Кликни на картинката за да се прехвърлиш директно в нивото

Или кликни на връзката в долната част на страницата за да се прехвърлиш в следващото ниво/под-ниво.
Кликни на някой от линковете долу за да преминеш директно на някое от под-нивата:

1.1 Средиземно море, Пътя към Авалон

1.2 Средиземно море, Нифелхейм

1.3 Средиземно море, Норвежката връзка

1.4 Средиземно море, Бога на гръмотевиците

1.5 Средиземно море, Царството на мъртвите


Ниво 1:
СРЕДИЗЕМНО МОРЕ  
 

Част 3:
НОРВЕЖКАТА ВРЪЗКА

 

Ти си с лице към вратата.


Преценяваш как се отваря?

От двете страни зад Лара има потъващ плочи. Когато стъпиш на някоя от потъващите плочи виждаш как страничния жлеб освобождава едната страна на вратата, трябва да намериш начин и двете плочи да бъдат затиснати едновременно.                                                                                                                                                        
В ляво от затворената врата има вход към друга зала. Влез през входа и в ляво ще видиш гърнета. Знаеш какво ще намериш в едното, след като го строшиш. 


Гърнетата


Вземи своето 20 то съкровище

Когато се върнеш в предишната стая, мини покрай двете потъващи плочи и ще видиш колона пред отсрещната стена.  


Трябва да изкачиш тази колона

Когато приближиш колоната Лара автоматично ще я обгърне. Натисни LAS нагоре, за да се изкатериш. От горе ще видиш, че има стая в дясно на екрана. Обърни се с гръб към отвора и скочи с B4. Скочи долу в помещението.
Огледай наоколо, вътре ще намериш лекарство, потъваща плоча и два квадратни камъка.  


Лекарството

Вземи единия камък и стъпи на потъващата плоча. Изчакай да се отвори вратата. Застани в края на плочата срещу вратата и хвърли камъка през вратата (B8).


Положението, от което Лара трябва да хвърли камъка

Повтори операцията с другия камък. Сега, както си на плочата, изтичай и се претърколи (или скочи и изтичай) под врата преди да се е затворила.


Претърколи се под вратата

Камъните са ти необходими за да отключиш механизма на вратата, която видя в началото! Постави 2та камъка на първата потъващата. Така е спуснат единия жлеб на вратата.


Двата камъка заедно на 1 потъваща плоча

Тук има колони подобни на тези в главната пещера. Не се качвай по тях, защото ще паднеш в първата пещера.  
Застани в ъгъла на втората потъваща плоча и ще се спусне и втория жлеб, ще видиш халка на врата. Хвани с куката халката и издърпай вратата на земята.


Издърпай вратата долу

Влез в отворената стая и ще видиш едната ръкавица на Тор.


Лара оглежда ръкавицата на Тор!

Когато доближиш ръкавицата започва сцена:
Лара посяга към ръкавицата, но тя се разпада на части. Остава само някакъв вълшебен камък, който обхваща дланта на  Лара.


Лара взема ръкавицата


Чукът на Тор – Мьолнир, може с един удар да срине планина

 

Но как всичко това е свързано с Авалон?
Зад гърба на
Лара, в стаята на Тор, влизат трима въоръжени войници.  Явно са следвали нейните стъпки.


Вдигни ръце на тила и се обърни бавно!

Лара: Предполагам, че няма как да се споразумеем?
Те вземат камъка от лявата ръка на Лара, зарязват я и оставят бомба след себе си:
Аманда Евърт ти праща специални поздрави.
След  тези думи на войника Лара успява да се скрие зад една колона преди да се взриви бомбата и остава жива:
По дяволите!

Отиди в ляво от статуята на  Тор  и счупи сребърното гърне.


Сребърното гърне в средата


Вземи съкровище # 21

Тръгни по единствения възможен път, в дясно от затрупания вход. Влез в помещението и ще видиш, че от експлозията един каменен къс е паднал до стената вляво и е открил проход. Изкачи камъка и от него нагоре към прохода.


Новият проход

Следвай коридора (завива на дясно) и после ще видиш вляво вход. Обърни се още леко на ляво и ще видиш гърне със съкровище # 22 в него.


В ляво от вратата е сребърното гърне със съкровище # 22

Продължи през вратата и ще влезеш в стая пълна с колони, повечето са натрошени. В ляво има гърнета, в едно от тях е съкровище # 23.


Разбий тези гърнета

Сега трябва да се катериш по колоните. Обърни се с лице към вратата и се качи на първата лява колона. Застани с гръб към счупената колона висяща от тавана и скочи към нея.  


Изкачи тази колона


Скочи на тази счупена колона

Издърпай се до горе и скочи с гръб към платформата, която се крепи на първата колона по която се изкачи. От тук се обърни към залата и ще видиш в ляво стърчаща от пода колона и друга половинка висяща от тавана малко по-назад.  


Скочи на колоната стърчаща от земята


Сега скочи към висящата от тавана колона

Скочи с гръб към малката част останала от пода. Погледни на ляво в залата и ще видиш насреща още една висяща от тавана колона и две стърчащи от земята.  Скочи на висящата колона, обърни се с гръб към стърчащата от пода колона и скочи на нея така. После се обърни с лице към другата колона на същата височина и от там скочи към ръба отсреща.


Така обърнат с гръб скочи на първата колона


От тази колона скочи на следващата


От тук скочи към ръба отсреща

Тръгни по тунела, в дъното в ляво има друг коридор с нисък тунел, вмъкни се под камъка и пълзи напред. Когато излезеш от тунела в ляво има сребърно гърне, вземи 24то съкровище.  


Тук е съкровище # 24

Върви до края на коридора и се обърни на ляво, ще видиш, че си в стаята на Кракен-а. Кратка сцена ти показва как се измъква последния войник.


Бягащия войник

Застани на  ръба и погледни на дясно, ще видиш халка на тавана. Отиди на дясно и застани срещу халката.


Използвай куката на тази халка, за да се прехвърлиш от другата страна.

Стъпи възможно най-напред, откъдето виждаш, че можеш да хвърлиш куката. Хвърли куката към халката, засили се и скочи на отсрещната страна.


Лара виси на въжето


Сега трябва да скочи!

В единия край ще намериш лекарство а в другия край своето 25то съкровище.


Лекарството в ляво


Съкровище # 25 в дясно

Сега изкачи купчината камъни по средата. Скочи на първата плоска плоча, издърпай се, скочи на следващия ръб, придърпай се на ляво и скочи на горния ръб и се издърпай.


Купчина камъни


На върха на купчината камъни

Скочи към хоризонталния лост излизащ от лявата стена. Залюлей се на него и скочи на плочата отсреща.


Трябва да стигнеш до отсрещната платформа с помощта на този лост

Отиди на дясно, до стената ще видиш рампа, спусни се по нея надолу. 


Спусни се по тази рампа на долното ниво


Хвани се да висиш на ръба от вътрешната страна на стаята

Придърпай се на дясно и скочи на следващия ръб. Продължи на дясно по ръба и скочи на още един такъв ръб. Издърпай се и ще намериш своето 26то и последно за нивото съкровище!


Това гърне крие последното  съкровище

Обърни се на дясно и скочи отсреща. Мини малко на дясно и влез вляво под камъка. Когато влезеш в стаята се обърни на ляво и ще видиш златна топка: това е твоята реликва!


От другата страна


Златната топка

Вземи реликвата и с това нивото ще бъде завършено от Лара на практика, жизнените и показатели ще се възстановят напълно.


Тук е отбелязано, че всичко е намерено


Лара е напълно излекувана

Добре е да запазиш играта си тук.

Мини обратно под скалата, върни се върху издадената напред платформа, там откъдето взе последното съкровище. Спусни се да висиш на ръба, придърпай се на ляво и скочи на ляво към другия ръб, придвижи се на ляво и скочи на следващия ръб.


От този ръб трябва да скочиш на долния етаж

Пусни се да скочиш на долния етаж. Сега трябва да се върнеш при вратата с трите диска, която отвори в самото начало под водата.

Тръгни по коридора, в края завий на дясно, отново на дясно и ще застанеш на ръба, от където за първи път видя митичния Кракен.
 Обърни се обратно и се върни до стъпалата откъдето дойде първоначално тук.

Слез по стъпалата и се хвани за ръба, там където свършват. Придърпай се на ляво и се пусни на долния камък. Спусни се по него и се пусни на земята.  Скочи и се хвани за ръба на ниския коридор, издърпай се и пропълзи от другата страна. Качи се на камъка пред теб и от него скочи на горния ръб, придърпай се по ръба на дясно и мини под ниския камък. 

Слез по стъпалата вляво, качи се на камъка до лявата стена и от него скочи на по-високия, от него скочи напред, от другата страна. Слез по двата камъка до стената в дясно и след това по двата реда стъпала,  ще се озовеш в стаята, в която събори главата на статуята.

Скочи във водата и плувай до ниския камък, от камъка се качи на прага на входа. Срещу входа в дясно има камък пред преградната стена, качи се на него, от там на преградната стена и се спусни в другата стая.

Скочи в басейна и потърси под водата отвора, който ти освободи пипалото (намира се долу, леко вляво срещу камъка от който ще скочиш).


Отворът!

После плувай по коридора с медузите докато се озовеш пред отворената врата с  трите диска.


Тук Лара е пред изхода от кръглата врата

Изплувай през вратата и плувай напред и нагоре, докато Лара стигне до лодката.


Обратно при лодката на  Лара

Следва сцена:
Лара се качва на борда и вижда огромен кораб недалеч от тук. Ще използва камерата и ще види един от нападателите си.


Лара вижда кораба...


...и забелязва войника през камерата


Поема курс право срещу кораба

 

Следващо подниво:
БОГА НА ГРЪМОТЕВИЦИТЕ