НАЧАЛОЗдравейте. Това е бързо направено помагало на играта. До сега успях да преброя , че играта има 3 края, 2 с Jill и 1 с Chris. Както и да е, надявам се да ви хареса....

*ЗАБЕЛЕЖКА: От вас зависи дали ще подминавате зомбитата (или ще ги убивате.) Добър начин да се отървете от тях е изстрел с пушката.Изчакайте ги да се приближат и стреляйте. Главите на зомбитата буквално ще експлодират.

1- Започнете историята с Jill и с Barry изтичайте в столовата. Вземете емблемата и отидете в другата стая. Убийте зомбито и вземете патроните.

2- Върнете се при Barry и в главната зала. Вземете шперца и отидете до стаята в дясно. Не се занимавайте с картата и мастилото за пишеща машина.

3- Влезте в стаята на Цербер (където 2 кучета ще ви се нахвърлят от прозореца.) Или a) убийте ги или b)бързо ги подминете и бързо вземете пълнителя по пътя за втория шкаф.

4- Излезте през вратата накрая на стаята с кучетата и вземете разстението. Отидете в стаята с пушката и я вземете. Напуснете и тавана ще се спусне над вас. Barry ще дойде в последния момент и ще ви спаси.

5- Отидете в следващия коридор (вратата пред стаята с пушката) и отидете в стаята с картината (стаята с гарваните/враните и картини.) Натиснете копчетата в реда от новородено, пеленак, младо момче, млад мъж, мъж на средна възраст до плешив старец. Натиснете последното копче и ще получите медальон.

6- Излезте от стаята и отидете в стаята склад/килер. Вземете разстителните химикали. Обменете предмети—вземете само пушката, беретата, и пълнители (както и разстения , ако мислите , че се нуждаете от тях).

7- Напуснете склада и се качете по стълбите. Убийте дясното зомби. Тичайте надолу по коридора през залата. Тичайте през залата до главните стълби на залата. Barry ще бъде там и ще ви даде киселинни патрони за базуката. Отидете до стаята във вътрешния двор за да видите мъртвия Forest. Вземете базуката.

8- Върнете се до главните стълби на залата. Преминете през следващата стая и влезте в горната столова. Убийте лявото зомби и бутнете статуята долу. Излезте през задната врата.

9- Убийте зомбитата и слезте по стълбите и влезте във втория склад. Запазете играта си , ако искате чрез мастилото за пишеща машина на леглото. Обменете предмети—вземете химикалите, дървена емблема и оръжие с , което ви е удобно.

10- Отидете до разсадника и отровете разстението. Вземете ключа. Докато сте там, вземете червените и зелените химикали. Смесете ги за да спестите място и да имате добри предмети за лекуване. Така запазвате поне 3 места в инвентара си.

11- Влезте в залата и от там в стаята на пазача. Вземете пълнителя и отидете до бюрото. Убийте зомбито от гардероба и вземете патрони (не ви трябва да взимате дневника. Загуба на време...) за пушката.Подсигурете се , че имате две свободни места в инвентара си.

12- Излезте от стаята и завийте надясно, надолу през вратата. Отключете вратата и трябва да сте в коридора където е тялото на Kenneth. Завийте наляво в Бар/Пиано стаята. Вземете нотите и свирете на пианото. Влезте в скритата стая и разменете емблемите.

13- Върнете се в столовата. Поставете златната емблема над камината и ще получите ключ. Заобиколете масата и вземете синия скъпоценен камък. (Инвентара ви трябва да е пълен)

14- Върнете се в залата (където е тялото на Kenneth) и завийте надясно и отворете първата врата от ляво. Tова ще ви върне до залата с разсадника и тигровата статуя. Отидете до тигровата стая и разменете синия камък с медальона.

15- Отидете до задната врата (залата със стаята с патрони и килера) и влезте в стаята с патроните. (Стаята със счупената пушка.) Вземете пълнителя и патроните за пушка.Би трябвало да можете да ги вземете понеже вече трябва да сте имали такива в инвентара си.

16- Върнете се до склада надолу в залата. Разменете предметите—вземете ключа, патрони за беретата и пушката. Върнете се до столовата (долното ниво. НЕ ГОРНИЯ ЕТАЖ.) Изтичайте до главния коридор/зала (Долния етаж).

17- Отидете във втората врата (заключената , която изисква ключа от инвентара ви. Отключете и влезте. Вземете пълнителя от бюрото и убийте зомбито. Вземете патрони за пушката от заключеното бюро. Напуснете и идете в главната зала. Качете се по стълбите и отидете надясно по коридора. Отидете до бронирана стая и вземете медальона. (Не забравяйте да преместите статуите на дупките с отровния газ.)
v 18- Напуснете и изтичайте до вратата за тавана. Отключете и влезте и вижте Richard (ако имате място, вземете зелените разстения). Говорете с него и се върнете до склада и вземете серум. Може да искате да запазите играта си тук за всеки случай. Разменете предмети—вземете лекуващи продукти, пушка и патрони (в най-добрия случай, вашата пушка и патрони ще са достатъчни. Ако не сте толкова добър в убиването на змията, тогава вземете и базуката.) ВЗЕМЕТЕ КЛЮЧА също (онзи зад часовника) със вас. Предишния ключ (armor key) вече не ви трябва. Върнете се при Richard.

19- Вземете радиостанцията и влезте в тавана. Ако искате, можете д аотидете в съседната стая –стаята със свешите и да вземете пълнителя. Няма д аможете да вземете патроните за пушка , защото не сте взели запалка още.

20- Убийте змията.Лекувайте се често. Вземете медальона и патроните за пушка.

21- Напуснете и , ако сте отровен, Barry ще ви спаси. Ако не, преминете на следващата стъпка (22). Ще се събудите в легло, и отидете до кутията за складиране. Разменете предмети—вземете четирите медальона и патрони. Отидете до столовата, и навън към главната зала.

22- Излезте през задната врата и отидете до вратата за поставяне на медальони. (Мястото , където ще поставите медальоните.)

23- Поставете медальоните и влезте в градината. Бутнете стълбите и се качете. Вземете манивелата. Напуснете през вътрешния двор. Вземете разстенията и смесете червените и зелените. Убийте кучетата ПЪРВО. Вземете и сините разстения oт другата страна и също ги смесете. Изтичайте към портата от среща и използвайте манивелата за да отворите наводнената порта. Слезте по стълбата и нагоре към другата страна. Изтичайте до асансьора. Чуйте , че радиостанцията ще се изключи. Просто я игнорирайте , защото губите време , а не е нужна за историята. Всяка минута е от значение....

24- Или убийте или подминете кучетата долу. Прекосете до отсрещната порта. Вземете и смесете разстенията. Убийте кучетата.

25- Влезте в общата спалня. Бутнете статуята над дупката (тази през , която разстението ви хваща.) Влезте в зоната на склада. Вземете патрони и спрей. Запазете играта си.

*ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да запазвате по-често, това е ок. Просто го правете като се насочвате към склада.

26- Разменете предметите—Просто вземете оръжие и патрони.

27- Отидете до следващата спалня (001). Убийте зомбитата и вземете червената книга. Влезте в банята. Изпразнете ваната и вземете Ключа за C-Стаята.

28- Прекосете до дугия коридор (подминете статуята над дупката) и влезте в стаята с клавиатурата и гнездото на осите. Пропуснете гнездото и вземете ключа (002). Върнете с ев предишната зала и изтичайте до крайната стая и използвайте ключа. Отървете се от ключа. Влезте в стаята и бутнете библиотечката встрани за да откриете стълба водеща надолу. (Не взимайте предмета на леглото, само загуба на време. Плюс това, ако ви трябват патрони, изтичайте в банята, убийте зомбито и вземете пълнителя от мивката.)

29- Слезте по стълбата и избутайте сандъците над водата. Изтичайте през водата и влезте в стаята с акулите. Изтичайте директно в контролната стая и използвайте ключа. Премахнете ключа и влезте в стаята (преди акулата да ви хване.) Натиснете ръчката и премахнете водата от долното ниво. Натиснете бутона за да отворите следвашата врата.

30- Влезте в следващата стая. Вземете двата пълнителя и двете кутии патрони. Вземете ключа за спалня (003). Върнете се и нагоре по стълбата към стая 002. Ако имате място по пътя, вземете разстения и напълнете инвентара си.

31- Върнете се в склада и оставете оръжията си и лекуващите предмети, вземете ключа за спалнята (003) и червената книга с вас. Запазете играта си.

32- Изтичайте до спалня 003 (стаята до стаята с гнездото с оси и клавиатура.) Влезте в стаята и отидете в банята, убийте зомбито и вземете патроните. Разменете книгата за книги, откриващи скрита врата.

33- Влезте в тайната стая и убийте голямото разстение, но то няма да умре. Тогава ще ви вземе и Barry ще дойде и ще ви спаси. Изтичайте до камината и вземете ключ.Отидете на стъпка 34. Ако мислите , че не можете да убиете разстението първия път се върнете на стъпка 31 и сега следвайте тези неща по-долу.

31a- Ако не мислите , че ще се справите с разстението, трябва да направите v-jolt. Разменете предмети—подсигурете се да имате 4 празни места! Вземете червената книга и ключа за стая 003. Вземете патроните в банята и разменете книгите. Минете през вратата и излезте през другата преди да се сблъскате сериозната с разстението. Изтичайте до стаята с химикалите и на клавиатурата напишете 3-4-5. Това ще отключи вратата. Вземете празните бутилки и смесете за да получите v-jolt.

32a- Изтичайте надолу до стая 002 и се ввърнете в стаята с акулите. Влезте в стаята с корените и поставете v-jolt-а на корените. Върнете се до склада и се запасете с оръжия и лекарства.

33a- Върнете се до разстението чрез двойните врати (не през стая 003) и убийте разстението.Вземете ключа в камината. 34- Върнете се в имението. Убийте преследвача , който ви гони по петите след като влезнете в имението. Влезте в стаята от ляво и вземете книга 1. (Не е нужно да взимате патроните.)

35- Отидете в съседната стая склада и се запасете с патрони и предмети. Разменете предмети—вземете оръжията , лекуващите предмети и ключа (helmet key). Сега ще се биете със змията, така , че ще е умна постъпка , ако запазите играта си.

36- Качете се горе и наляво към стаята с камината (стаята където използвахте запалката за да вземете картата.) Минете през вратата от дясно и към пианото. Кликнете на него и змията ще излезе. Убийте змията и погледнете дупката докато умира. Barry ще влезе и ще ви помогне. Паднете и вътре натиснете копчето на гроба. Изчакайте Barry да се върне преди да слизате долу. Вземете кода и слезте. ПОДСИГУРЕТЕ СЕ , ЧЕ ИМАТЕ МЯСТО ЗА БАТЕРИЯТА ЗА АСАНСЬОРА И ЕКСПЛОЗИВНИ ПАТРОНИ. АКО НЕ, RETURN ВЪРНЕТЕ СЕ В СКЛАДА ПРЕДИ ДА СЛИЗАТЕ ДОЛУ. Слезте по стълбата под гроба.

37- Убийте зомбитата и вземете патрони за пушката от ляво. Изтичайте надолу по коридора до вратата. Слезте в следващата зала и пропуснете сцената където зомби изяжда човек. Така ще ви оставят на мира.

ЗАБЕЛЕЖКА:Трябва да вземете 3 Мо Диска за да спасите Chris.

38- Влезте в кухнята и отидете надясно към асансьора. Убийте зомбито на земята. В най-добрия случай, имате две свободни места. Качете се нагоре по асансьора и убийте зомбито. Отидете до гардероба и вземете от там батерията за асансьора и експлозивни патрони. Не забравяйте да вземете MO Диска в библиотеката.

39- Върнете се по същия път по , който дойдохте и се върнете до стълбата и дупката (мястото , където убихте змията). Върнете се до склада на долния етаж и обменете предмети—вземете батерията, манивелата, и оръжия, особенно базуката (предмети за лекуване също биха полезни при положение , че следва да се биете с паяк. Имайте около две празни места). А ако имате мастило з апишеща машина с едно място, го вземете. Подсигурете се , че има само едно празно място за да изчезне след като го използвате.

40- Отидете навън в градината и прекосете до асансьора от другата страна на езерцето. Слезте надолу с асансьора. Отидете до другия асансьор, инсталирайте батерията. Отидете нагоре и към наводнената порта. Използвайте манивелата затваряйки портата и се върнете до ново-захранения асансьор. Слезте долу и се качете на стълбата за надолу (онази зад водопада).

41- Влезте във вратата от дясно и ще видите Barry. Когато той попита дали да дойде с вас, кажете yes, но не го оставяйте да води(ако го оставите да води той ще умре ).Вървете първи , а той ще ви последва и влезте. Той ще убие преследвач и след това ще ви настигне .Тичайте в задната стая и вземете патрони и спрей. ПОДСИГУРЕТЕ СЕ ДА ИМАТЕ ПОНЕ ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО ЗА МАНИВЕЛАТА. Влезте в стаята където е Enrico и последвайте сценария. Ако имате място за пълнител, вземете го от тялото на Enrico, но ПОДСИГУРЕТЕ СЕ ДА ИМАТЕ ПОНЕ ЕДНО СВОБОДНО МЯСТО ЗА МАНИВЕЛАТА. Изтичайте грабнете манивелата и побегнете пак. Избягайте и подминете няколкото преследвача, или ги убийте, но , ако ги пропуснете ще спестите време и патрони.

42- Отидете в първия коридор и изтичайте до пишещата машина. Запазете играта си , ако имате мастило за машина. Използвайте манивелата на дупката и завъртете залата. Вървете надолу по залата и подминете вратата. Завийте надясно и тичайте към скалата. Сега тичайте обратно. Скалата ще ви последва, избягайте до безопастно място. Tогава избягайте и вземете патрони. Ако сте убивали преследвачите, тогава един няма да отвори вратата и да ви последва. Но ще има един до счупената скала. Ако го подминете, един ще отвори вратата докато тивате за патрони и ще ви атакува. Убийте го или го подминете до вратата зад счупената скала. Там няма да има преследвач.

43- Вървете след вратата и убийте паяка.Възможно е да го убиете с два от запалителните патрони , ако го уцелите в тялото , а не в краката. Вземете ножа , ако нямате такъв в инвентара си и си отворете вратата. В най-добрия случай ще имате място в инвентара си за него (вероятно сте използвали лекуващо разстение докато сте се борели с паяка.) Ако нямате място за ножа, само се оставете да бъдете ухапан от малкитв пачета след тов аизползвайте синьото разстение. Вървете наляво и влезте в склада. Вземете лекуващи предмети и можете да запазите играта си. Разменете предметите—вземете книга 1 (медальона на ястреба , ако вече сте го отворили), оръжия и манивелата. Тичайте надолу в залата и влезте във втория капан със скала. Трябва да избягате от скалата, в задната част на скалата има Mo Диск .просто използвайте манивелата няколко пъти и влезте в стаята където е втората книга.

44- Вземете втората книга и я отворете. Вземете медальона. Качете се нагоре с асансьора , където е фонтана в градината. Поставете медальоните по ред и вземете разстенията. Вървете надолу от фонтана и влезте в асансьора. Слезте надолу по стълбата и влезте в стаята кутията за предмети. Разменете предмети, или не. Изтичайте напред в стаята. Убийте зомбитата и слезте на долния етаж. Отидете наляво в стаята с компютъра и влезте. Използвайте JOHN за име и ADA за парола. Отключете вратата на B2 с парола MOLE. Качете се горе към сега вече отключената врата.( Mo диск от външната страна на вратата )

45- Изтичайте до панела и го отворете. Натиснете бутона и ще вземете ключа за лабораторията. Изтичайте надолу в лабораторията и отидете до вратата за да използвате ключа за лабораторията. Изтичайте през склада и се запасете с лекуващи предмети и запазете играта. Обменете предмети--оръжия и лекуващи. Излезте навън и надолу през вратата наляво за да заредите асансьора.

46- Влезте в стаята. Не трябва да убивате съществата от тавана. Просто тичайте от дясно и използвайте терминала там за да захраните асансьора. Изтичайте до задната част на стаята с бойлера и отворете вратата. Изтичайте надолу по коридора и надясно и влезте в стаята с задействащия компютър и компютъра с обиколката. Активирайте асансьора и излезте от стаята с бойлера.

47- Изтичайте до сега работещия асансьор. Barry ще се присъедини и следвайте сценария. Убийте Tyrant (Тиранина). Лесно е , ако просто стреляте и бягате.Стреляйте и бягайте. Вероятно няма да ви удари изобщо, но опитайте да го убиете бързо.

48- Barry и вие ще избягате. След асансьора притичайте до аварийния асансьор, Всичко , което трябва да убиете по пътя си са две чудовища от тавана и три зомбита. Чувствайте се свободни да използвате базуката. Отидете до стъпалото там,oтворете вратата бързо докрая на вратата , спасете Chris и избягайте през аварийната врата. Barry и Chris ще ви чакат . По пътя ви ще видите кутията за предмети. Обменете предмети—всичко , което сега ви е нужно са лекуващи предмети. ПОДСИГУРЕТЕ СЕ ДА ИМАТЕ ЕДНО ПРАЗНО МЯСТО ЗА ВТОРАТА БАТЕРИЯ ЗА АСАНСЬОР.

49- Отидете до батерията (радиостанцията ще се изключи автоматично и ще трябва да слушате.) Вземете батерията и я поставете в асансьора. Качете се нагоре с асансьора. Напуснете асансьора и вземете пламъка или нещо такова (няма точен превод). Използвайте пламъка. (Не трябва да се отдръпвате в страни или нещо такова. Просто го използвайте.) Tyrant (Тиранина) ще излезе, просто го избегнете и бягайте наоколо , но докато времето остане 29 минути хеликоптера ще спусне ракетния-изтрелвач. Убийте Tyrant (Тиранина).

50- Край. В най-добрия случай, това ще ви отнеме около 3 часа. Макар , че един от рекордите на , които се натъкнах е 1 час и 9 минути. Ако превъртите играта използвайки Jilll, за по-малко от 3 часа ще получите инграм ,безкрайни патрони и таен ключ (променящ облеклото ви)и използвайки Chris ще получите миними, безкрайни патрони и таен ключ (променящ облеклото ви).ДО НОВИ СРЕЩИ !!!

КРАЙ