Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

5.1 Остров Ян-Майен - Вратата към мъртвите

 5.2.1 Остров Ян-Майен - Валхала: Лабиринтът

 5.2.2 Остров Ян-Майен - Валхала: За кратко отварящите се врати 

5.2.3. Остров Ян-Майен - Валхала: Преминаване над бездната

5.2.4. Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 1

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 2

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 3

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 4

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 5 & 6

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 7

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 8


Ниво 5

ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН

Подниво 2
ВАЛХАЛА

Част 4
ЗАЛАТА С ЧУКОВЕТЕ

Стая 1

 

Де факто, влезе в залата на чука, още когато се озова пред моста.
3 от 4 чука започнаха да се люлеят, когато Лара стъпи по средата на моста.
Централната част от Залата на чука е над бездната, където има различни остатъци от моста, които водят към отделни стаи. Някой части са разделени от огромни дупки, други са по-малко разрушени.
Да обобщя, в Залата на чука се разделя на:

-         няколко части от моста над бездната

-         4 чука (3 от тях се люлеят)

-         8 различни стаи

Разделил съм всички стаи от част 5.2.4 с изключение на стаи 5 и 6, защото тези стаи са съединени.
Това ще рече:
Ниво 5 (Остров Ян-Майен) – подниво 2 ( Валхала ) – част 4 (Залата на чуковете) – стаи (1-8).

От тук най-лесно се влиза в стаята от дясно. От този вход се появи паяка. Тази стая ще нарека 1ва стая. Прескочи дупката към стаята в дясно и влез навътре. Ще се озовеш пред токсично езеро. От водата ще изскочи зомби, убий го и се приближи до водата, ще се появят прилепи – застреляй и тях.

Обърни се към изхода и в дясно до стената ще видиш гърне, в което е твоето 23то съкровище.


Лара е пред твоето 23то съкровище

Огледай езерото. Не е много подходящо за плуване май, а? По-добре не търси съкровища вътре.

Работата ти приключи тук. Върни се обратно през вратата и скочи на тази част от моста, по която дойде. Обърни се на дясно и скочи към другата част от моста.


Прескочи от тук

Следвай остатъка от моста и ще се озовеш пред входа на 2та стая.  Влез навътре и по средата на тунела ще чуеш звука за автоматичен запис.


Тук играта прави автоматичен запис

 

Следва: Стая 2