Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

2.1.1 Крайбрежието на Тайланд, Останки - изкачване

2.1.2 Крайбрежието на Тайланд, Останки - входа на храма

2.2.1 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - спускане

2.2.2 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - открити руини

2.2.3 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - в руините

2.2.4 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - Шива и Кали

2.3 Крайбрежието на Тайланд, Древния свят

2.4 Крайбрежието на Тайланд, Не съм марионетка


Ниво 2:
КРАЙБРЕЖИЕТО НА ТАЙЛАНД
 

Подниво 1:
ОСТАНКИ  

Част 2:
ВХОДА НА ХРАМА

 

Отиди напред, спусни се надолу, докато се озовеш пред група колони. Можеш да скочиш на лявата колона.


Оттук трябва да се засилиш и да скочиш на колоната


Ще увиснеш на този ръб

Скочи нагоре и се придърпай надясно, така че да можеш да скочиш на другата колона вдясно.


Скочи към колоната зад теб оттук

Придърпай се наляво, за да застанеш над лоста и се пусни да се хванеш на него.


Трябва да се пуснеш на лоста отдолу


Обърни се към лоста между другите две колони

Залюлей се и скочи към другия лост. Ще стъпиш отгоре на лоста и така скочи към сградата насреща.


Висиш на ръба на сградата срещу лоста

Придвижи се надясно и скочи към колоната зад теб.


Скочи назад оттук


Висиш на колоната  

Придвижи се наляво от другата страна на колоната и се пусни на долния ръб. Оттук се приготви да скочиш наляво към лоста по-надолу.


Подготвяш се за скок наляво

Придвижи се в другия край на лоста и се пусни три пъти надолу по колоната, докато стъпиш на основата.


Трябва да се пуснеш 3 пъти надолу

Вляво ще видиш лекарство, спусни се и го вземи.


Лекарството е на основата между двете колони

Когато слезеш долу, приготви второто си оръжие, автомат (240/240) или пушка (210/210).
Тръгни по течението на реката. Ще чуеш звук, че играта се записва.
Два тигъра ще нападнат Лара,  но е много лесно да бъдат убити с по-мощно оръжие.


Двата тигъра, атакуващи Лара


Тигрите сега са в Рая (или Ада?)

Зад ниската ограда в дясно на потока има гърне, вътре се крие твоето 6то съкровище!                                  
Отиди при руините вляво на потока и в двата края на площадката ще намериш по едно лекарство.                                                  

Сега скочи на ниската хоризонтална греда между двете колони, на едната колона има ръб, отиди до нея и скочи да се хванеш.


Качи се на тази греда


Отиди на ляво и скочи за да се хванеш за ръба на колоната

Отиди на ляво на другата страна на колоната и скочи към гредата стърчаща от колоната зад теб. Приближи се до колоната и скочи, за да се хванеш за горния ръб.  


Сега трябва да висиш тук

Отиди вдясно от другата страна и се приготви за серия скокове.
Ще се придвижиш нагоре, като се отблъскваш от едната колона в другата.


От тук се приготви да направиш първия скок от поредицата

На третия път ще се хванеш за ръб по-нагоре.


Ще се хванеш за този ръб

Отиди на дясно от другата страна на колоната и погледни на ляво към другите колони. Скочи на ляво към втората колона и от нея на ляво към третата.


Скочи от втората колона на третата

От третата колона се придърпай наляво и скочи върху гредата под теб. Отиди в другия край на гредата, пусни се да висиш на нея и се хвани за ръба на последната колона – ниската вляво.  Скочи наляво към стената на сградата, използвай LAS за да се качиш горе. Отиди надясно по терасата и ще намериш съкровище #7.


Лара трябва да се спусне на гредата


Готова е за скок на ляво


Оттук ще се качи на терасата


Това е съкровище #7

Оттук можеш да застреляш 10 прилепа, които ще ти пречат по-късно.
Сега трябва да се върнеш на предишното място на  руините. Излез на терасата, където намери съкровището и ще видиш вляво колона, засили се и скочи на нея (става и без засилване от ръба на терасата).


Засили се оттук


Трябва да увиснеш на този ръб

Придвижи се от другата страна на колоната и скочи към кръглата колона зад теб, изкачи я и стъпи отгоре.


Лара трябва да скочи на колоната зад нея


Лара е стъпила върху колоната

Сега се обърни и скочи върху следващата ниска колона (малко трудно е да кажа в коя посока, защото камерата се движи постоянно). От втората ниска колона скочи към ръба на квадратната колона.


Лара е обърната към следващата ниска колона


Трябва да се хванеш за тази квадратна колона

Отиди на дясно и се хвани  за гредата. Застани с лице към колоната и скочи да се хванеш на горния ръб.


Лара трябва да скочи нагоре

Придърпай се на дясно и скочи последователно на следващите 2 колони.  

На третата колона се придърпай на дясно, за да застанеш над гредата и се пусни на нея. Отиди в другия край на гредата и скочи на счупената колона отпред. От счупената колона скочи към терасата насреща.


Трябва да се пуснеш на гредата


Оттук скочи на счупената колона


Скочи към терасата насреща

Както висиш на ръба на терасата се придърпай надясно. Издърпай се горе и счупи гърнето да вземеш своето 8мо съкровище.


В това гърне е прибрано твоето 8мо съкровище

Пусни се отново да висиш на ръба и отиди наляво, от другата страна на стъпалата. Трябва да се издърпаш на горе и да вземеш лекарството.


На терасата е лекарството

Пусни се отново на ръба, придърпай се надясно, издърпай се пред стъпалата и ги изкачи.  


Издърпай се пред тези стъпала

Тук ще те нападне 3ти тигър (ако преди това не са те нападнали 3 тигъра долу), който трябва да застреляш. Отиди наляво от стъпалата и автоматично ще се наведеш, за да минеш под големия клон.


Мини под този клон

Пусни се да висиш на ръба и се придърпай наляво, скочи на ляво, когато стигнеш до храста и се издърпай нагоре. Ще пропълзиш под камъните от другата страна. 


Трябва да се придърпаш на ляво


Когато се качиш ще минеш под този камък

Ще те нападнат 2 тигъра. Използвай по-мощното оръжие за да ги застреляш. Ще се появи 3ти тигър застреляй и него.


Лара се справя с тигрите

Изкачи стъпалата, но не влизай в храма. Скочи на подиума в ляво и отиди към задната стена.


От стъпалата се качи на този подиум

Когато стигнеш до стената ще видиш вляво лост. Скочи на лоста, залюлей се и скочи на терасата отсреща (можеш да го направиш и ако стъпиш на лоста).


От лоста пред Лара трябва да скочиш на терасата отсреща

Отиди в другия край на терасата, пусни се да висиш на ръба и скочи наляво. Ако увиснеш на една ръка се хвани веднага, защото иначе ще паднеш, пусни се надолу и ще се хванеш за долния ръб на стената. Придърпай се докрай на ляво и скочи на лоста, който стърчи от стената (ще видиш два хоризонтални лоста над реката).


От тук трябва да скочиш към лоста

Залюлей се и скочи на следващия лост. Залюлей се на втория лост и скочи на стената пред теб.
Придвижи се по ръба на ляво, издърпай се нагоре и вземи своето 9то съкровище.


Трябва да се залюлееш и скочиш към ръба на стената отсреща


Лара гледа твоето 9то съкровище

Във външния край на лявата стена можеш да скочиш нагоре и от там да се качиш на счупената греда.


Лара е върху счупената греда

Обърни се с лице към стената отсреща и скочи към счупената греда там.  


Трябва да скочиш на отсрещната греда

Пусни се да висиш от гредата (B3) и отиди надясно до ъгъла. От там скочи два пъти нагоре.


Лара трябва да скочи нагоре


След втория скок нагоре

Придърпай се надясно и се издърпай на терасата. Сега отново се върна пред стъпалата на храма.
Качи се по стъпалата и последвай коридора на дясно докато стигнеш до дълбока яма. Убий 7 прилепа които ще се появят тук.
Скочи на гредата в дясно. От нейния край скочи към ръба на стената отсреща. Придвижи се надясно и застани фронтално на колоната, скочи на колоната зад теб.


От тази колона трябва да скочиш на колоната отсреща

Придвижи се наляво до края на ръба и се пусни на долния ръб.
Придвижи се отново на ляво и пак се пусни надолу. Придвижи се до края на гредата и се качи на нея.


Трябва да се спуснеш до най-долния ръб

Скочи на гредата отсреща и се пусни да висиш. Придвижи се наляво под площадката и се издърпай нагоре (първо LAS нагоре и после B4).


Трябва да се издърпаш нагоре оттук

Пропълзи под скалата, убий 7 паяка (натисни B1 ако те полазят и после ги застреляй).
Изкачи стъпалата и отново ще се озовеш пред дълбока яма.
Спусни се на долната тераса.


Спусни се оттук

Ще те нападнат още паяци. Спусни се до дъното на ямата. Отиди на дясно, от купчината камъни в левия ъгъл скочи нагоре и се придърпай по средата, за да се качиш горе. Сега са необходими малко акробатични умения.


Оттук се издърпай нагоре

Тук в ляво има друга купчина камъни. Сега трябва да скочиш и да се хванеш за гредата. Скочи към стената в ляво и веднага като я докоснеш натисни B4 за да отскочиш към гредата. Натисни B4 за да стъпиш върху гредата.


Трябва да се отблъснеш от стената вляво


Лара виси на гредата

Отиди на площадката и счупи кръглото гърне, вземи 10то съкровище.
Обърни се към ямата и отиди в края на гредата. Трябва да стигнеш до другата страна на ямата.


Лара е стъпила в края на гредата

Скочи на гредата в дясно, оттам на гредата в ляво, отново на дясно към гредата, след това на гредата пред теб, убий паяците, които се появяват по стената отсреща и после скочи към лоста.


От тук убий паяците


Лара виси на лоста

Залюлей се и скочи към отсрещната стена, отиди надясно скочи, издърпай се нагоре и изкачи стъпалата, ще видиш голяма източна статуя.

Написани са някакви Санскритски Веди. Устояли са на ерозията на времето...
“Богавати е седмото...“
(Лара прави снимка с камерата)
Изглежда става дума за столицата на Патала, подземното царство в индуската митология. Този подземен свят е бил обитаван от хора-змии, макар че един от просветените, Нарада, казва, че да се вярва в това е наивно.
Отгоре е Шива, а отдолу  неговата любима – Кали.


Шива и Кали

 

Следващо ниво: БОГАВАТИ