Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

2.1.1 Крайбрежието на Тайланд, Останки - изкачване

2.1.2 Крайбрежието на Тайланд, Останки - входа на храма

2.2.1 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - спускане

2.2.2 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - открити руини

2.2.3 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - в руините

2.2.4 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - Шива и Кали

2.3 Крайбрежието на Тайланд, Древния свят

2.4 Крайбрежието на Тайланд, Не съм марионетка


Ниво 2:
КРАЙБРЕЖИЕТО НА ТАЙЛАНД

Подниво 1:
ОСТАНКИ  

Част 1:
Изкачване

 

Според Натла, Авалон и норвежкият подземен свят Хелхейм са едно и също нещо. Невъзможно е да влезеш там без Мьолнир - чукът на норвежкият бог на бурите Тор. Дали това е търсел баща ми в Тайланд?


Нивото е отворено

Вече си избрал подходящо облекло на Лара за джунглата,  този път имаш възможност да я виждаш с  голи крака. Скочи във водата, качи се обратно на лодката и ще видиш 3 акули да плуват наоколо. Можеш лесно да ги убиеш с пистолетите от борда на лодката. Ако пропуснеш някоя от 3те, не забравяй, че плува някъде наоколо. Така че, по-добре зареди харпуна като втора оръжие... просто предпазна мярка.


Убий първо двете акули

Виж сивия камък да скалата отсреща. Там трябва да отидеш.


Лара гледа към сивия камък

Гмурни се и плувай към камъка. Спри между камъка и водопада в дясно и се гмурни под водата. Ще видиш 3та акула да плува към теб, убий я с харпуна.


Гмурни се тук


Плувай между анемоните


Вземи 1то съкровище

Сега изплувай на повърхността и се качи на камъка. Приближи се до скалата и автоматично ще се хванеш за издатините по нея. Изкачвай се на дясно по диагонал, ще стигнеш до пукнатина – трябва да я прескочиш.


Скочи на дясно оттук


Оттук скочи нагоре два пъти

Когато се хванеш за горния ръб се придърпай надясно и скочи на дясно към ръба, който се вижда зад водопада.


Скочи на дясно...


...на ръба в ляво от водопада

Придърпай се на дясно и ще стигнеш до входа на пещера. Включи фенера, убий паяците, които те нападат в пещерата, вземи лекарство и своето 2ро съкровище.


2то съкровище и лекарство

Можеш да провериш своите алпинистки умения и да се върнеш по обратния път или просто да скочиш във водата и да се качиш отново на камъка.


Лара се чуди кое от двете да направи

Приемам, че направи второто. Хвани се отново за издатините на скалата и когато стигнеш до пукнатината тръгни, този път, по диагонал на ляво. Върви до края, ще  увиснеш под парапет и ще подплашиш два червени папагала със зелени пера по крилете (Ara Chloroptera), това е малко странно, защото този папагал се среща в Южна Америка, а не Тайланд, освен ако някой...).


От тук на ляво

Когато отидеш на ляво под парапета, скочи с гръб към стената зад теб. Натисни B4 за да се издърпаш и ще се прилепиш плътно до стената.


Скочи назад оттук


Издърпай се нагоре


Отиди на ляво до края


Оттук скочи към стъпалата насреща


Тръгни нагоре по стъпалата

Приготви пистолетите, защото след стъпалата те нападат паяци. Скочи върху камъка след завоя в дясно и изкачи следващите стъпала. Вземи лекарството пред теб.


Лекарството след втория ред стъпала

Обърни се на дясно и ще видиш пропаст. Края на пътя е наклонен и на стената в ляво има забит хоризонтален лост.


Наклон и лост

Спусни се по наклона и скочи на лоста. Когато увиснеш на него се залюлей и скочи отсреща.


От тук трябва да скочиш отсреща


От този ръб скочи към горния

Тръгни напред, изкачи стъпалата водещи на дясно и ще те нападнат досадни паяци. Отърви се от тях и огледа красивия пейзаж на околните острови.
Запази играта на това място!

Обърни се към стъпалата и слез по първите отгоре. На площадката погледни долу вляво, вижда се ниша в скалата по-надолу.  Хвани се за ръба в ляво, когато увиснеш се придърпай на дясно, за да застанеш над друг ръб и се пусни надолу. Под теб ще видиш изпъкнали камъни, пусни се, за да се хванеш за тях и слез по диагонал наляво.  От тук скочи към нишата, влез вътре и вземи своето 3то съкровище.


От тук виждаш съкровището да блести в нишата


Вземи 3то съкровище

Хвани се да висиш на ръба на нишата и се върни по същия път горе.
Върни се на площадката, където огледа островите (може да изскочат още паяци).
Обърни се наляво и ще забележиш на стената ръбове, за които можеш да се хванеш, ако скочиш.


Скочи към този ръб

Когато се озовеш на стената отсреща, скочи, за да се хванеш за горния ръб. Издърпай се и ще опреш гръб към стената. Оттук скочи към стената насреща, скочи към горния ръб и се издърпай нагоре.


Отсрещната стена

Горе ще видиш в клоните син папагал (Anodorhynchus Hyacinthinus), отново не е тукашна птица, видът му е от Бразилия.


На върха вдясно е синия папагал

Отиди в края на пътеката, пред теб ще видиш лодката, а вляво съкровище. За да стигнеш дотам, трябва да се засилиш и да скочиш.


Лодката пред теб, съкровището вляво


Засили се за скок оттук


Вземи своето 4то съкровище

Обърни се към водопада, пред теб малко надолу има пътека. Засили се и скочи на нея, преди малко беше тук.  


Засили се оттук и скочи

Използвай отново ръба на отсрещната стена, за да се върнеш горе, където беше синия папагал.

Сега по пътеката завий надясно в храстите и ще чуеш звук, че играта прави автоматичен запис.
Запази играта тук.
Следвай лъкатушещата из храстите пътека и ще стигнеш до арка с халка отгоре.


Арка с халка

Хвърли куката към халката, засили се и скочи отсреща. Ако паднеш долу, върни се обратно като използваш камъка вляво.                                                                                                                          
Продължи напред по пътя, ще стигнеш до нападали камъни, мини под тях
.


Мини под тези камъни

Изкачи стъпалата и на площадката вдясно ще видиш гърнета. Счупи кръглото и вземи своето 5то съкровище.


В това гърне е съкровище #5

В ляво от стъпалата ще видиш помещение тясно като  комин, по него можеш да се качиш горе като скачаш от стена на стена. Скочи на колоната вляво, от нея отскочи към стената надясно и от стената отскочи отново на ляво. Ще се хванеш за ръб на колоната.


Изкачи се нагоре, като скачаш между колоната и стената


Трябва да се хванеш за този ръб

Придърпай се наляво и скочи към ръба на следващата колона.


Приготвяш се за скок към колоната вляво

От втората колона се придърпай надясно и скочи към горния ръб. Оттук скочи обратно към първата колона.


Приготви се за скок назад


Скачаш обратно към предишната колона

Придърпай се надясно докрай и скочи на колоната зад теб.


Скочи към колоната

Обиколи колоната от другия край и скочи да се хванеш за горния ръб.


Лара виси на горния ръб на колоната

Придърпай се на ляво и скочи натам към ръба. Продължи наляво до другия край и скочи нагоре. Горе се върни на дясно и се издърпай през счупената част на парапета.


Оттук се издърпай горе

Когато стъпиш тук ще чуеш звукът за автоматичен запис. Тук се запазва играта. Пред теб са руините на храм и се чува приятна екзотична музика!


Пред входа на храма

 

Към част 2: Входа на храма