PC


Информация за платформата:

Персоналният компютър (PC) е компютър, предназначен за използване от един потребител по едно и също време. Персоналните компютри могат да се използват за най-разнообразна работа, като текстообработка, редактиране на изображения, аудио и видео, организиране на информация в база от данни и сърфиране в Интернет. На него може да се играят компютърни игри, да се слуша музика, да се гледат филми и др. дейности, без които е немислим днешния свят. Персоналният компютър пази всякаква важна информация за самия себе в памет с батерийно захранване (CMOS) освен това на енергонезависима памет (EPROM) е записана неговата базова входно-изходна система (BIOS). Тази система се зарежда веднага след като се стартира компютъра. След това чете първите сектори на твърдия диск (в най-общия случай), откъдето зарежда някаква операционна система, която представлява интерфейс между потребителят и хардуера. Тук идва момента да спомена, че хардуера може да е годен за автоматизирано управление на космически кораб, но докато няма програми/приложения, този хардуер остава неизползван. Може би се досещате, че програмите са тези нещица, които използват ресурсите на компютъра. След като се зареди операционната система - а тя се зарежда в малка част от оперативната памет, компютърът е готов да прави каквото потребителят му укаже.

Игри от каталога за тази платформа