Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

2.1.1 Крайбрежието на Тайланд, Останки - изкачване

2.1.2 Крайбрежието на Тайланд, Останки - входа на храма

2.2.1 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - спускане

2.2.2 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - открити руини

2.2.3 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - в руините

2.2.4 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - Шива и Кали

2.3 Крайбрежието на Тайланд, Древния свят

2.4 Крайбрежието на Тайланд, Не съм марионетка


Ниво 2:
КРАЙБРЕЖИЕТО НА ТАЙЛАНД
 

Подниво 2:
БОГАВАТИ


Част
2:
Открити руини

 

Както си с лице към вратата се обърни на ляво и потърси на стената ръб на който можеш да се качиш. Скочи на него и след като увиснеш на стената се издърпай нагоре.


Ръбът който трябва да намериш вляво

После натисни отново B4 за да скочиш и да се хванеш за горния ръб и скочи отново, за да се хванеш за следващия.


Най-горният 3-ти ръб е с Г-образна форма

Придвижи се наляво до края и скочи към отсрещната стена.


Подготвяш се за скок към отсрещната стена


Висиш на греда на отсрещната стена

Придърпай се наляво до другия край на гредата. Застани с лице към отсрещната стена и скочи на гредата пред теб.


Скочи LAS наляво към отсрещната греда

Отиди в другия край на гредата като пазиш равновесие и натисни B3, за да увиснеш и се придърпай от другата страна на гредата. Качи се отново на гредата и скочи на отсрещната страна. Тук камерата не се движи, така че обърни се към вратата и скочи като натискаш LAS едновременно на дясно и напред. Можеш и да се обърнеш към стената и да скочиш на гредата. После се пусни долу с В3 и се придърпай до край наляво.


Отново на отсрещната стена

От края на последната греда скочи върху площадката над вратата.


Скочи на тази площадка

От другата страна на площадката се пусни да висиш надолу. Придърпай се наляво и се пусни надолу като се хващаш за ръба на камъните докато се пускаш към земята.


От тук се спусни надолу

Обърни се обратни и изкачи стъпалата, ще се озовеш в руини потънали в зеленина.

Като излезеш навън убий с пистолетите 5 прилепа спускащи се към теб. Следва кратка сцена в която вниманието на Лара е привлечено наляво.


Ще се загледаш в ето тази врата

Вземи лекарството което е леко в дясно от Лара.


Лекарството е на земята

Смени пистолетите с по-сериозно оръжие за всеки случай. Продължи на дясно и спри пред стъпалата. Отсреща на една тераса ще видиш лекарство и две гърнета, отдолу има още две гърнета.


Дали има нещо в тези гърнета?

Слез по стъпалата и счупи двете гърнета – празни са. Но през това време ще те атакуват 2 червени и 2 зелени гущера. Изтичай нагоре по стъпалата и ги убий от разстояние.


4 гущера, които си позволиха да атакуват Лара

Сега се върни до площадката с гърнето, качи се по изпъкналите на стената камъни и вземи лекарството, гърнето вече знаеш, че не си струва усилията.


Качи се тук и вземи лекарство

Отиди наляво, погледни нагоре и ще видиш греда между колоната и стената. Скочи на гредата, издърпай се и се обърни към колоната.


Скочи от гредата към този ръб

Придърпай се надясно и скочи към ръба на отсрещната стена.


Подготвяш се за скок от колоната към стената

Издърпай се нагоре, за да се опреш с гръб към стената и отиди до външния край. Сега си с лице към колоната скочи на нея.


Трябва да скочиш на тази колона

Когато се качиш на колоната убий прилепите, които се навъртат  наоколо. Обърни към стената от която скочи и ще видиш на площадка отгоре метален лотос със скъпоценен камък по средата.  


Трябва да скочиш отсреща към площадката с лотоса


Лара е пред камъка на цветето

Излиза, че цветето е механизъм. Виждаш да се отваря една от двете врати, които привлякоха вниманието на Лара когато влезе на това място.  


Първата врата от двете се вдига  

Отиди пред фронталната страна на терасата, хвърли куката към халката на цветето и се спусни на долната тераса.


Отпред има кръгла гравюра

Спусни се долу и ще се озовеш пред  вратата, както си с лице към нея се обърни на ляво и отиди до ръба на терасата. На отсрещната стена ще видиш гърнета и в тъмна ниша, в дясно от гърнетата – съкровище.


Сега си на долната тераса с лице към вратата


Лара гледа към съкровището отсреща

Хвани се за ръба да висиш надолу и се придърпай наляво. Скочи с гръб назад и ще се озовеш на площадка между двете тераси. Тук в единия ъгъл има две гърнета. На стената на колоната има издадени  камъни по които можеш да се качиш нагоре.
Ако заобиколиш колоната паяци и гущери ще нападнат Лара. Погрижи се първо за тях, преди да предприемеш друго.
Сега се изкачи по камъните нагоре по колоната. От тях скочи нагоре към ръба, който се вижда над теб. Ако увиснеш на една ръка натисни B1 за да се хванеш и с другата преди Лара да е паднала, после се придърпай докрай надясно. От външния ръб тук се придърпай надясно, влез се в малката ниша и вземи съкровище #13.


Качи се тук и вземи 13то съкровище

Пусни се отново да висиш и се върни обратно наляво. Издърпай се на терасата и се качи на по-високата вляво. Тук червен гущер ще атакува Лара. Движи се в кръг докато стреляш по него.


Червеният гущер

Изкачи диагоналните камъни на стената. По средата продължи на дясно, не нагоре. В края на стената ще се хванеш за ръб – пусни се от него на Г-образния ръб под теб и отиди на дясно. След корена скочи нагоре и се издърпай на площадката. Вземи оттук лекарство. 


Площадката с лекарство

Завърти се и ще видиш на колоната още едно съкровище. Скочи към колоната и вземи съкровище #14.


Лара гледа към съкровище #14

Пусни се да висиш от върха на колоната, увери се че под теб има ръб за който да се хванеш и се пусни надолу. От десния край на Г-образния ръб скочи към площадката.


Направи го от това място


От края скочи на дясно

Върни се на горната тераса и се качи отново по диагоналните камъни на стената. Този път продължи нагоре и наляво.


Пътят ти свършва на тези стъпала

Качи се по стъпалата и след тях  в дясно ще намериш съкровище #15.


Съкровище #15

 

Обърни се обратно и отсреща ще видиш лекарство, вземи го. От тази страна се пусни да висиш на ръба и ще видиш отдолу тераса на която е съкровище #16. Пусни се долу, издърпай се на терасата и вземи съкровището.


Съкровище #16 е точно под теб


Вземи своето съкровище

Както си с лице към стената отиди до лявата страна на терасата и се пусни да висиш от ръба. Под теб ще видиш Г-образен ръб, пусни се на него. Ако се появят прилепи ги застреляй с пистолета.


От тук трябва да се пуснеш на Г-образния ръб

Пусни се от него на земята, обърни се и вземи лекарство.


Лекарството долу

Когато минеш  напред ще чуеш звук подсказващ, че идват опасностчервен и зелен гущер и за разнообразие малко прилепи. Отърви се от тях. (Никога не съм виждал в Тайланд такива гущери, по-скоро ми напомнят на отровните гущери от остров Комод, Индонезия или да кажем  – Раптор от Джурасик парк.)
В единия ъгъл има кръгло гърне в което се крие твоето 17то съкровище.                                             
Върни се до мястото където се спусна тук и като скачаш от стена на стена нагоре ще се хванеш за Г-образния ръб.
 


Отново на Г-образния ръб

 

 

Придърпай се докрай надясно и скочи към отсрещната тераса


Трябва да се хванеш ето тук

 

Придърпай се на ляво. Когато стигнеш до колоната разделяща терасата ще те нападне червен гущер. Веднага се издърпай нагоре и го застреляй. Пусни се отново да висиш от ръба, скочи на ляво от другата страна на колоната и стъпи на площадката


Трябва да скочиш на ляво

Обърни се с лице към колоната и ще видиш познатите вече ръбове. Скочи, за да се хванеш за ръба.


Трябва да скочиш на този ръб

От долния скочи нагоре и се придърпай вдясно, от другата страна на колоната. От тук скочи към горния ръб.


Високо на колоната

 

От тук скочи и се качи върху колоната. Отиди до ъгъла гледащ към терасата с къса греда на нея. Трябва да скочиш на тази греда.


Лара гледа към гредата


От гредата отиди до терасата

Вляво има друга тераса и халка над входа. Хвърли куката, скочи напред и се издърпай нагоре с В1.


Лара е хвърлила куката

Тук има второ метално цвете с камък и халка. Вземи втория камък.


Лара гледа втория камък

Механизмът се завърта и се отваря втората врата.

Отиди пред фронталната страна на терасата, хвърли куката да се хване за цветето и се спусни на долната площадка.


Лара се спуска надолу...


...
и вече е стъпала на долната платформа

Вземи лекарството, отиди напред и погледни надясно. Ще видиш площадка отсреща. Засили се и скочи отсреща. Там между храстите има лекарство.


Трябва да скочиш отсреща


Тук има лекарство

Качи се нагоре по изпъкналите камъни на колоната. Скочи надясно към ръба на стената и се придърпай по него надясно. Издърпай се нагоре и ще се озовеш в тясна ниша.  Сега ще скачаш от стена на стена (почни от лявата стена).


Лара изкачва камъните на колоната...


...и се готви за скок към ръба на стената

Когато се хванеш за ръба се придърпай наляво и стъпи на площадката. Тук е съкровище #18.


Съкровище #18 е вътре

За да слезеш долу се пусни да висиш на ръба и се пусни два пъти надолу.

Оттам изкачи стъпалата.


Трябва да изкачиш тези стъпала

Върни се при първото метално цвете (погледни по-нагоре, за да видиш как да стигнеш) и използвай халката, за да се слезеш на долния етаж, където сега и двете врати са вдигнати и изхода е отворен.


Изхода

Към Част 3: В руините