СТИГНИ ДО ПЕНРОУЗ

ХАНГАРЪТ НА ДОН

Вземи СТАРА ЕНЕРГИЙНА КЛЕТКА, която е от лявата страна на входната врата на хангара. Вземи КАРТАТА ЗА ДОСТЪП НА ДОН от купчината инструменти до вратата на хеликоптера. Включи се към телевизора и изгледай рекламата. Използвай КАРТАТА ЗА ДОСТЪП НА ДОН върху служебния терминал. Отиди от другата страна на хангара, където е старата кола на Марк (появява се зелен индикатор под формата на триъгълник). Говори с Дон.

ПЕНРОУЗ (’86)

Комбинирай СТАРАТА ЕНЕРГИЙНА КЛЕТКА с НЕЗАРЕДЕНАТА РЕТИНА НА АГНАТ и ще получиш ЗАРЕДЕНА РЕТИНА НА АГНАТ. Използвай ЗАРЕДЕНА РЕТИНА НА АГНАТ върху първия служебен терминал. Изключи охранителната система. Отвори от своя комуникатор Кодекса, кликни върху синята лента и отвори страница КОДЕКС, там има няколко възможни кода. Включи се към втория терминал. Въведи код 7734 (от страницата Кодекс). Отиди на дясно при останалата апаратура. Вземи ДИСК С ДАННИ ОТ ПЕНРОУЗ. Говори с кучето Агнат.

ТРЪГНИ СИ ОТ ПЕНРОУЗ

ПЕНРОУЗ

Провери инвентара си, от началото в него имаш СИМУЛАКРУМ. Той се променя според това какво е отношението ти към останалите персонажи в играта, от бяло към червено, съответно – от добро към лошо. 

Отиди при военния транспортьор, който е в долния край в ляво на локацията. Говори с Дон. Върни се при скенерите. Кликни върху активната точка. Говори с Агната.

РЕМОНТИРАЙ ТРАНСПОРТЬОРА БЪФАЛО

ОТБИВКА ЗА МЛЕЧЕН ХРАСТ

Говори с Дон по РАДИОТО. Провери разбития транспортьор. Трябва ти Агнат, за да се включиш към системата. Огледай всичко наоколо. Отиди на дясно, където ще намериш Стария Доли и говори с него. Качи се отново върху надлеза през ремаркетата на камион и използвай компаса, който ще те отведе до Дига Млечен храст.

ДИГА МЛЕЧЕН ХРАСТ

Огледай наоколо. Ще откриеш работилница с паркиран в нея транспортьор на който му липсват две части. Вземи страница с упътване, която се прилага към твоя Кодекс. Продължи на дясно и използвай компаса.

ПЛАЖ МЛЕЧЕН ХРАСТ

Вземи ПОЗЛАТЕНА ЕМБЛЕМА НА КОЛА – слез до самата вода и отиди на ляво, близо до РЪЖДЯСАЛИТЕ КОЛИ има активност. Огледай плажа. Близо до лодката малка животинка бяга от теб. Говори с кучето Агнат на плажа. Върни се при Отбивка Млечен храст.

МЛЕЧЕН ХРАСТ

Говори с Пооп и поискай да ти осигури достъп до транспортьора. Включи се към транспортьора и вземи АВИОНИЧНА ШИНА С ДАННИ. Върни се при работилницата в Дига Млечен храст и постави шината на транспортьора.

Върни се на Отбивка за Млечен храст и говори отново със стария Доли. Вземи НЕВРАЛЕН МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕР и се върни в работилницата. Постави невралния мрежови контролер. Бъфало-то е ремонтирано и активно за ползване след сцената. Използвай радиото и говори с Пооп.

ОТКРИЙ ДОН И АКТИВИРАЙ ПАЗАЧНИЦАТА

Обиколи активните зони във Веста. Отиди в УИТЪРБЪРГ и се приземи в СВЕТИЛИЩЕТО. Огледай наоколо, вземи диаграма, с която обновяваш Кодекса. Говори с механика Джарек. Той добавя нова локация (Скали) към картата ти. Огледай наоколо и събери другите листи, които се добавят към Кодекса. Влез в Абатството.

АБАТСТВО

Говори с брат Череп. Той ти дава карта на Пазачниците, която се добавят към Кодекса и отбелязва на картата ти координати с Катастрофа на лаборатория. Говори с Атум, пияницата в дъното на кръчмата. Качи се през компаса в Светилището на тавана.

ТАВАН

Огледай тавана. Предложи злато (емблемата на кола) и ще получиш 1 кредит. Вариант: Ако се приближиш до спящата в дъното в дясно фигура можеш да откраднеш портфейл с 1 кредит. Говори с господарката на Уитърбърг. Купи една АПТЕЧКА от нея. Слез на долния етаж и излез от кръчмата. Отиди на дясно и използвай компаса до Връхна точка.

ВРЪХНА ТОЧКА

Огледай наоколо. Говори с Исмаил, за да разбереш къде е пътувал. Използвай радиостанцията да се качиш в Бъфало-то.

КАТАСТРОФА НА ЛАБОРАТОРИЯ

Отиди до Катастрофа на лаборатория. Приближи се до Дон. Говори с Пооп за раните на Дон. Използвай аптечката върху Дон. Свържи се с терминала на лабораторията, кликни върху зеления (активен) прозорец и активирай ядрото. Огледай наоколо, обнови Кодекса и се качи в Бъфало-то

СКАЛА

Избери Скала от картата и се приземи там. Огледай наоколо и обнови Кодекса. Отвори го и прегледай трите страници с Трасиращи символи. Завърти се горе в ляво на локацията и ще откриеш ЗЛАТНО КЮЛЧЕ. Свържи се с терминала и активирай симулация на катастрофата като попълниш полетата според трите страници с Трасиращи символи, които събра в Кодекса.

1 ред от ляво на дясно: Ракета, усмихнато лице, нанити, парашут;
2 ред от ляво на дясно: Шише, човек, локация, череп;
3 ред от ляво на дясно: Компютър, сърце, човек, парашут;
4 ред от ляво на дясно: Човек, батерия, парашут, локация.

Вземи от отворената капандура ЯДРО ДАННИ АЛЕКСИС.

СВЕТИЛИЩЕ УИТЪРБЪРГ

Върни се в Светилище Уитърбърг и дай на Джарек ядрото данни Алексис. Той ще инсталира връзка между Пазачници за Бъфало. Отлети до Пазачницата и кликни върху нея. Вече можеш да летиш до различни райони отбелязани в дясно на екрана. Всеки район има своя карта.

Играта е нелинейна и това не е най-краткият път.

ПОЛУЧИ ДОСТЪП ДО КОТЕЛА

Избери Саксонска низина и активирай Пазачницата върху картата. Приземи се на Гробище за Скиталци. Слез до колибата и вземи ЗЛАТНО КУЧЕ. Открий отворен гроб и вземи БЕДРЕНА КОСТ. Отлети до Котела и се приземи във Врата на Котела. Говори с Табс, търговец в Котела. Можеш да пазариш от него по всяко време на играта. Качи се по стъпалата до масивната врата и говори с пазача. Слез долу и отиди на дясно, влез през компаса в дом Сангома. Говори със Сиза.

Излез навън и се качи в Бъфало-то. Отлети до Пазачницата и от там във Веста. Отиди в Уитърбърг и влез в Абатството. Говори с брат Череп. Той ще ти каже как се влиза в Котела. Върни се в Котела и говори с пазача на вратата. Той ще отвори вратата.

ПРЕДИЗВИКАЙ ЖРЕЦИТЕ ЗА БИТКА

Огледай двора на Котела. Спусни се по пътеката в дясно от вратата на кръчмата и в края, до палмата, ще намериш Златна жена. Говори с летящия Кекус, Голяма Уста. Влез в Кръчмата. Говори с Гроб. Той ти осигурява достъп до БАСТИОНА. Ще ти даде Червен живак ако му занесеш златната маска на Неврохорсес. Говори и с Ембомбе, братът на Череп, той ще ти даде местоположение на гараж до Котела. Напусни кръчмата и се качи на Бъфало-то.

Отлети до Бастиона и влез в тронната зала. Говори с Бумелар как да предизвикаш Квинтета на бой. Бумелар ти обяснява, че трябва да принесеш в жертва кост обляна в кръв. Върни се в Котела. Влез в Сангома. Включи се към терминала в библиотеката (стаята в дясно). Изключи Сиза чрез белия бутон.

Доближи се до Сиза докато е в режим на зареждане и кликни върху него. Виж каква е паролата му я въведи в терминала близо до входната врата.

Включи се към терминала и въведи - 8451, отвори хранилището.

В тази стая има апарат възпроизвеждащ ДНК последователност. Постави бедрената кост в апарата, включи го и ще получиш ПАКЕТИРАНА КРЪВ. Комбинирай в инвентара бедрената кост с пакетираната кръв и ще получиш КОСТ ПОКРИТА С КРЪВ.

От хранилището също вземи РЕЗЕРВОАР СЪС СИМУЛАЦИЯ НА НЕКРОЗА. Излез от домът на Сиза и отиди в Бастиона. Влез в тронната зала и постави върху олтара костта покрита с кръв. По този начин активираш входът към Игралната зала. Влез през компаса и говори с робът на знанието, който се намира в средата на залата. До СВЕТЕЩ ОЛТАР ще намериш ЗЛАТЕН ЖРЕЦ.

Обърни внимание: Ако нямаш ЖЕТОНИ, не можеш да предизвикаш никого на Арената.

Жетоните откриваш по време на играта. Получаваш ги като помагаш на хората или по други начини.

Намериш ли жетон, вкарваш го като пожертвувание. Можеш да дойдеш и да предизвикаш Жрец по всяко време

Препоръчително е да имаш поне 3 жетона, за да можеш да побеждаваш Жреците. С всеки следващ Жрец битката става малко по-трудна. Запълвай всичките си полета с бойци, защото ако бъдат убити и тримата ти участника, ще имаш възможност да избереш нови трима, докато противника си остава със загубите (но също ако има повече бойци ще излезе с трима). След всяка битка мъртвите бойци от предходната са отново активни.

Когато победиш Неврохорсес ще получиш ЗЛАТНА МАСКА НА СКЪРБЯЩ, Върни се при Гроб в Котела, дай му маската и той ще ти даде ЧЕРВЕН ЖИВАК.

Битките не са задължителни, получаваш Червен живак и по друг начин, но са интересна част от историята на играта. В краят на помагалото е описан начинът как се получават жетони.

Алтернативен вариант - Ако искаш можеш да разрушиш Арената. Това става преди да вземеш Контролер йонно оръдие. Когато пристигнеш в Бастиона, качи се догоре по стъпалата и говори с Агната, за да ти обясни как се влиза. След това победи в бой Бумелар. Говори с Муг, да го предизвикаш на битка, но не влизай в игралната зала, а излез отвън и се качи по стъпалата. Вече има активен компас, през който влизаш на реалната Арена. По стъпалата горе, в дясно на тази локация, ще намериш златно кюлче. Влез в площадката на Арената и когато Дон те последва, ще се появи активност за разговор. Подкрепи Дон и кажи, че ще измислиш нещо. Повече не се връщай в игралната зала. Когато вземеш в Баас Контролер йонно оръдие, Дон ще предложи да взривите Арената. Подкрепи го отново и потвърди. След това отиди на място да провериш резултата. Отиди после при Гроб и говори с него, за да получиш ЧЕРВЕН ЖИВАК.

ХАНАСИ И ЧИЗИЯМА

ГОВОРИ С УТИ

Прехвърли се в Саксонската низина през Пазачницата. Отлети до Вехтошарски двор Ханаси и говори с Питон, който пази пред входа на града. Той ще ти даде БУТИЛКА МАЙЧИНО МЛЯКО. Отлети до Пазачницата и от там се прехвърли в Зозо. Отиди при Чизияма. Не можеш да говориш с тях засега. Вземи СТРАННИ НЕКУЛТИВИРАНИ СЕМЕНА от парника, където се търкаля един Ханаси.

Огледай наоколо, до дървото в дясно от ИЗОСТАВЕНА КОЛИБА (разположена в ляво от моста) ще намериш ЗЛАТНА АНТИЛОПА. Ако говориш с Дон ще се отвори нова локация в Зозо - Хангар Холкет. Отиди до там, на пътя в дясно от хангара в който живееше Дон ще намериш ЗЛАТЕН КЛЮЧ. От лявата страна на същия хангар ще намериш СЧУПЕН РОБОТ БЪДИ.

Отиди в Котела. От там при девиците сеещи нива. Комбинирай странните семена с майчино мляко и ще получиш НЕКУЛТИВИРАНИ СЕМЕНА В МАЙЧИНО МЛЯКО. Говори с Амата, дева от Котела, после дай некултивираната билка в мляко. Качи се на Бъфало-то и се върни отново при девиците в Котела. Откъсни от полето КУЛТИВИРАНА БИЛКА.

Отиди при Ханаси и дай на Питон култивираната билка. Влез във форт Ханаси и след това през компаса в ДОМОВЕ НА ХАНАСИ. Качи се по стъпалата и говори с Хоха, майсторът на Тик игра. Обяснява ти, че трябва да имаш прясна билка, за да играеш Тик.

Отиди отново в Котела, откъсни билка от полето (девиците от Котела). Върни се при Ханаси и дай билката на Хоха. Играй Тик докато победиш! Когато това стане, ще можеш да говориш с Ути.ГОВОРИ С ЧИЗИЯМА

След разговора с Ути получаваш УСТРОЙСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ЧИЗИЯМА. Отлети през Пазачницата в Зозо и от там при Чизияма. Говори с Чизияма, те ти дават идеи как можеш да докажеш, че си заслужава да те пуснат в селото. Също така опресняват картата ти с нова локация - РУИНИ. Отлети до Руините. Огледай района. В ъгъла между ОСТАНКИ и СГРАДА ще откриеш ЗЛАТНО КЮЛЧЕ. В десния край от останките на животно вземи ЧЕРВЕИ.

ВАРИАНТ Можеш да докладваш на Ути как е протекла срещата с Чизияма и да получиш така някои насоки накъде да продължиш.

През Пазачницата отиди във Веста и от там до Връхна точка в Уитърбърг. Попитай Исмаил каква работа е вършил за Чизияма и ще получиш ПРАЗЕН КАПАН. Комбинирай червеите с празния капан и ще получиш КАПАН С ПРИМАМКА. Отлети до Плаж Млечен храст.

Приближи се до ДЪРВЕНАТА ЛОДКА и постави капана с примамка. Напусни плажа - с Бъфало-то или през компаса и се върни. Вземи УЛОВЕН В КАПАН ЗВЯР. Използвай Пазачницата да се прехвърлиш в Зозо и отиди при Чизияма. Постави уловения в капан звярВече имаш достъп до селото, отиди на ляво към къщите и говори с Чизияма

Те имат Мрежова карта и ще ти я дадат ако откриеш портала водещ към домът на техните богове - Лоял.

ЖП ГАРА

Отбивай се всеки път, когато си в Зозо до ЖП гарата и проверявай има ли активен разговор с Шонгололо. Накрая ще получиш нова локация - ЖП ЛИНИЯ. Отиди до там и до масива скали от горната страна на локацията вземи ЗЛАТЕН ЧОВЕК. До СТРАННИТЕ ЦВЕТЯ в дясно вземи ЗЛАТЕН ЧЕРЕП.

КЕКУС ДЪРВО И КАРТИ

Прехвърли се в Саксонската низина и отиди във Форт Ханаси. Качи се по дървените стъпала до горе и отиди надясно по рампата до края, докато стигнеш до Кекус, с който можеш да говориш. След разговора с Нарчи ще имаш нова локация на картата - ДЪРВО КЕКУС. Отлети до Дървото. Говори със Стафида, който пази вратата. Върни се отново във Форт Ханаси при Нарчи. Говори с него за ретранслатора.

Отлети до Двор на Колтела. Говори с Кекус-а, който се намира на площада до телата в келтки. Получаваш КЕКУС РЕТЛАНСЛАТОР.

Отлети при Кекус. Говори с Пооп. Тя ще се вмъкне в Дървото. Превключи на алтернативно виждане чрез червения бутон и ще можеш да засичаш електрически сигнали. До ХИЖА КЕКУС (в дясно от антената, под склада с провизии) се появява активност - ВКЛЮЧИ ПРЕДАВАТЕЛЯ. След като го направиш се върни при Марк и Дон чрез компаса. Прехвърли се в Зозо и отиди при Чизияма.

Говори с Чизияма. Отиди пред строежа на ковчега и кликни върху активната зона. Свържи се чрез предавателя. Влез в КОНТРОЛ КЕКУС. Отиди нагоре и се ВКЛЮЧИ КЪМ МОДУЛА. Натисни десния бутон и после натисни ЗАРЕЖДАНЕ ДАННИ КАРТИ. Получаваш в инвентара ДАННИ КЕКУС КАРТА.

Картата ще бъде обновена с нови локации:

След като заредиш картите се активира левия бутон, с който ако решиш можеш да унищожиш всички дронове. Този избор ще доведе до последствия по-нататък в играта

Ако подкрепиш Чизияма. Дай диска с Данни Кекус карта на Чизияма. Отпращат те от територията си. Получаваш ЖЕТОН ЧИЗИЯМА, който можеш да използваш на бойната Арена.

Прехвърли се във Веста и отиди до Стар ковчег 1. Огледай наоколо, отиди докрай в дясно и вземи ПОРТАЛЕН РАЗШИРИТЕЛ. Отлети до Разрива и използвай порталния разширител върху него. Вземи МРЕЖОВА КАРТА в ляво от Лишей.

Можеш ако искаш да се върнеш до Ковчег Чизияма, можеш да отидеш да провериш какво се е случило с Ханаси.

Ако подкрепиш Ханси. Прехвърли се в Саксонската низина и отлети до Форт Ханаси. Дай на Ути диска с Данни Кекус карта. Ути ти дава ЖЕТОН ХАНАСИ, който можеш да използваш на бойната Арена.

Прехвърли се в Зозо и след това до останките на ЧизиямаВземи МРЕЖОВА КАРТА от земята.

Активност Върни се при Ути и говори с нея за случилото се.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СТАНЦИЯ АЛЕКСИС

СТРАНИЧЕН КУЕСТ

ГНЕЗДО

Във Веста отиди до Уитърбърг, качи се при Мина в Абатството и купи ЕЛЕКТРОЩИТ.

Отпътувай до Разрива, влез с порталния разширител и отиди до Гнездо Алфа.

Говори с DA7ABA5E5. Ще обнови картата ти с ГНЕЗДО БЕТА. DA7ABA5E5 ще ти спомене за биом-посевното устройство и ще ти покаже локация КОМАНДЕН МОДУЛ. Отиди до Гнездо Бета. Говори с Единица, той ще ти даде ПРОТОНАНИТ. Говори с CA5CADAB1E, иска да се обедини с Гнездо Алфа. Отиди до Команден модул. В дясно от РАЗБИТИЯ ДРОН вземи ПРАЗЕН ТЕРМО КУБ.

Отиди до Разрива, използвай Порталния разширител. Отлети до Уитърбърг, качи се при Мина в Абатството и купи ТЕРМОЩИТ. Прехвърли се през Пазачницата в Шлака, отлети до Скория на Флей. Използвай на някоя от активните локви лава празния термо куб и ще получиш ПЪЛЕН ТЕРМО КУБ. Върни се във Веста, Разрив, Команден модул. Размрази леда покрил люка с магмата в пълния термо куб. Включи се към модула и говори с д-р Ана Тейлър.

Върни се при DA7ABA5E5 в Гнездо Алфа и говори с него за другото Гнездо и д-р Ана Тейлър. Върни се при Командния модул и говори с д-р Ана Тейлър относно Разделението. Отиди до Гнездо Бета и говори с CA5CADAB1E относно причината за Разединението. Ще получиш ВИРУС ГНЕЗДО

Вариант Ако искаш жетон от Гнездото за Арената, върни се при д-р Ана Тейлър и използвай вируса. Когато разрушиш Командния модул върни се в Гнездо Бета и CA5CADAB1E ще ти даде ЖЕТОН ГНЕЗДО.

ЛИШЕЙ

Отлети до Лишей и се опитай да говориш с пазача. И Гнездо Алфа и д-р Ана Тейлър споменаха за Агнат лечител.

Отиди в Саксонска низина, Врата на Котела, Дом СангомаГовори със Сиза, ако все още се зарежда, включи го чрез терминала в библиотеката. В края на разговора получаваш ВОКАЛЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ЛИШЕЙ. Върни се във Веста, Разрив, Лишей. Влез през компаса в пещерата. Слез долу и говори с гледач Якяк

От пещерата, долу в дясно вземи ГОРИВНА КЛЕТКА.
Качи се до най-високата част, където е Инкубатора и вземи ПРАЗНА КАПСУЛА СПОРА ОТ ЛИШЕЙИзлез от пещерата и отлети до Гнездо Алфа. Използвай празната капсула спора от лишей върху Месестата органична маса и ще получиш КАПСУЛА СЪС СПОРИ НА ЛИШЕЙВърни се при Лишей, слез в пещерата и говори с гледач Якяк. Говори с Корен. Получаваш МАЛЪК ЛИШЕЙ.

БИОМ-ПОСЕВНО УСТРОЙСТВО

За да продължиш този куест, трябва да имаш достъп до Хирон, как става това е обяснено в следващата част - МЕЛЕЗИ/ФЛЕЙ).

Отиди в Шлака и кацни при КОНФИГУРАЦИЯ УЧАСТЪК 1. От дясно на локацията вземи ДЕТОНАТОР.

Прехвърли се в Хирон, Яма костен двор и говори с Ливан. Той е активирал Куш в Глосолалия. Влез през компаса в Глосолалия и говори с Куш. Дай му да сканира Протонанита (и каквото решиш още). Отиди в съседната стая и говори с Дон да взриви стената, за да отвори вход към Тайната градина.

Комбинирай Детонатора с Горивната клетка и ще получиш НЕИЗБУХНАЛ СНАРЯД. Постави Неизбухналия снаряд и излез от стаята!

След като взривиш стената говори с Пооп. Като Пооп влез в Тайната градина. Биом-посевното устройство е пазено от силово поле. Отиди на дясно до Буренясалия Атриум и обърни внимание на диаграмата.

Превключи с червения бутон на специално зрение и застани до първия електрически стълб (според диаграмата, която върви отгоре надолу). Следи синята линия, която намалява постепенно, но също така се зарежда при всяко натискане, ако тя се изчерпи до край, пъзелът се нулира и ще трябва да започнеш отначало. Натисни поред горните 3 Възела аварийно захранване, слез надолу и натисни долните два Възела аварийно захранване. Върни се при последния Възел аварийно захранване, който се намира точно под стъпалата. Вземи БИОМ-ПОСЕВНО УСТРОЙСТВО и се върни в Костен двор Глосолалия. Марк Автоматично получава в инвентара ПОВРЕДЕНО БИОМ-ПОСЕВНО УСТРОЙСТВО. Комбинирай Повреденото Биом-посевно устройство с Протонанита и получаваш БИОМ-ПОСЕВНО УСТРОЙСТВО С ПРОТОНАНИТ, добави към него малкия лишей и ще получиш ПОПРАВЕНО БИОМ-ПОСЕВНО УСТРОЙСТВО.

Експлозията разкрива нов предмет, вземи ЗЛАТЕН ФАЛОС, който се намира пред статуята на писар при изхода от Глосолалия. Вземи фалоса, върху него е гравирана поема. Златния фалос може да се продаде за 1 кредит, поемата я има записана в Кодекса под заглавие БААС.

След като откриеш Тайната градина, говори отново с Ливан. Той те моли да му изпратиш необходими неща и получаваш СПИСЪК НА ЛИВАН. Можеш да отидеш, както Ливан предлага, при търговеца в Котела и да договориш с него условията. Но ако отидеш при Мина в Уитърбърг ще получиш ЖЕТОН СВИДЕТЕЛ накрая, избора дали да издадеш за кого е стоката е твой.

Отлети до Пазачницата, прехвърли се във Веста, Разрив. Използвай Порталния разширител.

Ако подкрепиш Гнездото. Говори с Гнездото (ако пуснеш вируса на д-р Тейлър) и в края на разговора ще получиш ЖЕТОН ГНЕЗДО. Дай Биом-посевното устройство на Единица. Отлети до Лишей, влез в Замръзналото дере, спусни се до дъното на пещерата и вземи ЧЕРВЕН ЖИВАК.

Ако подкрепиш Лишей. Дай Биом-посевното устройство на Корен. Вземи ЧЕРВЕН ЖИВАК от Гнездо Бета.

Ако подкрепиш д-р Ана Тейлър. Дай Биом-посевното устройство на д-р Ана Тейлър. Вземи ЧЕРВЕН ЖИВАК от старото място на Гнездо Бета. На юг в пясъка ще откриеш ПРАЗЕН ЖЕТОН. Можеш да го използваш в компютъра на Флей, ако не са унищожени от Мелезите. Ако преди това сканираш на компютъра малкият лишей или централния диск на Агнат, можеш да разпечаташ един от двата върху празния жетон.

МЕЛЕЗИ/ФЛЕЙ

Как да си осифуриш достъп до йонното оръдие, което ще разбие котвите в Бабел.

ШЛАКА

Чрез Пазачницата се прехвърли в Шлака и отиди при Мелезите в Токсичен вход. Говори със Стейн, Мелеза охраняващ моста

Допълнителна възможност - Близо до сушилнята с пастърма има няколко скариди - приближи се до тях и вземи ЯЙЦЕ НА СКАРИДА. Можеш да го подариш на Исмаил, който лови риба във Връхната точка на Уитърбърг (във Веста).

Отлети до Флей - Скория. Ако нямаш все още термощит, отиди във Веста, Уитърбърг, Абатство, Светилище и купи от МинаГовори с Легут. Слез долу, мини по моста и отиди на ляво. Влез във Флей Инкубатора. Говори с Великата Утроба. Сканирай Счупен робот Бъди на Флей терминала и ще го поправиш.

Можеш да сканираш много неща тук. Експериментирай.

Отиди най в ляво. Близо до долния резервоар можеш да вземеш фрагмент от златно яйце. От последния резервоар в горната редица вземи МЪРТЪВ БРАЙЗЕЛ ЧЕРВЕЙИзлез от Инкубатора и отиди при Мелезите. Комбинирай мъртвия брайзел червей с резервоара със симулация на некроза и ще получиш ПЪЛЕН РЕЗЕРВОАР СЪС СИМУЛАЦИЯ НА НЕКРОЗА. Дай го на Стейн. Влез през компаса в ТОКСИЧНА БАЗА. Говори с лидера командир Сварт, стои пред хеликоптера. Огледай основата на голямата статуя и копирай КООРДИНАТИ НА КАРТА

През Пазачницата отлети до Веста, Уитърбърг, Абатство. Говори с АТУМ. Получаваш нова локация - СВОБОДНО ЗВЕНО. През Пазачницата отлети до Саксонската низина, Гараж до котела. Вземи ПРОЦЕСОР намиращ близо до старата неонова табела.

През Пазачницата отлети до Зозо, Свободно гнездо. Качи се по моста и слез по другата извита рампа. Приближи се до висящото звено и се свържи с терминала, включи системното звено. Качи се по рампата и говори с Охранително звено. Дай Процесора на Охранителното звено. Говори отново с него. Върни се отново при терминала и въведи нови координати Пазчница

Отлети до Пазачница и се прехвърли в Хирон. От този момент до преди да имаш достъп до йонното оръдие, можеш да отидеш при Мелезите, да говориш със Сварт и ще получиш ЖЕТОН МЕЛЕЗИ.

Отлети до ПОГРЕБАЛНО ПОЛЕ КЛЕМЕНС. Долу в дясно на локацията има активен предмет. Вземи ЗЛАТЕН НОМАД.

Отлети до Костния двор и кацни в Некрополис. Говори с Джери. Получаваш ЦЕНТРАЛЕН ДИСК НА АГНАТ. Мини през компаса в Яма Костен двор. Отиди при Костните девици и там ще намериш БААСКИ ЧЕРЕП. Говори със старата леля Уна.

Отиди в Саксонска низина, Врата на Котела, Дом Сангома. Влез в хранилището и използвай ДНК скенера. постави Бааския череп и ще получиш БААСКА ДНК.

Отлети до Пазачница и се прехвърли в Хирон, приземи се в Пускова платформа Баас. Свържи се с терминала и вземи координатите. Отлети с Бъфало-то до новата локация - Руини на Баас, кацни в Безотточно езеро. Отиди в ляво горе на локацията и влез в Изсечена Баас-ка гора, Свържи се с терминала до механизма на моста. Изключи и трите защити (за да успееш трябва да имаш в инвентара Бааска ДНК, описано е как се получава по-нагоре при Биом-посевното устройство). Мини по моста и влез в Пещера на Баас. Говори с Дон Бъди да слезе и да помогне с изключването на реактора.

Забележка - Ако Бъди е продаден на Свидетелите, сега трябва да си го откупиш обратно, ако не е - поправи го при Флей.

Спусни се като Бъди до Ръждясалото оборудване. Компютъра там е Терминал А. Този до реактора е Терминал Б.

Решението на пъзела:

След като приложиш всички протоколи натисни ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕАКТОР.

Върни се гора и излез от рудника. Прехвърли се в Бъфало-то на Пускова платформа БаасЕлектричеството е вече изключено! Влез през компаса в Управление на Баас-ки йони. Включи се към Достъп управление йони и СВАЛИ ИЗБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ. Активира се нова картата - Бабел. Активирай холограмата. Слез до долу и отиди на дясно. Говори с холограмата. Отговорите са подсказани от стиха върху Златния фалос.

Верните отговори:

  1. ЕМЕРСЪН.

  2. БАКИР И ДУУМСЕЙДЖ.

  3. ТЕХНОЛОГИИ.

  4. МЕНДЕЛБАУМ Е БИЛ АГНАТСКИ ШПИОНИН.

Вземи КОНТРОЛЕР ЙОННО ОРЪДИЕМожеш да избереш на кого да даеш Йонното оръдие - на Мелезите или на Флей.

Ако подкрепиш Флей. Отлети до Пазачница и се прехвърли в Шлака. Отиди в Скория на Флей. Влез в Инкубатора и говори с великата Утроба. Излез отвън, качи се горе и дай Контролер йонно оръдие на Легут. След сцената получаваш БЪФАЛО КОМУНИКАТОР ЗА КОНТРОЛЕР НА ЙОННО ОРЪДИЕ. Отлети до Токсична база и вземи ПРАШКА ЗА РАЗРИВ.

Ако подкрепиш Мелезите. Отлети до Пазачница и се прехвърли в Шлака. Отиди при Мелезите и дай на Сварт Контролер йонно оръдие. След сцената получаваш БЪФАЛО КОМУНИКАТОР ЗА КОНТРОЛЕР НА ЙОННО ОРЪДИЕ. Кликни върху терминала и вземи ПРАШКА ЗА РАЗРИВ. Отлети до Скория на Флей ако преди това е сканиран Протонанита, говори с Детето на Избрания и ще получиш накрая ЖЕТОН ФЛЕЙ.

КРАЙ НА ИГРАТА

Частта с Арената не е задължителна, понеже вече имаш необходимия Червен живак. Но ако решиш да го направиш, използвай събраните жетони да отключиш шампионите си!

Отиди в Саксонска низина, Врата на Котела и купи от търговеца Табс РЕТРАНСЛАТОР ЗА ВОЕНЕН ТРАНСПОРТ БЪФАЛО.

След като вече имаш Мрежова карта (взета от Чизияма), Прашка за разрив (взета от Мелезите) и Червен живак (взет от Лишей или Гнездото, или получен от Гроб), прехвърли се във Веста и отиди до Конфигурация участък 2.

Добави трите компонента към конфигурацията (не пречи да се слагат отделно по време на самата игра). Ако имаш 2 Червени живака, могат да бъдат сложени и дватаСвържи се с терминала и ВКЛЮЧИ КОНТРОЛНАТА МАЧТА. Отиди до Агнатски аванпост. За да се приземиш в базата ти трябва Ретранслатор за военен транспорт Бъфало. Купува се от Табс в Котела.

Включи се към терминала и се СВЪРЖИ с Агнат. Приближи се до рамото на конфигурацията и я активирай.

Пояснение След като бъде активирана Конфигурацията, Бастионът става недостъпен. Имай го предвид, ако оставяш нещо недовършено там.

Отлети до Пазачница и се прехвърли в Бабел. Ако всичко е изпълнено, бутонът на контролера за йонно оръдие е активиран и примигва в дясно на екрана. Натисни го. След като се приземиш при Храмът на Бабел, прекоси моста и влез в храма. Прочети надписите по плочите, вземи лист, който влиза в Кодекса и остава там ако започнеш нова игра. Обходи навсякъде да намериш листа, защото се появява, когато си близо до него. Мини през компаса в Пенроуз. Говори с Дарис.ВЪЗСТАНОВЕНА ПРИРОДА
При втора започната Нова игра се появява активност на тази локация.

Играта трябва да бъде завършена във всички 4 състояния на симулакрума, отключвайки постижения ХРАМ НА ЩЕДРОСТТА (бяло), ХРАМ НА СЪСТРАДАНИЕТО (жълто), ХРАМ НА ЕГОИЗМА (синьо), ХРАМ НА ГНЕВА (червено). Редът е без значение. И да се започне за пети път, в момента в който се приземиш в Баас, ще достигнеш ново постижение - ХРАМ НА ИЗОЛАЦИЯ. Във всеки от петте финални Храма има по една плочка на стената, която е част от кодът за пъзела в локация Възстановена природа.

Когато знаеш и петте плочки, през Пазачницата отлети до Зозо, Свободно гнездо. Качи се по моста, мини през компаса до Възстановената природа, в левия край, до ръба на пропастта има ЗЛАТНА ГРАВЮРА. Приближи се от дясната страна на камъка с гравюрата, близо до мъждукащия лилав облак и ще се появи активност.

Кодът за пъзела:ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ - УПРАВЛЕНИЕ НА БААС-КИ ЙОНИ
Вратата със силово поле.

Отлети до Пазачница и се прехвърли в Хирон, приземи се в Пускова платформа Баас. В дясно от терминала има вход предпазен със силово поле. За да активираш панела (в ляво на входа) трябва да потърсиш във всяко от трите гробища (в Хирон, Шлака и Саксонска низина) по един гроб на от предишна игра на разработчика - Stasis: J. Maracheck, E. Maracheck и R. Maracheck. Когато кликнеш върху гроб с име Maracheck се чува кратка мелодийка.

Също така трябва да бъдат поставени всички компоненти на Конфигурацията, включително допълнителният втори червен живак.

Кодът не е труден за откриване сред книгите в Глосолалия - ВЕЛИКДЕНСКИ ЯЙЦА ОТ ДРОН 6541(кодът).

ЖЕТОНИ ЗА АРЕНАТА
В играта на места се пояснява за някои жетони, но ето подробен списък на всички, къде и как могат да бъдат получени.

Чизияма/Ханаси - дай данните от Кекус картите на който прецениш. Когото подкрепиш, от него ще получиш жетон. Изборът е между едните или другите.

Кекус: След като вземеш картите, не натискай бутона с който можеш да ги убиеш. Посети Дървото на Кекус и говори със Стафида. После си тръгни, известно време локацията остава неактивна, но когато вземеш контролера за йонно оръдие отново се появява на картата. Приземи се там и ще видиш районът изоставен, претърси наоколо за активност и ще намериш жетон.

Мелези: След като отвориш Пазачницата към Хирон, но преди да вземеш йонното оръдие, трябва да отидеш и да говориш с командир Сварт, когато кажеш, че пътят към Баас е отворен, ще получиш жетон.

Флей: След като посетиш Гнездо Бета и говориш с Единица, получаваш протонанит. Отиди в Скория и използвай протонанита в техния скенер. После дай оръжието на Мелезите и отиди в изпепелената вече Скория. Говори с новосъздаденото същество и от него ще получиш жетон Флей.

Агнати: Не бързай да унищожаваш Скория. Когато получиш централен диск на Агнат от Джери, отиди във Веста - Агнатски аванпост, включи се към терминала и в ролята на Агнат отиди до активния терминал, който се пада точно над този, до който е Марк. Копирай дискетата (кликни върху иконата на касета) и отиди в Скория на Флей. Използвай диска техния компютър и ще прехвърлиш информацията в него. Подкрепи д-р Ана Тейлър, като дадеш на нея Биом-посевното устройство, отиди в новообразувалите се Диви земи и вземи празен жетон. Върни се в Скория на Флей и използвай в компютъра празния жетон. Дава ти се избор кого да отпечаташ. Избери Агнат и получаваш жетон на Агнат.

Лишей: Изпълни исканията на Лишей, говори с Корен и ще получиш малък Лишей. Отиди в Скория на Флей и използвай малкия Лишей на компютъра, за да го сканираш. Подкрепи д-р Ана Тейлър, като дадеш на нея Биом-посевното устройство, отиди в новообразувалите се Диви земи и вземи празен жетон. Върни се в Скория на Флей и използвай в компютъра празния жетон. Дава ти се избор кого да отпечаташ. Избери Лишей и получаваш жетон на Лишей.Гнездо: Помогни на Гнездо Бета, като убиеш д-р Ана Тейлър с Вируса, който то ти дава.Свидетели: След като вземеш биом-посевното устройство и говориш с Ливан за тайната градина, получаваш от него списък, за неща които да му закупиш. Не отивай както той ти предлага, при търговеца в Котела, а отиди в Уитърбърг и се качи при господарката Мина. Независимо дали ще издадеш Ливан или не, получаваш от нея жетон на Свидетел.

Скърбящи: Играта трябва да бъде завършена във всички 4 състояния на симулакрума, отключвайки постижения ХРАМ НА ЩЕДРОСТТА (бяло), ХРАМ НА СЪСТРАДАНИЕТО (жълто), ХРАМ НА ЕГОИЗМА (синьо), ХРАМ НА ГНЕВА (червено). Редът е без значение. Във всеки храм има скрита по една анахронична скица, когато я вземеш тя си остава в Кодекса при започване на нова игра. При пето стартиране на играта, след като смениш реалностите в инвентара се появява жетон на Скърбящи.

Празен жетон + компютър на Флей: В компютъра има предварително заложени:

- Чизияма

- Ханаси

- Кекус

- Мелези

Допълнително добавяш чрез сканиране:

- Агнат

- ЛишейВ една игра можеш да се сдобиеш с максимум 7 жетона (при пето преиграване), всички наведнъж няма как да получиш. Но не ти и трябват повече, защото имаш ограничен брой бойци, които можеш да активираш. С три жетона преспокойно можеш да победиш всеки от 5-мата жреци.

ТЪРГОВЦИ
Мина в Уитърбърг и Табс в Котела.

Мина в Уитърбърг - Купи всичко налично, и трите стоки са необходими за куести, когато намериш Бъди, върни се в Абатството, качи се горе и го продай през автомата. След като ти потрябва за куест се върни и ще можеш да го откупиш вече поправен. Излез от локацията и се върни отново и тя ще е заредила Ядрен реактор, последната екстра към твоето Бъфало.
Не съм сигурна дали се появява без да продадеш Бъди!

Табс в Котела - Купи трите налични стоки, едната ти трябва за куест, заровете и цигари са интериор за Бъфало. Към края на играта той ще е заредил Танцьорка, която ако купиш ще достигнеш постижение - ТУНИНГОВАЙ МИ КОЛАТА.