Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

5.1 Остров Ян-Майен - Вратата към мъртвите

 5.2.1 Остров Ян-Майен - Валхала: Лабиринтът

 5.2.2 Остров Ян-Майен - Валхала: За кратко отварящите се врати 

5.2.3. Остров Ян-Майен - Валхала: Преминаване над бездната

5.2.4. Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 1

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 2

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 3

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 4

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 5 & 6

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 7

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 8


Ниво 5

ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН

Подниво 2
ВАЛХАЛА

Част 1
ЛАБИРИНТЪТ

Погледни надолу и ще видиш, че лостовете на три пръстена се въртят в една линия. Пусни се да висиш на ръба на пръстена и се пусни на първия, после на втория и от него се пусни на третия. Внимавай, ако Лара увисне на една ръка веднага да натиснеш В1, за да се хване с другата. Приближи се до кулата, като се придърпаш по лоста.


Трите лоста един под друг

  Пусни се надолу по трите ръба и от третия се пусни да стъпиш на пода.

Пусни се да висиш от ръба и в подходящия момент се пусни върху лоста. Игнорирай ръба на следващия пръстен и се пусни направо на следващия лост (ако увиснеш на една ръка – В1!). Приближи се до стената на пръстена и изчакай да се появят под теб 4 подредени един под друг ръба. Спусни се по тях надолу, докато стъпиш на пода на пръстена.

Пусни се да висиш от на ръба на пръстена, изчакай лоста да мине под теб и скочи на него. Придърпай се към кулата и се пусни към минаващия под теб ръб на долния пръстен.

Пусни се върху лоста, когато минава под теб, приближи се до кулата, пусни се в подходящия момент до ръба, после се пусни на долния ръб и накрая се пусни да висиш на земята.


Лост - ръб (х2)


Ръб - под

Отиди до вратата и тя ще засвети в синьо. Застани пред черепа и постави ръце на вратата.

 Бутни вратата на дясно и тя ще се отвори.

Запали си фенерчето (ако не е), преди да влезеш във Валхала. Влез вътре и веднага в дясно от вратата ще видиш две гърнета. В кръглото е твоето 7мо съкровище.
Приближи се напред към другата врата и ще излетят няколко прилепа, малко след тях ще ги последва и едно зомби. Убий всички и отиди в ляво от арката, където в ъгъла ще намериш своето 8мо съкровище лежащо на земята до две празни гърнета.


Твоето 7мо съкровище е в гърнето


Твоето 8мо съкровище лежи в този ъгъл

Слез надолу по рампата и в левия ъгъл ще намериш гърне, счупи го и вземи своето 9то съкровище.

 


Съкровище #9

Продължи напред, до края на този коридор. Ще видиш, че можеш да тръгнеш и на ляво и на дясно. Върни се за мотора и го докарай до тук за ориентир. Слез отново тук и тръгни на дясно, в ъгъла ще намериш съкровище  #10 лежащо на пода между две празни гърнета.


Лара гледа твоето 10то съкровище

Тръгни на ляво и ще видиш рампа спускаща се надолу под два срутени като арка камъка. От тук можеш да забележиш по-напред зеленооко зомби.
Спусни се по рампата и почни да стреляш по зомбито, когато падне отиди и скочи върху него да се разпръсне.

Обърни се към рампата, от която дойде и в ъгъла ще намериш своето 11то съкровище.


В кръглото гърне е твоето 11то съкровище

Обърни се обратно и се качи по рампата от другата страна (където стоеше зомбито). Тук ще те атакува ново зомби. Продължи напред, след като приключиш с него, завий на ляво и ще видиш арка от  две паднали колони.

Мини под арката и веднага в ляво ще видиш кръгло гърне, счупи го и вземи съкровище
#12.

Продължи напред до дъното на коридора и в ляво ще видиш лекарство до празно гърне. Вземи лекарството.


Лара е застанала пред лекарството

Върни се обратно при мотора и продължи напред по другата страна на коридора. Обърни се на дясно и ще видиш напред арка. От там веднага ще се появят две зомбита, разпръсни им костите. Слез по рампата и веднага  в дясно ще видиш своето 13то съкровище да лежи на пода до две празни гърнета.


Твоето 13то съкровище лежи на пода

Мини от ляво на камъка препречващ рампата и в ляво ще се озовеш в задънен коридор, в ляво ще видиш на земята своето съкровище #14. Погледни стената в дъното на коридора, това прилича на врата. Запомни мястото на тази врата.


Стената е затворена врата, която трябва да запомниш


Съкровище #14 в ляво на пода

Върни се до камъка препречващ рампата и завий на ляво. След арката, до стената в дясно ще видиш кръгло гърне. Счупи го и вътре ще намериш съкровище #15. Продължи напред и в края на коридора ще видиш в десния ъгъл гърне, в което ще намериш съкровище #16 и в левия ъгъл лекарство.


Съкровище #15 и 16


Лекарството

Върни се при мотора. Качи се на него и тръгни на дясно.

Завий на ляво и се спусни по рампата. Завий на дясно и отново ще се озовеш пред път отиващ на ляво и на дясно. Ще те нападнат прилепи. Остави мотора тук и отиди на дясно пеша и ще видиш струпване на камъни. В дясно има дупка по която може да се пролази. Тук вероятно ще те нападнат едно или две зомбита.  Когато играх 2 път играта, те не бяха тук. Пропълзи под дупката в дясно на струпването.


Остави мотора тук


Каменното струпване в дясно


Трябва да пропълзиш от тук

Ще влезеш в малка стая, където в ляво ще видиш на земята  съкровище #17.


Твоето 17то съкровище

Мини отново под камъка и се върни при мотора.


Лара се връща към мотора

Тръгни на ляво с мотора и мини покрай рампата в средата на пътя. Ще те атакува зомби, можеш направо да го прегазиш с мотора.


Лара кара към зомбито

Тук може да те атакуват прилепи. Стреляй направо от мотора (Н). Ще стигнеш до кръстовище, спри и слез от мотора.


Лара е спряла пред кръстовището

Отиди напред до края на коридора и ще се озовеш пред гърнето, в което ще намериш съкровище #18.


Гърнето, в което е съкровище #18

Обърни се обратно и завий на ляво. Тук в дъното на коридора ще видиш отново същата затворена врата.


Втората стена (врата), която трябва да запомниш

Обърни се на среща и тръгни към рампата. Обърни внимание на зелените очи и имай готовност да посрещнеш подобаващо трите зомбита, които ще те нападнат. Сега огледай какво има тук. От другата страна на рампата има друга надолу, а между тях има дупка. При втората рампа от лявата страна има камък препречващ пътя. Срещу рампата има два камъка образуващи арка, под които може да се мине и рампа в ляво, която първо се качва нагоре и после веднага се спуска надолу.  

Когато преминеш първата двойна рампа и застанеш срещу арката от камъни се обърни на ляво и в ъгъла в ляво ще видиш гърне. Счупи го и ще откриеш своето съкровище #19.


Твоето 19то съкровище е в гърнето

Мини под арката и тръгни напред, ще видиш на земята да се търкаля лост. Върни се при мотора и го докарай до тук. Когато минеш под арката, обърни обратно и паркирай мотора пред рампата в дясно от арката през която влезе.


Засили се от тук, за да прескочиш разстоянието между двете рампи


Трябва да минеш под арката


Лара е обърнала и паркирала пред рампата

Слез от мотора и разгледай какво има наоколо. Близо до лоста има струпване на камъни. В дясно има дупка през, която може да се мине. Клекни и мини от другата страна. В тази стаичка се обърни на ляво, счупи гърнето в дясно и ще намериш своето съкровище #20. Вземи лекарството, което е в ляво от съкровището.


Съкровище #20 е в гърнето пред Лара


Лара гледа към лекарството

Излез и застани до мотора. На стената в ляво, пред арката ще видиш лост, който е прекалено на високо. От лявата страна на рампата има квадратен камък, който може да се мести.

Част 2
ЗА КРАТКО ОТВАРЯЩИТЕ СЕ ВРАТИ