.

Храмът на юколите

Юколите подготвят лагер за през нощта. Отиди надясно срещу огнището и говори с Кърк и шамана за всичко.

Върви срещу стадиона, но не влизай. Вместо това отвори портите отдясно на стадиона и върви по пътеката до горе. Мини през гробище. Можеш да прочетеш някои надписи по надгробните плочи докато вървиш.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Gravestone-480x270.jpg

Продължи напред до колибата и влез в осветената пещера вляво. Погледни надгробната плоча и вземи юколска леща 01 от камъка отгоре.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Youkol-Lens-480x270.jpg

Напусни пещерата и почукай на колибата. Жена ще те прекъсне докато четеш ръкописа на юколите. Кажи й, че „юколите са твои хора“. Тя се оказва дъщеря на един от бившите водачи на юколите. След края на разговора ще ти даде юколски дневник.

Върни се до огнището и говори с Кърк. Отвори дневника си и прочети сега преведения юколски дневник. Отбележи си формите на йероглифите.

Насочи се към стадиона и мини през вратата. Качи се по ескалатора и после върви по червения килим отляво. Когато килимът се отклони, мини наляво през вратите.

Погледни шкафа с трофеи отдясно на вратата и използвай шала върху стъклото, за да го счупиш. Кликни върху счупения шкаф и Кейт ще вземе юколска леща 03. Излез от същата врата, от която влезе.

Продъли по червения килим надясно и слез по ескалатора в края. Погледни отблизо основата на червения стол и отвори панела.

Погледни преведения юколски ръкопис отново и виж йероглифите. Пише, че обединяването на Скръбта, Болката, Саможертвата и Смъртта ще създаде друг дух – този на Лудостта.

Този пъзел е доста объркващ, защото има 5 йероглифа в дневника, но 6 части в пъзела долу. Нареди ги както картинката долу: Саможертва, Болка, Смърт, Саможертва, Скръб и Лудост.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Chair-Glyph-Puzzle-480x270.jpg

Когато го наредиш, столът ще се вдигне и ще вземеш юколси лещи 02.

Слез по стълбите зад теб и мини през портата в края. Отвори още една порта отдясно. Следвай стадиона наляво и завий наляво между дърветата, както е показано долу:

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Path-to-Pool-480x270.jpg

Мини през големите врати и ще се озовеш във вътрешен басейн. Качи се по стълбите отпред и отиди до края на дъската за скачане. Виж трите дупки и постави лещи 02 отляво, лещи 01 в средата и лещи 03 отдясно.

Сега трябва да насочиш лъчите през огледалата, така че да стигат до съответния си цвят в другия край на басейна – което е и входа към храма. Можеш да въртиш огледалата с мишката. Ето и входа на храма, към които цветове трябва да насочиш лъчите:

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Temple-Entrance-1-480x270.jpg

Завърти огледалата, докато лъчите са насочени към следващите огледала и накрая към скъпоценните камъни на вратата на храма. Финалната подредба трябва да е като на снимката долу:

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Temple-Mirror-Puzzle-480x270.jpg

Слез от платформата и влез в басейна от стълбата вляво. Влез в храма и се наслади на ритуала на юколите.

Прекосяване на моста

Върни се на щрауса си в края и виж кутията до изхода. Вземи ножа и запалката и излез.

Върви напред пред всички щрауси. Насочи се към малката пътека между скалите отляво и виж Кърк. Говори с него за всичко.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Finding-Kurk-480x270.jpg

Върни се и върви покрай сградата. Слез по стълбата надолу.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Crossing-the-River-480x270.jpg

Заобиколи отдясно и мини през вратата. Натисни червения бутон в края, за да докараш количката по въжето. Излез от стаята.

Слез долу по втората стълба до най-долното ниво и дръпни ръчката, която ще смъкне колелото в реката и ще вдигне вторатата половина от моста. Качи се обратно по двете стълби. Отиди пред сградата и говори със служителя на гишето.

Когато те попита за нужните документи, избери опция #1, за да го подкупиш и той ще се съгласи. След разговора, прекоси моста и влез в малката къщичка вдясно.

Говори с юколския пазач в колибата за всичко. Трябва му малко алкохол, за да ви позволи да прекосите моста. Върни се обратно по моста. Човекът от гишето ще избяга с мотора си. Погледни следите от мотора му и вземи тухла.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Brick-480x270.jpg

Върни се до щраусите и се качи по стълбата на юртата до Оскар. Говори с шамана. Виж сандъка на шамана отдясно. Претърси го, докато не откриеш жезъла на Аяуаска. Слез по стълбата.

Отиди в задната част на офиса на служителя и използвай тухлата, за да счупиш прозореца на вратата и влез вътре. Погледни гърнето на масата. Вземи манерка с алкохол.

Отиди в задната част на офиса и вземи купчина хартия от масата вляво. Това е всичко, което ти трябва от офиса му, затова излез и отиди долу до количката на въже.

Погледни отблизо количката и постави алкохола в нея. Влез в стаята отзад и натисни червения бутон, за да изпратиш количката от другата страна. Когато количката се върне, вземи от нея торба с дървени стърготини. Качи се по стълбата нагоре и отиди до комините вляво от сградата.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Smoke-Stacks-480x270.jpg

Отвори шкафа отдолу и вземи всичко – пън, кръгла буца синя смола, четвъртинка от червена смола, фуния 01, фуния 03 и фуния 04. Затвори шкафа и виж първия комин вляво.

Кликни на червения бутон, за да отвориш основата на комина. Погледни вътре и вземи четвъртинка от синя смола. Кликни върху горната дясна четвъртина на коритото и ще откриеш четвъртинка от жълта смола. Върни се назад и кликни върху дръжката на коритото, за да го вдигнеш нагоре. Завърти долното корито, докато отвора му не се намира в долната лява четвъртина. Спусни горното корито и затвори комина. Завърти дръжката отдолу на вертикална позиция.

Погледни втория комин и направи същото. Вдигни горното корито. Завърти долното корито, така че отвора да се намира в долната лява четвъртина. Свали горното корито. Затвори комина и завърти долната дръжка вертикално.

Отвори третия комин. Вътре ще намериш четвъртинка от жълта смола. Иначе направи същото, както с предните два комина.

Отвори четвъртия комин и направи абсолютно същото.

Сега е време да запалим огън. Отвори шкафа в основата на механизма отново и постави пънчето вътре. Използвай купчината хартия върху пънчето. Отвори четирите чекмеджета и постави във всяко едно стърготините. Затвори чекмеджетата.

Погледни тръбата, която излиза отляво. Завърти дръжката вертикално. Погледни отново шкафа и използвай запалката върху пънчето с хартия. Затвори шкафа. Сега трябва да излиза пушек от три от четирите комина. Завърти гледката си и погледни механизма от другата страна.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Open-Chimney-480x270.jpg

Третият комин отзад е отворен. Погледни го отблизо и вземи фуния 02. Затвори отделението и сега трябва да излиза пушек от четирите комина (всичко трябва да е затворено, за да има пушек).

Завърти гледката си отново. Постави жезъла на Аяуаска между средните два комина. Това е следа за това как да нагласиш цветовете и фуниите.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Chimney-Stack-Puzzle-480x270.jpg

Преди да нагласиш цветовете, трябва да изрежеш една от смолите. Обърни се назад и отиди до отрязания пън. Постави върху него кръглата синя смола. Използвай ножа върху нея, за да вземеш четвъртинка от синя смола.

Погледни комините отново. Цветовете са: червено, синьо, синьо и жълто. Погледни първия комин вляво. Отвори отделението в основата му и постави четвъртинката червена смола в долната лява част на коритото. Затвори отделението. Сега трябва да излиза червен пушек от този комин.

http://gamerwalkthroughs.com/wp-content/uploads/2017/05/Syberia-3-Red-Smoke-480x270.jpg

Отвори втория комин. Постави четвъртинка от синя смола в долната лява част на коритото. Затвори отделението.

Отвори третия комин. Постави четвъртинка от синя смола в долната лява част на коритото. Затвори отделението.

Отвори четвъртия комин. Постави четвъртинка от жълта смола в долната лява част на коритото. Затвори отделението.

Обърни гледката си и виж гърба на комините. Отвори първия комин с червения пушек. Постави фуния 01 и затвори отделението. Направи същото с останалите комини. Поставянето на фуниите е в последователен ред – фуния 02, 03 и 04. След като затвориш и последния комин, ще видиш финалната сцена на Syberia 3!