Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

5.1 Остров Ян-Майен - Вратата към мъртвите

 5.2.1 Остров Ян-Майен - Валхала: Лабиринтът

 5.2.2 Остров Ян-Майен - Валхала: За кратко отварящите се врати 

5.2.3. Остров Ян-Майен - Валхала: Преминаване над бездната

5.2.4. Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 1

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 2

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 3

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 4

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 5 & 6

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 7

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 8


Ниво 5

ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН

Подниво 2
ВАЛХАЛА

Част 4
ЗАЛАТА С ЧУКОВЕТЕ

Стая 3

Прескочи първите два цилиндъра. После клекни и мини под горните два пълзейки.


Лара прескача първата двойка


Навежда се и минава под втората двойка

От тук можеш да убиеш прилепите в стаята 3. После прескочи и другите два цилиндъра.

Влез в стаята и погледни надолу. Механизмът прилича на този от 2ра стая, но не се движи. На земята се вижда огромен паяк, не го закачай. Отиди на дясно по площадката и ще видиш две гърнета, в кръглото ще намериш съкровище #25. Отиди в другия край и ще намериш лекарство.


Съкровище  #25  


Лекарството

Хвани се за веригата (няма значение коя), придърпай се по нея до лостовете и се пусни на този, който е най-отгоре. Застани пред тежестта, която е горе, скочи на лоста пред нея, залюлей се и скочи към нея, тя ще се смъкне от тежестта на Лара до земята и ще смачка паяка.

 

Скочи на пода. Когато тръгнеш напред към изхода ще се появят два големи паяка.

В дясно от входа, до голямото колело ще видиш квадратен камък. Издърпай го и механизмът ще се задейства.


Камъкът блокира механизма

Избутай камъка до входа, пред който има натрупана скална маса. Скочи върху камъка, от него скочи към скалата, издърпай се и сега слез три пъти надолу, когато се озовеш на пода ще те атакува голям паяк.  


Лара гледа към затрупания вход


Трябва да сложиш камъка тук

След като го убиеш се приближи до края на пътя и ще видиш на земята твоето 26то съкровище.


Твоето 26то съкровище

Пробвай се с големия паяк отсреща, просто да си освободиш пътя...

  

Работата ти приключи тук. Върни се обратно в 3та стая.
Както в стая 2 ще трябва да се качиш пак горе. Погледни тежестите и ще забележиш, че долния ръб липсва. Избутай квадратния камък до някоя от двете тежести, качи се на камъка, изчакай тежестта да слезе долу и скочи на нея. Когато тежестта се изкачи горе, скочи с гръб и ще се хванеш за един от лостовете. Стъпи на лоста, застани под веригата, изчакай лоста на който си да се изкачи най-отгоре и скочи да се хванеш за веригата. Почивай си малко, докато Лара стъпи на горната площадка. Чуваш звука за автоматичен запис на играта.

Застани пред цилиндрите и ще видиш, че сега горния цилиндър се движи напред и назад. Изчакай горния цилиндър да започне да се връща и прескочи двата цилиндъра на пода. Клекни веднага и се движи така до следващите цилиндри на пода. Изчакай отново горния цилиндър да тръгне към стаята, изправи се и прескочи цилиндрите на пода. Скочи на лоста, който се вижда над теб.

Залюлей се и скочи на лоста отпред. Сега механизма е задействал и 3ти чук. Стъпи на лоста и изчакай удобния момент да скочиш на чука.

Придърпай се от дясната страна на чука (до край на дясно). Изчакай подходящия момент и скочи към ръба на стената отсреща.

Под теб има два ръба, но те не водят до никъде. Изчакай тук, да дойде чука, когато започне да се връща назад се придърпай на ляво и скочи на ляво на пода.  Чуваш как играта се записва автоматично.


Подготви се за:
Стая 4