Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

5.1 Остров Ян-Майен - Вратата към мъртвите

 5.2.1 Остров Ян-Майен - Валхала: Лабиринтът

 5.2.2 Остров Ян-Майен - Валхала: За кратко отварящите се врати 

5.2.3. Остров Ян-Майен - Валхала: Преминаване над бездната

5.2.4. Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 1

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 2

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 3

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 4

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 5 & 6

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 7

Остров Ян-Майен - Валхала: Залата с чуковете - Стая 8


Ниво 5
ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН

Подниво 2
ВАЛХАЛА

Част 4
ЗАЛАТА С ЧУКОВЕТЕ

 

Стаи 5-6

Ако рестартираш от автоматично записаната игра ще започнеш с атакуващото те зомби.

Пътят е само един, така че обърни се и отиди към входа, откъдето ще се озовеш в  5та стая.  
Вътре отнякъде ще се материализира още едно зомби, можеш само с един ритник да го пратиш в отровното езеро.

На отсрещната стена се вижда халка, хвърли куката натам.

Засили се и скочи, веднага почни да се качваш по въжето, за да не опре Лара отровната вода. Качвай се докато Лара не опре крака в стената. Обърни внимание на ръба на стената в ляво, застани на една линия с него, засили се на ляво и надясно по стената и скочи към ръба. Придърпай се на ляво до края и скочи на съседния ръб.


Тук трябва да стъпиш и да се засилиш


В този момент трябва да скочиш!

Извий камерата малко нагоре и ще видиш, че има някакъв тунел. Скочи нагоре и се издърпай. Тръгни напред по тунела и ще се озовеш в стая 6.


Тунелът е над Лара

Приближи се внимателно към ръба на тунела и когато Лара се изправи натисни В3, за да се пусне да виси надолу. Ще видиш, че под нея има ръб.


Лара гледа стая 6

Придърпай се на ляво и скочи наляво към ръба на съседната стена. Под Лара има още един Г-образен ръб, не се пускай на него, защото не можеш да се хванеш. Ще се озовеш директно в токсичните води. Придърпай се на ляво по горния ръб и скочи от него на ляво към платформата.


Не трябва да се спускаш надолу


Лара е готова да скочи на ляво

Издърпай се горе и прибери своето 28мо съкровище.


Лара гледа твоето 28мо съкровище

Няма нищо друго в 6та стая. Обърни се към стената с тунела и скочи отсреща към Г-образния ръб и скочи към него. Придърпай се на ляво, за да застанеш под горния ръб. Скочи нагоре и ще се хванеш за горния ръб. Придърпай се да край на дясно. Обърни камерата фронтално към стената с тунела и приготви Лара да скочи на дясно към ръба.


Тук трябва да скочиш от площадката


Да се придърпаш на ляво


Лара трябва да е обърната така към ръба

Скочи, придърпай се под ръба на тунела и скочи нагоре, издърпай се и прекоси тунела.

Отново си в стая 5, приближи се внимателно към ръба на тунела и когато Лара се изправи натисни В3, за да се пусне да виси надолу. Скочи на ръба под нея, придърпай се на ляво и скочи от края на ръба към другия ръб на стената в ляво. Придърпай се наляво и когато увиснеш над входа се пусни. Лара малко ще се понатърти, но може да изтърпи толкова.  

Излез от входа напред, продължи на ляво и ще стигнеш до стената. Погледни на дясно и ще видиш малка част от моста, на стената по-напред има халка. Хвърли куката към халката, скочи и се издърпай нагоре, засили се по стената и скочи на дясно върху островчето. Вземи лекарството.

Обърни се към залата, засили се и скочи към тази част от моста, която се вижда пред теб. Тръгни напред по моста и от входа ще се появи паяк. Убий го. Влез навътре в тунела водещ към стаята и ще чуеш звук за автоматичен запис на играта.


Трябва да скочиш отсреща

 

 


В тунела пред 7ма стая се чува звука от автоматичен запис

Следва: Стая 7