Част 1: Пътешествие в Миналото

Отвори пощенската кутия.
Вземи захарен бастун (1/33) и прочети вестника.

Кликни върху верандата, отваря се екран със скрити предмети, открий всички, накрая получаваш чук.
За да откриеш чукът, изпълни следните действия:

Вземи цилиндъра с конфети.

Разгони плъховете с цилиндъра конфети.

Погледни какво има в кутията.

Вземи ренде и лупа.

Отвори опушвача.

Затвори прозореца и използвай рендето върху дъската.

Вземи стърготини.

Погледни в сандъка.

Сложи стърготината в опушвача.

Използвай лупата върху опушвача.

Затвори капака на опушвача и го вземи.

Използвай опушвача върху гнездото с пчели.

Вземи лозарска ножица.

Използвай лозарската ножица върху храстите.

Погледни отблизо кутията с инструменти.

Вземи от кутията глава на чук.

Използвай главата на чук върху дръжката.

Вземи чук.

Погледни капака за мазето.

Използвай чука върху резето.

Слез в мазето.

Погледни плаката отблизо.

Свали първите два плаката.

На плаката с клоуна обърни внимание на датата и на часа на представлението.

Погледни часовника.

Свери часовника с началото на представлението – 18:50.

Въведи дата: 1988 03 АВГ.

Погледни човекът седнал на пейката.

Говори с него.

Качи се по стъпалата.

Приближи се до китаеца.

Говори с китаеца.

Победи в партия Маджонг.

Погледни рафта.

Открий всички части от дракона по екрана и ги нареди на съответните им места.

 

Вземи бокс.

Вземи захарен бастун (2/33) под шкафа.

Върни се веднъж назад.

Погледни кутията за вестници.

Използвай бокса върху стъклото.

Вземи вестник.

Върни се веднъж назад.

Погледни отблизо пейката.

Дай вестника на човека.

Вземи багажа от пейката.

Отвори пътната чанта в инвентара.

Вземи бои и ножица.

Вземи журналистическа карта.

Отвори журналистическата карта в инвентара.

Свали снимката на критика.

Излез от близък план и се спусни на ляво по пътя.

Приближи се до цирка и говори с портиера.

Излез от близък план и погледни платното в ляво.

Отвори кошницата на велосипеда.

Погледни вътре.

Вземи от кошницата лепило, четка и захарен бастун (3/33).

Погледни отново същата сцена.

Погледни платното отблизо.

Постави боите на статива и използвай четката.

Запълни контурите с цветове според указанието.

 

Излез от близък план.

Погледни отблизо фотокабината.

Вземи каменен диск.

Върни се назад и се качи по стъпалата.

Погледни фонтана и постави каменния диск на празното място.

Погледни дневника и подреди рибите според указанията.

 

Вземи кеп за пеперуди.

Погледни фонтана отблизо и използвай кепа за пеперуди.

Вземи монета.

Върни се назад и отиди на ляво.

Погледни фотокабината.

Пусни монетата в слота.

Натисни бутона.

Погледни снимките отблизо.

Използвай ножицата и получаваш снимка.

Отвори журналистическата карта в инвентара.

Използвай лепилото върху мястото за снимката.

Залепи снимката.

Кликни и получаваш фалшива карта.

Погледни портиера.

Дай на портиера фалшивата карта.

 

Част 2: Друг Свят

Кликни върху детето.

Погледни отблизо рисунката на земята.

Намести фигурите в улея.

Решението:

 

Вземи от тайника връзка ключове и части от механично сърце (1/4).

Погледни вратата отблизо.

Отвори в инвентара връзката ключове и избери първия ключ.

Използвай ключа върху бравата и го завърти.

Мини през вратата.

Прочети падналата бележка.

Погледни зелената плоча пред стъпалата.

Вземи части от механично сърце (2/4).

Отиди на дясно.

Вземи от покрива на будката част от маска.

Вземи подпряната на вратата релса.

Отвори вратата на будката и погледни вътре.

Вземи прилеп и захарен бастун (4/33).

Погледни в дясно екрана със скрити предмети.

Вземи метла.

Вземи ключ маска до тотема в дясно.

Погледни отблизо зеления сандък.

Изчисти пясъка от капака с метлата.

Постави ключа маска в левия слот.

Вземи изолирбанд.

Погледни тромбата.

Използвай изолирбанда върху цепката на тромбата.

Вземи тромба.

Изгони гарвана с тромбата.

Вземи ключ маска.

Погледни сандъка.

Постави ключа маска в десния слот.

Вземи скъпоценен камък.

Погледни отблизо совата върху тотема.

Постави скъпоценния камък на мястото на липсващото око.

Вземи ключ.

Погледни сандъка отблизо.

Използвай ключа върху ключалката и го завърти.

Вземи маркуч.

Върни се назад.

Използвай маркуча върху водната помпа.

Пусни водата.

Погледни отблизо механичната змия.

Вземи рубин и захарен бастун (5/33).

Отиди на дясно.

Погледни отблизо дясната ръка.

Постави рубина в средата на шайбата и ще светнат няколко символа.

Погледни в будката.

Погледни отблизо клавишите.

Погледни в дневника записаните символи и натисни поред същите клавиши.

 

Погледни отблизо механичната уста.

Използвай релсата върху устата.

Влез в главата.

Погледни отблизо ковчега.

Погледни катинара.

Отвори връзката с ключове от инвентара.

Избери четвъртия ключ.

Използвай ключа върху катинара и го завърти.

Погледни отблизо кутията.

Постави прилепа върху капака на кутията.

Вземи механична ръка и части от механично сърце (3/4)

Върни се три екрана назад.

Погледни латерната в дясно.

Постави механичната ръка на куклата.

Кликни върху куклата.

Погледни отблизо латерната и се отваря пъзел.

Решението:

1.       Кликни върху момиченцето, за да разбереш какво иска.

2.       Кликни върху паяка.

3.       Вземи ключа.

4.       Отвори с ключа гардероба.

5.       Вземи роклята.

6.       Облечи момичето.

7.       Вземи бъчвата и я постави върху дъската над вратата.

8.       Кликни върху кучешката колибка.

9.       Вземи бъчвата и я постави върху дъската над вратата.

10.   Кликни върху сивото цвете.

11.   Вземи бъчвата и я постави върху дъската над вратата.

12.   Кликни върху трите гъби да се подредят в редица.

13.   Кликни върху заека, после кликни върху гъбата.

14.   Кликни върху хралупата в ляво, после върху гъбата.

15.   Кликни върху папрата в средата, после върху гъбата.

16.   Вземи звънчето от дървото и го използвай върху дървосекача.

17.   Вземи брадвата и я дай на дървосекача.

18.   Кликни върху деветте призрака.

19.   Кликни върху ръчката.

20.   Вземи каменна част.

Мини през вратата напред.

Погледни зелената плоча пред стъпалата.

Постави каменната част в улея.

Погледни отблизо вратата в края на стъпалата.

Отвори връзката с ключове от инвентара.

Избери третия ключ.

Използвай ключа върху бравата и го завърти.

Качи се по стъпалата на моста.

Вземи част от маска под краката на сатира в дясно.

Отвори от инвентара частта от маска със знак «+».

Добави към това парче и другата част от маска.

Погледни отблизо балона.

Вземи парцала провесен горе в дясно.

Вземи кутията пълна с части от механично сърце.

Кликни върху екрана със скрити предмети.

Подреди частите по местата.

 

Кликни върху сглобения механизъм от зъбчати колела.

Излез напред от балона.

Вземи част от маска в дясно от голема.

Вземи захарен бастун (6/33).

Отвори от инвентара частта от маска със знак «+».

Добави към това парче и третата част от маска.

Кликни върху готовата маска да влезе в инвентара.

Вземи от пясъка мръсно огледало.

Отвори от инвентара мръсното огледало.

Използвай парцала.

Кликни върху огледалото да влезе в инвентара.

Погледни отблизо голема.

Отвори капака върху гърдите му.

Отвори от инвентара кутията с части от механично сърце.

Въведи за код символите, които са изписани от вътрешната страна на капака върху гърдите на голема.

 

Затвори сандъка.

Върни се три локации назад, отиди надясно към главата и влез през устата (или използвай картата).

Погледни отблизо дясната стойка за огледало.

Постави огледалото.

Постави маската върху саркофага.

Погледни мумията отблизо.

Вземи ловен рог.

Върни се една локация назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш запалена свещ.

За синята брада, използвай кутията с боя върху рисунката на пират.

За запалена свещ, използвай кибрита върху свещника.

Хвани с кепа пеперудата.

Влез отново през устата.

Погледни мумията отблизо.

Постави в купата запалената свещ.

Погледни плочата в дясно отблизо и ще се активира пъзел.

Решението:

1.       Кликни върху дясната ръчка и я премести надясно.

2.       Кликни върху лявата ръчка и я премести наляво.

3.       Кликни върху лявата ръчка и я премести нагоре.

4.       Кликни върху лявата ръчка и я премести надясно.

5.       Кликни върху лявата ръчка и я премести надолу.

6.       Кликни върху лявата ръчка и я премести наляво.

7.       Кликни върху лявата ръчка и я премести нагоре.

8.       Кликни върху лявата ръчка и я премести надясно.

9.       Кликни върху лявата ръчка и я премести надолу.

10.   Кликни върху дясната ръчка и я премести наляво.

11.   Кликни върху дясната ръчка и я премести нагоре.

12.   Кликни върху дясната ръчка и я премести надясно.

13.   Кликни върху дясната ръчка и я премести нагоре.

14.   Кликни върху дясната ръчка и я премести наляво, тя влиза в жлеба на окото.

15.   Кликни върху лявата ръчка и я премести нагоре.

16.   Кликни върху лявата ръчка и я премести наляво.

17.   Кликни върху лявата ръчка и я премести нагоре.

18.   Кликни върху лявата ръчка и я премести надясно, тя влиза в жлеба на окото.

Дръпни ръчката, която се появява.

Погледни отблизо механичния прилеп.

Кликни да отвориш капака.

Вземи част от механично сърце (4/4) .

Отвори кутията с части от механично сърце.

Добави в кутията останалите части от механично сърце.

Подреди частите по ред на номерата.

 

Вземи механично сърце.

Върни се с картата при голема.

Погледни отблизо голема.

Постави механичното сърце на мястото.

Погледни будката.

Вземи дайре.

Върни се две локации назад.

Дай дайрето на сатира в ляво.

Дай ловния рог на сатира в дясно.

Погледни отблизо кръгът в средата.

Активира се пъзел.

Решението:

 

Вземи ръчка и ключ сол.

Върни се два пъти назад.

Погледни отблизо слот машината.

Постави ръчката на мястото.

Дръпни ръчката.

Отиди чрез картата до локацията с голема.

Погледни отблизо контрабаса.

Постави ключа сол в улея.

Кликни върху следните ноти:

 

Вземи слънце.

Погледни отблизо дървената будка

Постави слънцето в улея.

Подреди предметите по начина, показан на снимката.

 

Кликни Старт.

Мини през отворения портал.

 

Част 3: Клоун

Вдигни капака на пода.

Спусни се през него.

Вземи част от статуя подпряна на конзолата.

Вземи факла от сандъка.

Използвай факлата на огъня и ще получиш запалена факла.

Погледни клоуна, вземи от основата на конзолата геометричен ключ.

Погледни пулта отблизо.

Постави геометричния ключ в съответния за него слот.

Мини през арката.

Използвай запалената факла върху купата в ляво.

Погледни сандъка отблизо.

Вземи клещи.

Вземи част от статуя, подпряна на колоната в ляво.

Погледни отблизо счупената статуя.

Постави 2-те липсващи части по местата.

Върни се назад.

Погледни сандъка и извади гвоздеите с клещите.

Вземи част от статуя.

Отиди отново напред.

Погледни статуята и постави 3-та част.

Мини през арката, след като се отвори вратата.

Вземи каменна топка от пода по средата.

Постави каменната топка върху фонтана.

Погледни фонтана отблизо.

Вземи медальон паяк.

Вземи стоманен пръстен.

Погледни дивана отблизо.

Постави медальона паяк на мястото.

Вземи счупен далекоглед.

Погледни лебедката отблизо.

Използвай стоманения пръстен върху лебедката.

Приближи се до вратата.

Въведи кода, който ти каза клоуна – 951.

Мини през отворената врата.

Вземи захарен бастун (7/33) под масата отдясно.

Вземи въже.

Погледни шкафа с книги.

Вземи леща.

Отвори от инвентара счупения далекоглед.

Постави лещата.

Кликни да вземеш далекоглед.

Върни се назад.

Постави далекогледа върху триножника.

Погледни през далекогледа.

Отиди отново напред в библиотеката.

Погледни отблизо шкафа с книги.

Натисни книгите по показания на снимката ред.

 

Отвори екрана със скрити предмети.

Събери всички части.

 

Получаваш меч.

Върни се два пъти назад.

Погледни обраслия сандък отблизо.

Използвай меча върху корените.

Погледни сандъка отблизо и кликни върху плочката.

Отваря се пъзел.

Решението:

 

Вземи от сандъка чук, кукла и геометричен ключ.

Отиди напред два пъти.

Свали картината от стената.

Разбий с чука тухлите зад картината.

Погледни тайника отблизо.

Вземи захарен бастун (8/33), празна колба и част.

Върни се 3 пъти назад.

Погледни клоуна.

Погледни плота.

Постави геометричния ключ на подходящото за него място и получаваш счупена костенурка.

Излез от близък план и отиди три пъти напред.

Погледни книгата на масата, за да научиш рецепта за киселина.

Погледни отблизо лабораторното оборудване на масата.

Постави празната колба под епруветките.

Кликни 3 пъти върху синята епруветка.

Кликни върху колбата да се премести веднъж.

Кликни два пъти върху жълтата епруветка.

Кликни върху колбата да се премести веднъж.

Кликни два пъти върху червената епруветка.

Вземи киселина.

Погледни отблизо решетката в ляво.

Използвай киселината върху решетката.

Вземи втора част.

Вземи кука.

Отвори от инвентара куката.

Използвай въжето върху куката.

Кликни да получиш абордажна кука.

Върни се два пъти назад.

Използвай абордажната кука върху дупката до тавана в ляво.

Погледни в дупката.

Вземи захарен бастун (9/33), дистанционно, трета част и брава.

Отвори от инвентара счупената костенурка.

Постави едната част.

Постави втора част.

Постави трета част.

Кликни върху нея, за да получиш механична костенурка.

Отиди две локации напред.

Погледни решетката.

Използвай механичната костенурка върху отвора на решетката.

Използвай дистанционното върху костенурката и се активира пъзел.

 

Преградите се решават в определен ред.

Червена преграда: Следвай стъпки от 1 до 11 и бутни веднъж наляво червения квадрат. Следвай стъпки 12 и 13, и бутни веднъж надолу червения квадрат. Следвай стъпки от 14 и15, и бутни веднъж наляво червения квадрат. Следвай стъпки 16 и 17, и избутай надолу до червените очертания червения квадрат.

  

 

Жълта преграда: Следвай стъпки от 1 до 14 и бутни два пъти синия квадрат. Следвай стъпки от 15 до 20 и бутни догоре синия квадрат. Следвай стъпки от 21 до 27 и бутни веднъж наляво жълтия квадрат. Следвай стъпки 28 и 29, и бутни три пъти нагоре жълтия квадрат. Следвай стъпки 30 и 31, и избутай докрай на дясно жълтия квадрат. Следвай стъпки от 32 до 39 и избутай жълтия квадрат в жълтите очертания.

     

 

Синя преграда: Следвай стъпки от 1 до 8 и бутни надясно синия квадрат до сините очертания. Следвай път от 9 до 17.

 

 

Кликни върху костенурката и получаваш ключ.

Върни се три локации назад при клоуна.

Качи се по стълбата.

Използвай ключа върху ключалката и кликни да се завърти.

Качи се по стълбата.

Погледни отблизо чувала с играчки.

Вземи захарен бастун (10/33), бутни мечето и вземи втори захарен бастун (11/33), вземи счупен фенер.

Погледни отблизо кутията в дясно.

Вземи кремък.

Погледни отблизо вратата.

Постави бравата на място.

Отвори вратата.

Отиди напред към следващата локация.

 

Част 4: Парк

Погледни масата в ляво.

Вземи част от медальон и захарен бастун (12/33).

Погледни отблизо суфльора.

Отвори синия капак на ръката на суфльора.

Кликни няколко пъти върху отвореният механизъм, докато пръстите се вдигнат.

Вземи книга.

Отиди напред към следващата локация.

Вземи захарен бастун (13/33) от покрива на количката за сладолед.

Погледни стрелбището в дясно.

Говори с механичната панда.

Кликни върху мишените зад завесата и ще се активира мини игра.

След като спечелиш мини играта, ще се появи прозорец със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш батерия.

За да получиш надута топка, използвай помпата върху изпуснатата топка.

За да получиш платноходка, постави платното на лодката.

За да получиш марионетка, закачи дървената кукла за конците.

Отвори от инвентара счупения фенер.

Постави батерията и кликни, за да получиш фенер.

Слез наляво до въртележката.

Вземи от количката празна помпа спрей.

Върни се веднъж назад.

Отиди нагоре по пътя в дясно.

Вземи бастун.

Погледни отблизо вратата в дясно.

Вземи кукла.

Отиди нагоре към следващата локация.

Вземи плакат.

Върни се назад.

Погледни караваната.

Използвай кремъка върху горелката.

Вземи горелката.

Върни се веднъж назад.

Погледни отблизо количката за сладолед.

Отвори капака на количката за сладолед.

Използвай горелката върху леда.

Вземи лост.

Отиди напред по пътя наляво.

Погледни въртележката отблизо.

Използвай лоста върху устата на коня и получаваш ръка.

Погледни отблизо будката.

Използвай лоста върху капака.

Вземи захарен бастун (14/33) от облегалката на стола.

Бутни книгата.

Бутни писмото.

Вземи билет.

Вземи замък.

Върни се назад.

Погледни отблизо шахтата.

Постави замъка на мястото.

Вдигни капака на шахтата.

Освети с фенера шахтата.

Вземи дъски.

Отиди нагоре в дясно два пъти.

Постави дъските върху цепнатината на пътя.

Погледни отблизо кукления театър.

Постави едната кукла.

Постави втората кукла.

Погледни кутията в дясно от вратата.

Пъхни билета в прореза.

Влез в цирка.

Вземи колелото от земята.

Върни се два пъти назад.

Погледни под караваната.

Постави колелото върху оста.

Вземи крик без ръчка.

Отвори от инвентара крика без ръчка.

Използвай ръката върху отворения крик.

Кликни и ще получиш крик.

Отиди два пъти напред.

Погледни люлката с тежест върху нея.

Използвай крика върху тежестта.

Натисни ръчката на крика.

Вземи част от медальон.

Погледни вратата.

Постави част от медальон в кръга.

Постави втората част от медальон.

Мини през вратата.

Бутни табелата на тигъра и вземи захарен бастун (15/33).

Погледни отблизо креслото за чистене на обувки.

Вземи захарния бастун (16/33) в дясно от креслото.

Бутни шапката.

Вземи крилат ключ.

Погледни отблизо тигъра.

Използвай бастуна върху кокала.

Погледни вратата отблизо.

Постави крилатия ключ на мястото.

Кликни върху крилото, за да отвориш вратата.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш стълба.

За да сглобиш стълбата, намери и постави 3 стъпала.

За да получиш свещ, отвори фенера.

За да получиш пистолет, постави дръжка на чекмеджето и го отвори.

Върни се веднъж назад.

Използвай стълбата върху въжената стълба.

Качи се по стълбите.

Вземи част от плакат.

Отвори от инвентара плаката.

Прибави към него частта от плакат.

Слез долу и отиди напред.

Погледни отблизо креслото за чистене на обувки.

Погледни отблизо катинара.

Активира се пъзел.

За решението натисни поред бутони: 2, 2, 4, 4, 4, 1, 1, 1.

 

Вземи катинара.

Вземи четка.

Върни се четири пъти назад.

Дай кокала на кучето.

Погледни пътепоказателя.

Вземи въже.

Използвай четката върху табелата.

Отиди нагоре в дясно.

Погледни вратата на караваната.

Погледни отблизо катинара.

Въведи символите както е показано на снимката отдолу.

 

Влез в караваната.

Вземи захарен бастун (17/33) от въженцето със знамена.

Отвори шкафчето над гардероба.

Вземи падналата кукла.

Погледни отблизо затворения гардероб.

Активира се пъзел.

Решението:

 

След като подредиш пътя, натисни ръчката.

Отвори гардероба.

Вземи плоча и лък.

Погледни отблизо терариума.

Вземи чаша с вода.

Погледни отблизо телевизора.

Отвори чекмеджето под него.

Вземи отвертка.

Излез от караваната.

Погледни цветарника до пейката.

Полей цветята с чашата вода.

Откъсни цветовете и ги подреди във вдлъбнатините, както е показано на снимката.

 

Вземи дръжка.

Върни се веднъж назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш стрела.

За да получиш куче, кликни върху червения балон пред пандата.

За да получиш цар, постави корона върху главата на скулптурата.

Отвори в инвентара лъка.

Постави стрелата.

Кликни да вземеш лък със стрела.

Отиди два пъти на дясно.

Погледни кукления театър.

Постави куклата на сцената.

Отиди напред.

Качи се по стълбите.

Стреляй със заредения лък в балоните.

Слез долу и погледни мишената.

Събери отделните части от кукла.

 

Върни се назад.

Погледни кукления театър.

Постави куклата на сцената.

Върни се назад.

Влез в караваната.

Погледни хладилника.

Постави дръжката на хладилника.

Отвори хладилника.

Вземи от хладилника захарен бастун (18/33) и ябълка.

Върни се два пъти назад и отиди наляво.

Погледни отблизо въртележката.

Погледни отблизо седлото на коня.

Развий с отвертката винтовете.

Вземи зъбно колело.

Върни се назад, отиди два пъти на дясно, влез в цирка и се качи под купола.

Използвай зъбното колело върху ръчката.

Завърти ръчката.

Погледни отблизо кутията и ще се активира пъзел.

Решението: Натисни поред бутони: 6-16-10-5-9-16-9-13-9-8-4-4-13-9-8-4-1-8-12-8-8-1-8.

 

Вземи захарния бастун (19/33) в ляво от дяволчето.

Слез долу и отиди напред.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш бръснач.

За да получиш грозде, свали червената кърпа от купата.

За да получиш шапка с перо, постави перо на шапката.

За да получиш очила, постави липсващото стъкло на очилата.

Върни се назад и се качи под купола.

Погледни дяволчето в кутия.

Използвай бръснача върху устата.

Вземи част от пъзел.

Върни се три пъти назад и влез в караваната.

Погледни отблизо куфара.

Постави частта от пъзел на мястото.

Вземи магнит и спрей за мухи.

Отвори от инвентара празната помпа от спрей.

Постави спрея за мухи върху нея.

Кликни да вземеш спрей.

Отвори от инвентара магнита.

Използвай върху него въжето.

Кликни да вземеш магнит на въже.

Погледни отблизо терариума.

Използвай магнита на въже върху гаечния ключ, за да го вземеш.

Върни се два пъти назад и отиди на ляво.

Погледни отблизо хралупата в дървото.

Използвай спрея в хралупата.

Погледни отново хралупата в дървото.

Вземи кукла и лешници.

Погледни високоговорителя върху покрива на будката.

Използвай гаечния ключ върху високоговорителя.

Върни се два пъти назад.

Сложи плочата на грамофона.

Сложи високоговорителя на грамофона.

Завърти ръчката на грамофона.

Вземи от тайника част от плакат.

Отвори от инвентара плаката.

Добави липсващата част.

Отиди напред, на дясно и влез в караваната.

Погледни отблизо телевизора.

Погледни бутоните под екрана.

Избери канал 351, както пишеше на плаката.

 

Върни се назад, отиди нагоре.

Погледни отблизо кукленият театър.

Постави куклата на сцената.

Подреди куклите както бяха показани по телевизора.

 

Вземи от тайника звезда.

Влез в цирка, качи се под купола.

Постави звездата в слота на топката.

Вземи тежест.

Върни се три пъти назад и влез в караваната.

Погледни отблизо часовника.

Кликни да отвориш вратичката на основата.

Постави липсващата тежест.

Погледни отблизо зад циферблата.

Вземи лешникотрошачка.

Отвори от инвентара лешниците.

Счупи ги с лешникотрошачката.

Вземи счупени лешници.

Върни се четири пъти назад.

Погледни отблизо механизма в ляво.

Използвай катинара върху веригата.

Дръпни ръчката на лебедката.

Погледни папагала отблизо.

Използвай счупените лешници върху папагала.

Погледни отново папагала.

Вземи от клетката ключ.

Погледни отблизо кутията в дясно.

Използвай ключа върху ключалката.

Завърти ключа и вземи вълшебна пръчка.

Отиди напред.

Погледни фокусника.

Погледни отблизо капана за пръсти и ще се активира пъзел.

Решението: Натисни в посочения на снимката ред бутоните на капана.

 

Вземи ключ пръстен.

Отвори от инвентара книгата.

Използвай пръстена върху книгата и го завърти.

Погледни отблизо масата.

Сложи в цилиндъра ябълката.

Използвай вълшебната пръчка върху цилиндъра.

Вземи от дървото плочка.

Отиди напред и после на дясно.

Погледни отблизо вратата на сградата в дясно.

Погледни ключалката.

Постави плочката на празното място и се активира пъзел.

Решението: Натисни по ред бутони 1-1-2-2-2-3-3-3.

 

Влез през вратата.

Погледни рисунките на земята.

Отгърни първата рисунка.

Отгърни втората рисунка.

Вземи геометричен ключ.

Върни се четири пъти назад и слез през капака на пода.

Погледни клоуна.

Погледни плота.

Постави геометричния ключ на подходящото за него място.

Върни се назад, качи се нагоре, отиди два пъти напред и после на дясно.

Влез в сградата на атракциона в дясно.

Отвори екрана със скрити предмети.

Вземи шлема и го постави на главата на космонавта.

Погледни екрана и реши пъзела.

Подредената вярно комбинация:

Вземи клапана.

Използвай клапана върху вентила на тръбата.

Завърти клапана и погледни кода.

Погледни екрана на сандъка, активира се пъзел.

Решението: Правилната комбинация се вижда на снимката отдолу.

Кликни 3 пъти върху знак 1.

Кликни 4 пъти върху знак 2.

Кликни 4 пъти върху знак 3.

Кликни 2 пъти върху знак 4.

Кликни 4 пъти върху знак 5.

Вземи знамето.

Постави знамето в свободната ръка на космонавта.

Вземи ключ.

Получаваш ключ в инвентара.

Постави ключа на конзолата в ляво.

Свали ключа.

Кликни върху ракетата.

Вдигни капака.

Кликни върху таблото и ще се активира пъзел.

Решението:

 

Кликни върху червения бутон.

Дръпни ръчката.

 

Част 5: Куклен Театър

Вземи от пода секач.

Отвори кутията в дясно.

Вземи захарен бастун (20/33).

Погледни кутията отблизо.

Срежи със секача жиците.

Погледни отблизо вратата.

Срежи кабела със секача.

Качи се по стъпалата.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш тризъбец.

За да получиш скарабей,  постави липсващата четвърт върху бъчвата.

За да получиш цифра 6, използвай тебешира да довършиш равенството.

Приближи се до входа на замъка.

Вземи захарен бастун (21/33) от храста в ляво.

Погледни отблизо постамента в дясно от стъпалата.

Вземи изумруд.

Погледни отблизо първото стъпало.

Вземи ръчка за клапан.

Излез от близък план и погледни парния двигател в дясно от арката.

Постави ръчката за клапан на мястото.

Завърти клапана.

Мини през арката.

Погледни колоната и ще се активира пъзел:

Решението:

 

Погледни отблизо скулптурата.

Постави тризъбеца в ръката на дяволчето.

Отиди по стъпалата в ляво.

Погледни отблизо гнездото.

Вземи жълъд.

Отиди надясно.

Вземи от дървото каменна книга.

Влез в храма.

Бутни вазата на земята и вземи захарен бастун (22/33).

Вземи наковалня.

Погледни отблизо рисунката на дърво.

Постави жълъда в слота.

Върни се два пъти назад и отиди наляво.

Отвори екрана със скрити предмети (A).

Открий всички предмети от списъка и ще получиш кука.

За да получиш боровинки, бутни листото върху храста.

За да получиш компас, постави стрелката на тялото.

Завържи наковалнята за въжето.

Вземи раковина.

Погледни отблизо рисунката на дъската.

Отиди напред до къщата.

Погледни отблизо кутията закачена на верандата.

Отговорът на пъзела е на дъската от предната локация.

Решението:

 

Вземи захарен бастун (23/33).

Вземи жълъд и съобщение в бутилка.

Върни се три пъти назад.

Погледни отблизо гнома закачен на дървото.

Използвай куката върху гнома, за да го вземеш.

Отиди по стъпалата надясно.

Вземи захарен бастун (24/33) от плашилото.

Погледни отблизо плашилото.

Вземи детелина.

Върни се назад и отиди наляво.

Погледни пъна отблизо.

Постави гнома върху пъна.

Вземи захарен бастун (25/33) от дясната страна на къщата.

Вземи кутията.

Отвори кутията от инвентара.

Постави детелината в слота на кутията.

Вземи механичен ключ.

Върни се назад и отиди надясно.

Погледни отблизо плашилото.

Постави механичния ключ върху гърдите на плашилото.

Погледни отблизо таблото и се активира пъзел.

Решението: Кликни в следния ред:

Върху стрелки 3-3 – кликни върху цифра 1.

Върху стрелка 4 – кликни върху цифра 2.

Върху стрелка 1 – кликни върху цифра 3.

Върху стрелки 5–5 – кликни върху цифра 4.

Върху стрелка 8 – кликни върху цифра 5.

Върху стрелки 6-6 – кликни върху цифра 6.

Върху стрелки 4-4-5 – кликни върху цифра 7.

Кликни върху цифра 8.

Върху стрелки 2-2-3-3 – кликни върху цифра 9.

Върху стрелка 7 – кликни върху цифра 10.

 

Погледни вратата на гробището.

Натисни бутоните в реда показан на снимката.

 

Влез в гробището.

Постави каменната книга в ръката на статуята.

Вземи коса.

Върни се назад.

Използвай косата върху тръните пред кулата.

Отвори вратата.

Влез в кулата.

Вземи от земята захарен бастун (26/33).

Погледни отблизо механизма на дървото, активира се пъзел.

Решението: На долната снимка са показани отделните части от 1 до 6.

 

Прехвърли по ред в дясно части 6, 5, 4, 3, а в средата части 2 и 1 (както на снимката).

 

 

Прехвърли по ред в ляво части 3, 4, 5, 6, а в дясно части 1 и 2 (както на снимката). Части 1 и 2 са вече по местата си.

 

Прехвърли по ред в дясно части 6 и 5, а в средата части 4 и 3 (както на снимката).

 

Прехвърли по ред в ляво части 5 и 6, а в дясно части 3 и 4 (както на снимката). Части 3 и 4 са вече по местата си.

 

Прехвърли в средата част  6 (както на снимката).

 

Прехвърли по ред в дясно част 5 и част 6 (както на снимката). Всички части са вече по местата си.

 

Качи се по стъпалата.

Погледни отблизо проектора в дясно.

Вземи линия.

Погледни прозореца отблизо.

Вземи парче огледало.

Върни се назад.

Погледни отблизо вратата.

Използвай линията да вдигнеш резето от другата страна.

Отвори екрана със скрити предмети (C).

Открий всички предмети от списъка и ще получиш ангел.

За да намериш пиле, кликни два пъти върху яйцето.

За да намериш едно от цветята, полей саксията с лейката.

Върни се назад и отиди напред.

Постави ангела върху надгробната плоча.

Вземи парче огледало и грифон.

Върни се назад и влез в кулата.

Погледни отблизо капака на стената.

Постави грифона в слота.

Вземи банан и брава.

Върни се назад и отиди напред.

Погледни отблизо вратата на криптата.

Постави на мястото бравата.

Отвори вратата на криптата.

Погледни отблизо маймуната.

Дай банана на маймуната и получаваш счупено огледало.

Отвори от инвентара счупеното огледало.

Добави към огледалото едната част от огледало.

Добави към огледалото втората част от огледало.

Взел в криптата.

Погледни отблизо мозайката на стената в ляво и се активира пъзел.

Решението: От начална позиция върху част 1 кликни 2 пъти; част 3 кликни 2 пъти; част 4 кликни 1 път; част 5 кликни 2 пъти; част 7 кликни 1 път; част 8 кликни 2 пъти; част 9 кликни 2 пъти; част 10 кликни 1 път; част 11 кликни 2 пъти; част 12 кликни 2 пъти; част 14 кликни 2 пъти; част 15 кликни 1 път; част 16 кликни 1 път; част 17 кликни 2 пъти; част 18 кликни 2 пъти; част 19 кликни 2 пъти; част 21 кликни 2 пъти.

 

Вземи 3 захарни бастуна (29/33).

Вземи каменна част.

Вземи парче огледало.

Отвори от инвентара счупеното огледало.

Добави към огледалото трета част от огледало.

Кликни да вземеш огледало.

Върни се назад два пъти, влез в кулата, качи се на втория етаж.

Използвай огледалото върху клоуна.

Вземи прашка.

Върни се назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш ръжен.

За да получиш кон, постави главата на коня върху тялото.

За да получиш стъклена топка, свали кърпата, която я закрива.

Върни се два пъти назад, отиди два пъти на ляво и отиди напред до къщата в блатото.

Погледни отблизо прозореца.

Използвай ръжена върху резето.

Отвори вратата.

Влез в къщата.

Погледни отблизо шкафа отгоре.

Кликни върху кръга и ще се активира пъзел.

Решението:

Кликни 2 пъти върху бутон 1.

Кликни 1 път върху бутон 3.

Кликни 1 път върху бутон 1.

Кликни 2 пъти върху бутон 3.

Кликни 2 пъти върху бутон 2.

Кликни 1 път върху бутон 3.

 

Вземи от шкафа кукла, тирбушон и хаванче с чукало.

Вземи гъба от въжето.

Вземи примка от закачалката в ляво.

Отвори от инвентара съобщението в бутилка.

Използвай тирбушона върху тапата.

Вземи страница.

Върни се назад два пъти.

Използвай примката върху лопатата, за да я вземеш.

Върни се назад четири пъти.

Откопай кутията с лопатата.

Отвори кутията.

Погледни отблизо съдържанието на кутията.

Вземи динамит.

Вземи пила.

Отвори от инвентара куклата.

Използвай динамита върху куклата.

Кликни да вземеш кукла с динамит.

Качи се по стълбите, мини през арката и отиди наляво.

Погледни отблизо каменната глава.

Използвай пилата върху решетката.

Вземи катерица.

Върни се назад, отиди на дясно, влез в кулата и се качи горе.

Погледни отблизо прозореца.

Използвай катерицата върху отворения прозорец.

Вземи шишарка.

Върни се назад три пъти, отиди наляво и после на дясно.

Използвай куклата с динамит върху паяжината.

Погледни паяжината отблизо.

Дръпни шнура на куклата.

Погледни кладенеца отблизо.

Постави каменната част в квадратния отвор.

Влез в храма.

Отвори екрана със скрити предмети.

Получаваш статуетка.

 

Погледни отблизо дървото на стената.

Постави втори жълъд.

Върни се три пъти назад, отиди на дясно, отиди напред и влез в криптата.

Погледни двете статуетки насреща.

Постави липсващата статуетка.

Погледни отблизо тайника.

Вземи жълъд и страница.

Върни се три пъти назад, отиди наляво, отиди надясно и влез в храма.

Погледни отблизо дървото на стената.

Постави трети жълъд.

Погледни отблизо тайника.

Вземи захарен бастун (30/33).

Вземи ключ лилия.

Вземи буква.

Върни се 4 пъти назад.

Погледни отблизо основата на статуята.

Постави липсващата буква на мястото.

Мини през арката, отиди надясно, продължи напред и влез в криптата.

Погледни отблизо урната.

Постави отгоре ключ лилия.

Завърти ключа.

Вземи навиваща се мишка.

Вземи каменна част.

Върни се три пъти назад, отиди наляво, отиди надясно.

Погледни отблизо кладенеца.

Постави каменната част в кръглия отвор.

Върни се назад и отиди наляво.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш празна кофа.

За да получиш кофа, добави дъното.

За да получиш омар, изчисти с гъбата знака.

Върни се назад и отиди на дясно.

Погледни отблизо кладенеца.

Закачи празната кофа на веригата.

Спусни кофата в кладенеца.

Погледни отблизо кладенеца.

Вземи вода.

Върни се назад, отиди наляво, отиди напред до къщата в блатото и влез вътре.

Използвай навиващата се мишка върху котката.

Погледни отблизо масата.

Вземи кирка.

Отвори чекмеджето.

Вземи масльонка.

Отвори книгата и я погледни отблизо.

Използвай върху книгата първата страница.

Използвай върху книгата втората страница.

Отвори от инвентара раковината.

Смажи с масльонката пантите на раковината.

Отвори раковината.

Вземи кука.

Върни се три пъти назад.

Погледни отблизо гнездото.

Използвай масльонката върху гладните механични пилета.

Вземи перо.

Отиди на дясно и влез в храма.

Погледни отблизо кристала.

Използвай кирката да си отчупиш кристал.

Отвори в инвентара хаванчето с чукало.

Постави в хаванчето кристал.

Кликни да вземеш кристал на прах.

Върни се 4 пъти назад.

Приближи се до вратата на замъка.

Използвай прашката върху козирката над вратата.

Вземи дървена кукла.

Върни се назад, мини през арката, отиди на дясно, влез в кулата и се качи на втория етаж.

Дай на клоуна дървената кукла и ще получиш празна колба.

Върни се три пъти назад, отиди два пъти наляво, отиди напред до къщата в блатото и влез вътре.

Погледни отблизо гърнето.

Налей водата в гърнето.

Пусни гъбата в гърнето.

Пусни шишарката в гърнето.

Пусни перото в гърнето.

Пусни кристалния прах в гърнето.

Запали с кремъка огън под гърнето.

Разбъркай с черпака съдържанието на гърнето.

Използвай празната колба върху гърнето и ще получиш еликсир.

Върни се 4 пъти назад, отиди на дясно, влез в кулата и се качи на втория етаж.

Дай еликсира на клоуна.

Вземи буква от стола.

Върни се 4 пъти назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш въдица без кука.

За да получиш стрела, добави към нея перото.

За да получиш Ин и Ян,  кликни върху медальона закачен до чорапа.

Погледни отблизо основата на статуята.

Постави липсващата буква.

Вземи медальон плъх и плочка.

Отвори от инвентара въдицата без кука.

Закачи кукичката за месината.

Кликни да вземеш въдица.

Приближи се до вратата на замъка.

Постави медальона с плъх върху празното място на левия постамент.

Погледни отблизо стъпалото.

Използвай въдицата, за да вземеш ключ.

Погледни отблизо постамента в дясно.

Използвай ключа върху ключалката.

Кликни да завъртиш ключа.

Погледни отблизо механизма в ляво от вратата.

Кликни веднъж върху горния бутон.

Кликни веднъж върху долния бутон.

Крайния резултат е показан на снимката.

 

Погледни отблизо механизма в дясно от вратата.

Кликни веднъж върху горния бутон.

Кликни веднъж върху долния бутон.

Крайния резултат е показан на снимката.

 

Влез в замъка.

 

Част 6: Замък

Вземи от купата в ляво част от медальон.

Отвори табуретката.

Вземи корона.

Погледни отблизо фигурата в дясно.

Постави изумруда в медальона.

Вземи нож.

Срежи въжето на увитата картина.

Погледни картината отблизо и ще се активира пъзел.

Решението:

Кликни върху колона 1 и я размени с колона 2.

Кликни върху ред 3 и го размени с ред 2.

Кликни върху ред 5 и го размени с ред 4.

 

Вземи плочка.

Погледни отблизо фигурата в ляво.

Постави върху капака на кутията първата плочка.

Постави върху капака на кутията втората плочка.

Вземи скиптър.

Погледни отблизо трона.

Постави короната в слота.

Използвай скиптъра върху появилото се отверстие.

Мини през отворената врата.

Отвори екрана със скрити предмети (А).

Открий всички предмети от списъка и ще получиш ветропоказател.

За да получиш страница, отвори книгата.

За да получиш пръстен, погледни през окуляра и отвори червената кутийка.

Погледни отблизо вратата на кабинката.

Вземи ключ за шкаф.

Погледни отблизо покрива на будката в дясно.

Постави ветропоказателя в отвора.

Погледни отблизо будката.

Вземи част от медальон.

Използвай върху шкафа ключа за шкаф.

Вземи копче.

Отвори от инвентара частта от медальон със знак «+».

Добави към нея другата част от медальон.

Погледни отблизо вратата на кабинката.

Погледни отблизо клавиатурата.

Постави на празното място липсващото копче.

Натисни бутони 7, 2 и 5.

Влез в кабинката.

Вземи захарен бастун (31/33), закачен над седалките в дясно.

Погледни отблизо седалката в ляво.

Кликни върху кутията и ще се активира пъзел.

Решението:

 

Вземи от кутията шаблон.

Използвай ножа върху кръпката.

Вземи бележка със символи.

Върни се 4 пъти назад, мини през арката, отиди на дясно, влез в кулата и се качи на втория етаж.

Погледни отблизо проектора.

Постави шаблона под окуляра.

Включи проектора.

Постави отдолу бележката със символи.

Погледни отблизо проекцията.

Върни се 4 пъти назад, доближи се до вратата на двореца и отиди 2 пъти напред.

Влез в кабинката.

Погледни отблизо багажните отделения над седалките в ляво.

Погледни отблизо ключалката.

Въведи следните символи:

 

Вземи ключ.

Погледни отблизо кабината.

Използвай ключа върху катинара.

Завърти ключа.

Дръпни ръчката.

 

Част 7: Патрик

Вземи захарен бастун (32/33) от дупката в паважа.

Отиди напред.

Погледни вратата на въртележката и се активира пъзел.

Път на розов камък

Път на червен камък

Път на зелен камък

Път на син камък

 

Влез във въртележката.

Вземи захарен бастун (33/33) в ляво от момчето.

Говори с детето.

Отвори екрана със скрити предмети (В).

Открий всички липсващи части и ще получиш марионетка.

 

Погледни пианото в ляво.

Постави на табуретката марионетката.

Вземи част от медальон.

Отвори от инвентара частта от медальон със знак «+».

Добави към нея новата част от медальон.

Върни се два пъти назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш помпа.

За да получиш буква «А», кликни върху детския куб.

За да получиш гонг, добави диска към рамката.

Влез в кабината и отиди напред три пъти.

Погледни отблизо издишалия клоун в ляво от Патрик.

Използвай помпата върху клоуна.

Кликни върху помпата.

Погледни отблизо клоуна.

Погледни пианото в ляво.

Погледни отблизо кутията.

Подреди плочки върху кутията както е показано на снимката:

 

Вземи част от медальон.

Отвори от инвентара частта от медальон със знак «+».

Добави към нея последната част от медальон.

Кликни да вземеш механичен медальон.

Върни се назад.

Погледни металната плоча на земята.

Постави механичния медальон в отвора.

Вземи ключ от земята.

Погледни отблизо статуята.

Използвай ключа върху ключалката долу в дясно.

Завърти ключа.

Кликни върху кръга горе в ляво и ще се активира пъзел.

Решението: Подреди ключовете както е показано на снимката и дръпни въжето.

 

Кликни върху кръга долу в ляво и ще се активира пъзел.

Решението: Премести квадрат 2 надолу; квадрат 1 надясно; квадрат 4 нагоре; квадрат 6 нагоре; квадрат 7 наляво; квадрат 8 наляво.

 

Кликни върху кръга горе в дясно и ще се активира пъзел.

Решението: Намести фигурите както е показано на снимката:

 

Кликни върху кръга долу в дясно и ще се активира пъзел.

Решението: Кликни по реда показан на снимката върху очите.

 

Дръпни ръчката.

 

Бонус Част

Погледни отблизо гишето за билети.

Погледни отблизо решетката под гишето.

Вземи намачкана жица.

Погледни в инвентара жицата.

Кликни два пъти върху жицата и вземи кука.

Погледни отблизо гишето за билети.

Погледни отблизо стъклото.

Използвай куката върху монетата, за да я вземеш.

Използвай куката върху сгънатия лист.

Вземаш афиш.

Погледни отблизо вратата.

Погледни отблизо бравата.

Използвай монетата върху винтовете на капачето.

Използвай ключа върху вратата.

Завърти ключа и влез.

Погледни отблизо фотоапарата.

Вземи музикална нота.

Погледни отблизо долната ложа.

Кликни върху свободната седалка.

Отвори книгата.

Кликни да прочетеш книгата.

Отиди напред до сцената.

Погледни ръчките в дясно.

Дръпни лявата ръчка.

Върни се назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш празна кана.

За да получиш парфюм, върни помпата на флакона.

За да получиш клоун, разбий с чука стъклото.

Върни се назад.

Погледни отблизо крана в ляво от вратата.

Използвай празната кана върху крана и ще получиш кана с вода.

Отиди напред два пъти.

Използвай каната с вода върху огъня.

Погледни отблизо пианото.

Постави музикалната нота в слота и ще се активира пъзел.

Решението: натисни поред ноти 1-7-3-5-4-6-2-1-4-2-3-1-5-6-7-2-5-1-4-3.

 

Вземи друга част от афиш.

Вземи ръчка.

Отвори от инвентара афиша със знак «+».

Добави останалата част от афиш.

Погледни отблизо ръчките в дясно.

Постави ръчката на свободното място.

Дръпни надолу дясната ръчка.

Качи се по стълбата.

Вземи от парапета верига.

Върни се назад.

Използвай веригата върху пианото.

Върни се назад.

Погледни отблизо вратата в дясно.

От начална позиция, кликни веднъж върху ръката с шапката, кликни по веднъж върху всеки крак.

Вярната подредба:

 

Влез в коридора.

Погледни отблизо бюста.

Погледни надписа.

Напиши «Melpomene».

 

Вземи част от статуя.

Погледни вратата отблизо.

Вземи ветропоказател.

Върни се назад и отиди напред до сцената.

Погледни декора отблизо.

Постави ветропоказателя на подходящото му по форма място.

Вземи кука.

Използвай куката върху пианото.

Погледни отблизо ръчките в дясно.

Вдигни лявата ръчка.

Вдигни решетката на пода.

Слез на долния етаж.

Погледни менгемето в дясно.

Вземи част от папирус.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш кон.

За да получиш къща от карти, използвай двете карти върху вече полу-построената.

За да получиш кламер и топка, използвай окото под ръката на асистента върху синята кутия, после погледни вътре.

Погледни въртележката в десния ъгъл.

Постави коня на въртележката.

Погледни отблизо появилият се рафт.

Вземи ветропоказател.

Върни се назад.

Погледни декора отблизо.

Постави ветропоказателя на подходящото му по форма място.

Вземи лъвско око.

Върни се назад, влез през вратата в коридора и се качи на горния етаж.

Погледни вратата от ковано желязо и ще се активира пъзел.
Решението:

 

Погледни масата в дясно.

Вземи част от бастун.

Излез на верандата.

Погледни лъва.

Постави лъвското око в слота.

Вземи част от статуя.

Вземи част от папирус и код, който се записва в дневника.

Погледни вратата в дясно, свери в дневника кодът, с който се отключва.

Вярната подредба:

 

Влез през вратата в дясно.

Погледни отблизо колекцията с маски.

Вземи декоративен ключ.

Погледни масата отблизо.

Вземи част от бастун.

Вземи пинсета.

Отвори от инвентара частта от бастун със знак «+».

Добави към него втората част.

Кликни да вземеш бастун.

Върни се назад.

Използвай бастуна върху стълбата за тавана.

Отвори капака за тавана.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш ветропоказател.

За да получиш коледна украса, зар, пиперка и един гарван, отвори дивана и погледни вътре.

Погледни масичката в дясно.

Постави декоративния ключ на мястото.

Вземи папирус.

Вземи длето.

Отвори от инвентара папируса със знак «+».

Добави едната част от папирус.

Добави и другата част от папирус.

Върни се назад.

Използвай длетото върху начупените дъски в ляво от стълбището.

Погледни отблизо.

Вземи кон.

Вземи спиртна лампа.

Върни се назад.

Погледни фотоапарата отблизо.

Използвай пинсетата, за да вземеш фотоплака.

Погледни декора отблизо.

Постави ветропоказателя на подходящото му по форма място.

Вземи част от статуя.

Отвори от инвентара частта от статуя със знак «+».

Добави едната част от статуя.

Добави втората част от статуя.

Кликни да вземеш статуя.

Върни се назад и влез през вратата в коридора.

Погледни отблизо парапета.

Постави статуята на празното място.

Вземи маска.

Вземи лампа.

Върни се назад, отиди напред и се качи по стълбата.

Използвай лампата върху прожектора.

Затвори прожектора.

Завърти прожектора.

Вземи бележник.

Отвори от инвентара бележника.

Вземи част от папирус.

Разгърни бележника.

Погледни отблизо декора насреща.

Бутни факира.

Бутни единицата.

Вземи ветропоказател.

Върни се назад два пъти.

Погледни декора отблизо.

Постави ветропоказателя на подходящото му по форма място.

Вземи запалка.

Върни се назад и слез през решетката.

Погледни въртележката отблизо.

Постави кон на въртележката.

Погледни отблизо появилият се шкаф.

Вземи маска.

Вземи джобен нож

Върни се назад два пъти, влез през вратата в коридора, качи се на горния етаж и влез през вратата в дясно.

Погледни отблизо колекцията с маски.

Постави двете маски по местата.

Вземи сачма.

Вземи точило.

Отвори от инвентара джобния нож.

Кликни да отвориш ножа.

Използвай точилото върху острието на ножа.

Кликни да вземеш остър нож.

Върни се назад 4 пъти, отиди напред и се качи по стълбата.

Отиди напред.

Използвай острия нож върху чантата.

Отвори от инвентара чантата.

Вземи живак.

Вземи огънат ключ.

Върни се назад, слез през решетката.

Погледни отблизо менгемето.

Използвай върху менгемето огънатия ключ и ще получиш ключ.

Върни се назад два пъти, отиди в коридора през вратата в дясно, качи се горе и влез през вратата в дясно.

Погледни витрината в ляво.

Кликни да отвориш.

Постави фотоплаката.

Използвай живака.

Постави спиртната лампа.

Използвай запалката върху спиртната лампа.

Вземи снимка.

Върни се два пъти назад.

Погледни отблизо вратата.

Използвай ключа върху бравата.

Влез през отворената врата.

Погледни отблизо огледалото.

Вземи част от папирус.

Погледни отблизо кутията и се активира пъзел.

Решението: Завърти от начална позиция поред: 1 диск 5 пъти; 5 диск 1 път; 7 диск 5 пъти; 6 диск 5 пъти; 8 диск 2 пъти, 9 диск 2 пъти; 6 диск 2 пъти; 3 диск 1 път; 5 диск 3 пъти; 9 диск 1 път; 3 диск 1 път; 5 диск 1 път; 7 диск 1 път.

 

Вземи сгънато ветрило от отворената кутия.

Отвори от инвентара снимката, за да я погледнеш.

Погледни отблизо куклата в дясно.

Облечи я както фокусникът на снимката.

Решението:

 

Вземи гущер.

Отвори от инвентара сгънатото ветрило.

Използвай върху него гущера.

Кликни да вземеш ветрило.

Постави ветрилото в слота на шкафа.

Вземи кон.

Върни се два пъти назад, отиди напред и се спусни долу през решетката.

Погледни въртележката в десния ъгъл.

Постави коня на въртележката.

Погледни отблизо появилият се рафт.

Вземи незареден пистолет.

Върни се назад два пъти, влез през вратата в коридора, качи се на горния етаж.

Отвори екрана със скрити предмети (А).

Открий всички предмети от списъка и ще получиш рог с барут.

За да получиш чорап, използвай втората кука върху кълбото с прежда.

За да получиш катинар, използвай секача върху него.

Отвори от инвентара незаредения пистолет.

Използвай върху него рога с барут.

Използвай след това сачмата.

Кликни да вземеш пистолет.

Върни се назад 2 пъти, отиди напред и се качи по стълбата.

Стреляй с пистолета в топката закачена на тавана.

Вземи кон.

Върни се назад и се спусни долу през решетката.

Погледни въртележката в десния ъгъл.

Постави коня на въртележката.

Погледни отблизо появилият се рафт.

Погледни рисунката и ще се активира пъзел.

Крайният резултат:

 

Влез през отворилата се врата.

Вземи боздуган.

Разбий с боздугана капака на саркофага.

Погледни отблизо в саркофага.

Вземи ветропоказател.

Вземи част от папирус.

Върни се два пъти назад.

Погледни декора отблизо.

Постави ветропоказателя на подходящото му по форма място.

Вземи каменен медальон.

Върни се назад, спусни се през решетката и отиди напред.

Погледни отблизо лявата ниша.

Постави каменния медальон върху ключалката.

Вземи ябълка.

Върни се три пъти назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш лопата.

За да получиш парче торта, използвай лопатката върху тортата.

За да получиш цифра 14, дръпни плата върху облегалката на седалката в дясно от 13.

Отиди напред, спусни се през решетката и отиди напред.

Погледни отблизо лявата ниша.

Използвай лопатата върху пясъка.

Вземи капсула.

Върни се назад.

Отвори екрана със скрити предмети.

Открий всички предмети от списъка и ще получиш трион.

За да получиш дяволче, постави тризъбецът в слота на синята кутия.

За да получиш скутер, вземи кормилото от рафта и го добави към основата.

Отвори от инвентара капсулата.

Използвай триона върху нея.

Вземи цар.

Вземи част от папирус.

Върни се два пъти назад, влез през вратата в коридора.

Погледни кръглата картина на стената.

Постави ябълката в празната ниша и се активира пъзел.

Крайният резултат:

 

Вземи тебешир.

Вземи част от папирус.

Качи се горе и влез през вратата в дясно.

Погледни отблизо бюрото.

Постави царя на шахматната дъска.

Вземи каменен медальон.

Вземи пръстен.

Върни се три пъти назад, отиди напред, спусни се долу през решетката и отиди напред.

Погледни отблизо средната ниша.

Постави в ключалката каменен медальон и ще се активира пъзел.

Решението: Завърти четири пъти вътрешния диск (крайният резултата на снимката).

 

Погледни отблизо средната ниша.

Вземи дръжка на джубокс.

Вземи монокъл.

Вземи част от папирус.

Отвори от инвентара пръстена.

Използвай монокъла върху пръстена.

Върни се три пъти назад, влез през вратата в коридора, качи се горе и влез през вратата в дясно.

Погледни отблизо сейфа.

Въведи цифри 8591.

Завърти ръчката на сейфа.

 

Вземи каменен медальон.

Вземи част от папирус.

Върни се три пъти назад, отиди напред, спусни се долу през решетката и отиди напред.

Погледни отблизо дясната ниша.

Постави в ключалката каменен медальон и ще се активира екран със скрити предмети.

Открий всички предмети и ще получиш медальон.

 

Върни се два пъти назад.

Отвори от инвентара папируса със знак «+».

Добави към него всички събрани части (общо 10) и ще се активира пъзел.

Нареди частите по местата.

Крайният резултат:

 

Постави върху сглобения папирус медальона.

Погледни рисунката на пода в ляво.

Използвай тебешира, за да прерисуваш символите от папируса.

Крайният резултат:

 

Погледни отблизо джубокса.

Постави на място дръжката на джубокса.

Завърти дръжката на джубокса.

Вземи плочата.