Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

7.1.1 Арктически океан - Хелхейм: Шестте статуи

7.1.2. Арктически океан - Хелхейм: Лявата кула

 7.1.3 Арктически океан - Хелхейм: Дясната кула

7.1.4 Арктически океан - Хелхейм: Централната кула

7.2 Арктически океан - Игдрасил

7.3.1 Арктически океан - Извън времето: Първи бутон

7.3.2 Арктически океан - Извън времето: Трети бутон

7.3.3 Арктически океан - Извън времето: Трети бутон и Гранд Финала


Ниво 7
АРКТИЧЕСКИ ОКЕАН

Подниво
1
ХЕЛХЕЙМ
Част 4
ЦЕНТРАЛНАТА КУЛА

 

Влез в централната кула. Плувай напред до струпаните камъни пред прохода. Почти всички проходи в този коридор са затрупани, това е   1то каменно струпване пред което ще се озовеш. Погледни горе в дясно и ще видиш отвор, през който може да се мине.


1ят затрупан с камъни вход


Отворът горе в дясно

Премини през 2ят затрупан с камъни вход, отворът е в ляво.


Лара ще премине 2то каменно струпване

Тук ще се озовеш на първото разклонение. Отиди напред към струпаните камъни и влез през отвора в ляво.  На пода ще намериш съкровище #17.


1то разклонение


Съкровище #17  

Излез от тук и отиди на ляво към затрупания проход. Отпред ще видиш лекарство, вземи го.  Премини през отвора в средата на натрупаните камъни.


Лара е пред лекарството

При 2то разклонение, твоя път продължава на ляво, тръгни на там. Другите два не представляват интерес.


2то разклонение

Отново си на разклонение, първо отиди на дясно и мини през отвора близо до тавана. В стаичката на един камък ще намериш своето  съкровище # 18.  Обърни се обратно и тръгни напред по пасажа с водещи нагоре стъпала.   

Лара е пред съкровище  #18

Когато стигнеш до новото разклонения завий на ляво и влез през отвора горе в ляво на натрупаните камъни. На пода в стаята ще намериш съкровище  #19. Излез и продължи напред към пасажа с изкачващи се нагоре стъпала.


Отворът горе в ляво


Съкровище #19

Зад камъните веднага се обърни на дясно и ще видиш съкровище #20 на предпоследното стъпало.


Лара е пред съкровище #20  

Продължи нагоре по стъпалата и отново ще спреш пред затрупан проход.

Продължи напред и ще видиш отвор между тавана и натрупаните камъни. Влез през него в малка стая и ще видиш съкровище #21 на най-горното стъпало.


Съкровище #21

Излез от стаята и завий на ляво. Премини през натрупаните камъни и плувай напред, където ще стигнеш до поредното разклонение.

Завий на дясно и премини през камъните,  тук на земята ще намериш съкровище  #22.


Съкровище #22  

Излез от стаята, продължи напред, премини през натрупаните камъни и продължи по водещите нагоре стъпала и ще излезеш на повърхността.

Когато Лара започне да изкачва стъпалата ще последва сцена. Лара оставя на стъпалата бомба и влиза в зала с отровно езеро и колони. В отсрещния край на залата има колона осветена в червено. Натла долита отнякъде и каца до червената колона.

Лара вади камерата и записва всичко, което прави Натла.

Натла отваря врата с плъзгащи се плоскости, подредени в сложна схема.

Когато вратата се отваря, тя се обръща към Лара и се усмихва кимайки одобрително. След сцената играта прави автоматичен запис.


Играта се записва тук

Отиди до стената в ляво и в левия ъгъл ще видиш кръгло гърне, в което ще намериш съкровище #23.


Твоето 23то съкровище

В десния ъгъл ще намериш лекарство. Върни се отново в средата на стаята и ще видиш в дясно от пътя водещ към колоната кръгло гърне. Счупи го и ще намериш съкровище #24.


Лекарството


Съкровище #24

Обърни се към входа, през който влезе и о отиди  до вътрешната страна на лявата колона пред входа. Там ще видиш символ. Приближи се до него и ще се появи знак за действие, докосни го и той ще засвети в синьо.

Застани на пътя, който прекъсва пред езерото и ще видиш 3 великана и 2 зомбита да се разхождат из водата. Убий ги отгоре с Мьолнир.

Пусни се да висиш от ръба надолу и от там се пусни на площадката долу. Счупи кръглото гърне на тази площадка и вземи съкровище #25


Лара е пред твоето 25то съкровище

Ще се появяват зомбита едно по едно. Успях да изброя 6 зомбита и 4 великана. Колкото повече се задържаш тук, толкова повече се появяват.

Обърни се към вратата с пъзела. Сега погледни на ляво има счупена колона, легнала хоризонтално над водата. Скочи към колоната, премини през нея и скочи на островчето в другия край. В кръглото гърне е твоето 26то съкровище, счупи го и го вземи.


Трябва да скочиш на тази колона


Твоето 26то съкровище

Обърни се на дясно и ще видиш на преградния камък символ, докосни го и той ще светне в синьо. Запомни неговото място. Това са същите символи от въртящата кула, с чиято помощ отвори вратата към Валхала.


Символа на стената


Трябва да докоснеш този символ


Символът светва в синьо

Скочи обратно на колоната и се върни на платформата.

Обърни се към вратата с пъзела и скочи на ниската колона, която се вижда леко в дясно пред теб. Скочи от колоната към ръба на стената в дясно и се придърпай докрай на ляво. Скочи на ляво към високата колона и Лара ще се хване за нея. Изкачи се нагоре и стъпи на върху колоната.

Скочи към издигнатата платформа в средата на езерото, издърпай се и прибери от пода твоето 27мо съкровище.


Лара е пред твоето 27мо съкровище

Скочи върху колоната на ниската платформа и се спусни по нея.

Вземи от тази платформа лекарство, счупи кръглото гърне и вземи съкровище #28.


Лекарство и съкровище #28

Скочи напред към малкото островче и вземи лекарството. На колоната ще видиш още един символ, докосни го и той ще светне в синьо.  Запомни и това място.

 


Лара е пред символа на колоната

Скочи на следващата малка платформа и счупи кръглото гърне, откъдето ще вземеш своето 29то съкровище.


Твоето 29то съкровище

Върни се обратно, през малкото островче със символа и от там на съседната платформа с колоната. Обърни се на дясно и ще видиш паднала хоризонтално колона върху два камъка, леко надигната в единия край. Застани с лице към нея и скочи.

Отиди към надигнатия край на колоната и скочи към стената насреща. Издърпай се на дясно и стъпи отгоре. Обърни се на дясно и скочи към платформата, издърпай се и ще стъпиш от другата страна на залата. Обърни се на ляво и влез навътре.

 

Следва кратка сцена. Лара не си играе да реди пъзели, а отваря вратата с Мьолнир.Играта се записва автоматично тук.

Следва: Част 2
Игдрасил