Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

2.1.1 Крайбрежието на Тайланд, Останки - изкачване

2.1.2 Крайбрежието на Тайланд, Останки - входа на храма

2.2.1 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - спускане

2.2.2 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - открити руини

2.2.3 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - в руините

2.2.4 Крайбрежието на Тайланд, Богавати - Шива и Кали

2.3 Крайбрежието на Тайланд, Древния свят

2.4 Крайбрежието на Тайланд, Не съм марионетка


Ниво 2:
КРАЙБРЕЖИЕТО НА ТАЙЛАНД 
 

Подниво 2:
БОГАВАТИ
 

Част 4:
Шива и Кали

 

Намираш се на средния етаж, откъдето виждаш голяма статуя на Шива и Кали и близо до терасата на която е Лара, по малка статуя държаща по едно блюдо от везна във всяка ръка.  


В дясно – Шива и Кали, в ляво статуята с везната  

Стъпи на везната, която е на едно ниво с терасата.


Лара е стъпила на първата част от везната

От тежестта на Лара везната се смъква надолу и виждаш как бавно се смъква ръката на Шива, в която има  нещо като цвете.


Ръката на Шива опира на пода

Слез от везната и отиди до стената да вземеш лекарството. Когато се обърнеш ще те атакуват няколко прилепа. Използвай пистолетите, за да се отървеш от тези имитатори на птици.


Последствията за прилепите, след като атакуват Лара Крофт

Върни се на везната и се качи от нея обратно на терасата. Тръгни нагоре по стъпалата в дясно, мини по коридора и когато тръгнеш по другите стъпала ще те атакува гущер. С няколко изстрела ще го изпратиш обратно в Коста Рика.


Атакуващия гущер

Движи се на дясно по коридора и ще стигнеш до ръката на Шива, приближи се и сложи камъка от лотоса в цветето, което държи.


Трябва да поставиш камъка на това място

Върни се обратно на терасата пред статуята с везната. Засили се и скочи на по-високото блюдо от везната.


Засили се и скочи на втората част от везната

Лара променя равновесието и ръката на Шива се издига отново.


Ръката на Шива държаща камъка се издига

Когато двете ръце се изравняват се получава леща, която фокусира слънчев лъч към долния етаж.


Лъчът насочен към земята

Скочи на пода и се приближи до ръба на тази тераса (в дясно на екрана няма ограда), за да проследиш къде отива лъча. Използвай куката и се пусни по въжето надолу като натискаш B1 + LAS, Натисни B3, за да освободиш въжето.


Проследяваш лъча надолу


Куката е хваната за пръстена на стрелката


Спусни се от този ръб

Долу те чака гущер, така че имай готовност да ползваш пистолетите. Сега трябва да се качиш от другата страна. Застани с гръб към Шива и Кали и ще видиш две малки статуи в кръг. Приближи се до лявата статуя и ще видиш, че се появява знака, показващ ти, че можеш да използваш куката. Погледни нагоре и ще видиш от другата страна същата стрелка, по която се спусна. Хвърли куката и се качи по въжето, първо скочи на стената с (B4) и после натисни B1 + LAS, за да се издърпаш нагоре.


Намери точното място, за да хванеш въжето там


Сега Лара ще се изкачи по стената

Когато се качиш горе, натисни B3, за да освободиш въжето. Скочи на ръба в ляво от стрелката, за да се качиш горе и тръгни на напред между колоните. В дъното на залата ще намериш своето 24то съкровище. Докато се разхождаш тук могат да се появят два гущера, звука ще ти подскаже, когато ги активираш.


Лара се качва в залата с колоните


Открила е съкровище #24

Върни се на долната тераса и ще видиш, че едното блюдо на везната липсва. Може би, металната клетка в другия край на терасата ще свърши работа. Натисни B1, за да хванеш клетката и я избутай до везната.


Виждаш, че има само едно блюдо от везна


Трябва да хванеш клетката за дръжката


После трябва да буташ или дърпаш

Постави клетката на предполагаемото място на липсващото блюдо от везната.


Буташ клетката към везната


Поставяш клетката непосредствено до везната

Качи се на клетката, от нея се прехвърли на везната и от там на горната тераса. Тръгни на ляво. Когато свърши парапета погледни колоната и се хвани за ръба, който се вижда на нея, от ръба скочи нагоре и ще се хванеш за лост. Обърни се с лице към статуята държаща везната и ще видиш още два лоста пред теб. Залюлей се и скочи на първия, после се залюлей и скочи на следващия, виждаш как другата ръка на Шива се спуска надолу.  


Трябва да скочиш на ръба на тази колона


От лоста на колоната виждаш двата лоста пред теб


От тук се залюляваш и скачаш на следващия лост


Сега Лара виси на лоста, който сваля ръката на Шива

Освен, че се е смъкнала ръката на статуята, другото, което направи Лара с тежестта си е да вдигне везната.


Ръката на Шива от дясно е свалена

Сега трябва да скочиш долу и бързо да бутнеш клетката под везната. Първия път няма да се получи, защото камерата проследява движението на ръката. Повтори отново операцията, когато чуеш, че механизмът е задействан (на третия лост) скочи веднага долу и бутни клетката. Ръката все още ще се смъква надолу и съответно везната ще е нагоре, така че ще има достатъчно време да се справиш.


Докато везната още се вдига бутни клетката отдолу

Качи се отново на терасата и тръгни на ляво по стъпалата. Ако преди това не са се появили гущерите, когато тръгнеш по следващите стъпала ще се появят. Сложи и другия камък в обкова, който държи Шива.


Лара поставя втория камък на мястото

Върни се при везната и издърпай клетката, за да вдигнеш ръката на статуята.


Издърпваш клетката, за да се спусне везната

Втори лъч осветява кръга върху пода на долния етаж. 


Втори лъч фокусиран надолу

Слез отново с помощта на куката на първия етаж при 2 статуетки на танцьорките.


От тук трябва да се спуснеш отново долу

Разгледай статуетките на танцьорките. Ветрилата им са огледални. Хвани едната статуя и ще видиш, че може да се движи по улеите на кръга. Трябва да ги обърнеш така, че да отразяват лъчите с ветрилата си. Огледалната част на ветрилата трябва да е обърната към статуята на Шива и Кали и ветрилата да се падат от външната страна на кръга.
Застани с гръб към статуята на Шива и Кали. Сега се приближи към танцьорката в ляво на кръга. Тя е разположена в линията на диаметъра, избутай я в другия край на линията и я завърти по часовниковата стрелка. Намести я така, че лъча да се отразява в огледалото и той ще се насочи към кристалите на пиедестала в центъра пред статуята на Шива и Кали.


Буташ статуята към другия край на диаметъраПродължаваш по часовниковата стрелка...


И поставяш ветрилото на пътя на лъча...


...който се отразява в кристала

Избутай втората статуетка обратно на часовниковата стрелка до линията на диаметъра, от там я избутай до другия край на диаметъра. Бутни я малко по часовниковата стрелка, когато лъчът се отрази в тази статуя, от кристала ще излезе лъч към камъка върху челото на Кали


Буташ втората статуя до линията на диаметъра


Сега до другия край по диаметъра


Движи леко по часовниковата стрелка, докато ветрилото отрази лъча

Става вълшебство. Кали и Шива са свързани и отварят път към друг свят.


Под Кали се разкрива проход

Мини през прохода под главата на Кали и ще се озовеш във вътрешен двор. Срещу входа има статуя на кобра със златна халка на носа.


Лара тръгва към прохода


Вътрешния двор и статуята на кобрата

Провери ъглите на двора за нещо интересно.
В храстите в дясно от статуята на кобрата ще намериш своето 25то съкровище.


Съкровище #25

Застани пред кобрата и хвърли куката към халката. Дръпни се назад от квадратната плоча пред статуята и натисни B1, статуята ще падне и ще направи голям отвор на земята. От там ще изскочат паяци, стреляй по тях и ако полазват Лара ги отърсвай на земята.


Куката закачена за халката


Лара дърпа статуята надолу


Пред нея се разкрива голям квадратен отвор

 

Към следващото подниво:
ДРЕВНИЯ СВЯТ