Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

7.1.1 Арктически океан - Хелхейм: Шестте статуи

7.1.2. Арктически океан - Хелхейм: Лявата кула

 7.1.3 Арктически океан - Хелхейм: Дясната кула

7.1.4 Арктически океан - Хелхейм: Централната кула

7.2 Арктически океан - Игдрасил

7.3.1 Арктически океан - Извън времето: Първи бутон

7.3.2 Арктически океан - Извън времето: Трети бутон

7.3.3 Арктически океан - Извън времето: Трети бутон и Гранд Финала


Ниво 7
АРКТИЧЕСКИ ОКЕАН

Подниво 1
ХЕЛХЕЙМ

Част 1
ШЕСТТЕ СТАТУИ

Всеки път, когато стартираш нивото, на екрана ще се изписва това:
Змията на Мидгард е просто метафора за някакво огромно древно устройство, което баща ми е мислел да използва като резервен вариант за отваряне на Хелхейм в отчаяните си надежди да открие майка ми. Това е риск, който съм готова да поема, ако искам да разреша тази загадка веднъж завинаги.

Следва предложението за облекло на Лара.
Задължителния избор на второ оръжие.

В кратката сцена виждаш как Лара пристига с мотора някъде в полярните ледове. Тя поставя бомба и прави дупка в леда.

После скача в ледените води.

Отключва се нова страница в дневника и контрола над Лара се отстъпва на теб:


Подниво Хелхейм започва от тук

Спусни се надолу през дебелия лед. Ще стигнеш до огромни статуи на викинги на дъното на морето: 2 редици с по 3 огромни статуи обърнати една срещу друга, държащи мечове в ръце пред телата си. По между им минава път.  Отиди зад някоя статуя и ще видиш, че главите имат отвори, до които водят някакви стълби.

Ще забележиш няколко акули наоколо (5 или 7). По добре сега се приближи и ги убий, защото иначе те издебват в гръб.


По-добре първо убий акулите

От едната страна на пътя има някаква конструкция на храм с голяма кула в средата и две малки кули отстрани.  

Застани пред централната кула и се качи нагоре. Там ще видиш платформа с някакво колело, което може да се ползва. Дръпни колелото (В1), за да видиш какво ще ти покаже.


Лара дърпа колелото

Кратка сцена ти показва какво контролира това колело.
Първо камерата ти показа как за момент мръдна веригата в долната част на кулата. После камерата се премести диагонално към платформа с два пиедестала, на които липсваше нещо в центъра. Леко проблесна за да насочи вниманието си към себе си някакъв предмет лежащ на земята до пиедестала.


Механизма в долната част на кулата


Пиедесталите

После камерата се прехвърли на една от статуите и показа, че меча е забит във веригата и блокира нейното движение. И накрая камерата показа, че блокираната верига отива до механизма, който не успя да пусне колелото.


Мечът забит във веригата


Веригата отива към централната кула

Преди да тръгнеш по следата (веригите и пиедесталите) плувай нагоре към ледения блок обхванал кулата.


Върха на централната кула

Сега погледни надолу. Ще видиш, че има 2 двойни пиедестала показани от камерата, по една двойка от ляво и от дясно. Също така има по една малка кула от двете страни на централната, до която водят стъпала. Пред стъпалата се вижда вход.

Обърни внимание на повредената закрита тераса на стената в дясно на централната кула, точно под леда. Липсва една каменна преграда. Плувай до там и във вътрешната тераса ще намериш своето 1во съкровище от 30, които трябва да откриеш.  


Лара трябва да влезе вътре


Твоето 1во съкровище е открито!

Излез от тук и отиди да провериш веригата в долната част на кулата, където камерата насочи вниманието първо. Тя минава по големи колела и свързва кулата с някакъв механизъм на пътя от другата страна на статуите. Когато освободиш веригата ще трябва да може да се движи по тези колела. Блока пред кулата прилича на падащ мост който трябва да свързва края на пътя с входа на кулата.


Веригите от кулата стигат до тук

Погледни какво има зад механизма, с който са свързани веригите. Ще видиш извит път, докъдето ти стига погледа. По цялото протежение. Това може само да ти подскаже метафората за змията на Мидгард, според легендата тя се е извила около цялата Земя и е захапала опашката си. Ако пусне опашката си света ще се разпадне и ще настъпи хаос.

Върни се обратно и спри в началото на статуите. Ще ги номерирам, за да може да се обяснява по-лесно. Статуите в лявоот тук към кулатаще наричам Л1; Л2; Л3 и от дясно от тук към кулата Д1; Д2; Д3.
Обърни внимание, че само статуи Л1, Л2 и Д3 имат мечове забити във веригата. Мечът на Д1 е вдигнат нагоре, Д2 е със счупени ръце и мечът лежи пред статуята и от Л3 не е останало почти нищо – няма глава, ръце и меч.

Погледни от пътя между Д2 и Д3 и ще видиш на пясъка близо до Д3 две огромни зъбчати колела. В дясно от предното колело се вижда лекарство, приближи се да го вземеш (автоматичен запис).


Лара гледала колелата


Лара е пред лекарството

Приближи до колелата и ще видиш, че дясната страна на Д3 е отворена и вътре има още зъбчати колела, огледай и ще видиш, че две от колелата липсват.   

 

Приближи се до колелото на земята и то ще светне в синьо и ще се появи знак за действие (жълт). Постави двете колела по празните оси в механизма на статуята.

Механизмът изглежда поправен, но нищо не се случва. Явно трябва да бъде пуснат отнякъде.
Погледни накъде отива сянката на Д3, в една вдлъбнатина приличаща на каньон между пътя и храма. Там където се пада сянката от главата на Д3 ще намериш своето  2ро съкровище.


В каньона е твоето 2ро съкровище

Продължи на ляво и ще видиш на дъното кости от някакво огромно животно. В ляво от тях има тъмна пещера, влез и ще намериш своето 3то съкровище вътре, близо до него има лекарство.


Скелет от акула (?)


Лара е пред лекарството...


...и пред съкровище #3

Продължи от ляво на костите и отново тук долу в каньона ще намериш своето съкровище #4.


Покрай стената е съкровище #4

Върни се да си довършиш работата с Д3. Отиди до задната част на главата и влез вътре, ще видиш колело. Дръпни колелото, когато видиш знака за действие. Следва сцена как колелата се задвижват, статуята вдига ръцете си и меча освобождава веригата.


Лара е пред отвора от задната страна на главата на Д3


Колелото е на пиедестал в главата


Колелата се въртят


Мечът е освободил веригата

Сега отиди до главата на съседната статуя - Д2: главата е счупена и механизма го няма, но това не е от значение, защото тя не държи меч.


Главата на Д2 е разрушена

Огледай Д1: механизма е пуснат, меча е вдигнат нагоре, няма работа тук за теб.


Колелото на Д1 не е активно

Огледай Л1: колелото е активно, дръпни го и виждаш как меча освобождава веригата. Обърни се обратно и ще видиш лекарство, вземи го.


Лара се изкачва към главата на Л1


Колелото в главата на Л1


Лекарството в главата на Л1

Огледай Л2: дръпни колелото в главата и мечът ще освободи веригата, както при предишните две статуи.
Огледай Л3: тук главата липсва. Влез във вдлъбнатината на мястото на главата и ще видиш твоето 5то съкровище.


Главата на Л3 липсва


Лара е на мястото на главата на Л3 пред твоето 5то съкровище

Веригата е вече свободна и твоята работа приключи тук.
Качи се при пиедесталите на храма, които ти показа камерата, между лявата и централната кула. Вземи блестящия камък, който лежи на пода.


Лара плува към пиедесталите


Лара е пред камъка

Постави камъка в гнездото на пиедестала и улея, който стига долу до веригите става червен. Трябва да намериш и другите камъни.


Лара поставя камъка в гнездото на пиедестала


Улея около пиедестала светва в червено

Отиди към  малката кула в ляво, спусни се надолу към основата на стъпалата и между скелета и стъпалата ще намериш своето 6то съкровище.


Твоето 6то съкровище в ляво от стъпалата

Последвай стъпалата нагоре и ще се озовеш пред входа на кулата, където ще намериш лекарство.
Тук играта се записва автоматично.


Лекарството пред входа на лявата кула
 

Следва: Лявата кула