Играта започва в спалнята на героинята. Трябва да съберете всички предмети от списъка.


Mystery Cruise        

 

 

Погледнете отблизо сандъка (отбелязан с  лилаво) и потърсете в него предметите, които са описани с лилави букви. След това потърсете останалите предмети от списъка из стаята. Кликнете върху куфара на леглото, за да стартирате пъзела за подреждането му. Щракнете върху парче от пъзела, задръжте бутона на мишката и го придвижете до мястото му.

 

Mystery Cruise

 

 

 

 

Каютата на Амелия на кораба: Съберете 25 парчета хартия. Кликнете върху нощното шкафче, за да отворите мини-игра (отбелязано е с лилаво).

 

Mystery Cruise

 

Намерете в чeкмеджето обектите, чиито имена са написани с лилави букви. Затворете мини-пъзела и потърсете в стаята останалите предмети от списъка. Поставете парчетата хартия на масата, за да сглобите съобщението.

 

Mystery Cruise

 

 

 

Голямата зала – тук няма скрити пъзели. Съберете всички предмети от списъка , а след това изследвайте органа (обозначен е с червено).


Mystery Cruise

 

Трябва да повтаряте нотите, които органът свири, докато се отвори скривалище с  предметите, които търсите.


Mystery Cruise

 

 

Вземете гривната и писмото от скривалището. След това трябва да отидете в машинното отделение. Прочетете съобщениeто на екрана

(отбелязано е с червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете две куки, ръкавица и гаечен ключ (червено). Кликнете върху кутията (в лилаво), за да отворите мини-пъзел.


Mystery Cruise

 

 

Съберете предметите от кутията, чийто имена са написани с лилави букви. След това съберете останалите предмети от списъка. Използвайте куката – за горния клапан, ръкавицата – за десния клапан и гаечния ключ – за левия клапан, за да затворите и трите (червено).


Mystery Cruise

 

 

Прочетете следващото съобщение на екрана и идете на мостика.


Mystery Cruise

 

Тук няма мини-пъзел. Съберете всички предмети от списъка

 

 

Кликнете върху ключалката на вратата (в червено).


Mystery Cruise

 

 

 

Намерете четирите парчета кабел, така както са показани на рисунката и отвертката на леглото (червено). Кликнете върху нощното шкафче

 (лилаво), за да отворите мини-играта. Съберете всички предмети, описани с лилави букви.


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка. Кликнете върху ключалката и използвайте отвертката, за да свалите панела, който покрива механизма. След като поставите кабелите на правилните им места, ключалката ще се отвори. Решението на пъзела е показано на картинката отдолу.


Mystery Cruise

 

 

Следващото място е палубата.


Mystery Cruise

 

Тук няма скрит пъзел или предмети за инвентара. Съберете всички предмети от списъка и ще отидете при спасителните лодки. Намерете портативната радиостанция (отбелязана с червено).


Mystery Cruise

 

 

Съберете останалите предмети от списъка. След това ще се озовете в стаята, в която има асансьор и стълбище към палубата. Намерете трите електрически крушки (червено). Съберете и останалите предмети от списъка, за да можете да видите картата на кораба на стената.


Mystery Cruise

 

 

 

Отворете картата и ще видите трите палуби на кораба, върху които трябва да откриете всички помещения, използвайки електрическите крушки.

Най-напред ще отидете на мостика (01).


Mystery Cruise

 

 

Тук трябва да намерите още четири електрически крушки (червено).


Mystery Cruise

 

Намерете и останалите предмети от списъка и дръпнете двете ръчки, които спират кораба. Това ще Ви върне при картата на кораба. На средната палуба ще откриете каютата на капитана (02). На снимката е показано в какъв ред трябва да използвате електрическите крушки, за да отидете там. Под картата можете да видите броя на електрическите крушки, с които разполагате.

 


Mystery Cruise

 

 

В каютата: отворете чекмеджето (лилаво) и вземете ключа, заедно с останалите предмети, които са описани с лилави букви. След това вземете електрическите крушки (отбелязани с червено).


Mystery Cruise       

 

 

Използвайте ключа, за да отворите сейфа и да стартирате мини-игра. Трябва да подредите стъклените панели така, че да не покриват светлините. Кликнете върху панела, а след това кликнете върху мястото, на което искате да го придвижите. Решение на пъзела е показано на картинката.


Mystery Cruise

 

 

След като подредите пъзела, ще получите карта на кораба (отбелязана с червено).


Mystery Cruise

 

 

На средната палуба намерете тайната стая (03). Пътят към нея е показан на картинката.


Mystery Cruise

 

 

 

Намерете предметите от списъка. Местата им са обозначени с червено.


Mystery Cruise

 

 

 

Петнайсетте листа трябва да бъдат поставени на местата им, както е показано на картинката отдолу.


Mystery Cruise

 

 

Намиране на печатите

 

На първата палуба осветете пътя до киносалона (04).


Mystery Cruise

 

 

 

В киносалона: намерете печата с крило (отбелязан е с червено). След това кликнете върху кутията (в лилаво).


Mystery Cruise

 

Вземете всички предмети от кутията (имената им са написани с лилаво). След това съберете и останалите предмети от списъка. Връщате се при картата на кораба. На първата палуба осветете с крушките пътя до казиното (05).


Mystery Cruise

 

 

 

В казиното: намерете зеления печат (отбелязан е с червено). Кликнете върху часовника в ъгъла (лилаво).


Mystery Cruise

 

Намерете в часовника предметите, описани с лилави букви. Съберете и останалите предмети от списъка. Връщате се при картата. На първата палуба намерете пътя до голямата зала (06).


Mystery Cruise

 

 

 

Вземете печата с изобразено на него око (червено).


Mystery Cruise

 

Съберете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата на кораба. Изберете стая 03, за да се върнете при вратата на тайната стая. Поставете трите печата на местата им. Трябва да въртите дисковете, докато камъните не заемат правилните си места  - около жълтия печат – жълтите камъни; около синия печат – сините и около зеления – зелените. На картинката отдолу е показана правилната подредба на камъните.


Mystery Cruise

 

 

 

След като завършите мини-играта, се озовавате в каютата на инженера. Кликнете върху сейфа на стената, за да го огледате отблизо. Съберете електрическите крушки (отбелязани са с червено). След това кликнете върху водния резервоар (лилаво), за да отворите мини-игра.


Mystery Cruise

 

 

Намерете предметите от мини-играта. След това съберете останалите предмети от списъка. Вземете призрачната лупа (отбелязана с червено).


Mystery Cruise

 

 

 

Лупата ще се появи на екрана долу вдясно, до бутона за подсказки. Кликнете върху сейфа и лупата автоматично ще Ви покаже невидимите до този момент фигури върху вратата на сейфа. Можете да движите лупата, като кликнете с мишката и задържите върху горния ляв ъгъл. Въртете фигурите върху сейфа така, че цветовете, които са един срещу друг, да бъдат еднакви. На картинката отдолу е показан пример за това как изглежда правилното подреждане на фигурите.


Mystery Cruise

 

 

След като подредите пъзела, сейфът ще се отвори и ще можете да вземете дневника на инженера (отбелязан с червено).


Mystery Cruise

 

 

 

Намиране на отпечатъците от души

 

Изберете на картата мостика на кораба (01). Използвайте призрачната лупа, за да откриете отпечатъците от души (отбелязани са в червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете и останалите предмети от списъка, за да можете да се върнете при картата на кораба. Изберете киносалона (04). Кликнете върху кутията (лилаво) и съберете предметите, описани с лилави букви. След това използвайте призрачната лупа, за да откриете отпечатъците от души

(отбелязани с червено) .


Mystery Cruise

 

Намерете и останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Изберете казиното (05). Кликнете върху часовника (в лилаво) и съберете всички предмети, описани с лилави букви. Използвайте лупата, за да съберете отпечатъците от души (отбелязани с червено).


Mystery Cruise

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Изберете голямата зала (06). Използвайте призрачната лупа, за да откриете отпечатъци от души. (отбелязани са с червено)


Mystery Cruise

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. В момента нямате достатъчно крушки, за да стигнете до стая 07.    

Върху средната палуба изберете каюта 72.


Mystery Cruise

 

 

Намерете електрическата крушка. Изберете чекмеджето (в лилаво) и съберете всички предмети от него. Използвайте призрачната лупа, за да съберете отпечатъците от душата (червено).


Mystery Cruise

 

Съберете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. На средната палуба изберете каюта 83.


Mystery Cruise

 

 

 

Намерете електрическата крушка (в червено). Кликнете върху куфарчето (в лилаво). Вземете всички предмети от него. Използвайте призрачната лупа, за да съберете отпечатъците от душата в каютата. (отбелязани са с червено)


Mystery Cruise       

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата на кораба. На средната палуба изберете каюта 98.


Mystery Cruise

 

 

 

Намерете електрическата крушка. Кликнете върху чекмеджето (в лилаво) и съберете всички предмети от него. Използвайте призрачната лупа, за да съберете отпечатъците от души (червено).


Mystery Cruise

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Сега вече имате достатъчно електрически крушки,

за да стигнете до кухнята – 07.


Mystery Cruise

 

 

 

Намерете електрическата крушка. Кликнете върху фурната (в лилаво), за да съберете всички предмети, скрити там. Използвайте лупата, за да съберете отпечатъците от душата (отбелязани с червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. На най-долната палуба осветете пътя до склада (11).


Mystery Cruise

 

 

 

Влезте в килера. Кликнете върху електрическото табло.Кликнете върху кутията на рафта (в лилаво).  Съберете всички предмети оттам.

Намерете електрическата крушка (червено).


Mystery Cruise

 

 

Използвайте ключа, за да отворите електрическото табло и да стартирате мини-пъзел. Всички червени бутони трябва да светнат. Натискайте ги в реда показан по-долу.Съберете всички останали предмети от списъка. След като светлините са активирани, можете да се върнете в склада (11).


Mystery Cruise

 

 

Намерете електрическата крушка (червено) и кликнете върху кутията с инструменти (лилаво).


[          
Mystery Cruise

 

Намерете предметите, отбелязани с лилави букви в кутията за инструменти. Съберете останалите предмети от списъка. Намерете просветващия обект зад контейнера и идете там. Опитайте се да завъртите дисковете. Ще разберете, че устройството не работи.

 

 

 

Намиране на Зодиакалните знаци

 

Идете на мостика (01) и използвайте лупата, за да откриете знака Риби (отбелязан с червено).


Mystery Cruise

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в каютата на капитана (02). Отворете чекмеджето (в лилаво) и съберете съответните предмети от него. Използвайте лупата, за да откриете знака Рак (отбелязан с червено).


Mystery Cruise

 

Съберете и останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в тайната стая (03). Кликнете върху водния резервоар (лилаво)

и съберете всички предмети оттам. Използвайте лупата, за да намерите знака Везни (отбелязан с червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в киносалона (04). Кликнете върху кутията (лилаво) и съберете всички предмети от нея. Използвайте лупата, за да откриете знака Лъв (червено)


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в казиното (05). Кликнете върху часовника (лилаво) и съберете всички предмети оттам. Използвайте лупата, за да намерите знака Дева. Съберете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата.


Mystery Cruise

 

 

Идете в голямата зала (06). Използвайте лупата, за да откриете знака Близнаци (червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в кухнята (07). Кликнете върху фурната (лилаво), за да съберете всички предмети оттам. Използвайте лупата, за да откриете знака Водолей (червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в каюта 72.  Кликнете върху чекмеджето (лилаво) и вземете оттам всички предмети. Използвайте лупата, за да намерите знака Скорпион (червено).


Mystery Cruise

 

Съберете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата на кораба. Идете в каюта 83. Кликнете върху куфарчето (лилаво) и вземете оттам всички предмети. Използвайте лупата, за да откриете знака Стрелец (червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка, за да се върнете при картата. Идете в каюта 98. Кликнете върху чекмеджето (лилаво) и съберете всички предмети оттам. Използвайте лупата, за да откриете знака Козирог (червено).


Mystery Cruise

 

 

 

От средната част на картата изберете пътя към палубата (12).


Mystery Cruise

 

 

 

Използвайте лупата, за да откриете знака Овен (червено).


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка и ще отидете на спасителната лодка. Използвайте лупата, за да откриете знака Телец (червено).

Съберете и останалите предмети от списъка.


Mystery Cruise

 

 

 

Завършване на сферичния двигател

 

Върнете се в склада (11) при вратата на сферичния двигател. Поставете всички знаци по местата им, (като започнете от най-горния слот) както следва – Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей, Риби. След това вече ще можете да въртите дисковете и да формирате изображение с тях, натискайки оранжевите и зелените бутони. Правилното изображение е показано по-долу.


Mystery Cruise

 

 

Намерете електрическата крушка (червено).


Mystery Cruise

 

 

 

На най-долната палуба осветете пътя към машинното отделение (13).


Mystery Cruise

 

 

 

Кликнете върху кутията (лилаво) и вземете всички предмети от нея.


Mystery Cruise

 

 

Намерете останалите предмети от списъка. Сега трябва да завъртите клапаните така, че нивото на трите индикатора вляво от вас да се вдигне догоре. Кликвайте по два пъти върху всеки клапан (червено).


Mystery Cruise

 

 

 

Върнете се при сферичния двигател. Трябва да подредите в него душите така, че цветовете им да отговарят на реда, в който са подредени цветовете на дъгата. Поставяйте колбата с душа върху най-горната сфера,  след това кликвайте, за да може да я смъкнете надолу. Червения бутон със стрелките се използва, за да размени местата на цветовете. Поставете шестте колби в двигателя по реда, показан по-долу.


Mystery Cruise

 

 

Когато подредите правилно колбите, използвайте пръстена на най-горната сфера, за да завършите играта.