Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

5.1 Остров Ян-Майен - Вратата към мъртвите

 5.2.1 Остров Ян-Майен - Валхала: Лабиринтът

 5.2.2 Остров Ян-Майен - Валхала: За кратко отварящите се врати 

5.2.3. Остров Ян-Майен - Валхала: Преминаване над бездната

5.2.4. Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 1

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 2

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 3

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 4

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 5 & 6

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 7

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 8


Ниво 5

ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН

Подниво 2
ВАЛХАЛА

Част 4
ЗАЛАТА С ЧУКОВЕТЕ

Стая 2

Превключи на второто оръжие и влез навътре, срещу теб ще се зададат два огромни паяка.

От входа огледай стаята. На стената отсреща ще видиш две огромни тежести, които се свалят и вдигат ритмично. Те се държат на вериги, които минават покрай тавана. На стените от ляво и от дясно има по две огромни зъбчати колела, които задвижват трето над тях.  Горните колела от ляво и от дясно са свързани чрез лостове, тези колела задвижват механизма на чуковете.

В ляво от входа има две гърнета. В кръглото гърне ще намериш съкровище #24.


Лара е пред съкровище #24

Застани пред едната тежест и ще видиш, че има ръбове, за които можеш да се хванеш, когато се спусне надолу скочи към нея, за да се хванеш за ръба. Докато тя се изкачва скочи към горния ръб. Когато е горе скочи с гръб назад и Лара ще се хване за един от лостовете. Стъпи върху лоста, застани под веригата и когато лоста се озове най-отгоре скочи и ще увиснеш на веригата. Премести камерата да гледа надолу и когато видиш площадка се пусни на нея (Лара и сама ще се пусне, когато веригата влезе в стената.

Когато стъпиш на площадката играта ще направи автоматичен запис. В единия край има лекарство, вземи го. Застани в средата на площадката и погледни какво има на вътре. Ще видиш 4 въртящи се цилиндъра на земята и над тях лост. Още няколко лоста се виждат напред и накрая чука, който се люлее над залата.

Ако попаднеш между цилиндрите, те ще те смачкат. Засили се и скочи към лоста над цилиндрите.


Започни от тук и отскочи преди цилиндрите

Залюлявай се и скачай напред към следващия лост.


Втория лост


Третия лост

От третия лост се засили и скочи към четвъртия лост. Стъпи върху четвъртия лост. Изчакай чука да застане пред теб и скочи към него, ще увиснеш на ръба. Докато чука отива към другата страна, няколко прилепа ще нападнат Лара (не ги виждаш, но се чуват), стреляй по тях, за да не я съборят.

Ще се полюлееш малко на чука, докато се подготвиш да скочиш. Когото чука започне да се отдалечава от стената, от която се качи се придърпай на дясно от другата му страна. Не трябва да си на ъгъла, когато се удря в стената – можеш да се сетиш защо. Отново стреляй, за да приключиш с прилепите и се придърпай докрай на дясно. Когато приближиш отсрещната стена, виждаш как Лара се протяга за скок. Изчакай удобния момент и скочи на дясно. Лара ще се хване за горния ръб от три. Пусни се надолу и тя ще се хване за долния. Придърпай се на дясно и се протегни нагоре (LAS нагоре) и тя ще се хване за средния ръб. Издърпай се на дясно до края на ръба и скочи на дясно. Издърпай се да стъпиш горе и ще видиш в ляво дупка.

 

Пусни се да висиш над дупката и после се пусни на пода. Играта ще направи автоматичен запис. Обърни се обратно и ще видиш въртящи се цилиндри. Пред теб има два на пода, малко по-напред се виждат на тавана и по-далеч отново на пода.

   

Следва: Стая 3