Геймплей: Това е поинт & клик игра на 2 CD диска. В главното меню има Нова игра, Зареди игра, Датабаза, Кредити, Настройки и Изход. В датабазата има отнасяща се до геймплея и графиката информация. В настройките има хардуерни изисквания, бързина на въртящата се камера, субтитри и звук контрол. Началото, сцените и диалозите могат да бъдат прескачани с натискането на спейс бутона.

Когато започнеш нова игра, иконка на раковина ще се появи отгоре в дясно на екрана. Информацията ще бъде достъпна като натискаш подобните иконки отляво на инвентара. С иконката като ръка вземаш предмети. X иконката ти влиза в менюто. Лупата е за да видиш предмета по-отблизо. Менюто по време на игра има Запази игра, Зареди игра, Настройки, Върни се в играта и Изход. Можеш да запазваш игри една върху друга. Всеки подраздел има Х за връщане назад.

Подсигури се и проверявай датабазата и предметите, когато светне в горният десен екран. Ще ти дава напътствия и информация за историята.

--------------------------------------------------------------------------------

Ти си Арок, млад ловец, дебнещ елен. Лъв му попречва пътя; Арок се крие в пещера, която му напомня за стар учител.

В капан в пещерата:
Огледай се и вземи от земята вързопа от пръчки за горене. Обърни се към входа на пещерата и вземи парче твърда дървесина. Погледни отвън и виж, че лъва те чака. Вземи парчето лед от входа на пещерата. Обърни се назад към тъмнината и продължи напред. Вземи сухата трева и парче меко дърво от земята.

Запали огън - Завъри се към обръча за огън. Постави пръчките за горене, сухата трева и меката дървесина в обръча. Вземи парчето твърда дървесина и го натрий върху мекото дърво. Виж метода за запалването на огъня.

Огледай се и виж стенописите. Натисни върху цветният квадрат и си спомни за Клем. Това е неговият подпис. Рисунката на Клем сега e в твоя инвентар.

Цветни квадрати на стената - Цветовете по камъните не съответстват с тези по стената. Трябва да ги оцветиш правилно.

Събиране на цветове - Вземи червеният пигмент отляво на камъка отдолу на цветните квадрати. Обърни се и тръгни наляво от огъня. Вземи кафявият пигмент от земята. Отбележи плоският камък с трите инструмента също. Завърти се към близката лява страна от входа на пещерата и отиди напред. Вземи черният пигмент от скалите и клоните.Върни се близо до огъня и вземи малкият ремък от земята.

Потготви цветовете - Отиди до квадратните рисунки. Постави червения, кафевия и черния пигмент върху цветната скала под квадратните рисунки. Обърни се към огъня. Постави парчето лед върху раковината отляво на огъня да вземеш стопен лед. Натисни върху водата да вземеш капка. Изпозлвай я върху пигмента върху скалата. Направи така със всички пигменти.

Оцвети квадратите, така че да заприличат на нарисуваната скала на Клем - Натисни върху мокрият пигмент и после натисни върху подходящите квадрати на стената.
Горни от ляво на дясно: Черно, Кафяво, Червено

Средни от ляво на дясно: Черно, Кафяво, Черно

Долни от ляво на дясно: Кафяво, нищо, кафяво

Ако си се справил правилно виж инструкцийте на Клем.


Сега трябва да намериш пътеката на Клем през планината, но има лъв отвън пред пещерата. Обърни се и тръгни надясно от огъня към стенописите.

Ловеца и стенописа с бизон - Погледни отблизо рисунката на мамут. На нея има трима ловци и един бизон.

Целта на загадката е да убиеш животното. Натискайки върху животното ловците оживяват. Натисни върху пъзела за рестарт.

Решение - Натисни върху копието и после върху ловеца с прашката. Прашката се превръща в копие. Натисни върху бизона когато копието е готово да бъде хвърлено.

Уплашеният лъв - Върни се до огъня. Погледни нагоре към тавана над огъня и използвай клоните върху стоплената стена, за да получиш горящи клони. Отиди до входа на пещерата и използвай огъня върху лъва. Излез от пещерата. Вземи южно-африканското копие и еленовият рог от земята.

Направи копие - Върни се в пещерата и си направи копие. Отиди до плоският камък с инструментите. Проучи всеки инструмент - стъргало, изпъкнал кремък и шило. Научи всеки за какво се използва.
Постави еленовият рог върху плоският камък. Използвай средният инструмент - изпъкналият кремък върху рога. Дясно копче, за да го пуснеш. Използвай стъргалото - десният инструмент на всеки връх на рога, за да направиш дупки. Изпозлвай левият инструмент - шилото върху средата на рога. Изпозлвай малкият ремък върху дупката. Вземи копието с африканското копие. Вземи повече пръчки под пъзела с бизоните и ловците. Запали ги върху тавана над огъня. Върни се до входа на пещерата и използвай горящите клони върху лъва. Излез и ще видиш как хвърляш копието.

Пътеката през планината:
Върви по пътеката и влез в друга пещера. Обърни се надясно и ще видиш незапален огнен обръч. Върни се обратно в другата пещера и вземи още клони. Запали ги по познатия начин, върни се в горната пещера и ги постави върху обръча. Това е пътеката на Клем през планината.

Лабиринт в пещерата - Забележи, че има четери входа отзад на пещерата. Всеки има цветен квадрат - черен, светъл, кафяв и червен. Има плосък камък с пътека от лабиринта. Вземи трите факли от земята: едната е до огъня, а другите две до картата на лабиринта. Отбележи, че картата на лабиритна е подобна на стенописите на Клем. В края на картата има старбърст в ъгъла. Съедини го с камъка на Клем, старбърст - в края на лабиринта трябва да има червен квадрат.

Базирана на сравнения, пътеката в лабиринта е : Кафяв - Черен - Светъл - Кафяв - Черен - Кафяв - Черен - Кафяв - Червен

Запали факла върху огъня. Следвай пътеката в лабиритна - Кафяв - Черен - Светъл - Кафяв - Черен - Кафяв - Черен - Кафяв - Червен . Отбележи си, че трябват осем кликвания, за да изгасне факлата. Мини през лабиринта и на седмият клик запоали друга факла.

Стъпка по стъпка:

Вземи всички факли и запали първата - след това отиди до входа на пещерата с кафевият квадрат отляво и рисунка на слънце отдясно.

1. Отиваш до пещерата с кафявият квадрат - два клика.
2. Сега си в друга голяма стая. Тръгни на дясно и отиди до пещерата с черният квадрат до входа - два клика.
3. В друга стая си. Тръгни наляво - ще има пещера само с квадрат - без да е оцветен - един клик. После дясно копче, за да отовриш инвентара си - избери друга факла и натисни с ляво копче върху факлата долу в ляво на екрана да запалиш нова - сега отиди с още един клик.
4. В друга стая си. Тръгни наляво и мини през входа на пещерата с кафявият квадрат до него - два клика отново.
5. Тези стаи започват да се повтарят. Трябва да минеш през входа с черният квадрат този път - един път се насочи напред, а другият - тръгни надясно - два клика.
6. Ето и другата стая. Мини направо до входа на пещерата с кафявият квадрат - два клика.
7. Познай къде си - да, прав си - в нова стая си. Тръгни надясно и ще видиш вход на пещера с черен квадрат - отиди с един клик и след това трябва да си подмениш факлата (знаеш как става) с последната от инвентара ти - след това още един клик.
8. Да, позна - друга стая. Този път отиди направо към входа на пещерата с кафявият квадрат - два клика.
9. Почти успя - и още една стая. Тръгни наляво и отиди към пещерата с червеният квадрат - клик,клик - и ще бъдеш в стая със съвсем различен пъзел.

В края на лабиринта има пещера с пръстови отпечатъци върху близката стена.

Стена с пръстови отпечатъци - Целта на пъзела е да осветиш левите и десните отпечатъци, за да достигнеш горните като нареждаш позицията на ръцете.

Опечатъците имат старбърст от долу и от дясно. Натискайки върху тях, колоните и редовете се завъртат. Натискайки върху долните отпечатъци,селектира тези отпечатъци.

Започни с долните и средните отпечатъци отгоре надолу. Виж селектираните лява и дясна ръка като обърнеш редиците надолу. Виж позицията на палеца.

Ръцете светват когато възможният начин е готов и всички светлини са направени правилно. Старбърстът е в десният долен ъгъл.

Има няколко начина за решението на пъзела.     
Когато си направил всичко правилно, виж катеренето до ръба на мечката.

Огледай се и виж на лявата стена изрисувана мечка. Вземи парчето кожа от земята. Отбележи плоският камък с инструмента.

Мечка - Отиди до другата стена и погледни отдолу на ръба. Отбележи спящата мечка. Тръгни надясно виж сталактита във водната пещера. Погледни надолу и виж парче изрисувана скала. Ако слезеш долу мечката ще се събуди и атакува. Обърни се и вземи буца суха трева и я пусни долу. Трябва да хвърлиш две буци, които да омекотят приземяването ти, за да не се събуди мечката. Вземи въжето под сухата трева. Скочи долу вземи парчето от стената.

Рисунка на мечка - Постави парчето от стената върху черната дупка на рисунката. Целта на пъзела е да отклониш мечката от пътя й.

Отбележи, че тази рисунка е подобна с реалната ситуация с мечката на ръба. Мечката спи в бърлогата си със скали над нея.

Натисни върху камъка, след това върху мъжа. Има четери активни площи, където камъка може да бъде хврълен - сталактива , скалите отгоре, назъбените скали над мечката и мечката. Ако се провалиш, мечката ще те атакува.

Решение - За да хвърлиш камък, натисни върху камък, след това върху мъжа и после натисни парчето, което искаш да хвърлиш. Натисни върху назъбените над мечката. Тя се събужда и поглежда назад. Веднага вземи друг камък, натисни върху мъжа и го хвърли пак там. След тези две хвърляния, бърлогата се отваря и мечката влиза в нея. Веднага хвърли камък по сталактита. Хвърли друг камък над мечката да блокираш мечката в бърлогата й.

Ако си се справил, каквото е станало в рисунката ще стане и с истинската мечка на ръба.Отидете до ръба на скалата и ще видите,че камъните са затрупали бърлогата на мечката. Време е да преминете през водата.

Според упътването от скалната рисунка,ще можете да отчупите сталактитите. За тази цел ви трябва прашка.

Спуснете се надолу по скалата. Вземете въжето и трите камъка в близост до бърлогата. Върнете се обратно горе при плоския камък със събраните неща.

Сложете парчето кожа върху плоския камък. Вземете инструмента и направете 2 дупки от другата страна на кожата. Сложете двете въженца в дупките и вече имате прашка! Вземете прашката с трите камъка.

Приближете се до ръба на скалата и кликнете с прашката към висящите от тавана на пещерата три сталактита.Стреляйте по тях и ще паднат във водата.Слезте отново долу и вземете още камъни.Стреляйте още веднъж по четвъртия сталактит от същото място.Когато приключите,ще имате пътечка през водата.

Минете по пътечката,за да стигнете до островче разделящо езерото на две части.Тръгнете надясно по сушата и вземете дългата пръчка и рог от зубър от земята.Обърнете внимание на огнището в другия край на островчето.Върнете се в пещерата със скалната рисунка и с рога съберете тлеещи въглени от огъня.Върнете се обратно на островчето.Сложете тлеещите въглени в огнището.

Ще видите на стената скална рисунка на елени и 14 лампи пред тях.Задачата на пъзела е да запалите лампите и да разположите елените така,че да ви покажат пътя за преминаване от другата страна.Рисунката изобразява елени в различен цвят, тичащи отдясно наляво и излизащи накрая от водата. В средата е нарисувано човече до един от елените.

Вземете дългата пръчка и кликнете върху огъня,а след това с нея запалете лампите.Обърнете внимание,че когато палите някоя от лампите,други ще изгасват.Трябва да запалите всички лампи.

Решение: Номерирайте горния ред отляво надясно от 1 до 7 и долния ред: от 8 до 14. Запалете в следната последователност: 14, 5, 10 и 1.

Арок казва,че еленът може да му помогне да се измъкне от пещерата. Само трябва да се качи върху него,но преди това ще трябва да го задвижите отдясно наляво.За да го направите,всъщност трябва да пресъздадете движението на елена,като коригирате всяка картинка в правилната позиция. Трябва да разположите и човечето в правилната позиция.

1.Първо трябва да направите всички елени в един цвят - червен, жълт или черен. Това ще стане като кликате върху елените през един.

2.Чрез стрелките над всеки елен ще можете да промените позицията му.Обърнете внимание,че предните копита на влизащия във водата елен (отдясно) трябва да са потопени във водата,а на излизащия от водата елен (отляво),потопени във водата ще са задните копита.Също така обърнете внимание и на позицията на главата и врата,докато еленът е във водата - на едни картинки ще проточва врат напред,опитвайки се да е над водата,на други ще се приготвя да излиза от водата. За да проверите дали сте ги позиционирали правилно,кликнете върху двойната стрелка отдясно над третия елен.Тя ще задвижи правилно разположените елени и ще спре движението до грешно разположения.Правете проверка след всеки позициониран елен.

3.Кликнете върху човечето,за да го направите същия цвят като елените.След това със стрелката над него го разположете така,че да има готовност да се качи върху животното.
Кликнете върху двойната стрелка,за да проверите дали сте свършили всичко правилно!Ако не,продължавайте с опитите.     

Вече сте от другата страна на пещерата.Тръгнете напред към долината.

Долината:

Арок е гладен.На изхода от пещерата,ще видите две пътеки.Тръгнете по лявата.Като стигнете реката,вземете обработения камък от дънера.

Обърнете се надясно и тръгнете по пътеката край реката.Откъснете маргаритките отляво на пътеката.

Тръгнете в посока към плачещата върба на брега.Още малко напред и сте на ръба на брега на реката.Погледнете към нея и ще видите плуващата сьомга.Вземете острието за харпун до четирите подвижни камъка.Продължете по пътеката край реката.Погледнете надолу и вземете обработения камък и пръчката.

Продължете по същата пътека и ще стигнете до отвесна скала с нарисувани червени знаци.Погледнете надолу и вземете парчето кремък.

Сега се обърнете назад и тръгнете по лявото разклонение на пътека в посока към скалите с рисунки.Кликнете върху тях.Погледнете надолу и вземете обработения камък и дървесната гъба от падналото дърво.

Направете още едно движение напред по същтата пътека и вземете купчината сухи клонки от земята.Обърнете внимание на окачените кожи на скалата над входа на пещерата.Явно мястото е обитаемо.

Върнете се назад до падналото дърво и рисунката на бизони на скалата,обърнете се с гръб към нея и ако не броите пътеката,по която досега се движихте ще видите още две такива.Тръгнете по лявата и ще видите огнище.Вземете връвта и обработения камък от земята.Обърнете внимание на червените знаци върху камъка.Приближете плоския камък до огнището.

Време е да хванете малко риба.Поставете върху плоския камък пръчката,острието за харпун и връвчицата и ще получите идеален харпун.Вземете го.

Отидете на брега там,където видяхте рибата в реката.Обърнете внимание на пролуката между камъните във водата,от където преминава сьомгата.

Блокирайте пролуката,като използвате четирите подвижни камъка в краката ви.Започнете с големия камък отляво,като го хвърлите в пролуката.Обърнете се надясно,вземете по-близкия до вас камък и го хвърлете пак там.Хвърлете и останалите два камъка.

Загледайте се в движението на рибата,преди да преодолее със скок създаденото от вас препядствие,тя спира за кратко.Това е моментът, в който трябва да хвърлите харпуна.

Вземете го прицелете се и мятайте.

Върнете се при огнището,като се завъртите с лице към скалите и тръгнете по левия път,където ще видите седящ на земятя човек.Говорете с Тоар,задайте му всички въпроси и ще научите,че обработва камъни и дърво,както и за великото събрание на племената.Той ще ви даде минерал Марказит и дървен съд за да сварите чай от лайка.

Сложете в огнището дървесната гъба,сухите клонки и Марказита.Използвайте кремъка върху минерала,за да запалите огън.

Вземете трите камъка до огнището и ги сложете в огъня.Отидете при реката и кликнете с дървения съд върху водата.Върнете се обратно и сложете пълния с вода съд пред Тоар.Вземете пръчката до огнището и кликнете с нея върху камъните в огъня.Сега камъните са на земята.Опитайте се да вземете един и ще се опарите.Тоар ще ви даде дървена лопатка.Използвайте я,за да сложите горещите камъни в съда с вода.Водата ще кипне,а вие сложете вътре лайката.Тоар обича този чай.

С помощта на пръчката поставете големия камък отляво на огнището в огъня.След малко със същата пръчка извадете нагорещения камък от огъня и сложете рибата върху него.С помощта на лопатката обърнете рибата от другата страна.Вземете изпечената сьомга и я дайте на Тоар.

След като Тоар хапне,говорете с него.Той ще ви накара да направите сечиво.Тоар ще сложи три инструмента с три камъка под тях върху плоския камък.

Можете да изпробвате всеки инструмент върху някой от камъните,за да видите какво ще се получи.Отляво е чукчето от еленов рог,в средата-шилото,а отдясно каменното чукче.

Вземете каменния чук и ударете три пъти върху средния камък.След това вземете рога от елен и ударете още два пъти.Вземете обработения камък и го дайте на Тоар.

В замяна ще получите нож с наточено острие.

Отново говорете с Тоар за четирите обработени камъка,които намерихте преди.Той ще ви даде петия.Това са музикални камъни. Скалното селище:

Ако сте с лице към огнището,завъртете се леко надясно и тръгнете по пътечката водеща към скалата с рисунка на червени бизони и жълти знаци.

Кликнете върху скалната рисунка.Музикалните камъни и малкото чукче ще се появят в десния ъгъл на монитора.Задачата на пъзела е да ударите по камъните в правилен ред,за да може знаците да се оцветят в червено.

Използвайте чукчето върху всеки камък (ако ударите в горния ляв ъгъл на камъка,цветът на знака ще стане един,а в горния му десен ъгъл-друг) и вижте как ще се преоцветяват знаците.

Отляво надясно: с чукчето кликнете върху 4, 2, 5 и 1 камък (мисля,че трябваше да удряте в десния ъгъл за червен цвят).

Рисунката на бизоните ще се раздвижи и под нея ще се появят други червени знаци.Кликнете върху тях.

Обърнете се наляво и тръгнете по пътеката,която ще ви отведе до други червени знаци върху скалата над реката. Новият път под надвисналата скала вече е достъпен за вас.Тръгнете напред,изкачете се между скалите и ще попаднете в скалното селище.

Говорете с Тика в първата скална ниша.Тя ще ви каже,че има обичай,според който всеки новопристигнал трябва да разкаже историята си ,използвайки характерни предмети. Върнете се до входа на селището и вземете еленовия рог до ръба на скалата.

Върнете се в пещерата на Тика.Вземете гравюрата с риба и гравюрата с елен от левия рафт на пещерата.Приближете се до Тика и вземете камъка с нарисувана ръка от лявата и страна.Отидете до десния рафт и вземете женската фигурка,костта с изображение на лъв и гръбначния прешлен.

Излезте от пещерата и влезте в следващата.Вземете животинската мас от левия рафт.Отидете при плоския камък в средата на пещерата.Вземете връвчицата отляво на камъка и пръчката с дупка с форма на мечка отдясно.

Излезте от пещерата и тръгнете наляво към окачените върху парапета кожи.Вземете едната от кожите и торбичката от земята.

Върнете се в пещерата на Тика.Отидете до левия рафт със символи на стената.

Ще видите 11 символа.Ако кликнете върху някой от символите (ще стане червен) ще чуете част от историята на Арок.Трябва да подредите символите в правилния ред на вашето приключение.Кликнете върху символа,за да стане червен,а след това кликнете, върху символа, с който искате да си разменят местата.

Ако сте подредили всички знаци правилно,Арок ще каже,че би било добре да илюстрира всеки епизод от пътешествието със съответните предмети от инвентара.Кликнете върху символа и сложете под него върху рафта съответния предмет.

Отляво надясно подредете в тази последователност: еленовия рог,костта с гравиран лъв,цветния камък на Клем,копието,камъка с изображение на ръка,пръчката с дупка,гравюрата с елен, харпуна,гравюрата с риба,ножа и женската фигура.

Когато приключите,говорете с Тика за Клем и способностите ви на художник.Тя ще ви каже,че трябва да реставрирате скалната рисунка от пещерата в дъното.Преди това трябва да намерите грубите скици върху начупени плочки с изображения от въпросната скална рисунка.Отидете до края на селището.

Погледнете наляво и ще видите кожена завеса блокирана от еленови рога.Преместете рогата от двете страни на завесата.Влезте в церемониалната зала.Огледайте се наоколо и ще видите животински черепи върху стойки покрити с кожи.

Отидете до плоския камък в средата на залата.Погледнете наляво към рафта вблизост до плоския камък и вземете черния пигмент,смолата и парчето кожа.Кликнете върху плоския камък и ще той ще се разклати. Как да преместите този камък? Смажете с животинската мас камъка до огъня и противоположния на него камък,които крепят плоския камък.Сега преместете плоския камък и отдолу ще видите начупени плочки.

Трябва да ги подредите.Обърнете внимание,че две от плочките са неподвижни.Те са тези,около които трябва да подредите останалите парчета.

След като вземете някое от парченцата,много бавно го движете около съответната неподвижна част,за да намерите точното място (ще се появи иконката с вдете удрящи се камъчета).Когато това стане,то автоматично ще се закрепи където трябва.Бялото A и жълтото B са неподвижните парчета.Парчетата, номерирани с жълти цифри трябва да наместите около неподвижната част В,а белите около А.

Плочките все още са на парчета.Те трябва да бъдат слепени помежду си.Отидете до пушещото огнище в средната пещера.До огнището на земята има плосък бял камък.Поставете в камъка смолата.Вземете разтопената смола и се върнете в церемониалната зала.Кликнете с разтопената смола върху двете начупени плочки.

Отидете при Тика и кажете,че сте готов,но плочката с дупка все още ви притеснява.Върнете се в церемониалната зала.Вземете плочката с дупка и прекарайте бавно по стените между животинските черепи,докато Арок не види рисунка на елен през дупката и не каже: "Now the stag appeared to me..."Върнете се при Тика и пътьом обърнете внимание,че отляво на средната пещера,сега в коритото се излива вода.Кажете на Тика за водата и тя ще ви каже,че това е магически извор и че Клем и е баща.Тя ще ви помогне,но трябва да довършите скалната рисунка.Говорете с нея отново.Ще трябва първо да почистите стената,а после да я изрисувате.

Отидете в средната пещера и намокрете парчето кожа с вода от магическия извор.Върнете се в церемониалната зала и използвайте мокрото парче кожа върху рисунката на елен 3-4 пъти докато Арок не каже,че стената е достатъчно чиста.

Отидете до черния пигмент върху каменното рафтче.Използвайте намокрената кожа върху черния пигмент,за да получите добре напоена с боя кожа.

Отидете при скалната рисунка на елен и използвайте напоената с боя кожа върху трите активни точки.

Говорете отново с Тика и тя ще ви помоли да и донесете папур.Отидете при плачещата върба на брега на реката.Откъснете папур,който расте до върбата.Върнете се при Тика и го дайте.Тя ще ви помоли да сътворите кожен мех за вода за предстоящото ви пътуване.

Отидете до плоския камък в средната пещера.Сложете парчето кожа от терасата.Върху кожата сложете торбичката,а след това и прешлена.Поставете връвчицата в иглата и я използвайте върху прегънатата кожа.Вземете меха от камъка.

Върнете се в церемониалната зала.Тика ще се появи и ще ви даде тръбичка с черен пигмент.Погледнете плочката с дупка и я обърнете.Ще видите 13 черни точки.

Използвайте тръбичката с пигмента върху започнатата редица от точки под рисунката на елен на стената,докато точките не станат 13.Направете 3 точки в началото и 2 в края на редицата.

Тика ще ви върне ножа,за да гравирате с него последния символ.Използвайте ножа отляво на точките върху началната линия два пъти,за да получите квадрат.

Ако го направите правилно,еленът ще се раздвижи.С Тика ще се озовете на брега на реката,която ще трябва да преминете,но преди това трябва да си направите мост.Използвайте меха върху реката и ще имате вода.Опитайте да отрежете брезата до вас с ножа си.Ще ви трябва по-голям инструмент.Отидете при огнището и говорете с Тоар.Можете да тръгнете по пътеката покрай скалата и с три кликания ще видите Тоар.Той ще ви даде брадва.Използвайте брадвата върху брезата 3 пъти.

Бялата Пещера:

Вече е нощ.Тика ще поиска от вас да съберете листа от мента и плодове от хвойна.

Обърнете се надясно и тръгнете напред по склона (с едно кликане) ще стигнете до първия параклис отдясно на пътя.Обърнете внимание,че той е преграден с пръчки.Вземете плодовете от хвойна отляво на параклиса (синьо-лилави плодчета) и хвойновата клонка отдясно на оградата на параклиса.Продължете до следващата локация и откъснете ментата до лявата факла.

Продължете напред,докато стигнете входа на Бялата Пещера.Отдясно на входа на пещерата вземете от земята малката пръчка и парчето кора от камъка.Направете крачка напред към пещерата и погледнете надолу.Вземете връвчицата,черния пигмент и парчето засъхнал пигмент с цвят на охра отдясно.

Продължете напред и говорете с Ларик.Той ще поиска да му приготвите палитра.Говорете отново с него и вземете кичур коса отляво на Ларик.

Излезте от пещерата и приближете огнището.

Върху плоския камък пред огнището,сложете косата,малката пръчка и връвчицата.Вземете получената четка.

Обърнете се надясно и ще видите вдлъбнат камък и чукче върху него.Сложете във вдлъбнатината парчето охра.С чукчето размачкайте охрата и ще получите жълт пигмент.Вземете го.

От дясната страна на вдлъбнатия камък сложете кората,върху нея сложете жълтия пигмент,черния пигмент,четката,тръбичката от папур и парчето кожа.

Обърнете се леко надясно и нагоре и ще видите миниатюрно поточе в скалите.Вземете капка от него и я сложете върху жълтия пигмент,вземете още една капка и сложете върху черния.Вземете готовата палитра.

Говорете с Ларик и му дайте палитрата.Той ще поиска още един цвят,като ви спомене,че можете да промените цвета на даден пигмент,като го нагреете.

Върнете се и вземете още едно парче охра.Сложете парчето охра в огъня.То ще се превърне в червен пигмент.С дървената лопатка извадете червения пигмент от огъня и го поставете във вдлъбнатината на десния камък.Използвайте чукчето върху пигмента и го вземете.Поставете палитрата отдясно на вдлъбнатия камък и добавете в нея червения пигмент.Сложете в него капка вода.

Върнете се при Ларик и му покажете палитрата.Той ще сложи върху нея черен камък ,за да очертавате с него ръбовете на рисунките.

Влезте в Бялата Пещера.Огледайте красивите рисунки по стените.Говорете с Клем и разберете защо сте бил избран.Самата пещера ви е избрала.

Говорете с Ларик,за да разберете какво да правите по нататък.Ако намерите неговото кречатало,той ще ви даде нещо,което ще ви помогне.Излезте от пещерата и говорете с Тика.Дайте и плодовете от хвойна и ментата.Говорете с нея отново.От нея ще разберете къде да търсите кречаталото.

Върнете се на мястото,от където започна нощното ви пътешествие и ще видите,че сте заобиколен от вълци.Трябва да намерете начин да се изкачите по дървото.

Пъзела с камъните - Този пъзел е сходен с Ханой пъзела.Има купчина камъни вдясно и вляво.Камъните трябва да бъдат подредени от най-големият към най-малкият под дървото

Преместете левия камък към средата.Преместете десния камък наляво.Преместете средния камък наляво.Преместете десния камък към средата.Преместете десния камък наляво.Преместете левия камък към средата.Преместете десния камък към средата.Преместете десния камък наляво.Преместете средния камък наляво.Преместете средния камък надясно.Преместете левия камък надясно.Преместете средния камък наляво.Преместете десния камък към средата.Преместете десния камък наляво.Преместете средния камък налявол

Преместете най-големият камък вдясно към средата.Преместете левия камък надясно.Преместете левия камък към средата.Преместете левия камък надясно.Преместете средния камък наляво.Преместете средния камък надясно.Преместете левия камък към средата.Преместете десния камък към средата.Преместете десния камък наляво.Преместете средния камък наляво.Преместете десния камък към средата.Преместете левия камък надясно.Преместете левия камък към средата.Преместете десния камък към средата.

Покатерете се на дървото.Вземете борова шишарка,прашка и булроръра.

Стрелящата Галерия на Вълците - Отидете долу и се изправете срещу вълците.Използвайте боровата шишарка и прашката на вълците.Продължавайте да се прицелвате и да стреляте и постепенно те ще се разкарат.Шишарките няма да ви свършат.Музиката ще спре,когато всички вълци ги няма

Върнете се обратно в Бялата Пещера.Говорете с Тика за вълците.Дайте булроръра на Лахрик.Той ви дава статуетка на бик.

Влезте в Бялата Пещера и поставете статуетката на газената лампа на плочата,която е на земята.Вижте сянка на бик на стената.Не можете да стигнете сянката.Говорете с Лахрик отново за помощ.Потърсете мъртво дърво.Излезте от пещерата и се върнете там откъдето сте взели градинската мента.Вижте паднало мъртво дърво.Използвайте брадвата на частично счупения клон.Използвайте брадвата на вдлъбнатината на земята два пъти.Вземете отрязания клон.

Върнете се в Бялата Пещера и научете нова техника за рисуване от Клем.Поставете отрязания клон под сянката на бика.

Рисуване на Сянката на Бика - Целта на загадката е правилно да нарисувате бика.Пъзела се рестартира след като са минали седем опита.

Използвайте четката на белият пигмент.Натиснете с четката на белият пигмент на външните линий на краката,лицето,рогата и сянката на бика.

Използвайте тръбата за издухване на отровни стрели на белият пигмент.Натиснете тръбата за издухване на отровни стрели със бял пигмент на гърдите,левият крак,над левият крак,стомаха и челюстите.

Ако сте направили всичко както трябва ще видите как ще се разединят две животни.

Анимирайте рисунката на бика - Натиснете на бика отново и този път музикалните камъни се появяват.Целта на загадката е накарате бика да се движи.

Натиснете с чука на всеки камък за да откриете на кой звук отговаря кракът(на бика).След това накарайте бика да се движи като удряте правилните камъни последователно,докато бика започне да се движи.

Използвайте чука на камъните в следния ред 1,3,2 и 5 (от ляво на дясно),докато бика започне да се движи.

Ако всичко е направено както трябва бика ще почне да се движи и друг бик ще се появи пред него.

Анимирайте вторият бик - Само 2 музикални камъка афектират краката на вторият бик.Потърсете още камъни.Отидете до ешафода на Клем и вземете още 2 музикални камъка.

Сега разберете кои камъни определят движението на двете крака.

Използвайте чука на камъните 1,7,5 и 2 докато бика не започне да се движи.

Говорете с Клем и научете за първоначалния дух на пещерата.Научете на другата пещера.

Пъзела на първоначалния дух на пещерата - Погледнете рисунката на овисената кожа на стената.Тя е белег от духа на пещерата.

Погледенте внимателно външните линий на рисунката до Лахрик.Натиснете на червените и черни животни за да започнете пъзела.

Натиснете на ВСИЧКИ квадратчета за да ги направите всичките черни като на рисунката на стената.

Това е един от начините по който се решава пъзела : (кв-квадрат)
Натиснете: 3 - 1 кв,4 - 1кв

Натиснете: 1 - 1кв,2 - 1кв

Натиснете: 5 - 1кв,1 - 3кв,5 - 1кв,1 - 1кв

Натиснете: 8 -1кв,6 - 2кв,7 - 1кв,5 - 1кв,6 - 1кв,5 - 1кв

Натиснете: 8 - 2кв,7 - 1кв,8 - 1кв,6 - 1кв,7 - 1кв,6 - 1кв

Натиснете: 8 - 3кв,7 - 3кв,8 -1квСлед като пъзела е завършен успешно,юникорн-а се маха

Говорете с Клем отново.Пещерата е сега жива.Но в стенописа има недостиг на живот,на цвят.Научете повече за Траджарх и церемонията.

Довършете стенописите - Вземете съка от дървото и го сложете от другата страна под недовършената картина.Покатерете се за да видите външната линия на 3 елена.Нужните цветове са показани до линийте и точките до елените.

Използвайте четката натопена в черен пигмент или черния варовик даден от Лахрик за да направите външната линия н а на долния десен елен.Натиснете на краката и рогата.

Използвайте тръстиката за да оцветите тялото на елените.Използвайте жълтият пигмент на тръстиката за тялото и черното за врата на долния десен елен.

Използвайте тръстиката на жълтият червеният пигмент за да направите оранжев пигмент.Оранжевият пигмент се използва за върха и дъното на левите елени.

Ако е направено както трябва елените ще се помръднат.Говорете пак с Клем за малките елени.Той иска да разчистите пътят от входа на другият олтар и да донесете украшението за глава и красивата газена лампа.Излезте от пещерата и отидете при първият олтар.

Махнете пръчките който блокират олтара - Пръчки блокират входа към олтара.Целта на пъзела е да местите стълба и пръчките за да можете да влезете през передето зад пръчките.

Всяка пръчка може да бъде рутирана и могат да бъдат обърната на другата страна.Пердета се отварят.Вземете магическото украшение за глава и газената лампа. Върнете се в бялата пещера.Поставете газената лампа и след това украшението за глава пред Клем.Клем си слага украшението.Говорете с Клем.Той иска да подготвите газената лампа.

Газената Лампа - Поставете животинската маз на газената лампа.След това поставете хвойното клонче на мазта.Обърнете се и вземете клончето.Натиснете с клончето на лампата.Движете клончето много бавно за да запалите газената лампа.

Изпийте отварата направена от Тика.Научете за музикалните камъни.Сега изсвирете музиката която ще разбуди духовете.

Пъзела с Духовете - Музикалните камъни,който ще пробудят духовете са на земята.Целта на пъзела е да пробудите духовете.
Ударете с Чука следните камъни,отдолу вдясно от 1 до 7 : Ударете с чука 7,6,6,6,4 Пауза 1,3,2,4,3,5,4,6 Пауза 4,6,6,4

Наблюдавайте Духовете!

 

TEAM WALKTHROUGHS
"Adventurers Community"


Преведоха от английски :
Ангел Петков / Angel Petkov - fr33style
Милена Гущерова / Milena Gushterova - lizardina_m
Денис Метев / Denis Metev - Lord Zombie
Редактор:
Ивайло Колев / Ivailo Kolev - Splinter